Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 449

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6746 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 260/5 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 280/3 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 120/9, 120/10 w Juraszowej, działkę ewidencyjną nr 332/9 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 809/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 138 w Stadłach
2019 6745 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5951 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5949 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/122/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach
2019 5948 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/121/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2019 5947 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr X/120/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2019 5098 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4990 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY PODEGRODZIE Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), Rada Gminy Podegrodzie,
2019 4989 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 695 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 488/2 w Długołęce-Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 529/3, 530 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 412/5 w Naszacowicach, części działek ewidencyjnych nr 284/2, 810/1 w Podegrodziu, działkę ewidencyjną nr 40 w Rogach
2019 4988 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji świetlicy wiejskiej w Brzeznej - Litaczu
2019 4987 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 76 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 147/1 i część działki ewidencyjnej nr 148/3 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 249 w Gostwicy, części działki ewidencyjnej nr 94 w Olszance, część działki ewidencyjnej nr 223/1 w Podrzeczu
2019 4986 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.
2019 4985 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 4984 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 4983 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4035 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2019 3766 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2639 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 2606 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 246, 458, 690/2 w Brzeznej, działkę ewidencyjną nr 832/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 129/1 w Gostwicy, części działek ewidencyjnych nr 294, 318 w Stadłach, części działek ewidencyjnych nr 90 oraz 523/2 i 525/1 w Podegrodziu
2019 2561 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 roku
2019 2560 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2559 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z  dnia 11 grudnia 2018 r. w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2019 2558 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 2557 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2019 2556 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1446 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Naszacowice, obejmującego działki ewidencyjne nr 465/9, 467/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 468/5, 466/1, 465/4 w Naszacowicach
2019 1380 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela.
2019 1379 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2019 1378 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2019 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1377 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Podegrodzie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 641 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej część terenów położonych w Gostwicy, Długołęce-Świerkli, Mokrej Wsi i Olszanie oraz w zakresie części tekstowej planu
2019 640 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny położone w Brzeznej, Chochorowicach, Długołęce-Świerkli i Podegrodziu
2019 457 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 456 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2019 455 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2019 454 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2019
2018 8831 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 133/1 i 133/2 w Brzeznej (przed podziałem część działki 133 w Brzeznej), część działki ewidencyjnej nr 17/2 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 55 w Długołęce-Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 242/9 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 302/3 w Długołęce-Świerkli, działkę ewidencyjną nr 127 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 222 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 86 w Podegrodziu
2018 8830 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 879/16, 879/19, 879/22, 879/24, 881/13, 881/16 położone w miejscowości Brzezna
2018 8829 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu położonego w miejscowości Podegrodzie obejmującego działkę ewidencyjną nr 1087/6, części działek ewidencyjnych nr 1087/8 i 1087/13
2018 8732 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2018 8731 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8730 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 8729 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 8728 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 8727 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8726 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8014 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/503/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działkę nr 9/7 w Brzeznej, działkę 404 w Gostwicy, część działki 65 w Rogach, część działki 100 w Naszacowicach
2018 7950 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie
2018 7949 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/495/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2018 7948 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/497/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
2018 7947 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2018 7946 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/493/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7945 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/496/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2018 7076 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/483/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7075 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/486/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7039 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/487/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Gminie Podegrodzie
2018 7038 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/485/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLI/473/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 6063 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/470/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6019 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/475/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Podegrodzie na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obni-żenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 6018 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/479/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podegrodzie”.
2018 6017 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/477/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Podegrodzie
2018 6016 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/476/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2018-2023
2018 6015 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/473/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 6000 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działki ewidencyjnej nr 119 w Olszanie, działkę ewidencyjną nr 709/3 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 262/2 w Brzeznej, część działki ewidencyjnej nr 178 w Chochorowicach, działki ewidencyjne nr 201 i 532 w Długołęce - Świerkli, części działek ewidencyjnych nr 13 i 63/7 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 178 Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 662/6 (przed podziałem 662/2) w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 372/3 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 201 w Rogach, część działki ewidencyjnej nr 421/3 w Naszacowicach
2018 5499 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/466/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Podegrodzie.
2018 5498 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/465/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela.
2018 5497 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/464/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2018 5496 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XL/459/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 5301 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: części działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działki ewidencyjne nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach
2018 4857 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/442/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4819 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/445/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Podegrodzie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4818 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/446/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Podegrodzie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 4817 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/450/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 293794 K „Podegrodzie - Do wspólnoty”, na odcinku, na którym droga ta przebiega przez działki ewidencyjne nr 741/1 i 741/2 w miejscowości Podegrodzie, kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie.
2018 4816 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/453/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 375/1 i 375/3 położonych w Podrzeczu oraz w zakresie części tekstowej planu
2018 4815 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/444/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3878 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/433/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2884 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/415/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2672 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/421/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 roku
2018 2671 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/416/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.
2018 2581 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/426/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2580 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/427/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Podegrodzie
2018 1605 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/405/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 1579 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/409/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 177 w Chochorowicach, 24/2, 760 w Gostwicy, 75 w Naszacowicach, 58 w Olszance, 461/3 w Podegrodziu oraz 86/8 i 86/9 w Podrzeczu
2018 1578 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/410/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działek ewidencyjnych nr 485 i 486 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 319/7 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 990/1 w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 384/3 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 388 i 425/8 w Podrzeczu, działki ewidencyjne nr 389/1, 390/2, 391/5 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 229/1 i 229/2 w Mokrej Wsi, część działki ewidencyjnej nr 248 w Chochorowicach, część działek ewidencyjnych nr 868/6 i 868/9 w Brzeznej
2018 532 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/402/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenu obejmującego część działki ewid. nr 23 w Chochorowicach
2018 531 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/401/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 306 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 888 w Gostwicy, działkę ewidencyjną nr 32 w Długołęce - Świerkli, część działki ewidencyjnej nr 90 w Brzeznej, działek ewidencyjnych nr 63/1, 63/3 w Naszacowicach, część działki ewidencyjnej nr 100/5 w Długołęce - Świerkli
2018 285 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/398/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Podegrodzie na lata 2017 - 2020
2018 284 2018-01-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2018
2018 283 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/388/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 282 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/391/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2018 281 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/393/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 280 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/392/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 8783 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/383/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 203/1 w Podegrodziu i część działki ewidencyjnej 842 w Brzeznej.
2017 8339 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/376/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2017 8252 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/377/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie
2017 8251 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2017 8250 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/374/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2017 8249 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/375/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego.
2017 8248 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/371/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6931 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/350/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6930 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/368/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie, z późniejszymi zmianami
2017 6929 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/351/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w  sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w  Podegrodziu"
2017 6928 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/352/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ”.
2017 6927 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/353/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie
2017 5866 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie, obejmującej tereny w rejonie działek nr: 423/1, 426, 427, 521/40, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 881/14, 881/18 i 916/8 położonych w Brzeznej, 391 położonej w Stadłach, 521/1 i 936 położonych w Gostwicy oraz 205 położonej w Podegrodziu
2017 5861 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 443 w Gostwicy, nr 203/2 w Podegrodziu, nr 171 w Rogach, nr 184/2 w Olszance, nr 243/1 w Stadłach, nr 419/1 w Naszacowicach
2017 5860 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/330/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5859 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działki ewidencyjnej nr 205 w Stadłach, część działki ewidencyjnej nr 446/12 i 447/13 w Podrzeczu, część działki ewidencyjnej nr 126/6 w Juraszowej, część działki ewidencyjnej nr 378/8 w Olszance
2017 5233 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie części miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie, gdzie zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
2017 5232 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/326/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/225/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2017 5231 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/323/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Podegrodzie za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5230 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/324/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 5229 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/321/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 4754 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/306/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4349 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie części miejscowości Olszana w Gminie Podegrodzie, gdzie zbiorowe zaopatrzenie w  wodę prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
2017 4348 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
2017 4347 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/314/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2017 4346 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/313/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2017 r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Gmina Podegrodzie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 4069 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/304/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017 – 2023
2017 3922 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/303/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących część działki ewidencyjnej nr 442 w Długołęce - Świerkli, oraz działki ewidencyjne nr 395 i 396 w Podrzeczu
2017 3921 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 3825 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/301/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/285/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie
2017 3641 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3544 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/279/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 roku
2017 3512 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/296/ 2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/279/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2017 roku
2017 3321 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/295/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w  sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w  Podegrodziu"
2017 3278 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/285/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podegrodzie
2017 3134 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3057 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/280/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 156  w Brzeznej, 196, 197, 201, 532 w Długołęce - Świerkli, 520 w Gostwicy, 624/2, 625/4 w Mokrej Wsi, 397 w Olszanie, 320, 321 w Stadłach, 985/3 i 986/1 w Podegrodziu
2017 3056 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/281/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny działek; nr 317/6 położonej w Długołęce-Świerkli, nr 174  położonej w Gostwicy, nr 235/4 położonej w Gostwicy, nr 235/8 położonej w Gostwicy, nr 782/3 położonej w Gostwicy, nr 782/4 położonej w Gostwicy, nr 782/5 położonej w Gostwicy, nr 782/6 położonej w Gostwicy, nr 993 położonej w Gostwicy, nr 354 położonej w Olszance, nr 402/2 położonej w Podrzeczu, nr 10/1 położonej w Stadłach i  nr 10/2 położonej w Stadłach
2017 2333 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/264/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2332 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2017 2331 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/283/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/441/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Podegrodziu i nadania mu statutu
2017 2280 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
2017 2279 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/265/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2194 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2193 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1254 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/253/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
2017 1201 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1164 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Podegrodzie
2017 1163 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/226/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1054 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/247/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 195 w Juraszowej, 696 w Mokrej Wsi, 13 i 207 w Olszanie, 9/3 w Brzeznej, 386/10 w Olszance, 525/10 w Gostwicy
2017 829 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 828 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2017 299 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/246/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci do lat 5.
2017 249 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/245/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
2016 7909 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/222/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 7867 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/236/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 71/3, 402 w Brzeznej, 21 w Gostwicy, 609/2 w Mokrej Wsi, 295/1 w Naszacowicach, 161 w Rogach
2016 7610 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/226/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 7483 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 7482 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/235/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Podegrodzie
2016 7481 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie
2016 7480 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6044 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/215/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5847 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/218/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących działki ewidencyjne nr 622, 623, 624 w Gostwicy, 335/7 (po podziale działki 335/8 i 335/9) w Podegrodziu
2016 5848 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/217/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie obejmującej tereny działek nr 334/2, 334/7, 339/4 położonych w Podegrodziu, nr 86/3 położonej w Podrzeczu, nr 362/3, 362/4, 644/4 położonych w Stadłach.
2016 5256 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 5255 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 5254 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5091 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 5090 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/198/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 33/IV/2003 z dnia 03 lutego 2003 w sprawie nadania imienia Ojca Stanisława Papczyńskiego Gimnazjum w Podegrodzie
2016 5089 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2016 5088 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 32/IV/2003 z dnia 03 lutego 2003r. w sprawie nadania imienia Ojca Stanisława Papczyńskiego Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
2016 5087 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/199/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńkiego w Podegrodziu na Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. św. O. St. Papczyńkiego w Podegrodziu
2016 5086 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 152/XXIII/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Gminie Podegrodzie
2016 4643 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 4056 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Podegrodzie.
2016 3434 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/184/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 3433 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/182/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 3432 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/175/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 3364 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 3363 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podegrodziu
2016 3362 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 2678 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2016 Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 2677 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2016 2377 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XV/169/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Podegrodzie
2016 2305 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XV/165/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2016 1494 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 1429 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/153/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Podegrodzie służebnościami przesyłu ustanawianymi na rzecz przedsiębiorców
2016 1428 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/151/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2016 1427 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/150/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/474/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym
2016 1426 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/149/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4, 5 i 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2016 1425 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1129 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 1128 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2016
2015 8432 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8071 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8070 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 8069 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 8068 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego
2015 8067 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Podegrodzie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 8066 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 7646 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7645 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 7644 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/127/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2015 7643 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7642 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę
2015 7641 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie
2015 7640 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2015 6892 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6891 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
2015 6890 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 5830 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015, a także w sprawie zmiany Uchwały nr IX/88/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5728 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/99/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2015 5016 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5015 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 5014 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4621 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 4356 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4355 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 4354 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/75/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Podegrodzie
2015 4353 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3310 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Podegrodzie użytkowaniem
2015 3283 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 3268 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Podegrodzie
2015 2753 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 2752 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 2751 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2015 2736 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 2733 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2015 2725 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1546 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Podegrodzie
2015 1545 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/541/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 958 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2015 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015
2015 835 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 114 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/27/ 2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2015 113 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2015
2014 7427 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 6984 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/558/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stadła
2014 6983 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/557/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi
2014 6982 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/556/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podrzecze
2014 6981 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/555/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podegrodzie
2014 6980 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/554/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszanka
2014 6979 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/553/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszana
2014 6978 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/552/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Naszacowice
2014 6977 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/551/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mokra Wieś
2014 6976 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/550/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Juraszowa
2014 6975 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/549/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostwica
2014 6974 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/548/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długołęka - Świerkla
2014 6973 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/547/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chochorowice
2014 6972 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/546/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezna
2014 6169 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/541/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6168 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/539/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
2014 6167 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/544/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 6166 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/540/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2014 6165 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/542/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2014 6164 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/537/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 6163 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/543/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 6006 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/479/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 5832 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/491/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2014 5655 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/487/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę
2014 5654 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/483/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 5653 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/486/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 5652 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/484/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Podegrodzie
2014 5646 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/485/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2014 5248 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/464/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 5098 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/475/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w miejscowości Gostwica
2014 4877 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/472/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach
2014 4876 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/471/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach
2014 4875 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/470/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2014 4874 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/473/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 4873 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/468/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Podegrodzie w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4872 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/474/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym
2014 4068 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4067 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/439/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4066 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/413/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 4039 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XL/421/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013 r. Gminy Podegrodzie na rok 2014
2014 3945 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/458/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie” za szczególne zasługi dla Gminy Podegrodzie, trybu jego nadawania i powołania Kapituły Honorowej
2014 3117 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/449/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2014 3116 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/452/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2014 3115 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/442/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Podegrodzie i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat
2014 3114 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/441/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Podegrodziu i nadania mu statutu
2014 2347 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/431/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 roku
2014 1993 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2014 1892 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2014
2014 1720 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XL/425/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 roku
2014 821 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/414/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 820 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 819 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 350 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2014 284 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/411/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Podegrodzie polegającej na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podegrodziu oraz ustalenia wysokości cen za tę usługę
2014 283 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/410/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2014 282 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/384/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7382 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/381/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podgrodzie
2013 7381 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/366/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7380 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2013 7379 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2013 7378 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 7377 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7357 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w miejscowości Podegrodzie
2013 7277 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 6727 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2013 6726 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2013 6725 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
2013 6724 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 6115 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6114 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/369/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2013 6113 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 5429 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 5428 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 5427 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 5426 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2013 5425 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013 - 2018
2013 5424 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Podegrodzie
2013 5423 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Gminy Podegrodzie
2013 5422 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2013 5421 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 5420 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5419 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 4825 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 4333 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2013 4332 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2013 4219 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3986 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 3742 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 3741 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/276/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3740 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 3693 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3692 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3691 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 3533 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 2963 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2013 roku
2013 2962 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2961 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013 roku
2013 2960 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 2959 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
2013 1859 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 i zmiany Uchwały Nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 1858 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1857 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
2013 1856 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 861 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2013
2013 793 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 570 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 459 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 458 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 424 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obowiązkowego zadania własnego Gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie
2013 423 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 422 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 421 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 420 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Podegrodzie
2013 419 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 418 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
2012 7644 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Podegrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7406 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie
2012 7396 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7192 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/241/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podgrodzie
2012 7191 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2012 6174 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6068 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 6067 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie
2012 6066 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
2012 6065 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Podegrodzie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 6064 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Podegrodzie.
2012 5286 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 293791 K „Żwirownia” oraz 293794 K „Do wspólnoty”, na odcinku, na którym drogi te przebiegają przez działki ewidencyjne Nr 740/2, 939/38, 939/41 w miejscowości Podegrodzie, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie
2012 5263 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: pozbawienia drogi Nr 293645K „Stancin”, na odcinku, na którym droga ta przebiega przez działkę ewidencyjną Nr 345/2 w miejscowości Olszana, kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Podegrodzie.
2012 5262 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4943 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4784 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Podegrodzie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Podegrodzie.
2012 4228 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4150 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 123/XII/99 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na obszarze Gminy Podegrodzie.
2012 4036 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4012 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie
2012 3522 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Podegrodzie
2012 3267 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 2912 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2284 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/191/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podegrodzie w 2012 roku
2012 2283 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2012 2170 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1664 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2012 roku.
2012 1663 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu
2012 1662 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazw rondom położonym w Gminie Podegrodzie
2012 1161 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1126 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII /137/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 813 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 533 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Podegrodziu
2012 414 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2012
2012 217 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 6457 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 6458 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012”
2011 6459 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/XXVI/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
2011 6177 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5452 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2011 5246 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach.
2011 5245 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach.
2011 5244 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 5247 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 5250 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.
2011 5249 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5248 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 4690 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3875 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3231 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/83/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenie gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2011 3230 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/ 83//2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu"
2011 3232 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie w sprawie: wyznaczenia miejsca wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
2011 3254 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 3253 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/104/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 2727 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2740 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 2648 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 2649 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 2650 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
2011 2040 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 2041 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VII/81/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1705 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr Nr V/54/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 1598 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 1599 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 1186 2011-03-25 Budżet Budżet nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2011
2011 1188 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2011 Nr IV/32/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011 r.
2011 1051 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2011 1052 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie. za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2011 1053 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko odpadów Komunalnych w Podegrodziu
2011 891 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr Nr V/59/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr 175/XXIX/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw
2011 493 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/28/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25.02.2010 r.
2011 492 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Podegrodzie
2011 491 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Podegrodzie
2011 496 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Podegrodzie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 495 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 386/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 494 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010 r. (Nr 396/LII/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 100 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2011 101 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 5677 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 399/LIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 5541 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 392/LI/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 4895 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 394/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 4894 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 393/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Nr 377/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010 r.
2010 4897 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 397/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4896 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr 396/LII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4176 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 387/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 4175 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 382/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIX/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2005 roku
2010 4178 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 391/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
2010 4177 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 389/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podegrodzie.
2010 4026 2010-10-18 uchwala Uchwała nr 377/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4027 2010-10-18 uchwala Uchwała nr 386/L/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3152 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 371/XLIX/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lipca 2010r. zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 3096 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie
2010 2382 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 364/XLVII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 1712 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 341/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Podegrodzie oraz jej jednostkom podległym
2010 1648 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 354/XLVI/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 1297 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 340/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 1095 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 339/XLV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie Uchwały Nr 323/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010 r.
2010 926 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 328/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XXX/2001 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania imienia Św. Jadwigi – Królowej Polski Gimnazjum w Brzeznej.
2010 925 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 327/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. zmiany uchwały Nr 297/XL/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania imienia Św. Kingi Szkole Podstawowej w Olszance.
2010 928 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 330/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2010 927 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 329/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych przedszkola/szkoły, sposobu podziału tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie.
2010 929 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10.03.2006 r.
2010 756 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 323/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.
2010 264 2010-02-19 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 222 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr 319/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr 302/XL/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 października 2009 r.
2010 29 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 311/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2008 r.
2010 30 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 312/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009