Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 256

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6557 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2019 6556 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 5193 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 3745 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych , zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i form wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 3744 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3743 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3742 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2019 3741 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
2019 3740 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz określenia granic ich obwodów.
2019 3739 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 2275 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2019 roku.
2019 2274 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Słaboszów
2019 2273 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 1310 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1309 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słaboszów
2019 1308 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/17/2019 Rady Gminy Słaboszów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2019 rok
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 9119 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9118 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8008 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2018 8007 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8006 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8005 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 8004 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 7108 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.
2018 7107 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słaboszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7106 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów
2018 7105 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 6360 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2018 6359 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Słaboszów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródła ciepła realizowanych na terenie gminy Słaboszów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Słaboszów”
2018 6358 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 5419 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 5317 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/231/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 4758 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słaboszów
2018 4757 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, zatrudnianych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2018 4756 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 3532 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Słaboszów do osiedlenia się na terenie Gminy Słaboszów
2018 3531 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 3527 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/214/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 2824 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/211/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2018 2823 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2018 roku.
2018 2822 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2018 1727 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz przyznawania i wypłacania im nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2018 1726 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2018 1725 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/202/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1724 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/201/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1723 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 1722 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2018 rok
2017 9227 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Słaboszów.
2017 9226 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów.
2017 9225 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 9224 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na rok 2018
2017 9223 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 8072 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Słaboszów
2017 8071 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8070 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8069 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 6932 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 6174 2017-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2017 6164 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 5347 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 5338 2017-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2017 4589 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dziaduszycach w Szkołę Podstawową w Dziaduszycach.
2017 4588 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Janowicach.
2017 4587 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słaboszów
2017 4586 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 3382 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2017 3381 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 2493 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku.
2017 2492 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2017 rok
2017 2447 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XX/143/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 2446 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XX/142/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1279 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania i przyznania wartości punktowej poszczególnym kryteriom.
2017 1278 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2017 Rady Gminy Słaboszów z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.
2017 414 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 63 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 62 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2017 61 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słaboszów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 60 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 59 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 6834 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 6822 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym Gminy Słaboszów.
2016 6821 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Słaboszów.
2016 6820 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2016 6819 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6818 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 6817 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 5824 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 5299 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 4099 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4098 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4097 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4096 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4095 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów
2016 4094 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 3030 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3029 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 3028 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 3027 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2016 3026 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Słaboszów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2016 3025 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 1581 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2016 roku.
2016 1580 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2016 1579 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2016 rok
2016 366 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Słaboszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania i przyznania wartości punktowej poszczególnym kryteriom.
2016 365 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 364 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 363 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 6791 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6790 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6789 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/59/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 6788 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 5900 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr IX/53/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 4954 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach.
2015 4953 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 3947 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 2696 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2695 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/35/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2694 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VI/31/ 2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 2137 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r , poz.4267)
2015 2032 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2015 rok
2015 1970 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania.
2015 1969 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r.poz.193 z późn. zm. )
2015 1968 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2015 roku.
2015 1060 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/6/ 2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2015 1059 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 946 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 945 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 97 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r.poz.193 z późn. zm.)
2015 96 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r.w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 4267)
2015 84 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słaboszów.
2014 6280 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6279 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/260/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6278 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/259/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6277 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/258/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 4464 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
2014 4463 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 4462 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2014 4461 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 3862 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 3859 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/ 2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 3856 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 2513 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2014 roku.
2014 1654 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słaboszów na 2014 rok
2014 1653 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2014 1352 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r.poz.193 z późn. zm.)
2014 1351 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013 r.w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz.4267)
2014 1350 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2014 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków za korzystanie z pomocy w formie dożywiania przez osoby i rodziny, których dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe
2014 193 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 159.z późn.zm.)
2014 192 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/213 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r , poz. 4267)
2014 191 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słaboszów na lata 2013-2032
2014 190 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/ 2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Słaboszów
2013 6741 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6740 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6739 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6738 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 6327 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 5385 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r , poz. 4267)
2013 5363 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach ( j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r. poz. 159.)
2013 5362 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 5343 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Słaboszów
2013 4894 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 19 czerwca 2012r w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach .
2013 4781 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/186/ 2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 4375 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów.
2013 4267 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach
2013 4210 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 27 listopada 2012 r.
2013 3505 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/171/ 2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 3421 2013-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów
2013 3420 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3419 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3418 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2013 roku.
2013 3417 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 3416 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2436 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/156/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 2287 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/167/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży
2013 2286 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/166/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów
2013 2285 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/162/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 2207 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/163/2013 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słaboszów
2013 905 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Słaboszów na 2013 rok
2013 645 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2013 557 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2013 159 2013-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z.s w Dziaduszycach
2013 125 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 124 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 123 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 122 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 121 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słaboszów.
2012 7151 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 6484 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów
2012 6483 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6482 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6481 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 5143 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 5056 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2012 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z/s w Dziaduszycach
2012 4443 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 4330 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 4331 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4332 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słaboszów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3511 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Słaboszów „ oraz „Zasłużony dla Gminy Słaboszów” i uchwalenia regulaminu ich nadawania.
2012 3510 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.
2012 3064 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 3008 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie zs. w Dziaduszycach
2012 2600 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2012 roku.
2012 2447 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 2311 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słaboszów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 1382 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 1381 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego objęcia mieszkańców gminy Słaboszów, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie
2012 1067 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słaboszów na 2012 rok
2012 529 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia organizowania pracy z rodziną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2012 528 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2012 527 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów oraz przyznawania i wypłacania im nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 425 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słaboszów na rok 2012
2012 408 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 7066 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości
2011 7067 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/65/2011 Rady Gminy w Słaboszowie
2011 6460 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Janowicach
2011 6461 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kalinie Wielkiej
2011 6462 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słaboszów realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5723 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5722 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 5725 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5724 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5017 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5018 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 5019 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Słaboszowie
2011 4511 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3710 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3704 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3066 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów
2011 3067 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Słaboszów
2011 2595 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1804 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słaboszów na rok 2011
2011 1811 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011
2011 1686 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Słaboszów
2011 1428 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Słaboszów .
2011 403 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słaboszów.
2011 292 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5379 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/211/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5378 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/210/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień , określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 5377 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/209/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, oraz określenia wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2010 5382 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/216/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5381 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/215/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2010 5380 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/212/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4640 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/205/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz okreslenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2010 4462 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/207/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 4075 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/10
2010 3746 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVIII/200/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3173 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Urzędu Gminy w Słaboszowie
2010 3172 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty Gminy Słaboszów i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3175 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
2010 3174 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słaboszowie
2010 3029 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2397 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Słaboszów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 1787 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010
2010 1504 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy Słaboszów z dnia 21 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010