Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 257

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6944 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 6943 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 6942 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 6941 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum wsi Lipinki w obrębie szkoły podstawowej i obiektów sportowych
2019 5027 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5026 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4699 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 4698 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 4697 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2019 r. Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2019 r.
2019 2295 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2019 roku
2019 2294 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Bednarka (Sołectwo Bednarskie)
2019 2293 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 2292 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 2291 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 987 2019-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/12/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminy LIPINKI na rok 2019
2019 986 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2019 985 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2019 153 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 152 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2018 8232 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2018 8231 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2018 8230 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki
2018 7745 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 7744 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/353/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 7743 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/339/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018 r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 7526 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/362/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2018 7377 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2018 r.
2018 7376 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2018 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki.
2018 7375 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/360/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach
2018 7374 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/358/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formach wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projektu na terenie Gminy Lipinki
2018 7373 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/355/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipinki
2018 6084 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/349/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lipinki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5863 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/344/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2018 5852 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/302/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 5854 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 5856 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/342/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipinki na lata 2018-2022”
2018 5855 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 5853 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2018r. Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2018 r.
2018 5186 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/335/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 2248 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2018 roku„
2018 2227 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/247/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2018 2226 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/305/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipinki
2018 2225 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipinki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2224 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2018 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi.
2018 1510 2018-03-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy LIPINKI na rok 2018
2018 1509 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/298/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 510 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/284/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 509 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2018 508 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/290/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 9217 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie .
2017 8201 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/279/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2017 8200 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki.
2017 8199 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8198 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2017 7244 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/273/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/289/2009 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach
2017 7243 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/267/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 6059 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 5995 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/265/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2017 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki.
2017 5322 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krygu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu
2017 5314 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Pagorzynie
2017 5313 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/257/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lipinkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lipinkach
2017 5312 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
2017 5311 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXV/258/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wójtowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wójtowej
2017 4844 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/239/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 4338 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/149/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4337 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/148/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki.
2017 3273 2017-05-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Rady Gminy Lipinki na rok 2017
2017 3272 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/226/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 3271 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXI/216/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2017 r. Nr XX/198/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2017 r.
2017 3270 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 2739 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/223/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki .
2017 2738 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2594 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/224/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1677 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/218/2017 Rady Gminy Lipinki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lipinki
2017 859 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 858 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 857 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/175/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2017 95 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2016 7595 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/194/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – we wsi Kryg część działki nr 1350/1, działka nr 1350/2, część działek nr 1110 i 1114/2, we wsi Pagorzyna działki nr 565/29 i 565/30
2016 7068 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2016 7067 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2016 7066 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/193/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6673 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY LIPINKI”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/157/05 /2005 Rady Gminy Lipinki z z dnia 3 lutego 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 167 poz.1096 z 23.03.2005r z późn. zmianami)
2016 6409 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Obsługi Oświaty w Lipinkach
2016 6408 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipinki
2016 6407 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2016 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki.
2016 5915 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1955/4, 1952/10 w Lipinkach, część działek Nr 1475/2, 1475/3, 1475/4 w Lipinkach, część działek Nr 426/2, 428/1 i działka Nr 427/2 w Krygu, działka Nr 76/29 w Krygu, część działki Nr 108/1 w Wójtowej, część działki Nr 1076/1 i działka Nr 1079/1 w Krygu, część działki Nr 1109/17 w Wójtowej
2016 5914 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 rok
2016 5913 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 rok
2016 5912 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016 r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 rok
2016 4929 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli i zespołu szkół.
2016 4873 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/162/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2016 4872 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/163/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2016 4529 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XV/155/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym
2016 4528 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
2016 4527 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki
2016 3927 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3926 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipinki i zagospodarowania tych odpadów
2016 3925 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki.
2016 3491 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2016 3198 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lipinki
2016 1992 2016-03-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. Gminy Lipinki na rok 2016
2016 1991 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2016r. Nr XI/102/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2016 r.
2016 1990 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1693 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki .
2016 1479 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1478 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1475 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 1033 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2016 569 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
2016 568 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki - wieś Rozdziele część działek nr 450/3, 452/4
2016 453 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/409/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 października 2010 r. sprawie określenia zasad korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Krygu
2015 7419 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 7135 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2015 7134 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
2015 7133 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 5769 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2015 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki
2015 5768 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z boisk i placów zabaw w Rozdzielu i Bednarce
2015 5767 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Wójtowej
2015 5766 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z zespołu dworsko - parkowego w Lipinkach
2015 5765 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu boiska sportowego w Krygu
2015 4885 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2015 4884 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2015 3286 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 3285 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2656 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa
2015 2655 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spoecznej
2015 2475 2015-04-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014r. Gminy LIPINKI na rok 2015
2015 2474 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2015 r. Nr II/5/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2015 r.
2015 2473 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014 r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2015 2282 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa
2015 2281 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1090 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat w gminie Lipinki
2015 1089 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 6966 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/353/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
2014 6933 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XL/349/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 6863 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/352/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2014 5579 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XL/346/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącej Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki
2014 5578 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XL/345/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipinki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5529 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 5347 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/347/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia w roku 2014 Programu osłonowego Gminy Lipinki w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 4629 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i zespołu szkół
2014 3906 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krygu
2014 3882 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 3881 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014 r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2014 r.
2014 3555 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lipinki oraz określenia granic ich obwodów
2014 3505 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2014 r. Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 3500 2014-06-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LIPINKI na rok 2014
2014 2726 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipinki
2014 2475 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wójtowej
2014 2474 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wójtowej
2014 2332 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 2331 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 2330 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2014 2243 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 100/3, działki Nr 245, 246, 247, 248, 253/5 we wsi Kryg
2014 977 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki na lata 2014 - 2018.
2014 976 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr xxxiv/297/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipinki w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020
2014 975 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 974 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2014 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 7038 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 7037 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2013 7036 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2013 6870 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 6869 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 6868 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2013 6867 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXVIII/237/09 z dnia 18 lutego 2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki na lata 2009 - 2013.
2013 6866 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z boiska sportowego oraz urządzeń do lekkiej atletyki w Lipinkach
2013 5814 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 297/2 we wsi Rozdziele, część działek Nr 536/17, 537 we wsi Pagorzyna, część działek Nr 756/9, 757 we wsi Wójtowa
2013 5758 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącej Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2013 5757 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 386/2 we wsi Bednarka
2013 5756 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 24 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki.
2013 5755 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 5754 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 5208 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2013 w gminie Lipinki przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Lipinki
2013 4122 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie:zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2013r. Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2013 r.
2013 3823 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1763/1, 1764/1, 1764/2, 1765 w Lipinkach
2013 3822 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/196/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej gminy Lipinki „Placówka Wsparcia Dziennego”
2013 3821 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tej opłaty oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3820 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia.
2013 2965 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/289/2009 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach
2013 2964 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Lipinki”
2013 1903 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipinki lub jej jednostkom podległym
2013 1902 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2013 r.
2013 1542 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA NR BUDŻETOWA GMINY LIPINKI NA ROK 2013
2013 641 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipinki .
2013 640 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipinki
2013 608 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Lipinki „Placówka Wsparcia Dziennego”
2013 607 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie, zmienionej Uchwałą Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012 r.
2013 606 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 605 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipinki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 551 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi
2013 550 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 549 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty w gminie Lipinki
2012 6688 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/173/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki
2012 6687 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/172/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2012 6543 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
2012 6062 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 rok
2012 6061 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 6060 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6059 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/159/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 4310 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Lipinkach
2012 4311 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipinkach
2012 3920 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 3735 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lipinki
2012 3734 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 3733 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2012r. Nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2012 r.
2012 2841 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipinki .
2012 2840 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII127/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2774 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie .
2012 2686 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 2058/11 we wsi Lipinki
2012 2685 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 99/1 we wsi Kryg, działka Nr 2058/10, działki Nr 2092/4, 2092/5 we wsi Lipinki, działka Nr 1750 we wsi Wójtowa
2012 2684 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 420, część działek Nr 418/3, 421/6 we wsi Bednarka
2012 1275 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/110/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2012 1274 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/113/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy LIPINKI na rok 2012
2012 458 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/108/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipinki
2012 278 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budzetowej Gminy lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz zmian w budzecie Gminy Lipinki na 2011r.
2011 6834 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011r. zmieniającą uchwałę nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2011 6835 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/100/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatków od nieruchomości
2011 5739 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
2011 5691 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2011 5690 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2011 5692 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
2011 5694 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2011 5693 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5447 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie .
2011 4542 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2011 4543 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki
2011 4544 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 2055/73, część działki nr 2055/55
2011 3948 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/104/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lipinki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia granic ich obwodów
2011 3949 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
2011 3950 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Kryg część działek nr 1581/4, 1581/5
2011 3509 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.
2011 3326 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2011 3327 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej
2011 3328 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki
2011 2281 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/03 z dnia 27 lutego 2003 r.
2011 2282 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2011 r. Nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2011 r.
2011 1411 2011-04-07 Budżet Budżet nr IV/16/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 1172 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986
2011 1157 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/421/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2011 1158 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2010r. zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2011 1047 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/254/01 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Lipinki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2010 5988 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawieokreślenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5783 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/417/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
2010 5784 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5031 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/403/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2010 5004 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z boiska sportowego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Krygu
2010 3564 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLV/397/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2010 r. Nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2010 2645 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2510 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/387/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącej Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipinki
2010 1643 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/383/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Lipinki na 2010 r.
2010 1642 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLI/373/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budzetowej Gminy lipinki na rok 2010 nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2010 rok.
2010 1277 2010-05-04 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/364/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1091 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na rok 2009 w związku ze zmianą dochodów i wydatków, oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego.
2010 424 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXlX/352/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Kryg działka 393/5, część działki 1094/11, część działki 1581/4
2010 426 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 1760/1 (dz. 1760/3 wg nowego podziału) w Lipinkach
2010 425 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki część działki nr 2295