Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 283

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7050 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019
2019 7049 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka
2019 6542 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 6541 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli
2019 4948 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 4599 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw
2019 4598 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2019 - 2024
2019 4597 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2019 4592 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 4591 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2019 3688 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019
2019 3687 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli
2019 3686 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw
2019 3685 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku.
2019 2786 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny
2019 2785 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2019
2019 1803 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
2019 1802 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1801 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Siepraw
2019 1800 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Siepraw pomocy w zakresie dożywiania
2019 1799 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 1798 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 149 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2019
2019 148 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018
2018 8283 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018
2018 8282 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8281 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2019
2018 7104 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/351/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom.
2018 7103 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/350/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Siepraw
2018 7102 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/348/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 6490 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/341/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 6489 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw.
2018 6488 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/339/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2018 4776 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 4775 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 4774 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/332/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
2018 4773 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/331/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
2018 3784 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 3783 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Siepraw
2018 3782 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3781 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/313/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli
2018 3780 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. określająca czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć i warunki zwolnienia z tych opłat, w publicznych przedszkolach.
2018 3779 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/311/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli
2018 1576 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/299/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
2018 1575 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/298/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1574 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1573 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1572 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/293/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2018
2018 426 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2018 134 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2018
2018 133 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 8168 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 8167 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2017 8166 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/264/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8165 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 8164 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8163 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 6451 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6450 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/247/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
2017 6393 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siepraw.
2017 6392 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/254/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017.
2017 5863 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/243/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 5264 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw.
2017 5245 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/238/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017.
2017 5244 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2017 4267 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017.
2017 4266 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom
2017 3448 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2017 3447 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Siepraw gminnego programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY
2017 3446 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/213/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu i zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
2017 2734 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2017
2017 2733 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i rozmiaru tych obniżek.
2017 2732 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej.
2017 2731 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/202/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2017 2730 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku.
2017 2729 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2017
2017 2591 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/200/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 173 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2017 172 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca statut Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu
2017 171 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. o uchyleniu uchwały o upoważnieniu Kierownika Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 170 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2017
2017 169 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2017 110 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2016r. określająca wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czas, w którym jest realizowane przez przedszkole bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka.
2016 7687 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2016 7049 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6215 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2016 6204 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie połączenia Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieprawiu i zmianie uchwały o reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu.
2016 6046 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siepraw
2016 6045 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2016 5408 2016-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2016 5407 2016-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw
2016 5309 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2016 5308 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 5307 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/160/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu i likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu.
2016 5306 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016.
2016 4108 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 4107 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw.
2016 4059 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4058 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Siepraw.
2016 3044 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XV/135/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016.
2016 3005 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom.
2016 2859 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Siepraw gminnego programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY.
2016 2364 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016
2016 1786 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XII/110/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli.
2016 1785 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XII/108/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2016.
2016 1690 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XII/116/16 Rady Gminy Siepraw z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2016 – 2019”
2016 24 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/99/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2016
2016 23 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015.
2015 8545 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/106/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2015 8544 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/105/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw
2015 8543 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum.
2015 7522 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7521 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7126 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7125 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 7124 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7123 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7122 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2016
2015 5779 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015 
2015 5255 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 5254 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 2 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 3630 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2015 3629 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3628 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/55/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 3109 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym
2015 2834 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
2015 2833 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 2832 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw
2015 2592 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2015
2015 1136 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw.
2015 1078 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy
2015 1077 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1076 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek za odbiór i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) gminnym zestawem asenizacyjnym
2015 1041 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2015 1023 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 60 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2015 40 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2015
2014 6609 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/335/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 6608 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/334/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie dziennej opłaty targowej.
2014 6144 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/329/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014 
2014 6143 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/326/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów
2014 6142 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/325/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2014 6141 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw
2014 5197 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/319/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. zmieniająca uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom
2014 5174 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +
2014 5173 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/321/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014 
2014 5172 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 16 września 2014r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 3935 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 3929 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 3928 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2014
2014 3333 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Siepraw
2014 2468 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli
2014 1716 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw
2014 1242 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2014
2014 1241 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2014 1162 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2014 1161 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1160 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1159 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Siepraw pomocy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
2014 1158 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1157 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/14 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie Statutu Gminy Siepraw
2014 102 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 101 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę o ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siepraw.
2013 6831 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn
2013 6830 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6829 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Siepraw
2013 6828 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6827 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 5831 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2013 5830 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/250/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2013 5829 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/247/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 5413 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXiX/238/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013.
2013 5156 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 4856 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siepraw.
2013 4857 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siepraw lub jej jednostkom podległym , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2013 4026 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Siepraw.
2013 4025 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013.
2013 3528 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXV/218/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 3527 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadania jej statutu.
2013 3526 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu i nadania mu Statutu
2013 3525 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2013 3429 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/209/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn.
2013 3160 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka
2013 3025 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 2548 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 2447 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw na rok 2013
2013 2446 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 2445 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1764 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/191/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług przez Gminę Siepraw w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1763 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/190/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1762 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/189/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Siepraw
2013 1761 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/188/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1760 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/184/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2013
2013 1759 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/183/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 532 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2013
2013 382 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 7869 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siepraw
2012 7179 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 6723 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6722 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2013
2012 6721 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Siepraw
2012 6720 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6037 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/165/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadania jej statutu
2012 6036 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu niektórych zadań Gminy Siepraw
2012 6035 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/163/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 6034 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 6033 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 5938 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 5937 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 5746 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 4848 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu
2012 4847 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę o powołaniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu i nadaniu mu statutu
2012 4815 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
2012 4814 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu, nadaniu jej statutu i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 4726 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 3143 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 2599 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 2598 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/132/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2597 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/131/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji i Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 2596 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/129/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Statut Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu
2012 2595 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Sieprawiu do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2443 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/135/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 2174 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/124/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw
2012 1500 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/118/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2012
2012 1401 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Siepraw w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w tych przedszkolach
2012 856 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2012
2012 567 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Statut Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu
2012 566 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sieprawiu niektórych zadań Gminy Siepraw i zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2012 176 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 6475 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Siepraw na lata 2011 – 2015”
2011 5978 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5977 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2012
2011 5979 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Siepraw
2011 5981 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 5980 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego
2011 5747 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw
2011 5748 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 5749 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Statut Świetlicy Środowiskowej w Sieprawiu
2011 5196 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 4083 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 3854 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 2904 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2905 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siepraw
2011 2735 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla obszaru wsi: Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla działki nr 2621 położonej w Sieprawiu
2011 2734 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dla wsi Zakliczyn i Czechówka w ich granicach administracyjnych, dla działki nr 431/1 położonej w Zakliczynie
2011 2736 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łyczanka i Siepraw z wyłączeniem działek nr 1113/1,1117/1, 1117/3 i 1117/4 położonych w Sieprawiu dla działki nr 380/4 położonej w Sieprawiu
2011 2743 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 2658 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w gminie Siepraw w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w tych przedszkolach
2011 1789 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siepraw oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 1790 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siepraw
2011 1707 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 1486 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1362 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 498 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 499 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011
2011 391 2011-02-03 Budżet Budżet nr III/22/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2011
2011 164 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 5952 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 5518 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siepraw lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 5517 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi w okresie ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2010 r.
2010 5520 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia przypadków w jakich nauczycielowi pełnozatrudnionemu można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków i trybu obniżenia tego wymiaru
2010 5519 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
2010 5009 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2011
2010 5010 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 5011 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
2010 4330 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XVLII/314/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 4308 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3929 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLVI/310/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 3369 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/301/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 2751 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2010 2575 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 .
2010 2197 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siepraw
2010 2196 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/284/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych
2010 1860 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLII/285/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 1774 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2010 1510 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLI/277/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 722 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/260/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o upoważnieniu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej oraz zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu
2010 723 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
2010 663 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/271/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Gminy Siepraw, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 661 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/261/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 662 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/270/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 8 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Siepraw na stałe obwody głosowania
2010 537 2010-03-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/257/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Siepraw na rok 2010
2010 34 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009 Rady Gminy Siepraw Nr XXVI/172/08 z dnia 19 grudnia 2008 r .