Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 246

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7093 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2019 7091 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w programie pn. Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – druga edycja”
2019 7090 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 7092 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany.
2019 6035 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5420 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/109/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
2019 5419 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 4538 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/103/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany
2019 4537 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/99/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach
2019 4536 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 4535 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Mogilany za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany
2019 4534 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VII/87/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 4533 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 3661 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 3660 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3659 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3658 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
2019 3657 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 3656 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2019 3655 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 2415 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mogilany
2019 2414 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/76/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów
2019 2413 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/75/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2019 2412 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 1110 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1109 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 1108 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych”
2019 1107 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 30 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MOGILANY NA ROK 2019
2019 31 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mogilany na rok 2018 ustalonego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr KI-412/104/18 z dnia 28 lutego 2018 roku
2018 8985 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
2018 8952 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilany do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8951 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Mogilany ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
2018 8950 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8942 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mogilany nr III/27/2018 z dnia 29 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mogilany.
2018 8936 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mogilany.
2018 8400 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mogilany na rok 2018 ustalonego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr KI-412/104/18 z dnia 28 lutego 2018 roku
2018 8399 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany
2018 8398 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany
2018 8397 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8396 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2018 8395 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2018 8394 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany
2018 8321 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mogilany miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych.
2018 8320 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilany.
2017 8924 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 8718 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/296/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach
2017 7770 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 7737 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/293/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 6535 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku.-
2017 6534 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gaju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gaju
2017 6533 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 6532 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani
2017 6531 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach
2017 6530 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
2017 6529 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Libertowie
2017 6528 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/276/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oskara Kolberga w Bukowie
2017 6527 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konary
2017 6526 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Konarach
2017 6376 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Mogilany
2017 4538 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 3630 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku.-
2017 3045 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Konary
2017 2953 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2952 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2017 2951 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Chorowice
2017 2950 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany
2017 2703 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Mogilany, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 1846 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku
2017 1765 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany, dla dzieci w wieku do lat 5.
2017 1477 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2017 Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 roku.-
2017 1316 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/214/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022" oraz Uchwały NR XII/137/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę NR XII/91/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2022".
2017 682 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 12 stycznia 2017 r. na rok 2017
2017 572 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/225/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/213/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany.
2017 527 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2017 526 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia czynszu za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej
2017 525 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 524 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
2017 523 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2016 6953 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mogilany
2016 6952 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6951 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 6238 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 5840 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.-
2016 5841 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach
2016 4483 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2016 4482 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu działki nr 97/3 położonej w miejscowości Libertów
2016 4399 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany
2016 4398 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 3370 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.
2016 2992 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Żywienia i nadania jej statutu.
2016 2991 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.-
2016 2990 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
2016 2317 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 2116 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr K600559 i K600556
2016 2115 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2016 Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016 874 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2016 873 2016-02-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2016 r.
2016 646 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku
2016 490 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XV/138/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany
2016 489 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczących aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości na lata 2014-2022 dla poszczególnych sołectw Gminy Mogilany
2016 488 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XV/133/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmiany uchwały nr XIV/121/2015 Rady Gminy Mogilany w sprawie opłaty targowej,-
2015 8454 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8453 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 8145 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 8003 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2015 8002 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8001 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8000 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych,-
2015 7999 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. uchylająca uchwałę nr XIII/108/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące opracowania dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2023".
2015 7998 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7997 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015 6706 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany.
2015 6628 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
2015 6627 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące opracowania dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mogilany na lata 2015-2023".
2015 6626 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości na lata 2014-2022 dla poszczególnych sołectw Gminy Mogilany.
2015 6625 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany dotyczące Rewitalizacji Rynku w Mogilanach
2015 6624 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 6623 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2015 6622 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 października 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5928 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku
2015 5812 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2015 5811 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
2015 5810 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5809 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mogilany
2015 4940 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
2015 4142 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany.
2015 4046 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany
2015 4045 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4044 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 3054 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,-
2015 3053 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 2239 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 2238 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 1289 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2015 Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015 roku.-
2015 1205 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 957 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 657 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/323/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/9/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilany.
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej,
2015 16 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.-
2015 15 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mogilany.
2014 6965 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 6651 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/323/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Mogilany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2014 6650 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany
2014 6649 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
2014 6648 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 6647 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.-
2014 5424 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 4018 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany
2014 3638 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany
2014 3637 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXV/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mogilany.
2014 3628 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podziału Gminy Mogilany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
2014 3619 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3617 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.-
2014 3616 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 2434 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 r. Rady Gminy Mogilany z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2014 1050 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2014 Nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 1021 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MOGILANY NA ROK 2014
2014 1020 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku
2014 841 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 840 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 839 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Mogilany
2014 838 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2014 Rady Gminy Mogilany z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2014 417 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2013 7091 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7090 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego;
2013 7089 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.-
2013 6014 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Mogilanach.
2013 6013 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lusina
2013 6012 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Libertów
2013 6011 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów
2013 6010 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.-
2013 4865 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.
2013 4362 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XVI/132/2012 z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2013 3168 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 3145 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2013 Nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012 roku.-
2013 3093 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Konary
2013 2013 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2012 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1519 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1493 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-
2013 951 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 950 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa GMINY Mogilany na rok 2013
2013 921 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mogilany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 920 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 919 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2013 918 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilany
2012 7312 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 7046 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6941 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilany.
2012 6940 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego;
2012 6043 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach.
2012 5984 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od wartości nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz zmiany Uchwały nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 stycznia 2009 r. z późn. zm. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mogilany
2012 5805 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-
2012 5760 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Mogilany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5759 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5758 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2012 5757 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2012 5065 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2012r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Mogilany
2012 3766 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 2856 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 2751 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
2012 1618 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kulerzów stanowiącego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany.
2012 1325 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2012 Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011 roku.-
2012 675 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mogilany składników mienia komunalnego
2012 638 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Mogilany na rok 2012
2012 633 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2012 15 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-
2011 6590 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2011 6589 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r.
2011 6591 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6593 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mogilany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 6592 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 5164 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.
2011 5165 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, dzierżawy i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mogilany.
2011 5166 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 3 października 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2011 4580 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mogilany i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.
2011 4581 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a działające na terenie Gminy Mogilany.
2011 4582 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2011 4060 2011-09-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4065 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-
2011 4066 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-
2011 2220 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 1797 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,-
2011 1755 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XVI/135/2004 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach.
2011 1756 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mogilany.
2011 1757 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku pięciu lat w Gminie Mogilany
2011 665 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 272 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 6139 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXXI/259/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. dot. ustalenia zasad polityki czynszowej.
2010 5718 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2010 5719 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/343/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia opłaty za ścieki dla osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach stanowiących mienie Gminy Mogilany.
2010 5720 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/347/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach.
2010 5203 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 września 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5204 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.
2010 5205 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: szczególnego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 3959 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XXXVII/327/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 2926 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 2838 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych
2010 2839 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
2010 955 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
2010 956 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Mogilany Nr XXXI/260/2009 r. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Gminy Mogilany.
2010 906 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-
2010 778 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r.
2010 356 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.