Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 224

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7322 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespole szkolno -przedszkolnym, przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Radgoszcz
2019 6040 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2019 5975 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Radgoszcz
2019 5674 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr IX/66/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2019
2019 5673 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4653 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Radgoszcz w 2019 roku
2019 4064 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2019 roku.
2019 3603 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3602 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2019 3601 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz
2019 3600 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radgoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3599 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/270/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Radgoszcz
2019 2127 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Radgoszcz
2019 2126 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2019
2019 2125 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Radgoszcz
2019 2124 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2019 2123 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Radgoszcz
2019 2122 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ”Senior+” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2019 1389 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2019
2019 1361 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Radgoszcz
2019 1360 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małec
2019 1359 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Żdżary
2019 1358 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Smyków
2019 1357 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Luszowice
2019 1356 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radgoszcz III
2019 1355 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radgoszcz II
2019 1354 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Radgoszcz I
2018 8796 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych w tym zakresie
2018 8751 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radgoszcz
2018 8750 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 8749 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2019 r.
2018 8748 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2018 8543 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 6644 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/230/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 6243 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/228/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Radgoszcz za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Radgoszcz
2018 6242 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/226/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 września 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Radgoszcz
2018 6241 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/225/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Radgoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5072 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/224/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 4409 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/219/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 4371 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/218/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Radgoszcz za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
2018 3907 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/213/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy
2018 3906 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/212/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Małcu
2018 3905 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XL/211/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Łęgu
2018 2986 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2018 2985 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/206/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2018 2853 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/202/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2852 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX /201/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2048 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/198/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2018 roku.
2018 1970 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/199/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 1778 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/193/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ Matki Boskiej Bolesnej”
2018 1751 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/195/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Radgoszczy
2018 1750 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/194/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Jagiellońskiej na ulicę Ks. Ignacego Piwowarskiego
2018 986 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/186/18 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnychi nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radgoszcz w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Radgoszcz na lata 2017-2020
2018 524 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2018
2018 78 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/178/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 9322 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radgoszcz
2017 7861 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 7715 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/170/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2018 r.
2017 6441 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Radgoszcz i Żdżary
2017 6032 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/162/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radgoszcz w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Radgoszcz na lata 2017-2020
2017 5664 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/158/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 5318 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/152/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 5306 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/157/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/132/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2017 roku.
2017 4407 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/136/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2017
2017 4051 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/141/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radgoszcz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3943 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/140/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Radgoszcz
2017 3912 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/143/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3911 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/131/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2985 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/135/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radgoszcz.
2017 2955 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/132/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2017 roku
2017 1415 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2017 1368 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/125/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2017
2016 8082 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 7815 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/111/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Radgoszcz
2016 7684 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/108/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2016 7681 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/107/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2016 7680 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/106/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2017 roku
2016 7679 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/105/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2016 6866 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XX/104/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 6835 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XX/102/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz
2016 5987 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/98/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 4668 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/95/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4667 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/94/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radgoszcz
2016 4609 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/92/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 4604 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XV/81/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2016 4343 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radgoszcz
2016 4342 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XV/86/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4341 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XV/85/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz
2016 3868 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XV/84/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radgoszcz na lata 2016 – 2020
2016 3833 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/80/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2016 2646 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/75/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2016
2016 2421 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz w 2016 roku
2016 964 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2016
2015 8444 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 8342 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/59/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 8298 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2015 8297 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/58/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 8296 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 8221 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Radgoszcz
2015 8220 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2016 r.
2015 8219 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/55/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2015 8190 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz
2015 7165 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 4734 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 4685 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 3554 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 3117 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 3116 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Radgoszcz w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3056 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy
2015 1923 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz na rok 2015.
2015 784 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2015
2015 165 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr IV/13/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 7433 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 7383 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2014 7252 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 6861 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/281/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2015 r.
2014 6860 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/282/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Radgoszcz oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2014 6859 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIX/285/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 5889 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/280/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 5890 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/275/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Radgoszcz
2014 4831 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4716 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/267/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radgoszcz
2014 4717 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Radgoszczy
2014 4718 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Radgoszcz
2014 4185 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/242/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4186 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLII/244/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4187 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 4028 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/266/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Radgoszcz
2014 4027 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/267/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Radgoszcz
2014 3490 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na okręgi wyborcze
2014 3129 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr NR XLIII/248/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz na rok 2014.
2014 3012 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2014
2014 2046 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/233/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/155/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Radgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2018 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/237/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radgoszcz na rok 2014.
2014 557 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2014 103 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/14 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dotyczącego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 7933 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Radgoszcz-Krzywda na obszarze Gminy Radgoszcz.
2013 7835 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/149/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radgoszcz.
2013 7834 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radgoszcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7677 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 7525 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz w 2014 r.
2013 7524 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Publiczny w Radgoszczy
2013 6231 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz.
2013 6230 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy Radgoszcz do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 6209 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 5253 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 5159 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 5011 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 4981 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 4351 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/182/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 3879 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 3205 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 2865 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radgoszcz w 2013r
2013 2864 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/179/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2565 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 1559 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2013
2013 1328 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radgoszcz
2013 1327 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
2013 1326 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/13 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2013 941 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2013 799 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2013 601 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2013 359 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
2013 358 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/150/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radgoszcz
2013 83 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz.
2013 75 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie przejęcia od Gminy Dąbrowa Tarnowska do realizacji zadania własnego w zakresie odbioru ścieków komunalnych od części mieszkańców miejscowości Lipiny
2013 71 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 7914 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radgoszcz”
2012 7890 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 7884 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Radgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6884 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 6796 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 5729 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Radgoszcz na okręgi wyborcze
2012 5414 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXII/129/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 3401 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 2792 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radgoszcz
2012 2771 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XX/108/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy
2012 2649 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 1479 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2012 1434 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 1344 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012
2012 1203 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/87/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 1202 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radgoszcz
2012 1201 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
2012 1004 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2012
2011 6554 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 6553 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/ 72/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
2011 6555 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 6557 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 6556 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 5590 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 5533 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/ 69/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX /40/11z dnia 24 maja 2011 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.
2011 4854 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4855 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radgoszcz
2011 4067 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4061 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4069 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 4068 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011
2011 2924 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.
2011 2925 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz .
2011 2926 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.
2011 1655 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie: przekształcania Szkoły Podstawowej w Małcu w Filię Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy.
2011 1610 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Radgoszcz
2011 1221 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Radgoszcz.
2011 1063 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII / 23 /11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. W sprawie: zmian regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radgoszcz.
2011 1064 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2011 889 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Radgoszcz
2011 890 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Radgoszcz.
2011 736 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2011 737 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/17/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2011 738 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy
2011 573 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/141/97 Rady Gminy w Radgoszczy z dnia 20 października 1997 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy
2010 5587 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/198/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5588 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/199/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 5589 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5584 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5585 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/194/2010 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5586 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/196/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5593 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/213/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radgoszcz
2010 5594 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/215/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
2010 5595 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/216/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5590 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/202/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5591 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010
2010 5592 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/212/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010