Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 285

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7084 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 7041 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stryszów w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2019 6540 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów
2019 6539 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/55/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5299 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów
2019 5085 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5084 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych zajęcia w oddziałach mieszanych, obejmujących dzieci 6-letnie i 5- letnie.
2019 3940 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 2428 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2423 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2019 rok
2019 1329 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 470854K Leśnica „Do Budki”
2019 1290 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1289 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1288 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2019 r. Nr III/16/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 837 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2019
2019 117 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2019 116 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9176 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 9175 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2018 9174 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 9173 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8986 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8790 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8789 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Stryszów na lata 2019-2023.
2018 7729 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 7728 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7727 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów
2018 7726 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów
2018 7613 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6996 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5011 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2018 5010 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 4487 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4231 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4230 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Stryszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4229 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszów
2018 4228 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie : ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Stryszów.
2018 3591 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2018 rok.
2018 3590 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2018 3587 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów.
2018 3586 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów.
2018 3558 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów
2018 3518 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2018 r. Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3517 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3134 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszów, w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 2954 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stryszów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2018 1592 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów
2018 1195 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2018 Rady Gminy Stryszów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stryszów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
2018 915 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2018
2018 666 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/257/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2018 665 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2018 664 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2017 9255 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryszów.
2017 9249 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8851 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8640 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7516 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 7510 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów
2017 7472 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie : określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów.
2017 7471 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stryszów.
2017 6097 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica
2017 6024 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2017 6020 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4832 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszów
2017 4831 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów
2017 4358 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2968 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2017 r. Nr XX/176/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2967 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2017 rok
2017 2966 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/191/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2965 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/190/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2708 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1609 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach samorządowych i oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2017 373 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2017
2017 187 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 186 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2017 185 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wyróżniania statuetką „Jaskółka Społeczeństwa” jako nagrody za zasługi dla Gminy Stryszów
2016 7796 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/169/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2016 7795 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica
2016 7776 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów
2016 7775 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Stryszów – „Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu.
2016 7641 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/156/2016
2016 7640 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/155/2016
2016 7639 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/154/2016
2016 7212 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 6918 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2016 6837 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6808 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2016 6807 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 6806 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6732 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2016 5634 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r. Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5599 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 września 2016r. w sprawie : zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2016 5575 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stryszów
2016 3727 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3667 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 3666 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Stryszowie nr XI/96/2015 z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3665 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2016 3664 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów.
2016 3663 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 3662 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2016 3205 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2016 r Nr XII/101/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3123 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 3065 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 2989 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2016
2016 1876 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2016 1875 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Stryszów.
2016 1768 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2016 rok.
2016 1650 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrówka
2016 664 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2016 393 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stryszów na lata 2016 – 2019”.
2015 8322 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów
2015 8313 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 8312 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów
2015 8311 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów
2015 8295 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stryszów
2015 8290 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8164 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 8163 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 8162 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 8158 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/282/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8157 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/76/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7162 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stryszowie
2015 6699 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6657 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie : zmiany w uchwale Nr XXV/203/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 października 2013 rok w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2015 6656 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/282/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6655 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 6630 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 5506 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 września 2015r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2015 5484 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 4963 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 4676 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 4504 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 4503 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2015 3730 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 3729 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2015 r Nr III/8/2014 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 3688 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3687 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 3686 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
2015 3685 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale o poborze podatków i opłat w drodze inkasa
2015 3360 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 3359 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2015 3358 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżtowej Gminy Stryszów na rok 2015.
2015 2607 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Dąbrówka.
2015 2606 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Leśnica.
2015 2605 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Łękawica.
2015 2604 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Stronie.
2015 2603 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Stryszów.
2015 2602 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Sołectwa Zakrzów.
2015 2601 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2015 rok.
2015 1413 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1412 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryszów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1411 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 1410 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Stryszów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2015 1409 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 marca 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Stryszowie.
2015 292 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2014 7335 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7124 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 6963 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 6532 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/282/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 5856 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 października 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5396 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/271/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 4 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wsparcia w roku 2014, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ na terenie gminy Stryszów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 5395 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 4 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3847 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3841 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3840 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Stryszów za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe
2014 3839 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 r Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3837 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2014 Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 3796 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 3795 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
2014 3793 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola samorządowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2014 3548 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola samorządowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszów
2014 3009 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2014
2014 2724 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stronie
2014 2418 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stryszów
2014 2417 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2014 2280 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 rok Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 2279 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 rok Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1681 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1680 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1489 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2014 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2014 rok
2014 456 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2013 7798 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.
2013 6975 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica
2013 6946 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 6945 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/200/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6944 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 rok Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6943 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2013 6351 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Stryszów.
2013 6229 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 6228 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2013 6227 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 6226 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6225 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.
2013 6224 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
2013 6050 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 6049 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2013 6048 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stryszów.
2013 4885 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3728 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3727 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.
2013 3709 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/167/2013 Rady Gminy w Stryszowie.
2013 3284 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.
2013 3283 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3282 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2013 rok.
2013 3281 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2013 2315 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/162/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 2314 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz zmiany uchwały o opłacie targowej.
2013 2313 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/158/2013 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2013 r Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 908 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2013.
2013 735 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 671 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 670 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7918 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszów.
2012 7917 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7916 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7915 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.
2012 7899 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 7898 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7897 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty
2012 7344 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5595 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie : zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 5594 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
2012 5363 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
2012 5362 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5361 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Stryszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Stryszów
2012 5310 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5309 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 11 października 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3799 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r. Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3414 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2766 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XII/94/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
2012 2730 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2481 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1582 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów
2012 1312 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1001 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Stryszów na rok 2012
2012 925 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XI/91/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stryszów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2012 40 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 39 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 6662 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6661 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów.
2011 6663 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6665 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2011 6664 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 6563 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryszów.
2011 5593 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 4871 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 4781 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2011 4022 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 4023 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Statucie Sołectwa Stronie .
2011 3531 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów.
2011 2830 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2829 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stryszów na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 2828 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na rok 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2833 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2832 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stryszów, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 2831 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2011 r Nr II/5/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2024 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
2011 2025 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1403 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zakrzów
2011 1404 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stronie.
2011 1405 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Stryszów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Leśnica.
2011 35 2011-01-12 Uchwała Uchwała Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r.
2011 25 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 26 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 27 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów.
2010 5730 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 5610 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5366 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4807 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4517 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie.
2010 4518 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010 r Nr XXVII/172/09 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4519 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 września 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru, piasku oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód
2010 3552 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stryszów.
2010 3551 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stryszów lub jednostkom organizacyjnym gminy Stryszów.
2010 3550 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 17 lutego 2010r. określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
2010 3553 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszów
2010 3556 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXX/196/2010 Rady Gminy w Stryszowie
2010 3555 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2010 3554 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konslutacji Społecznych
2010 3489 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 17 lutego 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3488 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/09 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2009r. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 3487 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/09 Rady Gminy Stryszów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Stryszów na rok 2010.
2010 3492 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3491 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2001 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3490 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Stryszów z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2010r. Nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 grudnia 2009r.