Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 203

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7083 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka przyjętego Uchwałą Nr VI/96/2007 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 kwietnia 2007 r. z późn. zm.
2019 7036 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 września 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r. Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 6234 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 6081 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra”
2019 6080 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
2019 6079 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu do szkół na terenie gminy Lisia Góra.
2019 5624 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2019 5623 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lisia Góra.
2019 5622 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 rNr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 4542 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4530 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/420/2018 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2019 4529 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zniesienia podziału obszaru gminy na sektory
2019 4528 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r. Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 4245 2019-05-31 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2019 2675 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 2674 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lisia Góra
2019 2664 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się na terenie Gminy Lisia Góra
2019 2663 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2019
2019 2662 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2019 2661 2019-04-04 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisia Góra
2019 1321 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra.
2019 1320 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2019 r Nr III/20/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019 1319 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia: Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2019 1147 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2019 639 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2019
2019 119 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków.
2019 118 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 8776 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8775 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8774 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany statutów sołectw w Gminie Lisia Góra.
2018 8773 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/391/2017 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, szkołom i oddziałom przedszkolnym szkół podstawowych, innych formom wychowania przedszkolnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 8772 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 8771 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty .
2018 8770 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 7846 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/477/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 7845 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/480/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7844 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/482/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2018 7843 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/470/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 7842 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/476/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2018 7841 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/481/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2019 r.
2018 7840 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/472/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/437/2018 Rady Gmina Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem cmentarzy.
2018 7839 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/471/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 7746 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/473/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra.
2018 6518 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XL/467/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 września 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 5953 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/457/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 5761 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/464/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 5760 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/463/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 5759 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/462/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
2018 5758 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/461/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz realizację zadań związanych z gospodarką powierzonym mieniem.
2018 5757 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/459/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Lisia Góra.
2018 5205 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/451/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 4290 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/445/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2018 4289 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/442/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2018 4288 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/441/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 4 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. NrXXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 3386 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/426/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 3351 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/437/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za wyjątkiem cmentarzy.
2018 3350 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/434/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2018 3349 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/433/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/391/2017 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, szkołom i oddziałom przedszkolnym szkół podstawowych, innych formom wychowania przedszkolnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2515 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/425/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/386/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 2429 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/411/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2412 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/424/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 2411 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/421/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra.
2018 2410 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/420/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2018 2409 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/419/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2018 2408 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/410/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1107 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/408/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2018.
2018 1106 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/406/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra.
2018 1105 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/405/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lisia Góra.
2018 1104 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/402/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
2018 1103 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/400/2018 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2018 r. Nr XXXIII/382/2017 z 28 grudnia 2017 r.
2018 687 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/382/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2018
2018 571 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/381/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 9248 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/397/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu redukcji emisji CO2 w Gminie Lisia Góra.
2017 9247 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/394/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lisia Góra.
2017 9246 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/393/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/252/2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2017 9245 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/392/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2017 9244 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/391/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, szkołom i oddziałom przedszkolnym szkół podstawowych, innym formom wychowania przedszkolnego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 9243 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/387/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
2017 9242 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/386/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 9241 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/385/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 8799 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu redukcji emisji CO2 w Gminie Lisia Góra.
2017 8798 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lisia Góra na lata 2018 -2022.
2017 8797 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/372/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2017 8796 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/371/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Lisia Góra.
2017 8795 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/369/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lisia Góra lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 8794 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/367/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 7854 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/366/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory.
2017 7049 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2017
2017 7048 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/361/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2017 7047 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 7046 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/359/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2017 7045 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/348/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7044 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/347/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2018 r.
2017 7043 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/346/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2018 roku
2017 7042 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7041 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/341/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 5550 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2017 5549 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/333/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym instrumentem płatniczym.
2017 5548 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/331/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 września 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 5170 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/328/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej „Szkoła Podstawowa imienia Batalionu Barbara AK w Pawęzowie”.
2017 5169 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/326/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2017 5168 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/325/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/247/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2017 5167 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/324/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/260/2017 z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2017 5166 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/323/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2017 5165 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/321/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 lipca 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 4660 2017-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2017 4282 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/316/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2017 4281 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/312/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 21 czerwca 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 3334 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/299/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 kwietnia 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 3333 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/297/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2017 3268 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/294/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XV/152/2016 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 2278 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2215 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/284/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2214 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/283/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2017 2213 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/282/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2017 2212 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/278/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 2211 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/277/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2017 2210 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/272/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 23 marca 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 1110 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2017 roku.
2017 1109 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 1108 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/261/ 2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/195/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2017 1107 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina.
2017 1106 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/259/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra”.
2017 1105 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/255/2017 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 1 lutego 2017 r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2017 r. Nr XXIII/245/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017 638 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/245/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2017
2017 562 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/254/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/239/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 544 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/247/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2017 543 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/244/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 7719 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/241/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/152/2016 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7718 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/236/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 7717 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7716 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/238/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lisia Góra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 7715 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/194/2016 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
2016 7673 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7329 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2016 7214 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2017 r.
2016 7213 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2017 roku
2016 7157 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/235/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 7156 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 7155 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2016 7154 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 6211 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 października 2016r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół na terenie Gminy Lisia Góra.
2016 6210 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/224/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lisia Góra
2016 6209 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/218/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 października 2016r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 5424 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych .
2016 5423 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/212/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2016 5422 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Lisia Góra w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 5421 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/380/2014 określającej sieć przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2016 5420 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 5419 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra.
2016 4901 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Lisiej Górze
2016 4900 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/193/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2016 4888 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 4887 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/195/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Lisiej Górze prowadzonym przez Gminę Lisia Góra.
2016 4886 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Lisia Góra - Placówki Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach.
2016 4885 2016-08-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 4331 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/184/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka
2016 4329 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra.
2016 4328 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4327 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/183/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2016 3673 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XVI/169/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra”
2016 3636 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 3593 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 3592 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zadań związanych z gospodarką powierzonym mieniem.
2016 3591 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 3590 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3588 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla którym organem prowadzącym jest Gmina.
2016 2895 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Lisia Góra.
2016 2746 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 2745 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie.
2016 2744 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.
2016 2743 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XV/144/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 kwietnia 2016r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2016 r. Nr XIII/114/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016 2553 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów sołectw gminy Lisia Góra
2016 1895 2016-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów sołectw gminy Lisia Góra
2016 1894 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1746 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1745 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2016 1744 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1743 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 286 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 174 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisia Góra w 2016 roku.
2016 173 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany statutów sołectw w Gminie Lisia Góra.
2016 172 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2016 202 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku dotyczącej określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 205 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 204 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2016
2016 203 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 7026 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 6972 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2018.
2015 6971 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6970 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6969 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2016 roku.
2015 6968 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2016 r.
2015 6967 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6035 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6034 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2015 6033 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 6032 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 8 października 2015r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 5733 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 5732 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. w sprawie zorganizowania dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2015 5731 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lisia Góra za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Lisia Góra”.
2015 5730 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze.
2015 5729 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/380/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.