Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 273

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7337 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/85/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/82/2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 7278 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/87/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 6772 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/82/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6771 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/79/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 6726 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/81/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6725 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/80/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2019 6052 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/77/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 6051 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/75/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: pomników przyrody na terenie Gminy Polanka Wielka.
2019 5653 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 5456 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5010 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/57/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 4183 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/48/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka
2019 4184 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 4182 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/47/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2019 3622 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XII/45/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok.
2019 2688 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XI/40/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2687 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XI/38/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2019 r.”
2019 1923 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr IX/34/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 1164 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2019 rok
2019 48 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2019 49 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2019
2018 8688 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8687 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 8686 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 8125 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 8124 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obwiązującego na terenie Gminy Polanka Wielka
2018 8123 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka
2018 8122 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 8121 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 7288 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LI/257/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 6863 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/256/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 6862 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/254/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Polanka Wielka.
2018 6861 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr L/253/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2018 5587 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 5586 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/249/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Polanka Wielka.
2018 5585 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/248/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 5164 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/246/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 5163 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/242/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym.
2018 4125 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/235/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2018 4124 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/234/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Polanka Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3619 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/230/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok
2018 3618 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/228/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Polanka Wielka
2018 2708 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/227/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 2707 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/224/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Polanka Wielka.
2018 2706 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/223/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Polanka Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2705 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/222/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na okręgi wyborcze.
2018 2704 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLV/221/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 r.”
2018 1408 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/217/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2018 1407 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/214/2018 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Polanka Wielka.
2018 773 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/209/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok
2018 699 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/211/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2018
2017 8576 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/207/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 7712 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/202/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7486 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/200/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na 2018 rok.
2017 7485 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/199/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
2017 7484 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/198/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 7431 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XL/193/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7317 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr xl/196/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/142/2012 w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 7316 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr xl/195/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej.
2017 7315 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/192/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6244 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/191/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 6243 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 6242 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2017 6241 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6240 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5526 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/183/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym i szkole z terenu gminy Polanka Wielka.
2017 5265 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/182/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 5036 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 5035 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Polanka Wielka
2017 4199 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 4198 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/172/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym.
2017 3834 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Polanka Wielka" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu.
2017 3833 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polance Wielkiej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.
2017 3606 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 3605 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 3604 2017-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 maja 2017 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 3089 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/153/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok
2017 2675 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 1666 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/150/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej.
2017 1665 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/149/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2017 rok.
2017 1664 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2017 r.
2017 872 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/142/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na rok 2017.
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 7982 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/127/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka
2016 7899 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym.
2016 7898 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej.
2016 7897 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 7896 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/128/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 6792 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 6791 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 6040 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
2016 6039 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej.
2016 6038 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2016 6037 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
2016 6036 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 5756 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/117/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 4927 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 4651 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 3614 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XX/102/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 3173 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok
2016 3002 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 2279 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2016 2277 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2016 2276 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/83/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2016 r.
2016 2175 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
2016 991 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 566 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok.
2016 251 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2016 rok.
2015 7651 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7650 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 7649 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 6692 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6614 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka
2015 6613 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 6612 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6609 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 6128 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 5466 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5467 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5464 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 5465 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”
2015 4636 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok.
2015 4196 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 3015 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3014 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 2983 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 2237 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 2236 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 r.
2015 2235 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2226 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Polanka Wielka Nr V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządu mieniem pozostającym w dyspozycji szkół gminnych
2015 1084 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządu mieniem pozostającym w dyspozycji szkół gminnych
2015 1083 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 1082 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej oraz o zamiarze i przyczynach likwidacji Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej
2015 697 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2015 rok
2015 107 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2015 106 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na rok 2015
2014 7267 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 7266 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 6633 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/255/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 6632 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/256/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na rok 2015
2014 6631 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 5840 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/253/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmainy uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 4896 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 4824 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2014 4823 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3732 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3694 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/227/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
2014 3098 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3097 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Polanka Wielka przedszkolu publicznym
2014 3096 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3095 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 3092 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 2549 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2014 rok
2014 2226 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
2014 2147 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 2146 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku
2014 874 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku
2014 873 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 872 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 871 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2014 543 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2014
2014 542 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 7687 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 7242 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasenta
2013 7241 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 6206 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/126/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2013.
2013 6205 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Polanka Wielka.
2013 6163 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 6162 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2014
2013 6161 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 6160 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2013 6159 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka
2013 5325 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 4952 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 4447 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 3933 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3932 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2013 3159 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 3068 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 2647 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2013 roku
2013 2624 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1481 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok
2013 376 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2013
2012 7830 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7829 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7769 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 7768 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/126/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2013
2012 7395 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka
2012 7257 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.
2012 7256 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7255 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
2012 7190 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7189 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7188 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7187 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7186 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7185 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 7184 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 7183 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określnia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2013
2012 7182 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
2012 6031 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Polanka Wielka.
2012 6030 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka
2012 5682 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
2012 5681 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5231 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/86/1012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
2012 4938 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2012 4937 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka
2012 4786 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 3815 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
2012 3792 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej
2012 2679 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 1896 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1895 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2012 rok
2012 1894 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej
2012 1893 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Polanka Wielka
2012 1892 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zlecenia zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej
2012 1484 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok
2012 1483 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasenta
2012 1328 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
2012 1308 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY POLANKA WIELKA NA ROK 2012
2011 7249 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI /70/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 7248 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/ 69/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7250 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 7252 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 7251 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6301 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6300 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2012.
2011 6299 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 6302 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
2011 6305 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6304 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 6303 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 4773 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Gminy z dnia 2 września w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 4772 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 4775 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2011 4774 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanka Wielka.
2011 4081 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 3958 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2011 2651 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Gmina Polnaka Wielka
2011 2652 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Polanka Wielka oraz dalszego postepowania z nimi.
2011 2653 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia stratutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wiekiej.
2011 2042 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 2043 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/184/09 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2044 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.
2011 1012 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
2011 926 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Polanka Wielka na rok 2011
2011 370 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 120 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym
2011 121 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2011 122 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 5542 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.
2010 5543 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 4899 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
2010 4898 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 4901 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 4900 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na rok 2011.
2010 4329 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLII/232/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wiekiej
2010 4179 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLI/227/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka.
2010 4180 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLI/229/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci zameldowanych na terenie Gminy Polanka Wielka realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2010 4028 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4029 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLII/235/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3780 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 2623 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Polanka Wielka.
2010 2574 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/224/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 2307 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok
2010 1679 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1680 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok
2010 1508 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXV/15/02 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie zmian w podziale gminy Polanka Wielka na obwody głosowania.
2010 1515 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.
2010 1202 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Polance Wielkiej
2010 1203 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli
2010 427 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.