Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 347

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7085 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 6565 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 6564 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin
2019 6530 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 6369 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2019 6368 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poronin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2019 5538 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021
2019 5537 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 5096 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5095 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4502 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 4333 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2019 4332 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i zasad przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy Poronin”
2019 4331 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poronin
2019 4330 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Poroninie
2019 4329 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2019 4310 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019
2019 3860 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2019 3859 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 2918 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2019 2769 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2768 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2019 2767 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 2766 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia form i specjalności doskonalenia zawodowego, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Poronin
2019 2765 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin
2019 2764 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Poronin, prowadzonych przez Gminę Poronin
2019 2763 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie
2019 1702 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2019 1701 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Poronin
2019 1700 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Murzasichle
2019 1699 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2019 1499 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2019
2019 862 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin
2019 861 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019
2019 842 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i zasad przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy Poronin”
2019 841 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb
2019 840 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Ząb i Bustryk
2019 839 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Stasikówka, Suche i Nowe Bystre
2019 72 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Poronin na rok 2019
2019 71 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 9018 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2018 9017 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie utworzenia Wspólnej Straży Gminnej zawartego z Gminą Kościelisko
2018 8571 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 8570 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 8569 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 8568 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8567 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2018 8566 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2018 8565 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2018 8564 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2018 8563 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/291/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 8562 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2018 7983 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LI/291/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 7290 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/290/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poronin
2018 7289 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/288/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6995 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 6840 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/283/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Nowe Bystre na drodze powiatowej nr 1651K
2018 6839 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/280/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2018 6798 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/281/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2018 6094 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/274/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 5475 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5474 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 5365 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 5122 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Poronin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poronin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4423 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząb
2018 4392 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu i terminów rozliczania nadwyżki środków obrotowych oraz podatku od towarów i usług VAT pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej a Gminą Poronin
2018 4391 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2018 4390 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poronin
2018 4109 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 3620 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/253/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 3191 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/246/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin
2018 3190 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/252/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2018 3189 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/251/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie na rok szkolny 2018/2019 w związku z realizacją projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 3188 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/250/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3187 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/249/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
2018 3186 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poronin w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 3185 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Poronin
2018 3184 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018
2018 1913 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/243/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1912 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1911 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XL/240/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1735 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/241/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Poronin
2018 1697 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/238/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie
2018 1696 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XL/235/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 1611 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XL/237/2018 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 72 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2018 71 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. na rok 2018
2017 9159 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2017 9158 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie
2017 9157 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „D-01” oraz właścicieli nieruchomości lub części takich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „D-02”
2017 9156 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Poronin, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 8923 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/217/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 8704 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2017 8703 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na wysokowydajne, proekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Poronin w ramach poddziałania 4.4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2017 8702 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2017 8701 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/221/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2017 8700 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/220/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 8699 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli narciarskich
2017 7432 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/213/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre
2017 7405 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/212/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 7396 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2017 7395 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 6298 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/203/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 6023 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin
2017 6022 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 5369 2017-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/57/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2017 5368 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/198/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 4819 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 4818 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/192/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 4029 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 3041 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2017
2017 3029 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/182/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2017 3028 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin (działka 4137)
2017 2519 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/184/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Poronin oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 2518 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 2517 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poronin
2017 2516 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 2515 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poronin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2514 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2513 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2017 2512 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 1325 2017-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2017 1324 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Poronin
2017 1323 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnej
2017 1322 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Poronin oraz określenia sposobu pobierania opłaty
2017 1321 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Poronin z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu
2017 391 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 390 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/158/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 389 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 7824 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 7804 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/155/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7472 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/150/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin
2016 7266 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/151/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Poroninie oraz nadania jej statutu
2016 7265 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 7264 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/148/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7263 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7262 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6583 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin
2016 5986 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 5740 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2016 5330 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 5245 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/131/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 5244 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Poronin
2016 5243 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 5223 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 7 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin
2016 4382 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2016 4381 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 4105 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Stasikówce
2016 3368 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 3252 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społęcznych z mieszkańcami Gminy Poronin
2016 3251 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2016 3058 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2967 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poronin
2016 2620 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016
2016 2303 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2016 2302 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 1507 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1506 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 532 2016-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 531 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/83/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2016 461 2016-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poronin
2015 8445 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 8358 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 8280 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2015 8279 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XV/79/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poronin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 8037 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 8036 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/70/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7534 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7533 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru
2015 7532 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7531 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6701 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 6700 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 6659 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 6658 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/52/2015 z dnia 30 września 2015 r.
2015 5951 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2015 5950 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 5206 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 4453 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 4452 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb
2015 4451 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche („wyciąg”)
2015 3805 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 3389 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2015
2015 2873 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2872 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 2783 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 2777 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2015
2015 2776 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2015 2775 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 2097 2015-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2015 2096 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2015 2095 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1825 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 1253 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją
2015 825 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 824 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 823 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2015 822 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2015 821 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2015 820 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 819 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2015 50 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 7388 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6588 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/276/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche 1
2014 6587 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/275/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części dotyczącej terenu P I („wyciąg”)
2014 6586 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/268/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2014
2014 6325 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/273/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 5982 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/262/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2014
2014 5337 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/266/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Poronin
2014 5322 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 19 września 2014r. w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poronin
2014 4672 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 4668 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 4664 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2014
2014 3981 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poronin
2014 3052 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 3051 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2014 3050 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 21 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie
2014 2469 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Poronin na rok 2014
2014 2450 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Ząb i Bustryk
2014 2304 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2014 1612 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Stasikówka, Suche i Nowe Bystre
2014 1546 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2014 1077 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 502 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2014 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 7871 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013r. zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2013 7870 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 6985 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 6984 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6983 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2013 6982 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2013 6981 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6980 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6979 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 6219 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 5639 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 4949 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 4750 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części P II oraz sołectwa Stasikówka
2013 4601 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb
2013 4600 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Suche w tzw. części S1
2013 4272 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 4271 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2013 3474 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3473 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3472 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2013 3146 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2013 2936 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/166/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku
2013 2879 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 2878 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2013 2183 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2013
2013 1917 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2013 1916 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1842 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowe Bystre
2013 1823 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Murzasichle
2013 1705 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bustryk
2013 1704 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche 1
2013 1703 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany mpzp „Polana Błociska”  sołectwo Murzasichle
2013 1040 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORONIN NA ROK 2013
2013 1008 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 276 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 7791 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7790 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poronin
2012 7789 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2012 7786 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7785 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2012 7784 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7783 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7752 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
2012 7751 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7750 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne
2012 7749 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7748 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy
2012 7747 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości w części stanowiącej nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7746 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2012 7745 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Poronin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6503 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 6157 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 6045 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania
2012 5808 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Poronin na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Poronin
2012 5807 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 5763 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5762 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 5761 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 31 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2012 5140 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany mpzp „Polana pod Jeziorami” sołectwo Murzasichle
2012 5136 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małe Ciche („wyciąg”)
2012 5135 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany mpzp „Polana Lichajówki” sołectwo Murzasichle
2012 4893 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4889 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 4418 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin
2012 4295 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poronin udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Gminy Poronin
2012 4296 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 3570 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin w części dotyczącej terenu P I („wyciąg”)
2012 3413 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 3386 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2352 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2012 1930 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2012 1872 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 1478 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012
2012 1097 2012-03-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XVI/85/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2011 6998 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 6999 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 7000 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie
2011 6852 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 6853 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poronin w latach 2011 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poronin
2011 6061 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej
2011 6060 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 6059 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 6062 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6065 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6064 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6063 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 5290 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4585 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4586 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Poronin
2011 4525 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 4021 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2011 3452 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 2791 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011.
2011 2793 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 2794 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 6 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011
2011 2000 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2010 6192 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6191 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 6194 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6193 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/275/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r.
2010 5627 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/280/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2010 5626 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/276/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2010 5625 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/275/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poronin i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5628 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/281/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Poronin
2010 5631 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/277/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 5630 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/283/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie obowiązku dodatkowych oznakowań taksówek
2010 5629 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Poronin
2010 4805 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXI/285/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4806 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXI/289/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Suche w części dotyczącej terenu S-2
2010 4367 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LIX/271/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie
2010 4117 2010-10-21 uchwala Uchwała nr LIX/267/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 3532 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/265/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 2910 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LVI/259/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Poronin w 2011 r.
2010 2911 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LVI/261/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 2439 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LV/258/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania imienia i zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie
2010 2065 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LV/257/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poronin
2010 1611 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LIV/251/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 1211 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr L/240/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 1212 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr LII/247/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010
2010 1210 2010-04-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 7 stycznia 2010r.
2010 185 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2009 Rady Gminy Poronin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2009 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009
2010 4671 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LX/274/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010