Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 224

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6276 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/52/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2019 6275 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/51/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 maja 2017r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4586 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 4254 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 4253 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2019 2929 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2928 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2019 2927 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2926 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice
2019 1992 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1991 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Spytkowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 1990 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2019 1200 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2019
2019 1199 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXX/151/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku
2019 366 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 365 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 maja 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 8095 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8094 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 8093 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023
2018 8092 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8091 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8090 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/210/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Spytkowice.
2018 7178 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/214/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 7177 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/211/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XIX/145/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 15 marca 2004 roku.
2018 7176 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/210/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Spytkowice
2018 7175 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/209/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5931 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/207/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 sierpnia 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4802 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/203/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 czerwca 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4801 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/202/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 3964 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XL/195/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice.
2018 3607 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr xxxix/191/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 kwietnia 2018 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2247 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/187/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie : ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 2223 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/188/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych.
2018 2222 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/186/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice
2018 2221 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/185/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2220 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/184/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2018 roku.
2018 1060 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/179/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na 2018 rok
2018 1059 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/177/18 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 287 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/173/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie na 2017
2018 286 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/172/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 8740 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 12 grudnia 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7876 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/167/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 listopada 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7875 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Spytkowice
2017 7874 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/94/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2016 r.
2017 7873 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/162/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/95/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2016 r.
2017 6760 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/154/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2017 5473 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/152/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4425 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/151/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania statutu Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach
2017 3875 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/146/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2012r.
2017 3847 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/148/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 maja 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3846 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/147/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2667 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2666 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice.
2017 2665 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2017 roku.
2017 2664 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/135/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Spytkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2635 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1359 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/132/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1358 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/130/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. Przyjęcie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Spytkowice
2017 1357 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/128/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1356 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVII/127/17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1049 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 124 /17 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2017
2016 8143 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/118/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Spytkowice, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2016 7453 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/114/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2016 7452 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XX/99/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Spytkowice.
2016 6979 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/111/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6978 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 6347 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie
2016 6346 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6345 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/105/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu
2016 6344 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 października 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Spytkowice zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 5681 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/101/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 września 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5129 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XX/100/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5128 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XX/99/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice
2016 4000 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice.
2016 3999 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3736 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3735 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2016 3734 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 17 czerwca 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2980 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 kwietnia 2016r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2442 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/75/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2441 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/74/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 marca 2016r. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Spytkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Spytkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2440 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XV/72/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2016 1595 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/70/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1516 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2016 roku
2016 1227 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2016
2016 891 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 26 listopada 2015 r.
2016 890 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/62/16 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 267 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Spytkowice.
2016 266 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/59/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2016 265 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/58/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2015 7185 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7139 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/54/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7138 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Spytkowice.
2015 7137 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: opłaty targowej.
2015 7136 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/48/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6215 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 października 2015r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6214 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/161/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 marca 2009 r.
2015 5108 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5107 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Spytkowice.
2015 3226 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 maja 2015r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3225 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3224 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/28/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 maja 2015r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Spytkowice w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 1932 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/ 26 /15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 marca 2015r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1379 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 marca 2015r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1378 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2015 roku.
2015 1377 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 417 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/16/15 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2015
2014 7273 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 grudnia 2014r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7207 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XLII/242/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 13 listopada 2014 r.
2014 6904 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2014 6853 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/242/2014 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie :trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 6852 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/240/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych
2014 6619 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLII/248/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 listopada 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5774 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLI / 237/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 2 października 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5773 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLI/235/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 2 października 2014r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Spytkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym „ Karta Dużej Rodziny”.
2014 5204 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XL/233/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 16 września 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4556 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.
2014 4545 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3697 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 213/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 marca 2014r. zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3667 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/97/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu.
2014 3666 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2012 r.
2014 3665 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Spytkowice, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2014 3664 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3224 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 19 maja 2014r. zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3220 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 lutego 2014r. zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2985 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2014 2984 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 19 maja 2014r. w sprawie w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2014 2963 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 stycznia 2014r. Budżet Gminy Spytkowice na rok 2014
2014 1644 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1643 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku
2014 1572 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2014 roku
2014 1571 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 690 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 689 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/14 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2013 6678 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6677 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/153/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 maja 2013 roku
2013 6676 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Spytkowice
2013 6675 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2013 6674 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6087 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 9 października 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/104/12
2013 6086 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 9 października 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5497 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/173/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 5 września 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 5496 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 5 września 2013r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Spytkowice
2013 4824 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX / 166 /13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4294 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2012r.
2013 4216 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/155/13 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 maja 2013 r.
2013 4145 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 3 czerwca 2013r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3767 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3766 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3698 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 3669 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3668 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2533 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2410 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2013 roku
2013 2409 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 18 marca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały NR XXI/112/12 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 30 listopada 2012 r.
2013 1122 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Spytkowice
2013 1080 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXII/123/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 grudnia 2012 r.
2013 1079 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/13 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 22 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2013
2013 786 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII /133 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7599 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7598 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7597 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7596 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie:określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7595 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice.
2012 7594 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/120/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: przystąpienia Gminy Spytkowice – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2012 7573 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7572 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2012 7571 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/118/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu
2012 7321 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI /116 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7007 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI /112 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie : utworzenia i nadania statutu samorzadowej instytucji kultury pod nazwą  Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach.
2012 6853 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiazujacych na terenie Gminy Spytkowice
2012 5149 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4927 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Spytkowice oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni
2012 4604 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4416 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Spytkowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4143 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVIII / 100 /12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3690 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice
2012 3689 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Spytkowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 3659 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/86/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 kwietnia 2012 r.
2012 3113 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie:podziału Gminy Spytkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2621 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/86/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice.
2012 2620 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice i nadania jej Statutu
2012 2623 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/91/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r.
2012 2622 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/87/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2522 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1733 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 marca 2012r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2012 Nr XIV/71/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku.
2012 1441 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2012
2012 1411 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/80/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1410 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/79/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 marca 2012r. w sprawie :przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spytkowice w 2012 roku
2012 985 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/73/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2012 984 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/12 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 563 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych.
2011 6379 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 października 2011r. w sprawie : przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .
2011 6380 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XI/52/2011 z dnia 21.10.2011r.
2011 6209 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6210 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Spytkowice w 2012 roku.
2011 6211 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII / 61 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 5028 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XI / 54 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 października 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4655 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach
2011 4656 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X / 49 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4365 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach
2011 4366 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX / 43 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4367 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXI/111/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r.
2011 3711 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2537 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 maja 2011r. sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2431 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V / 30 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 marca 2011r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2011 Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2393 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr IV/ 21 /11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2011
2011 1623 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr V / 28 / 11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 marca 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach
2011 1147 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/242/10 z dnia 20 września 2010 r.
2011 432 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Spytkowice lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 52 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 6107 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 6108 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 4577 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/250/2010 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 października 2010r. w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku. .
2010 3893 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIX/246/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 3385 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice
2010 3393 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 3030 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/235/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2978 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/213/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2995 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2300 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI /208 /10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.
2010 2301 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2010 Nr XL/203/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku. .
2010 2276 2010-06-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/203/10 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na 2010 rok.
2010 83 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/09 Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.