Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 482

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7098 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/166/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, a także warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2019 7071 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/168/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2019 6448 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2019 6447 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/152/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej.
2019 6446 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/151/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/140/2019 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna.
2019 6405 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2019 6404 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna dla obszaru położonego we wsi Kasinka Mała
2019 5271 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/140/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna.
2019 5270 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/139/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2019 5269 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/138/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5268 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/137/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2019 3948 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/109/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2019 3878 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/114/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka
2019 3877 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/113/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna
2019 3876 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/112/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2019 3875 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/111/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2019 3229 2019-04-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/32/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/32/18
2019 3203 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/106/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna we wsi Kasinka Mała
2019 3202 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/104/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2019 3201 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/103/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2019 3200 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/102/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2019 3199 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/101/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2019 3194 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/100/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wieś Raba Niżna
2019 3193 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/99/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2019 3192 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/98/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2019 3191 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/97/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2019 3187 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/96/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2019 3186 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/95/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne
2019 3185 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/93/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2019 roku
2019 3184 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/105/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mszana Dolna instrumentem płatniczym.
2019 2222 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/82/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2019 2221 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/81/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2019 2220 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/80/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2019 2219 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/79/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2019 2216 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/78/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2019 2215 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/77/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2019 2214 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/76/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2019 1951 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/55/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie założenia szkoły i przedszkola oraz połączenia ich w zespół.
2019 1950 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/54/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej oraz ustalenia numerów porządkowych dla Przedszkola w Kasinie Wielkiej i Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej oraz określenia jej obwodu.
2019 958 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2019 957 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/46/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/31/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na obszarze Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 952 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/44/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 951 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art. 21, ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz ustalenia okresu udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.
2019 205 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/36/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art. 21, ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz ustalenia okresu udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.
2019 204 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na obszarze Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 203 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2018 8481 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/24/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2018 8480 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2018 8479 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 8478 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2018 8477 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2018 8476 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2018 8475 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2018 8474 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 8440 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania i zapewnienie posiłku „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2018 8439 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 8438 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8057 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr LI/661/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 7996 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr L/655/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 7372 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LI/663/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6805 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr L/659/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 6672 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr L/657/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mszana Dolna.
2018 6024 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/645/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka
2018 6023 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/644/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Mszana Górna
2018 6022 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/643/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2018 6021 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/642/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2018 6020 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/641/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2018 5919 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/640/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5882 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/639/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/587/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2018 5881 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIX/638/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Gminie Mszana Dolna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5275 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/615/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 4873 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/619/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka
2018 4834 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/618/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018 – 2022.
2018 4748 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/595/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 4084 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/608/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2018 4083 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/607/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz zasad przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2018 4076 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/606/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2018 4053 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/605/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raba Niżna
2018 4052 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/604/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszówka
2018 4051 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/603/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mszana Górna
2018 4048 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/602/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łostówka
2018 4047 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/601/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łętowe
2018 4046 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/600/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubomierz.
2018 4045 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/599/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kasinka Mała
2018 4041 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/598/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kasina Wielka
2018 4040 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/597/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glisne
2018 3873 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLVI/582/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 3260 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XLVI/585/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018- 2022.
2018 3256 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/584/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mszana Dolna.
2018 3255 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/586/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/551/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2018 roku.
2018 3254 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/587/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana Dolna
2018 2259 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/547/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 2136 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/560/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2018 2135 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/564/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2018 2134 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/563/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2018 2133 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/562/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna 3A – wsie Kasinka Mała, Kasina Wielka, Łostówka, Mszana Górna
2018 2132 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/561/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2018 2131 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/559/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2018 2130 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/558/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2018 2129 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/557/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2018 2128 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/556/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Kasinka Mała
2018 2127 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/555/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2018 2126 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/554/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała
2018 2009 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/552/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszana Dolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2.
2018 2008 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/551/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2018 roku
2018 2007 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/550/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1671 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/536/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2018 rok.
2018 999 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/538/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art. 21, ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz ustalenia okresu udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.
2018 992 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/539/2018 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2018 963 2018-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/518/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLIII/518/2017
2018 926 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/490/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2018 923 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XLIII/520/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2018 439 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/524/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2018-2022.
2018 438 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/522/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Mszana Dolna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 437 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/515/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. Nr XLII/492/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Mszana Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 8631 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/508/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2017 8517 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/512/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2017 8516 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/511/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2017 8515 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/510/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2017 8514 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/509/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2017 7933 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/492/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Mszana Dolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2017 7885 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/494/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2017 7884 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/457/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 7024 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/460/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7023 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLI/459/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6946 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/447/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 6155 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/449/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/320/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2017 6151 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/445/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Mszana Dolna na lata 2017 – 2021.
2017 5994 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/439/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 5756 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/411/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 5613 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/441/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
2017 5152 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/415/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i domki letniskowe.
2017 5145 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/406/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 5081 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/416/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mszana Dolna.
2017 5080 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/414/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5079 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/413/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
2017 5064 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2017 5063 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/425/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2017 5062 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2017 4428 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/405/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na obszarze Gminy Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 4427 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/404/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2017 4210 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/375/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 4106 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/367/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 4105 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/347/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok
2017 4104 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok
2017 4103 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2017 rok.
2017 3883 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2017 2875 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/361/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna – wieś Kasinka Mała 3 (działki ewid. Nr 6053/2 i 6053/5).
2017 2874 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2017 2873 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/359/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2017 2872 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/358/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2017 2871 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/357/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2017 2870 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/356/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2017 2869 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/355/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2017 2868 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/354/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2017 2867 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/353/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2017 2772 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/363/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2017 roku.
2017 2768 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/351/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
2017 2767 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/350/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2017 2704 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/349/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2017 1658 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/320/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2017 1657 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2017 1029 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2017 716 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/312/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2017 715 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr budżetowa XXXI/315/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR BUDŻETOWA XXXI/315/2016
2017 416 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2017 224 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2017 65 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/311/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/298/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 7884 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 7243 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7002 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/296/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6977 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/298/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 6972 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/297/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Mszana Dolna zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2016 6971 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/295/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6427 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 5826 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 5614 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2016 5613 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/276/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2016 5612 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/275/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2016 5611 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2016 5610 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2016 5609 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/272/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2016 5608 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 5127 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/256/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 4725 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 4371 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/252/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 4370 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/251/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2016 4369 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/250/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rabie Niżnej – Gmina Mszana Dolna
2016 4368 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2016 4367 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/248/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2016 4366 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2016 4365 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 4364 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne
2016 3742 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 3522 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok
2016 2979 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/221/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i domki letniskowe.
2016 2913 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 2319 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2016 2204 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/200/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
2016 2203 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2016 2202 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2016 roku.
2016 2201 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2016 1445 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XX/191/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 1277 2016-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVIII/172/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2016 1272 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
2016 1270 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2016 1122 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/187/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2016 1121 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2016 1120 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2016 1119 2016-02-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2016 1064 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz
2016 1063 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 282 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mszana Dolna, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2015 8106 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/158/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 7795 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7338 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/161/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7336 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6915 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok
2015 6448 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2015 6447 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2015 6446 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2015 6445 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2015 6444 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2015 6442 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2015 6441 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2015 6440 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2015 5979 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok
2015 5509 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2015 5183 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 4947 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 4946 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/412/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2015 4945 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013 – 2017.
2015 4944 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2015 4709 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 4512 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na stałe obwody głosowania
2015 4234 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4233 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Mszana Dolna dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”.
2015 4232 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 4231 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 4230 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2015 3669 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 3094 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013 – 2017 .
2015 2960 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 2951 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 2945 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/17/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2015 rok.
2015 2869 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLI/458/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zmienionej uchwałą Rady Gminy Mszana Dolna Nr LII/566/2014 z dnia 27 października 2014 r
2015 2866 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLVII/517/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2015 2705 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2015 2704 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2015 2624 2015-04-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/12/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Na 2015 rok
2015 2457 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 2264 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
2015 2263 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2015 2262 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2015 roku.
2015 2261 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1534 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2015 1533 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2015 1532 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2015 1531 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2015 1530 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2015 1529 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2015 1528 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała - Gmina Mszana Dolna
2015 1442 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2015 1210 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych placówek oświatowych.
2015 1209 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów i zasad oraz terminów przyjmowania do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2015 1165 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na stałe obwody głosowania.
2015 1164 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1163 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 901 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszana Dolna przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 6673 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LII/558/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 6626 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LI/541/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 6625 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr L/534/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 6542 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/567/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie połączenia Gminnego Przedszkola w Łostówce ze Szkołą Podstawową w Łostówce w Zespół oraz nadania mu nazwy
2014 6483 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr LIII/568/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2014 6057 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LII/566/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/458/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2014 5471 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LI/544/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013 – 2017.
2014 5405 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LI/543/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
2014 4868 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/536/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszana Dolna.
2014 4597 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/533/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/519/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 r.
2014 4596 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/519/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 4506 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/514/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3792 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/505/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3791 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3781 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/454/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3780 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/464/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2014 rok.
2014 3733 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL/439/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 3583 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/516/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2014 3402 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/517/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności
2014 3180 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/508/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności
2014 3179 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/507/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3136 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/491/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz
2014 2778 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/496/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2014 2777 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/495/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2014 2776 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/494/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2014 2775 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/493/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2014 2774 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/492/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łętowe
2014 2773 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2014 2772 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/488/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2014 2771 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne
2014 2754 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2014 2386 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 2092 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/473/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2014 roku.
2014 1183 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/458/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2014 1168 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/441/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2014 1167 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/431/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2014 1166 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/457/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1165 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/456/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna
2014 1064 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/459/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020
2014 270 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2014 268 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/408/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 6572 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/429/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Mszana Dolna
2013 6571 2013-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mszana Dolna
2013 6570 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/423/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2013 5700 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok.
2013 5273 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2013 5272 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2013 5271 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/405/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2013 5270 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/404/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2013 5269 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2013 5245 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
2013 5084 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/388/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok.
2013 4744 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 4738 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 4071 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/380/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszana Dolna.
2013 3900 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/382/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3861 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna.
2013 3592 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok
2013 3506 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2013 rok.
2013 3302 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/355/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2013 roku.
2013 3023 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie połączenia Gminnego Przedszkola w Łostówce ze Szkołą Podstawową w Łostówce w Zespół oraz nadania mu nazwy
2013 3016 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna
2013 2902 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2013 2901 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2013 roku.
2013 2030 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 1999 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2013 1998 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2013 1604 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZANA DOLNA NA 2013 ROK
2013 1060 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 986 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/319/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 982 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/310/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 981 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok
2013 980 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2013 417 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/324/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna.
2013 315 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2013 257 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2013 237 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2013 236 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/328/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2013 235 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/327/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2012 7459 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2012 7012 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2012 7011 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 6988 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
2012 6875 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6874 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6872 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna
2012 5646 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mszana Dolna
2012 5645 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2012 5554 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na stałe obwody głosowania
2012 5513 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszana Dolna na lata 2013-2017.
2012 5121 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok
2012 5070 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2012 5069 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna
2012 4978 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2012 4977 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
2012 4976 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2012 4975 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Mszana Dolna na okręgi wyborcze.
2012 4928 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 4192 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 4117 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 4116 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 3778 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.
2012 2662 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2012 roku.
2012 2660 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2012 2661 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 2403 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/224/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2012 2402 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2012 2301 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/209/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2012 2300 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/208/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/377/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.
2012 2299 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola w Łostówce.
2012 2286 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna.
2012 2285 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian Statutu Gminy Mszana Dolna.
2012 1826 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/217/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka
2012 1506 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszana Dolna na 2012r.
2012 1420 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr BUDŻETOWA XVIII/163/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 1295 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 446 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2012 444 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2012 369 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2012 360 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Mszanie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej.
2012 345 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2012 346 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2012 344 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2012 343 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2012 341 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2012 342 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2012 340 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2012 338 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2012 339 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2012 337 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2012 334 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2012 333 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
2011 6681 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 6680 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 6683 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6682 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 5860 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5861 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/02 Rady Gminy Mszana Dolna z 5 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5862 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5238 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna oraz dalszego z nimi postępowania.
2011 5239 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 października 2011r. w sprawie nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
2011 4806 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszana Dolna.
2011 4611 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011 r.
2011 4612 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2011 3992 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3685 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2011 3684 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 3686 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 3688 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/111/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2011 3687 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2011 3654 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/102/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2011 3655 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 3656 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mszana Dolna oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 3512 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/117/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszana Dolna.
2011 3056 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 3057 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/105/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 3058 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/106/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2011 3011 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 2998 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2011 rok.
2011 2953 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Budżetowa Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2011r.
2011 2946 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2104 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wieś Kasina Wielka.
2011 2098 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2011 2097 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2011 2107 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 2106 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2011 2105 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 1810 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana Dolna.
2011 1542 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mszana Dolna.
2011 1426 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budzetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2011 907 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 589 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna.
2011 513 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 514 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/683/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 353 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2011 352 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2011 351 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2011 354 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2011 358 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2011 357 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
2011 356 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
2010 6105 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/691/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 5757 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/658/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 5549 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/679/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 5284 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LIII/680/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 19 października 2010r. w sprawie zaliczenia drogi „Pod Skałą” w miejscowości Łostówka do kategorii dróg gminnych.
2010 4139 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr L/654/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna.
2010 4101 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/662/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami.
2010 3744 2010-09-27 uchwala Uchwała nr L/642/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3590 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/622/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3589 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/587/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3598 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/559/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3599 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/611/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 3198 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/644/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.
2010 3199 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/645/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2010 3164 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/640/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 3197 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/643/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
2010 3200 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
2010 3203 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/650/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
2010 3204 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/651/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.
2010 3201 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/648/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
2010 3202 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr L/649/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.
2010 3037 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/646/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.
2010 2361 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 588/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia pomocy finansowej (dotacji) osobom fizycznym w celu odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Mszana Dolna w ramach projektu nr MRPO.07.03.00-12-438/09
2010 2034 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/536/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Mszana Dolna na rok 2010 Nr XIV/531/09/ Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2009 r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 1320 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLV/539/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.
2010 1238 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/561/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka
2010 1241 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/564/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna
2010 1240 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/563/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2010 1239 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/562/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała
2010 1242 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/565/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka
2010 570 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/528/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2009 rok.
2010 526 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLV/548/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 449 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/531/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2009r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” , „d” , " i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 1. art. 165, art. 165 „a”, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 1 i 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) - Rada Gminy Mszana Dolna u c h w a l a, co następuje :