Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 202

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7344 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Rytro z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 6374 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro dla terenów obejmujących: działki ewidencyjne nr 728/1, 729/6 w Rytrze
2019 6350 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2019 6349 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2019 6348 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
2019 6347 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 5140 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się w Rytrze do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 5139 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 5138 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 4319 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Rytro z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Rytro oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od 1 września 2019 roku.
2019 4318 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Rytro z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rytro zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 4317 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Rytro z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku.
2019 2429 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Rytro z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na rok 2019 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Rytro na 2019 rok Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 roku
2019 2399 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Rytro z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro.
2019 782 2019-01-23 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rytro na rok 2019
2019 722 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 721 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023.
2019 720 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Rytro z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Rytro.
2019 686 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 9166 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2018 9165 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2018 8706 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 rok
2018 6708 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytro.
2018 6707 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 6668 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rytro.
2018 5889 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 5777 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmujacego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rytro" związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków własnych Gminy Rytro.
2018 4682 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2018 4681 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/272/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rytro.
2018 4680 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/267/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 4262 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 3314 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłatypodatków, stanowiących dochód budzetu Gminy Rytro za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 3313 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Rytro publicznym przedszkolu
2018 3312 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2018 r.
2018 2533 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro.
2018 2532 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie organizacji obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytro.
2018 2531 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Rytro, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2469 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2468 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2018 752 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Rytro na rok 2018.
2018 751 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 8562 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Pawlika w Rytrze.
2017 8561 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Rytro oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 7857 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 rok
2017 7005 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.Urz.Woj.Małop. z 2012 r. poz. 3785; zm. Uchwałą Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 08 maja 2017 roku Dz.Urz.Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3547).
2017 7004 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/2016 z dnia 05 września 2016 r. dot. ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2016 r. poz. 5291).
2017 7003 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/2016 z dnia 05 września 2016r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2016 r. poz. 5290).
2017 7002 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2017 6225 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2017 6224 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 rok
2017 5588 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 5587 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium Rady Gminy Rytro i Wójta Gminy Rytro za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Rytro.
2017 4765 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 4464 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 4385 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytro na lata 2017 – 2019.
2017 4371 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/184/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytro na lata 2017 – 2019.
2017 3590 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 3589 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 r.
2017 3547 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U.Woj.Małop. z 2012 r., poz. 3785)
2017 3148 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2017 rok
2017 2368 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Rytro oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2367 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci Szkoły Podstawowej im.Stefana Pawlika w Rytrze prowadzonej przez Gminę Rytro oraz Publicznego Gimanzjum im. ks.Józefa Woźniackiego w Rytrze, prowadzonego przez Gminę Rytro do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 1825 2017-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Rytro z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2017 1476 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2017 1391 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2017 Rady Gminy Rytro z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Rytro.
2017 884 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2017 883 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Rytro na rok 2017
2016 7864 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 r.
2016 7279 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6542 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytro.
2016 6450 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/2016 z dnia 05 września 2016 r. dot. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2016 6449 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/130/2016 z dnia 05 września 2016r. dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2016 6448 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze.
2016 6447 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.
2016 6445 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6444 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6443 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia inkasentów i inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2016 6442 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
2016 6441 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2016 6440 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 5548 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 r.
2016 5291 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytro.
2016 5290 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rytro.
2016 3679 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rytro
2016 3678 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2016 3612 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie określenia inkasentów i inkasa od opłaty z zakresu odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rytro.
2016 3611 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr xix/123/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3293 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro
2016 3208 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2016 2680 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2679 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2016 rok
2016 1780 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2016 1692 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rytro oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1474 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2016 1228 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rytro na rok 2016 Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 16 stycznia 2016 roku
2016 1006 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Rytro z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie Budżetu Gminy Rytro na rok 2016
2016 320 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. dot. określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenbie Gminy Rytro.
2015 8369 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 rok
2015 8368 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rytro na lata 2014 – 2020
2015 8014 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2015 8013 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2015 7940 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 7939 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej.
2015 7843 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6901 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 6164 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6163 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6162 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 5173 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 4110 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Rytro w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3309 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 13 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium Rady Gminy Rytro i Wójta Gminy Rytro za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Rytro
2015 3273 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 2812 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2015 r.
2015 2811 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 r.
2015 2208 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Rytro na rok 2015
2015 1773 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2015 104 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na lata 2015 - 2020
2014 7223 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro
2014 7222 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 7215 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 rok
2014 7213 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 6439 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 6042 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rytro przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Rytro, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 6041 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro
2014 4846 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Rytro
2014 4308 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RYTRO NA ROK 2014
2014 2132 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2014 687 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 662 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 661 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na 2014 rok
2013 7902 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2013 z dnia 30 października 2013 r. dot. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 7901 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2013 7900 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 7899 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Rytro przyjętego uchwałą Rady Gminy Rytro Nr XX/136/2012 z dnia 21 września 2012 r. (Dz.U.Woj. Małop. z 2012 r. poz. 5910).
2013 6529 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro
2013 6528 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 6527 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian Statutu Gminy Rytro
2013 4085 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro.
2013 4084 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2013 r. poz. 498).
2013 2518 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro
2013 2517 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rytro.
2013 2516 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2013 543 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia inkasentów i inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2013 503 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012 r. dot. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2013 502 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów
2013 501 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia inkasentów i inkasa od opłaty z zakresu odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych na terenie Gmin y Rytro.
2013 500 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro
2013 499 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 498 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7299 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytro
2012 7264 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7228 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów
2012 7227 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2012 7226 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2012 5910 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Rytro przyjętego uchwałą Rady Gminy Rytro Nr XXXIV/212/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. (Dz. Urz.Woj. Małop. z 2009 r. Nr 804, poz. 6425)
2012 5865 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rytro.
2012 5779 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rytro.
2012 5491 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rytro na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
2012 5406 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Rytro na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5306 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Życzanów.
2012 5305 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Roztoka Ryterska.
2012 5304 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Obłazy Ryterskie.
2012 5303 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sucha Struga.
2012 5302 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rytro.
2012 5285 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 5284 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze.
2012 5283 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rytro na lata 2012 - 2014
2012 5282 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 21 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
2012 3931 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rytro.
2012 3785 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
2012 3486 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 2756 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytro
2012 666 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 16.12.2011 r. dot. określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 634 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 33 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5889 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2011 5890 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
2011 5891 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2011 5118 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 września 2011r. ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rytro
2011 5119 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytrze.
2011 5098 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011r.
2011 5099 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Rytro na rok 2011 Nr VI/27/2011 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2011 roku
2011 5100 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2011 rok
2011 5088 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze
2011 5089 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 3938 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytro Nr XI/93/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Rytro obowiązków w zakresie odbioru, transportu i utylizacji stałych odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej, zryczałtowanej opłaty od gospodarstw domowych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004r. Nr 22 poz. 297 z dnia 30 stycznia 2004 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 714, poz. 5135 z dnia 17.12.2005 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 954, poz 5974 z dnia 06 .12.2006 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 574, poz. 4282 z dnia 02.10.2009r.)
2011 2192 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 31 marca 2011r. w sprawie porozumienia o powierzeniu Miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rytro, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu .
2011 1458 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany
2011 1373 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro.
2011 1374 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Rytro z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rytro.
2010 5546 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2010r. w sprawie: wskazania miejsc wydobywania żwiru, w granicach powszechnego korzystania z wód.
2010 5395 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Rytro w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5396 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2010 rok
2010 5397 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 4438 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dot. opłaty od posiadania psów.
2010 4439 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 18 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rytro.
2010 4183 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze.
2010 2222 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 30 kwietnia 2010r. zmian w budżecie Gminy Rytro na 2010 rok.
2010 1278 2010-05-04 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/229/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 252 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Rytro z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY RYTRO, przyjętego Uchwałą Nr XX/141/04 Rady Gminy Rytro z dnia 28 października 2004 r.
2010 35 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rytro na 2009 rok.
2010 36 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2009 Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały XXXIV/216/2009 dot. określenia zwolnień w podatku od nieruchomości.