Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 387

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7277 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 7276 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/450/18 Rady Gminy Nawojowa w sprawie :ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2019 7275 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2019 7274 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów, a także zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 7273 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2019 7272 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 7271 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 6677 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 6676 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 6570 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/90/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym Rady Gminy Nawojowa oraz sołtysom sołectw w Gminie Nawojowa
2019 6508 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XII/92/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia granic ich obwodów
2019 6507 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 5717 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/84/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 5094 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2019 5093 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 czerwca 2019 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Świetlica w Żeleźnikowej Małej i włączenia jej do Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2019 5092 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr X/76/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 4749 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia granic ich obwodów
2019 4748 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4747 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 3709 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r.
2019 3708 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. dot. określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 3538 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 3233 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2019 3232 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Nawojowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 3231 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/221/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016 r. w  sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „ Zespołu Obsługi Edukacji” oraz nadania jej statutu
2019 3230 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 3123 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/482/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
2019 3122 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/481/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2019 3121 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/480/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 3120 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr LVI/479/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2018 r.
2019 2061 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2060 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2019 2059 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Nawojowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 2058 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2019 roku
2019 2057 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 831 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2019 r.
2019 413 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 12.03.1966 r.
2019 412 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2018r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019 411 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 9213 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2019 roku
2018 8801 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2018 8785 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nawojowa do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8784 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Nawojowa
2018 8783 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 6946 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LV/476/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 6858 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/472/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nawojowa
2018 6857 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/471/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nawojowa”
2018 6856 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/470/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 6855 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/469/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6854 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/468/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 5823 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LIII/464/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/397/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2018 roku
2018 5822 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LIII/463/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 5418 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/459/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nawojowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5417 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/458/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nawojowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 5416 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/456/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 5386 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/460/2018 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu pod nazwą „Program poprawy jakości powietrza w Gminie Nawojowa związany ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków własnych Gminy Nawojowa
2018 4657 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr LI/450/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2018 4656 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr LI/449/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 3996 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr L/447/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nawojowa
2018 3995 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr L/445/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 3822 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/440/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 3341 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/433/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/404/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2018 3321 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/430/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 2773 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok
2018 2758 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 rok
2018 2722 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/422/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nawojowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2721 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nawojowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1395 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/402/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 1359 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/404/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2018 1358 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/403/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 12.03.1966 r.
2018 1198 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/407/18 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/395/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2018 r.
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/393/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 9264 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/399/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Nawojowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9263 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/397/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2018 roku
2017 9262 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/396/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Nawojowa prowadzenia obsługi kasowej jednostek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej oraz Zespołu Obsługi Edukacji w Nawojowej
2017 8943 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/383/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA na rok 2018
2017 8865 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/388/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Nawojowa
2017 8827 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/385/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2017 8826 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/382/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 7714 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLI /377/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 7426 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 12.03.1966 r.
2017 7197 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/374/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7196 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/372/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2017 7195 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/371/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2017 7194 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/370/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2017 7193 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/367/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2017 rok
2017 6660 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 6659 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/357/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6624 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nawojowa
2017 6623 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR pod nazwą „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 6622 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 6621 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/359/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2017 6620 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 6463 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 5353 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/335/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 5352 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/334/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 5075 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/257/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działki nr 442 zgodnie z uchwałą nr XLVII/377/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 roku z późn.zm.
2017 5074 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 5070 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/332/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nawojowa lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2017 4850 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 4705 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/328/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2017 3920 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Nawojowa instrumentem płatniczym
2017 3919 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/317/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3"
2017 3918 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/316/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/306/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017r.
2017 3917 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/315/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 3337 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 rok
2017 3239 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/266/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2017 roku
2017 3135 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/286/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 2366 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/295/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2365 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2364 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1518 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2017 r.
2017 1072 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/280/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały nr XXVIII/264/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016r.
2017 1048 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/279/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2017 1047 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/271/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nawojowa w latach 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1046 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/269/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2017 1045 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
2017 190 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2016r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2017 189 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2017 roku
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/374/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nawojowa
2016 8083 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 7917 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne w zakresie działki nr 80 w Homrzyskach – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/286/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7916 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działek nr 98/4, 100/6, 296, 333/2, 419/11, 600/1, 659, 663/4, 990/3, 990/4, 1005, 1006/3 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/283/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7915 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/257/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działki nr 442 – zgodnie z uchwałą nr XLVII/377/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 roku z późn.zm.
2016 7914 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/256/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina w zakresie działek nr 22/4, 135/3, 135/4 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/285/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7913 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa w zakresie działek nr 129, 380, 392, 396, 692, 1089, – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7912 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/251/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA na rok 2017
2016 7883 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/253/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Popardowa w zakresie działki nr 9/1 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7882 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie działki nr 327/4 w Żeleźnikowej Wielkiej oraz działki nr 241/6 w Żeleźnikowej Małej– zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/284/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
2016 7881 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/249/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 7597 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/238/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7090 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 03 października 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2016 roku poz. 5814) .
2016 7089 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2016 6016 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6015 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/234/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2016 6014 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
2016 6013 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 6001 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Nawojowa
2016 5814 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/227/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nawojowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 5813 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/221/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „ Zespołu Obsługi Edukacji” oraz nadania jej statutu
2016 5812 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nawojowa
2016 5811 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 5114 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nawojowa, w obrębie geodezyjnym Nawojowa
2016 5113 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nawojowa, w obrębie geodezyjnym Nawojowa
2016 5112 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/206/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 5039 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej
2016 5038 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nawojowej
2016 5037 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/213/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/28/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Homrzyskach
2016 5036 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/99 Rady Gminy w Nawojowej z dnia 11 marca 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Frycowej
2016 4736 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 4555 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2016 4480 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4479 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4478 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2016 3701 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 2809 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/181/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej
2016 2808 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/180/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2016 2807 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2016 2806 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 2168 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/165/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NAWOJOWA - wieś Nawojowa, przyjętego Uchwałą Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z 30 grudnia 2003 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 63 z 2004r., poz.806 z późn. zmianami)
2016 2167 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 2139 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/166/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2016 1060 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2016 r.
2016 933 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/156/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 431 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016 212 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 rok
2015 8546 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2016 roku
2015 8442 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/143/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 8105 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/144/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 8047 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 7680 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NAWOJOWA - wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała, przyjętego Uchwałą Nr XVI/81/03 z dnia 30 października 2003r (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004r. Nr 12, Poz. 161, z późn. zmianami)
2015 7679 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7369 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2015 7368 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 12.03.1966 r.
2015 7367 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6348 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6347 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6279 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2015 6278 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów; zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso
2015 6277 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6276 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2015 6275 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6274 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 5919 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 rok
2015 4959 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 4587 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 4586 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nawojowa Nr XLII/335/14 z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad realizacji Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nawojowa oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia”
2015 4585 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 3488 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nawojowa” oraz „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” i ustalenia regulaminu ich nadawania
2015 3487 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Nawojowa na rok 2015 w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3486 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 2727 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/71/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy
2015 2358 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 1804 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/50/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 1714 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/55/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczania reklam na obiektach, budowlach i terenach stanowiących własność gminy Nawojowa
2015 1713 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 873 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/46/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 872 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/43/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2015 871 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/42/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 870 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/40/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników, trenerów, osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Gminy Nawojowa oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 869 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/39/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nawojowa
2015 868 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/38/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2015 867 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 866 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nawojowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 865 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 188 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/20/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Frycowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/427/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 187 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/18/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 98 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2015 r.
2015 87 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/32/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków Budżetu Gminy Nawojowa, które w 2014r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 86 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/30/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2015 roku
2015 85 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/26/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 7366 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA NA ROK 2015
2014 6967 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr I/9/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 6391 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/439/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/426/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6390 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/438/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/187/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/425/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6389 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/437/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/424/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6388 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/436/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Popardowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/423/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6387 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/435/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/422/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6386 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/434/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6385 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/433/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne w zakresie określonym Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. zmienioną Uchwałą Nr L/420/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6384 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/432/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/419/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
2014 6383 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/431/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/418/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6382 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/430/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXIX/313/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr L/417/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6381 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr L/428/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Frycowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/427/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
2014 6309 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/406/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6308 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/405/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 5442 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/402/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2014 5441 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/401/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5440 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/400/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 5090 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/395/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa
2014 4909 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2014 4908 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/393/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Nawojowa w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4907 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/391/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 4906 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/390/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/381/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z realizacją „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych”
2014 4905 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/389/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 4326 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Nawojowa
2014 4230 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2014 4229 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Nawojowa pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2014 4228 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nawojowa
2014 4227 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3022 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3021 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/362/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3019 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 3017 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 2982 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2014 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nawojowa lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2014 2074 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2014 roku
2014 1815 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/333/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 1413 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej
2014 1383 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej
2014 1238 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/326/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2014 r.
2014 1237 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/324/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2014 1100 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XL/318/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 roku
2014 361 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/315/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NAWOJOWA na rok 2014
2014 199 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/335/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nawojowa oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2013 7488 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/321/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nawojowa
2013 7487 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/320/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7486 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/319/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 6406 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/309/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 6405 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6404 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 rok
2013 5713 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 5712 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 rok
2013 5418 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 5289 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 5288 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013r. W sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa przyjętego Uchwałą nr VI/35/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 172 poz.1372 z 2011 roku), zmienionego uchwałą nr XXXII/248/13 Dz. Urz. Woj. Mał. Poz. 1462 z 2013 roku.
2013 5017 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 4083 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nawojowej
2013 4082 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2013 3829 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przekazania do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nawojowej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2013 3828 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 2562 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2013 2561 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 2549 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 rok
2013 2498 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2449 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2013 roku
2013 1485 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2013 r.
2013 1474 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1473 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nawojowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 1462 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa przyjętego Uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011 roku, (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 172 poz.1372 z 2011 roku)
2013 1461 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2013 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nawojowa
2013 779 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2013 778 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2013 367 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/222/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu budżetu na rok 2013
2013 364 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 rok
2012 7628 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/231/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2012 7627 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/225/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7626 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/224/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2012 7625 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/223/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
2012 7593 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/226/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nawojowa
2012 6433 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 6432 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 5669 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5536 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 5486 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nawojowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4986 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 4689 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXV/198/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 września 2012r. zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 rok
2012 4583 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie nr RL-op-8311/726/66 z dnia 13.03.1966 r.
2012 4570 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/163/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenie podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 4569 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wyznaczenie podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 4202 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 3525 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 3315 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Nawojowa pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 3054 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 2987 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/162/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej
2012 2863 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nawojowej
2012 2467 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 2406 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 2269 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nawojowa w 2012 roku
2012 1405 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1404 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew ze stanu ilościowego pomnika przyrody zespołu pałacowo – parkowego w Nawojowej położonego na działkach ewidencyjnych 298/1 i 298/4 w Nawojowej, wpisanego jako zespół pałacowo – parkowy do Rejestru Pomników Przyrody pod pozycją 82 decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Nr RL-op-8311/726/66 z dnia 13.03.1966 rok
2012 1403 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nawojowa
2012 1088 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 486 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.
2012 111 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/126/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 7059 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nawojowa na rok 2012
2011 7060 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 7061 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 6887 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6689 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 5863 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nawojowa oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 5630 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5629 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5632 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 5631 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5194 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 5012 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych na obszarze gminy Nawojowa oraz ustalenia stawek opłat pobieranych za umieszczanie i używanie reklam
2011 4507 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 4479 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.
2011 4480 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 628, poz. 4267).
2011 3823 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 3228 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej
2011 2739 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 2359 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wsie Bącza Kunina, Frycowa, Nawojowa i Popardowa
2011 2360 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Homrzyska i Złotne
2011 2361 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała
2011 2351 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 2039 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 1704 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatych posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 1509 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2011 r.
2011 1372 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa.
2011 1010 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1024 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/153/08 z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Nawojowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zmienionej uchwałą Nr XL/326/09 Rady Gminy Nawojowa, z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 488 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 11/14/10 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 09 grudnia 2010 r.
2011 489 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Stautu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 12/16/11 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 19 stycznia 2011r.
2011 390 2011-02-03 Budżet Budżet nr III/12/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nawojowa na rok 2011
2011 141 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2011 142 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2010r nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 97 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2010 r.
2011 98 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5675 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L / 411 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała (A) część działek Nr 332/3 i 332/7, część działek Nr 161/2, 169 i działki Nr 168/2, 168/4, 173/4, część działki Nr 369, działka Nr 54, część działki Nr 146/3, działki Nr 89, 87/4, 87/3, 87/2, 83/3 i część działek Nr 83/4, 83/2, działka Nr 18/7 w Żeleźnikowej Wielkiej, działka Nr 66/2, działka Nr 134 w Żeleźnikowej Małej
2010 5437 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nawojowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 5045 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L / 407 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (B) działki Nr 840, 842 i działki Nr 1036,1039
2010 5046 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L / 409 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Frycowa (A) działka Nr 751 i część działki Nr 754, działka Nr 747, działka Nr 725, działka Nr 214/1, część działki Nr 120, część działki Nr 1071, działki Nr 979/8 i 979/9, część działki Nr 262, działka Nr 379, część działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9
2010 5047 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L / 410 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Popardowa (A) działka Nr29/3, część działki Nr 29/2, część działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241
2010 5034 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L/403/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5033 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L/402/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5032 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 399 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5037 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 406 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (A) działka Nr 608/4, część działki Nr 608/7 i działki Nr 614/1, Nr 616
2010 5036 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 405 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina (B) część działki Nr 544
2010 5035 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L / 404 /10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Bącza Kunina (A) działki Nr 113/1, 113/3, część działki Nr 658/5, działka Nr 441, działka Nr 148, działka Nr 722
2010 4948 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L / 394 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 4789 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr L / 408 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (C) działki Nr 15/6, 15/7, działki Nr 70/6, 70/12, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, część działki Nr 74 (działka Nr 74/7 wg projektu podziału), działka Nr 92/14, część działki Nr 101/2 i działka 102/6, działka Nr 346/1, działki Nr 320/6, 320/7, działka Nr 288/8, działka Nr 500, część działki Nr 1229/7
2010 4726 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, dokonanej uchwałą Nr 10/11/10 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej z dnia 22 września 2010 r.
2010 4303 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Nawojowa" oraz "Zasłużony dla Gminy Nawojowa" i uchwalenia regulaminu ich nadawania
2010 4172 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLIX/386/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa i upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2010 4173 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLIX/387/2010 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się przy Szkole Podstawowej we Frycowej i przy Szkole Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
2010 4174 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLIX/389/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 3925 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 3686 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2010 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nawojowa
2010 3361 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 3362 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/368/10 z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010r.
2010 2650 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/360/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr V/40/07 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007- 2011 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2010 2573 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 2221 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 2150 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/359/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 1373 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 1332 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII / 337 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Nawojowa.
2010 1334 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/344/2010 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód z rzeki Kamienica Nawojowska.
2010 1333 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII / 338 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 1331 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 marca 2005r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa
2010 1093 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLII/341/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010 r.
2010 433 2010-03-09 Informacja Informacja nr GGL. 71404/1/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2010r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009
2010 266 2010-02-22 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/327/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 stycznia 2010r.
2010 220 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr Nr XL/326/09 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/153/08 z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Nawojowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2010 72 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/324/09 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2009r nie wygasają z upływem roku budżetowego