Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 282

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7293 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6357 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6354 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z targowiska gminnego „Mój Rynek” na działkach nr 3537/1, 3530/1, 3534, 3536 w Moszczenicy.
2019 6353 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Moszczenica.
2019 6352 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 6351 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
2019 5250 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku, a także zmiany Uchwały Nr VI/49/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 roku
2019 5249 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/66/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz nadania jej statutu.
2019 5248 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica - część działki Nr 112/1 w Staszkówce
2019 4385 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2019 4365 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4364 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3405 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3404 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/263/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 1567 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1566 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2019 roku"
2019 1565 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
2019 1564 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Staszkówka
2019 1563 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica
2019 291 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2019 290 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa
2019 289 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 288 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Moszczenica w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
2018 8242 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2018 8213 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Moszczenica
2018 8212 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8211 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8210 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2018 8209 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 7129 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/299/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica
2018 7128 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/300/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Moszczenica
2018 7127 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/295/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5803 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Moszczenica odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, a także w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Moszczenica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5802 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze Gminy Moszczenica
2018 5801 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 4922 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 4828 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2018 4827 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/284/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 2163/5, działka Nr 1481, część działki Nr 3349, działka Nr 1409, część działki Nr 2916 w Moszczenicy, działka Nr 853/1, działka Nr 727/1 (działki Nr 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6 po podziale) w Staszkówce
2018 4826 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/285/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 418 w Moszczenicy
2018 3854 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moszczenica
2018 3853 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
2018 3852 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/274/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2941 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami
2018 2742 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moszczenica w 2018 roku„
2018 2690 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/267/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Moszczenica
2018 2689 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2688 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2016 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/263/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 2015 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2014 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
2018 2013 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 2012 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 268 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 267 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/245/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 266 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 265 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Moszczenica na rok 2018
2018 264 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/248/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica
2017 8340 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/239/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8263 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/242/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 8262 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 8261 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2017 8260 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/235/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 8259 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 8258 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6820 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Moszczenica
2017 6819 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce, w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce
2017 6818 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Wanata w Moszczenicy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Moszczenicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Wanata w Moszczenicy wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Moszczenicy
2017 6817 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/220/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6816 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2017 6815 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6814 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Staszkówka
2017 6813 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 października 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Moszczenicy
2017 5492 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 5491 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/211/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 4927 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 4926 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/206/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz nadania jej statutu
2017 4109 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 4108 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z targowiska gminnego „Mój Rynek” na działkach nr 3537/1, 3530/1, 3534, 3536 w Moszczenicy
2017 3602 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 3601 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica.
2017 2277 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2017 roku.
2017 2276 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2140 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 2121 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 2120 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/184/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
2017 2119 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Moszczenica
2017 1125 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2017 r. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica.
2017 1124 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/170/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 703 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/160/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2017 702 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/167/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2016 7491 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/159/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 7371 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/153/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 7370 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/152/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/70/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek tej opłaty.
2016 7369 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 7368 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6129 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 941 w Staszkówce
2016 6128 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4331, część działki Nr 2924, część działek Nr 2918/3, 2919/2 w Moszczenicy, część działki Nr 145/2 w Staszkówce
2016 6127 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6126 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/140/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
2016 5438 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5437 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5436 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Moszczenica instrumentem płatniczym
2016 5435 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2016r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Moszczenica
2016 4701 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4665 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Moszczenica
2016 4664 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2016 3513 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3482 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3168 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2590 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2016 roku
2016 1231 2016-02-19 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 472, część działki Nr 4357, część działki Nr 2974/1 w Moszczenicy, część działki Nr 1010/3 w Staszkówce
2016 1219 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 390 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 299 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
2016 298 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
2016 297 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8437 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8436 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr IX/45/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8075 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami
2015 7257 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
2015 7256 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7255 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 7015 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2015 7014 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek tej opłaty
2015 7013 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych
2015 7012 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7011 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 7010 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 5997 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5114 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5113 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica
2015 3491 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/28/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3240 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica - działka nr 705, nr 3826, nr 4114 w Moszczenicy, działka nr 807 w Staszkówce
2015 3188 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2015 3187 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Moszczenica
2015 3160 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – działka nr 1398/4 w Moszczenicy
2015 2595 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 2591 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 1921 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Moszczenica
2015 928 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Moszczenica
2015 927 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 926 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Moszczenica
2015 925 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2015 roku
2015 205 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 204 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2014 7426 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 7212 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2014 6593 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami.
2014 6369 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/256/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 6368 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/255/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5814 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/252/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5353 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia 19 lipca 2005 r. ze zmianami).
2014 5169 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 5108 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/246/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5107 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/245/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 5106 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2014 4505 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4504 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr xxxIII/242/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i doradcy zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica
2014 3685 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3379 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 3370 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/212/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 2826 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 3144, część działki Nr 3142, działka Nr 242 w Moszczenicy, działka Nr 301, część działki Nr 194 w Staszkówce
2014 2825 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzących jest Gmina Moszczenica
2014 2824 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
2014 1811 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2014 1810 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Rady Gminy Moszczenica na 2014 rok
2014 1331 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/221/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2014 roku
2014 1330 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/218/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1329 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/217/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Moszczenica w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1328 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/215/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1327 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/214/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 169 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy do realizacji zadań zleconych gminie w zakresie przyznawania dodatku energetycznego
2013 6936 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 6935 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 6934 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2013 6933 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 6932 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat.
2013 6232 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 616 (część działki nr 616/2 wg. nowego podziału) w Staszkówce.
2013 6071 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 5600 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz nadania jej statutu
2013 5168 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXV/183/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 5076 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/188/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moszczenica
2013 5075 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXV/187/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4003/1, działka Nr 2842, część działki Nr 1417 w Moszczenicy, działka Nr 742, działka Nr 746/1, działka Nr 1202 w Staszkówce.
2013 4132 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy
2013 4131 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2013 4130 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4129 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4128 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 3492 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica.
2013 3491 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 2189 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/156/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 2167 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/161/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2013 roku.
2013 2124 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2123 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/160/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród w dziedzinie sportu
2013 930 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Rady Gminy Moszczenica na rok 2013
2013 835 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2013 558 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/146/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica.
2013 446 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/149/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica.
2013 445 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 444 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 413 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 412 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7498 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica, przyjętego uchwałą nr XXI/132/05 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2012 7289 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/143/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 6445 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 6444 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych
2012 6443 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica.
2012 6442 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 6441 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6440 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6439 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/136/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2012 5297 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 5180 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII /128/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – działki Nr 1428, 1429, 1442 w Moszczenicy
2012 5179 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Moszczenica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5178 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4634 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 4633 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica”
2012 4233 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4107 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica.
2012 3775 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 3509 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/112/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moszczenica”.
2012 3072 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Moszczenicy.
2012 3050 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moszczenica.
2012 2938 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/107/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 2037 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIV/102/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2012 1954 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2012 roku.
2012 1751 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 1721 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy.
2012 1133 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIII/92/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 535 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 534 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 483 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Moszczenica na 2012 rok
2012 224 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 6471 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2011 6472 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
2011 6419 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica
2011 6420 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Staszkówka
2011 5742 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5741 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 5740 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 5743 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5746 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2011 5745 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica
2011 5744 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 5446 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 4688 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Moszczenica.
2011 4689 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Moszczenica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2011 4600 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 3935 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 3267 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 3169 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2011 2283 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 1798 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1593 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic gminy Moszczenica i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2011 1371 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.
2011 1289 2011-04-01 Budżet Budżet nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/17/11
2011 1049 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2011 944 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Moszczenica lub jej jednostkom podległym.
2011 502 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 159 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 5433 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno – bytowych.
2010 5432 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
2010 5434 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania.
2010 5436 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/169/09 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5435 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne.
2010 4890 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 4889 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 4892 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2010 4891 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Moszczenica
2010 4169 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4006 2010-10-15 uchwala Uchwała nr XXXVI/257/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 3151 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 2511 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół podstwowych, gimnazjów oraz przedszkoli
2010 2220 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 1678 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 1677 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010 roku.
2010 1507 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2010 1514 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXX/225/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 215 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ”Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”,przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2010 216 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2010 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ”Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA MOSZCZENICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2010 155 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/230/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy.
2010 28 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2009 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009 Nr XX/145/08 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2008 roku.