Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 344

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6857 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Pleśna.
2019 6856 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/183/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 6855 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 5265 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 4261 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4260 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/74/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4259 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/73/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4258 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/72/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 4257 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
2019 4256 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
2019 4255 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 3425 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna.
2019 3424 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/62/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3423 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/60/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
2019 3422 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2019 3421 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 3420 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 2270 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2019 roku.
2019 2269 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Woźniczna.
2019 2268 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świebodzin.
2019 2267 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczepanowice.
2019 2266 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzuchowa.
2019 2265 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rychwałd.
2019 2264 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pleśna.
2019 2263 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowczówek.
2019 2262 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubinka.
2019 2261 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lichwin.
2019 2260 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janowice.
2019 2259 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska.
2019 2258 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna”.
2019 2257 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Pleśna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 2256 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 1131 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1130 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1129 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
2019 1128 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Pleśna.
2019 1127 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2019 rok.
2019 131 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 130 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 129 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2019 128 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2019
2018 8271 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pleśna na lata 2019-2023.
2018 8270 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8269 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
2018 8268 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna.
2018 8267 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna.
2018 8266 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 8265 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 7306 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/360/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna.
2018 7305 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/359/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 6503 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/358/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 6502 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/357/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 6501 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/356/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pleśna.
2018 6500 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/355/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pleśna.
2018 6499 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/354/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pleśna.
2018 6498 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/353/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 6497 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/352/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 6496 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/351/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pleśna.
2018 6495 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/350/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
2018 6494 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/349/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
2018 6493 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/348/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 4932 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XL/345/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 4835 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XL/338/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pleśna.
2018 4057 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 4056 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/332/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Pleśna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 3380 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/325/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 3379 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2622 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/317/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/298/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2018 2621 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/316/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 2620 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna.
2018 2619 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2018 roku.
2018 2499 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1278 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą: „Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna” w gminną jednostkę organizacyjną o nawie: „Centrum Kultury w Pleśnej” i uchwalenia jej statutu.
2018 1277 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/302/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2018 rok.
2018 1276 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna”.
2018 1275 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/298/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2018 1274 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna.
2018 1273 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/183/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 153 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekształcenia gminnej jednostki organizacyjnej funkcjonującej pod nazwą: „Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna” w gminną jednostkę organizacyjną o nazwie: „Centrum Kultury w Pleśnej” i uchwalenia jej statutu.
2018 152 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.
2018 151 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2018 150 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Pleśna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 149 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2018 148 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2018
2017 7851 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7850 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7849 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/282/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2017 roku.
2017 7848 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/281/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r.
2017 7847 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/279/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 7846 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/277/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 7845 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/275/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2017 7160 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/265/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna".
2017 7159 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 7158 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 7157 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2016 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2017 7156 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Pleśna.
2017 7155 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2017 6045 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/252/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 6044 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok
2017 6046 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 6048 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/255/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2017 6047 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXX/254/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 5316 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/244/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok
2017 4543 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pleśna.
2017 4542 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 3880 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 3217 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/219/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 3216 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/215/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna.
2017 2778 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2575 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2017 2574 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna".
2017 2573 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/209/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2572 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 2571 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/205/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
2017 2570 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 2569 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2017 roku.
2017 2568 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2017 1534 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2017 1533 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/196/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2017 1532 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1531 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1530 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2017 1529 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna”.
2017 1528 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2017 rok.
2017 968 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
2017 45 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2017 44 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2017 43 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2017
2016 7170 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/172/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2016 6976 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/173/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2016 6975 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pleśna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6974 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/167/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna.
2016 6973 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/166/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6588 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6343 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2016 6342 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/159/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu dla Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Pleśna.
2016 6341 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XX/158/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Pleśna.
2016 5512 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 5511 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5510 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/167/2012 Rady Gminy Pleśna dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pleśna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pleśna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 4186 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2016 4093 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 4092 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2016 4091 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4090 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3232 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 3076 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/126/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 2850 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok.
2016 2849 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2848 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w grupach mieszanych.
2016 1856 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1831 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/115/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2016 roku
2016 1830 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/113/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 1829 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2016 1828 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.
2016 958 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2016 rok
2016 957 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.
2016 783 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2016
2016 258 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok.
2016 257 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pleśna.
2016 256 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pleśna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7663 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7447 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2015 7446 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2015 7445 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7444 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 6353 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pleśna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6352 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 5734 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 4084 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4083 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 4082 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 4081 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 3509 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 3508 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2015 3507 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok.
2015 3506 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 2825 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015 r.w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku.
2015 2824 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Pleśna oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 2823 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 2195 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2015 roku.
2015 2194 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych
2015 2193 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2015 2192 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
2015 2191 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 1117 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2015 rok
2015 952 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2015
2015 621 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2015 620 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.03.2015 r. do 29.02.2016 r.
2015 174 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 6435 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/336 /14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pleśna
2014 6434 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/334/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 6433 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/333/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 6432 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/331/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód
2014 6431 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/330/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 5914 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/329/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 5632 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pleśna na lata 2014 -2018.
2014 5545 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/328/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5544 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Pleśna
2014 5543 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/323/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 5058 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XLIII/318/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 4600 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/313/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nnr XLI/305/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowanialokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pleśna
2014 4599 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/312/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/304/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pleśna na lata 2014-2018
2014 4598 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLII/310/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze.
2014 3469 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/305/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pleśna
2014 3468 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/304/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pleśna na lata 2014-2018.
2014 3467 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/303/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna.
2014 3466 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/301/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok.
2014 3433 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/295/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 3425 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 3424 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2014 rok
2014 2558 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych
2014 2557 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2014 roku.
2014 2556 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2014 2555 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2014 2554 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1938 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Pleśna
2014 1871 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1870 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej
2014 1869 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1.05.2014 r. do 30.04.2015 r.
2014 1641 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2014 1635 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2014
2014 1581 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2014 roku
2014 1580 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 889 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 1.03.2014 r. do 28.02.2015 r.
2014 888 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pleśna
2014 887 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 886 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pleśna
2014 885 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7142 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2013 7141 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2013 7140 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 7139 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 6270 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 5650 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
2013 5619 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 5618 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 5617 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2013 5616 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2013 5001 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 4481 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
2013 4287 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2013 3906 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3885 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/228/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 3845 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 3504 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok.
2013 3437 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pleśna Nr XXVII/209/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3436 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 2882 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013r. sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Pleśna w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r.
2013 2725 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej
2013 2206 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2105 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2013 roku
2013 2002 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1654 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2013 rok
2013 1294 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
2013 1183 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1053 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PLEŚNA NA ROK 2013
2013 1013 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pleśnej.
2013 1012 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
2013 1011 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna.
2013 1010 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 7467 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 7466 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7465 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7464 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7463 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2012 6987 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 6876 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2012 6873 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2012 5731 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/167/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pleśna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pleśna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5631 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pleśna na okręgi wyborcze.
2012 5630 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 5112 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/ 171/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/03 Rady Gminy Pleśna z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Pleśna.
2012 5111 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pleśna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 5110 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Pleśna.
2012 5109 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej
2012 4743 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY PLEŚNA
2012 4735 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 4722 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY PLEŚNA
2012 3988 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Pleśna na sektory
2012 3739 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 2958 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 2667 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Pleśna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Pleśna
2012 2619 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2012 2441 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 2253 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pleśna w 2012 roku.
2012 2252 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie.
2012 2251 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/127/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubince.
2012 2250 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/126/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej.
2012 2148 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/130/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2012 rok
2012 1402 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/124/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2012 885 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Pleśna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 884 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 883 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/183/09 Rady Gminy Pleśna z dn. 06 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 481 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2012
2012 323 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/113/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2012 147 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXI/144/2004 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 7062 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 7063 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/98/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna.
2011 7064 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/99/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6970 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2011 6969 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok.
2011 6968 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6971 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6974 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Rzuchowej wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej.
2011 6973 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6972 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2011 5702 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 5703 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pleśna.
2011 5564 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 5242 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pleśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 5243 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 4558 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 4172 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2011 3774 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy .
2011 3702 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 2248 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 2249 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2250 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 1630 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 1631 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2011 1270 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2011 rok
2011 861 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 515 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 167 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 5828 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Pleśna obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i zasad ich odbudowy .
2010 5462 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5461 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 5463 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pleśna
2010 5465 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr V/39/99 Rady Gminy Pleśna z dnia 15 marca 1999 roku o utworzeniu gminnego zakładu budżetowego.
2010 5464 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna
2010 3891 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVII/306/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 3892 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVII/314/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pleśna
2010 3170 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Pleśna, mających charakter cywilnoprawny
2010 2670 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 1587 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok
2010 1305 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej.
2010 830 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
2010 831 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXiV/285/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2005 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna.
2010 443 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
2010 444 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Gminy Pleśna z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2010 rok.
2010 375 2010-03-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/268/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 119 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.
2010 84 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2009 rok.