Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 471

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6937 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/117/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2019 6932 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/125/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6931 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/118/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w Gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń
2019 6686 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/119/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XI/110/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 6685 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/110/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 6504 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/116/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6503 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/109/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Zaborzu
2019 6502 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/108/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6501 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/107/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr V/28/19 z dnia 23 stycznia 2019r. dotyczącej planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 6500 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XI/106/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania
2019 6059 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/113/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 4897 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/104/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4733 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4292 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/93/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4291 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dopłat do ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim
2019 4290 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania
2019 4289 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince
2019 4288 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 3540 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 (zmienionej: uchwałą Nr XV/157/15 z dnia 29 grudnia 2015r., uchwałą Nr XXI/234/16 z dnia 22 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXX/322/17 z dnia 22 luty 2017r.) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2019 3539 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2925 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Oświęcim programu „Karta Seniora Gminy Oświęcim”.
2019 2924 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Oświęcim oraz nadania jej statutu.
2019 2923 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Oświęcim
2019 2922 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2019”
2019 2921 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: uchylenia w części uchwały Nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 2920 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2019 2599 2019-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2516 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie:tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2019 2515 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2019 1717 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1716 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1715 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego: pomoc dzieciom z Gminy Oświęcim w formie dożywiania na lata 2019-2023
2019 1050 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 971 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 970 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Oświęcim, obręb Zaborze
2019 969 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2019 380 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2019 ROK
2019 115 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9101 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8991 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu.
2018 8580 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Oświęcim
2018 8579 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/484/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 8578 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Oświęcim, którzy ponieśli zwiększone koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 8577 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2018 8576 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2018 8297 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2018 8296 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8114 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7758 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LIV/592/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7517 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/590/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7265 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/588/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Zaborze
2018 7264 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/587/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Włosienica
2018 7263 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/586/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Stawy Monowskie
2018 7262 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/585/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Stawy Grojeckie
2018 7261 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/584/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Rajsko
2018 7260 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/583/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Poręba Wielka
2018 7259 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/582/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Pławy
2018 7258 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/581/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Harmęże
2018 7257 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/580/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Grojec
2018 7256 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/579/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Dwory Drugie
2018 7255 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/578/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Brzezinka
2018 7254 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/577/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Broszkowice
2018 7253 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/576/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Babice
2018 6721 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LII/569/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6617 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LII/564/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz szczegółowych zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 6618 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LII/565/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIII/479/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. ze zmianami w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 6136 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/562/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6135 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/560/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 6134 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/557/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/332/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. ze zmianami w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 6133 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr L/556/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Oświęcim
2018 5443 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/555/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4698 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/551/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4697 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/549/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2018 4696 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/539/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Borowiec i Grojecka
2018 4649 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/547/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Oświęcim
2018 4648 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/541/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXI/332/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 4364 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2018 4028 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/537/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3952 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/508/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim”
2018 3555 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/507/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3494 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/505/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej poprzez zmianę siedziby z ul. Aleja Parkowa 1 w Porębie Wielkiej na ul. Wadowicka 85 w Porębie Wielkiej
2018 3493 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/503/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIII/479/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 3492 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/501/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim
2018 2881 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/499/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2740 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/498/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2739 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/492/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2018”
2018 1956 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/489/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1826 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/486/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1825 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/484/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim, w ramach Poddziałania 4.4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 1824 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/482/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Oświęcim
2018 1823 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/479/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 1822 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/478/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XLI/461/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 841 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/470/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Grojec w rejonie ul. Głównej i Al. Ogrodowej
2018 815 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/474/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/460/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń zmienionej uchwałą Nr XLI/317/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013 r.
2018 814 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/473/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLI/459/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim
2018 813 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/472/18 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/458/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 70 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLI/469/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2018 69 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/467/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9186 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/461/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 9185 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/458/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2017 9152 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/460/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń zmienionej uchwałą Nr XLI/317/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013 r.
2017 9151 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/459/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie:opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2017 9150 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/457/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/339/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych.
2017 8005 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/454/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8004 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/451/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2017 8003 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/450/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8002 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/446/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2017 8001 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/440/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 7568 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/436/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7428 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/427/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7038 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/434/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6141 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/423/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Harmęże oraz fragmentu terenu położonego w sołectwie Pławy
2017 6057 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/424/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
2017 6058 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/425/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/279/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5881 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/417/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Oświęcim
2017 5666 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/422/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5635 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/419/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/240/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2017 5634 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/409/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Oświęcim
2017 5633 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/407/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”.
2017 4786 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/405/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4785 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/394/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim”
2017 4668 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/393/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania
2017 4054 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/390/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 4053 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/365/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr LIX/451/14 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 3585 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/360/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3404 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/358/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Zaborze
2017 3403 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/357/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Włosienica
2017 3402 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/356/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Stawy Monowskie
2017 3401 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/355/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Stawy Grojeckie
2017 3400 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/354/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Rajsko
2017 3399 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/353/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Poręba Wielka
2017 3398 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/352/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Pławy
2017 3397 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/351/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Harmęże
2017 3396 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/350/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Grojec
2017 3395 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/349/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Dwory Drugie
2017 3394 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/348/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Brzezinka
2017 3393 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/347/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Broszkowice
2017 3392 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/346/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Oświęcim - sołectwa Babice
2017 3391 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/345/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia statutów Jednostek Pomocniczych (sołectw) Gminy Oświęcim
2017 3390 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/339/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych.
2017 2923 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/337/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 2289 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/332/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 2266 2017-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XXXI/334/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2017 2231 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2222 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXI/326/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2017”
2017 1749 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/323/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1748 2017-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Oświęcim
2017 1571 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XXI/234/16 z dnia 22 czerwca 2016r.
2017 1570 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/321/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowej nazwy ulicy w miejscowości Babice
2017 1569 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/318/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2017 1568 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1265 2017-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/307/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016 r. na 2017 rok
2017 1214 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/314/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim
2017 904 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/310/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2017 761 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/313/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/258/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim
2017 556 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/290/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie
2017 468 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/300/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2017 467 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/297/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/16 z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 449 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/309/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie :zmiany uchwały Nr VIII/70/15 z dnia 20 maja 2015 r w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2017 448 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/308/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 447 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/292/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.
2017 396 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/305/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2017 395 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/301/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIX/202/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa
2017 338 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/296/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie drogi z użytkowania
2017 337 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/295/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/285/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Harmęże
2017 336 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/294/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych.
2017 335 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/293/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/70/15 z dnia 20 maja 2015 r w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2017 334 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/291/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: opłat za świadczenie usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2016 7594 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/286/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie konsultacji statutów Jednostek Pomocniczych (sołectw) Gminy Oświęcim
2016 7056 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/276/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w Gminie Oświęcim
2016 6990 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6937 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/289/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6936 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/285/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Harmęże
2016 6935 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/281/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 6934 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/280/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6907 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
2016 6906 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/277/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 6485 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/275/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 5997 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/273/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 5996 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/268/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały NR VIII/70/15z dnia 20 maja 2015 r w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2016 5995 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XXXVII/286/09 z dnia 07 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2016 5994 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/266/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XV/116/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli.
2016 5993 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/265/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr VII/42/99 z dnia 10 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla gimnazjów w Gminie Oświęcim.
2016 5839 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/262/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim nr XXII/240/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2016 5760 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 5759 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5758 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/258/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oświęcim
2016 5105 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 5104 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/249/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/318/13 Rady Gminy Oświęcim z 26 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 5103 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/248/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/230/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania osoba fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”.
2016 5102 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/245/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Oświęcim
2016 5101 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/243/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu oraz nadania statutu Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.
2016 5100 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/242/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu na Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim
2016 5099 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/240/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.
2016 4958 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXIII/258/09 z dnia 22.04.2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących własność Gminy Oświęcim
2016 4255 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/233/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim w części miejscowości Grojec, Rajsko i Zaborze
2016 3895 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/239/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3894 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej
2016 3893 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3892 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim
2016 3871 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Oświęcim, w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oświęcim”
2016 3397 2016-06-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2016 3343 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/227/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 3342 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/211/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zakazu spożywania napojów alkoholowych
2016 3341 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/209/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2706 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 2705 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa.
2016 2193 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/195/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2016 2192 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2016 2191 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim
2016 2190 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/188/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2189 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/187/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 2188 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2016 2187 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2016
2016 2186 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2016"
2016 2117 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/196/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016
2016 1379 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVII/177/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/156/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rajsku, Grojcu i Porębie Wielkiej
2016 1378 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/156/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rajsku, Grojcu i Porębie Wielkiej
2016 844 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/167/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2016 ROK
2016 843 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XV/165/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2016 819 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminy Oświęcim
2016 264 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/162/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 263 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/158/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2016 262 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/157/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/49/15 z dnia 18 marca 2015 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2015 8547 2015-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2015 8357 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Borowiec i Grojecka
2015 8317 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 8316 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie kryteriów
2015 7968 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/140/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7407 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/144/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 7406 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/142/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2015 7405 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/141/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7404 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmian w statucie Jednostki Pomocniczej (sołectwa) Grojec
2015 7403 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Oświęcim Sołectwo „Stawy Grojeckie”.
2015 7402 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7401 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 7400 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6189 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 6188 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Oświęcim nr VIII/70/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2015 5646 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/123/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 5645 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI/118/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 września 2015r. w sprawie:określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2015 5234 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr X/116/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 5162 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/113/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: nadania regulaminu nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe.
2015 5161 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/98/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2015 4039 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/96/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 3327 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 3326 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z Gminy Oświęcim na rok szkolny 2015/2016.
2015 3325 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych.
2015 2982 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2682 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVIII/433/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oświęcim oraz zasad przyznania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 2681 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2015 1695 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 1694 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2015 1693 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/71/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2015 1692 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1691 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, zastępców dyrektorów, nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gimna Oświęcim.
2015 1690 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2015”
2015 1416 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1415 2015-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2015 944 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: aktualizacji uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr LIX/448/14 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 943 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: aktualizacji Uchwały Rady Gminy nr XXXI/208/12 z dnia 26 września 2012 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr LII/396/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 942 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 941 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały o dopłatach dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 923 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 494 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 138 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2015 ROK.
2015 137 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 136 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w sołectwie Grojec
2014 6402 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LX/467/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 6085 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/465/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 6084 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/464/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2014 6083 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/463/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6082 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LX/458/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2014 5903 2014-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)"
2014 5902 2014-10-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2014 5703 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LIX/453/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 5702 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LIX/451/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2014 5701 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LIX/442/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Oświęcim, obr. Grojec
2014 5612 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIX/449/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu w wyborachdo rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014 5611 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIX/448/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 1 października 2014r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5001 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/437/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Zaborze
2014 5000 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/436/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko
2014 4999 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/435/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Broszkowice
2014 4946 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LVIII/439/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4917 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/438/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4916 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/433/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oświęcim, oraz zasad przyznania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 4915 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/432/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oświęcim
2014 4150 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LVII/431/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 3636 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/429/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014.
2014 3635 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LVI/424/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Pławy
2014 3634 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2014 3633 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jedolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń
2014 3211 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LV/420/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2947 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr L/383/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2927 2014-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutów Jednostek Pomocniczych
2014 2926 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2218 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/397/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/244/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2217 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/396/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/208/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2216 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/395/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego: wsparcie dzieci z Gminy Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 2215 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/394/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Oświęcim
2014 2214 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/398/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2213 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LII/393/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2014”
2014 1743 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/372/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY OŚWIĘCIM NA 2014 ROK
2014 1622 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 1303 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Zaborze
2014 1302 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/386/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2014 1301 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/385/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2014 1030 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr L/384/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/361/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 648 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/379/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2014 647 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/378/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku
2014 373 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2014 61 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/354/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 7869 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7606 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7605 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie dopłat dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7604 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 7518 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 7517 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/352/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2013 7516 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/351/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
2013 7515 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/350/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 7514 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/345/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2013 6518 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 6517 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Zaborze
2013 6516 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia nowej nazwy ulicy w Sołectwie Zaborze
2013 6515 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2013 5954 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5953 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim
2013 5952 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 5515 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/330/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 4962 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/325/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4695 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XL/313/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4672 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/321/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2013 4671 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/319/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4670 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/318/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4613 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/316/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych
2013 4578 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/317/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń.
2013 4574 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XLI/322/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2013 4142 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/304/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oświęcim
2013 4121 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/309/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany statutów jednostek pomocniczych
2013 4120 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XL/301/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim.
2013 3722 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2013 3721 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3720 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXII/148/00 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie powołania jednostki niższego rzędu (osady) Stawy Grojeckie w sołectwie Grojec i uchwalenia jej statutu
2013 3719 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Włosienica
2013 3718 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat
2013 3717 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w sołectwie Babice w rejonie ulicy Krakowskiej.
2013 3716 2013-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w gminie Oświęcim
2013 3715 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.
2013 3461 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 3460 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Jednostki Pomocniczej (sołectwa) Grojec
2013 3459 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej (w części dotyczącej dostosowania § 13 pkt 3 do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych /Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675/).
2013 2927 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 2926 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim w 2013 roku”
2013 2182 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 2051 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych
2013 1495 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1235 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej, określający tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Oświęcim".
2013 1234 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 1233 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1232 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1110 2013-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)"
2013 280 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2013 117 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Oświęcim na 2013 rok.
2012 7362 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2012 7361 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7360 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7359 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oświęcim i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7358 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/246/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim
2012 6378 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 6377 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2012r. sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 6376 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6281 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie: opłat za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2012 6053 2012-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/165/04 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku, Nr 348, poz. 3768).
2012 6052 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
2012 5410 2012-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim
2012 5291 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/148/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 7 lipca 2004 r w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2012 5290 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LI/399/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 5289 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/149/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2012 5288 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu
2012 5287 2012-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Oświęcim (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2004 roku, Nr 13, poz. 166)
2012 4892 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4768 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych
2012 4767 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: trybu i kryteriów przynawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, organizacyjne.
2012 4535 2012-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/95/11 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 571, poz. 6292)
2012 4534 2012-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/190/05 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 roku, Nr 233, poz. 1559).
2012 4500 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, zastępców dyrektorów, nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim, oraz nauczycielom którym powierzono funkcję doradcy metodycznego
2012 4477 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4476 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3901 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/180/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. W sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gimna Oświęcim, oraz nauczycielom który powierzono funkcję doradcy metodycznego.
2012 3841 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu jednostki niższego rzędu Gminy Oświęcim (osady) Stawy Grojeckie
2012 3840 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/182/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej Gminy Oświęcim (sołectwa) Grojec
2012 3388 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3364 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Oświęcim
2012 3363 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oświęcim
2012 3226 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń
2012 2821 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Babice (ul. Greglów, ul. Spacerowa, ul. Załawie)
2012 2700 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 2195 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim”
2012 2194 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2012”
2012 1635 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1026 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 615 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 614 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2012 613 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Oświęcim na 2012 rok
2012 109 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2012 110 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XVI/110/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2012 rok.
2012 42 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
2011 7242 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
2011 6294 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/112/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 6293 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/111/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XV/95/11 z dnia 19 października 2011 roku.
2011 6292 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie ; ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 6295 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 6298 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 6297 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/115/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 6296 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2011 5365 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie:utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim” oraz uchwalenia jej statutu.
2011 5172 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr VI/37/11 z dnia 9 marca 2011 roku
2011 5174 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4916 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4770 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4638 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oświęcim.
2011 4639 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2011 4640 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy.
2011 4482 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2011 4318 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4319 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 4320 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4019 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu
2011 2675 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 2674 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok.
2011 2677 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 2676 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 1917 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Oświęcim na 2011 rok
2011 1723 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: opłaty za świadczenia usług opiekuńczych i dydaktyczno- wychowawaczych w prowadzonych przez Gminę Oświęcim przedszkolach.
2011 1192 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 9 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/370/10 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2011 668 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 191 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej
2010 6189 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim nr LI/399/10 z dnia 27 października 2010 dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 6190 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 5722 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LI/404/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr V/30/07 z dnia 28 lutego 2007 roku.
2010 5360 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/393/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5361 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/416/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4485 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/394/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
2010 4484 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/392/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4487 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/405/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4486 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/395/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej
2010 4226 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/385/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010r. w sprawie : szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
2010 4227 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/388/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Grojcu.
2010 4228 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/389/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 6 października 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 4090 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLVIII/381/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Oświęcim oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3716 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVIII/382/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 3715 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 8 września 2010r. w sprawie: uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ul. Krakowskiej”
2010 2907 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2908 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXV/192/08 z dnia 8 października 2008r. dotyczącej udzielenia upoważnienia Pani Annie Chojnackiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 2909 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
2010 2320 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2321 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Oświęcim na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 2319 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Poręba Wielka w rejonie ulicy Przedzieleń, Wadowickiej i Nowy Świat
2010 1736 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLV/355/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 1722 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLV/354/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 maja 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Oświęcim w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Grottgerówka, ul. Sośnina i ul. Wadowickiej.
2010 1609 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 1567 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grojcu.
2010 860 2010-04-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/321/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 stycznia 2010r.
2010 861 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/327/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 862 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
2010 854 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: sfinansowania kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji
2010 853 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2010 855 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/279/09 z dnia 2 września 2009 roku
2010 379 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/326/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim dla obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau .
2010 184 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/314/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2009
2010 105 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/242/05 z dnia 19 października 2005r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.