Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 260

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7221 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok. z dnia 18 września 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 7121 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII / 84 /2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2019 7120 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr VIII / 83 /2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: podjęcia współpracy z Gminą Dobczyce w zakresie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach.
2019 6641 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 6590 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie:utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą ,,Park Kulturowy Dzikowy Skarb”
2019 6310 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej doprowadzenia zadania - udzielanie uczniom w formie stypendiów i zasiłkówszkolnych pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raciechowice.
2019 6309 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXI/193/2012 z dnia28.12.2012 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Raciechowice
2019 4875 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VI/53/ 2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3626 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr VIII/55/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Raciechowice
2019 3625 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr VI/45/2007 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Raciechowice oraz uchylenia Uchwały Nr XX/125/2008 Rady Gminy Raciechowice w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2007
2019 3624 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wysokości stawek podatkowych od nieruchomości w 2020 roku
2019 3623 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych od nieruchomości w 2019 roku
2019 3228 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 rok
2019 2601 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 r. uchwalenia Statutu Gminy Raciechowice
2019 2465 2019-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV / 24 / 2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2019 r.
2019 689 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice
2019 598 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III / 19 / 2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2019 597 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III / 17 / 2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 8636 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II / 12 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8443 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II / 11 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8442 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II / 10 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 8441 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II / 9 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 7355 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 7342 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Raciechowice
2018 7341 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku.
2018 7340 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 7339 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII /266/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 6387 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5570 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 253 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
2018 5569 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV / 258 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
2018 4531 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 250 / 2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Raciechowice.
2018 4530 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 4529 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 3022 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr VI/45/2015 z dnia 30.04.2015 r. poprzez uchylenie dotychczasowego Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice i przyjęciu nowego statutu.
2018 3021 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej zatrudnionej w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2018 3020 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2018 3019 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2018 3018 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/235/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2018 r.
2018 3017 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3016 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Raciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3015 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.
2018 2023 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/228/2018 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2018 rok
2018 490 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Raciechowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 489 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/285/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr VII/59/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice.
2018 488 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.
2018 487 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI /219 /2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXX/216//2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.
2017 8570 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX / 216 / 2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.
2017 8569 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX / 213 / 2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały numer XXIX/207/2017 z dnia 9.11.2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.
2017 6475 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 6445 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/44/2015 z dnia 30.04.2015 roku poprzez uchylenie dotychczasowego Statutu Rady Seniorów w Raciechowicach i przyjęciu nowego statutu
2017 6399 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie:wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2018 roku.
2017 6375 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie na Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gruszowie.
2017 6374 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Gruszowie
2017 6373 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.
2017 6372 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach.
2017 6371 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.
2017 5308 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 4851 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 4706 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2017 roku.
2017 3614 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 3145 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
2017 2838 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Raciechowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2771 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/172/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2161 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII /163/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Raciechowice na 2017 r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/45/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.
2017 1215 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2017 412 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 411 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 250 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raciechowice.
2016 6626 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.
2016 6592 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 6584 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Raciechowice - Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Raciechowicach
2016 6539 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 6334 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 6333 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 6332 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku.
2016 6331 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Raciechowice zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 6330 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2016 5869 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 5864 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Raciechowice do kategorii dróg gminnych
2016 5865 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wody rzeki Krzyworzeka
2016 5866 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały NR IX/64/2015 dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4704 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 4703 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 4702 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Raciechowice na 2016 r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/89/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 lutego 2016 r.
2016 4337 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2016 4199 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII / 126 / 2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Raciechowice.
2016 2166 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2016 r.
2016 2165 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
2016 2164 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Raciechowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1434 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2016 175 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6838 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 6828 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości
2015 6827 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 6826 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 6825 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/291/2014 w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2015 roku
2015 6733 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2015r. sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raciechowice
2015 5896 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 5852 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5851 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 4821 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. uchylenia uchwały Nr VI/38/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice, Nr VI/39/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i uchylenia uchwały Nr VI/40/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4820 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4819 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4818 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 4817 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Raciechowice za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4816 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: poboru w drodze inkasa należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Raciechowice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
2015 4815 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso
2015 4814 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Raciechowice
2015 4813 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 4383 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 4382 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania i kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Raciechowice
2015 4381 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 4380 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Raciechowice
2015 3626 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3625 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 3168 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Raciechowicach oraz nadania jej statutu
2015 3167 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 3166 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 3165 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice
2015 3164 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3163 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raciechowice oraz nadania jej statutu
2015 3152 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI / 40 / 2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2845 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 2844 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2015 1863 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Raciechowice
2015 1826 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2015
2015 1712 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raciechowice
2015 1347 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 7123 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 6745 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/298/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 6375 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raciechowice
2014 6374 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014 6035 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 6034 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 6033 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 6032 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2015 roku
2014 4971 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII /278/ 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
2014 4970 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w załączniku nr1 do Uchwały nr XIII/127/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 4969 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/59/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice
2014 3863 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 3748 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3746 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2066 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 2065 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2014
2014 1712 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2014 r.
2014 1711 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 1710 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1709 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1708 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 198 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 6730 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 6729 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28.12.2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 6728 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 6526 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Raciechowice
2013 6525 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2014 roku
2013 6524 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 6523 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 6522 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 6521 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
2013 5688 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
2013 5410 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 5230 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
2013 4442 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 221 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII / 200 / 2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4441 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 220 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: poboru w drodze inkasa należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Raciechowice powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2013 4440 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 219 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/199/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 4439 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 218 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXII/201/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Raciechowice.
2013 4438 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXV / 217 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/98/2011Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011 roku dotyczącej ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raciechowice.
2013 4188 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV / 210 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3804 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII / 205 / 2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 25 marca 2013r.
2013 1456 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2013
2013 1416 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 1333 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1332 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Raciechowice
2013 1331 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2013 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 777 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 443 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI / 194 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Raciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 442 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI / 193 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciechowice.
2012 7107 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX / 187 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 7106 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 7105 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX / 184 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 6175 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX / 174 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 6108 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 6107 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 180 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Raciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6106 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 173 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2013 roku.
2012 6105 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 6104 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX / 170 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 6103 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku
2012 5339 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII / 166 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 20 września 2012r. w sprawie:uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raciechowice.
2012 5340 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII / 169 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach, Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie, Statucie Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach oraz Statucie Szkoły Muzycznej w Czasławiu.
2012 4998 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 4312 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 4207 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 154 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
2012 4156 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice
2012 4155 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
2012 3196 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XV / 150 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciechowicach.
2012 3013 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XV / 151 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.
2012 2951 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1522 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV / 137 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
2012 1226 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 758 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII / 122 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Raciechowice na rok 2012
2012 457 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII / 127 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: włączeniu struktur organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach w struktury organizacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2012 456 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII / 126 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zamknięcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.
2012 247 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII / 120 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 6787 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 113 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 6788 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 115 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały nr XI/99/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
2011 5376 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 96 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku.
2011 5375 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 95 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 5374 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 94 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku.
2011 5377 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 97 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2012 roku.
2011 5380 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 110 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 5379 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 99 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 5378 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI / 98 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raciechowice.
2011 4951 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX / 84 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Raciechowice nr XXXVIII/ 253 / 2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 4952 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX / 87 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie
2011 4713 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X / 89 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 4714 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X / 91 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian do uchwały nr IX/74/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
2011 4100 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX / 77 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2011 4101 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX / 82 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raciechowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 4082 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX / 74 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3879 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII / 56 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3754 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 66 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.
2011 3753 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 65 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2011 3752 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 64 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalonej dla Gminy Raciechowice Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/112/93 z dnia 15 lipca 1993r.
2011 3757 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 69 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3756 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 68 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2011 3755 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3334 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII / 43 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie.
2011 3335 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII / 46 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: nadania Statutu Publicznego Samorządowego Przedszkola w Gruszowie
2011 3336 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII / 47 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkół Nr 2 w Gruszowie.
2011 2903 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII / 45 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Samorządowym Przedszkolu w Raciechowicach , Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkół Nr 2 w Gruszowie oraz Oddziale Przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 4 w Krzesławicach.
2011 2741 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VII / 48 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2196 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI / 37 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 2197 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI / 40 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Raciechowice.
2011 1963 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI / 28 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1016 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III / 15 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 497 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV / 19 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 503 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV / 22 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.
2011 443 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III / 12 /2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 226 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/ 14 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 5919 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 8 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 5918 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 7 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2010 5921 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 10 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2011 roku.
2010 5920 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II / 9 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.
2010 5761 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 253 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5762 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 256 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 5763 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 258 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Raciechowice oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 4181 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVII / 252 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4195 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVII / 245 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3231 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 240 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010 roku.
2010 2624 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXV / 235 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2478 2010-07-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII / 205 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r.
2010 2479 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 219 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2480 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 230 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2192 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 225 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice
2010 2191 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 217/ 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy w Raciechowicach z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2010 2194 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 233 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie:wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2010 2193 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 232/ 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów realizowanych w różnym wymiarze godzin.
2010 720 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII / 208 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia określonych w taryfie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 721 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII / 212 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/199/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2010 518 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII / 207 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Raciechowice.