Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 300

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6690 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6667 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
2019 6271 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 6233 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/106/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2019 6232 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XII/96/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany gminnego programu wsparcia rodzin na rok 2019, w których urodziło się przy jednym porodzie pięcioro lub więcej dzieci pod nazwą „Wieloraczki ”
2019 5833 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5832 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2019 5831 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/86/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 5169 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 5168 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu wsparcia rodzin na rok 2019, w których urodziło się przy jednym porodzie pięcioro lub więcej dzieci pod nazwą „Wieloraczki”
2019 4473 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4472 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 4471 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 4470 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3955 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2019 3954 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3953 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3952 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 3207 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie z zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2989 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna
2019 2874 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2873 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2019
2019 2872 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej
2019 1983 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
2019 1850 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1529 2019-02-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/36/19 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. na rok 2019
2019 52 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 9216 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Ochotnica Dolna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 9215 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ochotnica Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9214 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2018 8705 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Ochotnica Dolna
2018 8704 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 8520 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2018 8519 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna
2018 8518 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie zapewnienia posiłku w formie zasiłku celowego (świadczenia pieniężnego) na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych pomocą ze środków wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.”
2018 8517 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.”
2018 8516 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7137 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr L/368/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6739 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/363/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 6287 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/358/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4513 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/346/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 4512 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/344/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3861 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2018 3860 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/334/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2122 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/331/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2121 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Ochotnica Dolna.
2018 2120 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/325/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2119 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/322/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2018 410 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/318/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy Ochotnica Dolna na rok 2018
2018 409 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/308/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 408 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/309/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9114 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/307/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 9113 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/304/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w projekcie pod nazwą „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gminie Ochotnica Dolna poprzez wymianę niskosprawnych kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych na niskoemisyjne kotły na paliwo stałe” w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej (paliwa stałe), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”
2017 9112 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/301/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2017 7591 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/298/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7590 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/297/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna w roku 2018.
2017 7589 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/296/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7588 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XL/294/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2017 6404 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/280/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna
2017 6403 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/279/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna dla obszarów położonych w sołectwach Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna Młynne, Ochotnica Górna, Tylmanowa
2017 6402 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/278/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna
2017 6401 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/277/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna
2017 6390 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/288/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 6389 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/286/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2017
2017 5854 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/283/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 5829 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/282/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Ochotnica Dolna.
2017 4857 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/272/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 4389 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, oraz ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
2017 4014 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 czerwca 2017 r. zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3617 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2720 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXX/218/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2679 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/242/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2347 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/241/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2346 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/240/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryterium naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1743 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2017 705 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/218/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Ochotnica Dolna na rok 2017
2017 704 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/211/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 237 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna
2017 236 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7778 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7735 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/207/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 7734 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/206/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2016 7733 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7732 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/204/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7731 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/203/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7730 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/202/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 7729 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/201/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2016 7048 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7047 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ochotnica Dolna w roku 2017.
2016 7046 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 6672 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 6371 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2016 6370 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 5461 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 5430 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 września 2016r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4642 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/173/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 4530 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4031 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/175/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3708 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3687 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 czerwca 2016r. zmiana uchwały: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3686 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ochotnica Dolna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3319 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2773 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2163 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2137 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/135/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej.
2016 1442 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr XVIII/123/16 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1138 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2016
2016 860 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 195 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 142 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8338 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie: obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga, psychologa i logopedy.
2015 8337 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 8336 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 8335 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.
2015 7169 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/98/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 7168 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2015 6959 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XV/100/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6905 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/94/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6904 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/93/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna
2015 6724 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6213 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2015 5946 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5012 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tylmanowa
2015 5011 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5010 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 4605 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4604 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/214/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4603 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3280 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2472 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2466 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/25/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr V/17/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1349 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna dla obszaru wyodrębnionego w Tylmanowej
2015 1213 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1212 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ochotnicy Dolnej
2015 1211 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/22/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 742 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/17/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 427 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 365 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7371 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7064 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7057 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/402/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 6844 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/404/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2014 5986 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/397/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, a także szczegółowych warunków ich pobierania
2014 5985 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/396/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5336 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ochotnicy Górnej
2014 5335 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Tylmanowej
2014 5334 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ochotnicy Dolnej
2014 5333 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/390/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 5327 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/388/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 5326 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/387/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ochotnica Dolna na lata 2014-2019
2014 4460 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 4459 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ochotnica Dolna”
2014 4372 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3946 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLI/370/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3186 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/362/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3174 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3173 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXV/308/13 z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 3172 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1638 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2014
2014 1590 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1112 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2014 1111 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 1110 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1109 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 168 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2013 7704 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 7668 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych
2013 7667 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ochotnica Dolna
2013 7163 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2013 7162 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2013 7161 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/320/06 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 lutego 2006r
2013 7160 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2013 7159 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 7158 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ustrzyk„ w Ochotnicy Górnej.
2013 7157 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ochotnica Dolna.
2013 7156 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 7155 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6214 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 6213 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 6212 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 18 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 5242 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/131 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2013 5241 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.
2013 5240 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4780 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/262/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 4779 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/258/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3973 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 3612 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 14 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 3611 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2013 3610 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/223/13 z dnia 31 stycznia 2013r.
2013 3609 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3058 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1470 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/13 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2013
2013 838 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 783 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2013 366 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/206/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 7584 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2012 7583 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/215/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Ochotnica Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7582 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/214/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 7581 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/213/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7580 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7579 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/211/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7578 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/210/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2012 7577 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7576 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/207/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 6438 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna
2012 6437 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6436 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamięci Narodowej i Sztuki Ludowej w Ochotnicy Górnej i nadania jej Statutu
2012 6435 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 6002 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/192/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.
2012 5922 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/190/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 5668 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 5480 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 5481 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/191/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Ochotnica Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5405 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXII/189/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4788 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4728 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4226 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4225 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3774 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 3742 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3704 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3462 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2012 2535 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 2534 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2399 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna  – we wsi Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna i Tylmanowa
2012 1834 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1764 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 1763 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1397 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2012 826 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 698 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2012
2012 121 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 120 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/115/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
2012 119 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2012 118 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 6201 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
2011 6200 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6203 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 6202 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 5835 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty
2011 5013 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 5014 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 5015 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2011 4967 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2011 4968 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2011 4291 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 4292 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 3852 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3853 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3751 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Gminie Ochotnica Dolna
2011 3330 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2011 3331 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2011 3120 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3121 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 2279 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2280 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 1840 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.
2011 1800 2011-05-04 Budżet Budżet nr V/21/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 lutego 2011r.
2011 1801 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 367 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 368 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 369 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ochotnica Dolna
2011 160 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 99 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5394 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/448/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Ochotnica Dolna lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5006 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/445/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5005 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/444/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2010 5008 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/447/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 5007 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LI/446/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4893 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr L/430/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
2010 4349 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr L/433/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4350 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr L/434/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 4307 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/424/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna
2010 3839 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLIX/425/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3840 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLIX/426/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 3227 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/412/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa
2010 3226 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
2010 3228 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna
2010 3230 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/415/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna
2010 3229 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/414/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne
2010 3091 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3092 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 2528 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2529 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 2530 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 2151 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2152 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1645 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/387/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1646 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/388/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1519 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1518 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1516 2010-05-18 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/360/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1522 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/384/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1521 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/383/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1520 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1084 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/363/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ochotnica Dolna, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2010 587 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
2010 516 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna
2010 221 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/356/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok