Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 336

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5728 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5727 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 4773 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 4627 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r.
2019 4233 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa
2019 4232 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa
2019 4231 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/309/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4230 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa
2019 4229 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 3518 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 3466 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 2758 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Laskowa.
2019 2757 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca.
2019 2756 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice.
2019 2755 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/57/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce.
2019 2754 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna.
2019 2753 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa.
2019 2752 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna.
2019 2751 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna.
2019 2750 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała.
2019 2749 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna.
2019 2106 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 1999 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
2019 1480 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2019 r.
2019 1433 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2019 1432 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LASKOWA na 2019 rok
2019 1322 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2019 roku.
2019 916 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2019 390 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Laskowa
2019 384 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI /146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 383 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI /145/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa
2019 382 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/15 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 381 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
2019 310 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2018 8551 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Laskowa oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2018 8550 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu Stawy rekreacyjne w Laskowej
2018 8549 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8548 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8547 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 roku
2018 8546 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8545 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 7708 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/320/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 7150 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LI/319/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Laskowa
2018 6891 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr LI/316/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 6314 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr L/315/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/310/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 6313 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr L/314/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
2018 6312 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr L/311/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 5655 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/310/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 5654 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/309/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 5653 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/308/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Laskowa.
2018 5454 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/305/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2018 5395 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/301/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Laskowa.
2018 5394 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/300/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Laskowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5393 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVII/297/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 5192 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/291/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r w sprawie podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5191 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/290/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
2018 5039 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/288/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 3499 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/279/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 3457 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2018 2766 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2018 roku.
2018 2765 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/271/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na2018 rok
2018 2718 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/276/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Laskowa
2018 2717 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/275/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2004 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XL/262/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 rok
2018 1360 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/270/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Laskowa w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 określonych Uchwałą Nr XL/264/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018, poz. 918)
2018 1140 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/267/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2018 r.
2018 919 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XL/266/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2018 918 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XL/264/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Laskowa w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 8 2018-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIX/252/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. NA 2018 ROK
2017 9306 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Laskowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9305 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2018 roku.
2017 9304 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/254/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 9036 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/247/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe na terenie Gminy Laskowa
2017 9035 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Laskowa
2017 9034 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/244/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 9032 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/249/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2017 7728 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI /146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 7727 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/145/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2017 7726 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/237/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 7470 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Laskowa.
2017 7469 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 6626 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 6173 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.
2017 6172 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 4774 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 4343 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach.
2017 4302 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2017 4277 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/220/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2017 4276 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej.
2017 4275 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
2017 4274 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/210/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 3703 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/207/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
2017 3702 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 3065 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
2017 3064 2017-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 2559 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Laskowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2558 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/245/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa
2017 2557 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2017 2556 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 2467 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2466 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/196/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2448 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/194/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1622 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/254/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa.
2017 1578 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/186/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Laskowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1577 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/182/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2017 1395 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 1369 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/177/17 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2017 r.
2016 8171 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Laskowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8170 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2017 roku.
2016 7508 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/167/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 7507 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Laskowa do kategorii dróg gminnych
2016 7401 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 7146 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/73/03 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 października 2003 r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej i nadania mu statutu.
2016 7145 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2017 roku.
2016 6525 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 5376 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/153/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 września 2016r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2016 5375 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 3975 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3974 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa
2016 3973 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/148/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/243/02 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach prowadzonych przez gminę Laskowa oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 3972 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla nauczyciela wspomagającego
2016 3971 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/143/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 3289 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/137/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2016 3288 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/132/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 3248 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej.
2016 3247 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 maja 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 2322 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2016 2321 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 1842 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2016 r.
2016 1696 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamionce Małej.
2016 1134 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/115/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 stycznia 2016r. na 2016 rok
2016 820 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2016 roku.
2016 667 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 rok
2015 8467 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7566 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/109/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Laskowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7565 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/105/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2016 roku.
2015 7564 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/104/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7563 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/103/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7562 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/102/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 6755 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 6316 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2015 6315 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2015 6038 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2022.
2015 5414 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI/82/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 7 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 4826 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 4344 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 4343 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 4342 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2015 4050 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/73/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Laskowa.
2015 4049 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/70/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Laskowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/193/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2009 r.
2015 4048 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3250 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3248 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3218 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015 3217 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/30/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3214 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2015 r.
2015 3198 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 3+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Laskowa.
2015 2630 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2003 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Laskowa.
2015 2002 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca.
2015 2001 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice.
2015 2000 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce.
2015 1999 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna.
2015 1998 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa.
2015 1997 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna.
2015 1996 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna.
2015 1995 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała.
2015 1994 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna.
2015 1477 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Laskowa oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1476 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1475 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2015 1474 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2015 1432 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 956 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/14/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LASKOWA NA 2015 ROK
2015 699 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr NR IV/18/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/47/07 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2015 698 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2015 r.
2014 7100 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2014 6760 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/308/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2014 6410 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 6409 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/302/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa.
2014 6408 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/301/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2014 5110 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r
2014 5109 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 r.
2014 5103 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Laskowa
2014 5080 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 września 2014r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczyciela doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach na terenie Gminy Laskowa
2014 5011 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Laskowa
2014 4658 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/285/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 rok
2014 4655 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/280/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 rok
2014 4653 2014-08-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 4651 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2014 rok
2014 2230 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Laskowa, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 608 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2014 roku
2014 607 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 606 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/14 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 153 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 152 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Laskowa spółkom wodnym - podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2014 151 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Laskowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2014 150 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 7855 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 7559 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7508 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7507 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 6862 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa.
2013 6861 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
2013 6860 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 6859 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 roku.
2013 6858 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/177/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 6857 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 6856 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6855 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/160/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2013 6854 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 5895 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 5894 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa.
2013 5893 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 5130 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 4800 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 4693 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żmiąca
2013 4692 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ujanowice
2013 4691 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyce
2013 4690 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sechna
2013 4689 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Laskowa
2013 4688 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krosna
2013 4687 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobyłczyna
2013 4686 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka Mała
2013 4685 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworzna
2013 4359 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2013 4358 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia zainkaso.
2013 3787 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 3087 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 3086 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/197/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 2919 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/177/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2918 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2917 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/160/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2013 2916 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 r.
2013 1560 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 1512 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/114/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. r. w sprawie: uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków naterenie Gminy Laskowa.
2013 1511 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2013 r.
2013 704 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 rok
2013 405 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Laskowa na 2013 rok
2013 275 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2013 79 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 68 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7853 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 7852 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7851 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7818 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/159/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012 r.w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 roku.
2012 7814 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/158/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane napunkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2012 6351 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 6350 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/161/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6349 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/160/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laskowa.
2012 6348 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/159/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Laskowa taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 roku.
2012 6347 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/158/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2012 6346 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/157/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 rok
2012 6345 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6344 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/230/02 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Laskowej.
2012 6343 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie organizowania mieszkań chronionych oraz zasad kierowania, korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w ramach zasobów lokalowych Gminy Laskowa
2012 5604 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 5502 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Laskowa na stałe obwody głosowania
2012 5503 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2012 5504 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Laskowa do kategorii dróg gminnych.
2012 4243 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 3942 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Laskowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Laskowa.
2012 3915 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/134/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa
2012 3583 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2012 3582 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 2846 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.
2012 2696 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa
2012 2104 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Laskowa
2012 1559 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r.
2012 1539 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 marca 2012r. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w roku 2012
2012 629 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 rok
2012 628 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 rok
2012 627 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/95/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2012 626 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/94/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Laskowa na 2012 rok
2011 7361 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/101/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/89/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6997 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/85/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: Nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2011 6530 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/86/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.
2011 6531 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/87/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2011 6043 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 6042 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6045 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/88/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.
2011 6044 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r.
2011 5283 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 5110 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/73/03 Rady Gminy Laskowa z dnia 06 października 2003 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej i nadania mu statutu.
2011 5111 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 4915 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 12 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 4313 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 4314 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laskowa
2011 3171 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Laskowa.
2011 2852 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 2848 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2854 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 2853 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2011 r.
2011 2153 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach.
2011 2154 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.
2011 1721 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1722 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 25 lutego 2011r. w spawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym wymiarze godzin.
2011 1057 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz podatku stanowiącego łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych, określenia inkasentów, oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 844 2011-03-09 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przez Gminę Łososina Dolna Gminie Laskowa zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu
2011 543 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Laskowa
2011 284 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 5620 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/297/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 5479 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/296/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Rocznych Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 5480 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/298/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5481 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/299/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
2010 5476 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/283/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Laskowa oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a także wskazanie organu do tego uprawnionego.
2010 5477 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/293/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 5478 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVII/295/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
2010 5485 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/303/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendium dla uczniów.
2010 5486 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/304/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"w LASKOWEJ.
2010 5487 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/305/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz warunków na których może odbywać się odbudowa obiektów budowlanych.
2010 5482 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/300/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5483 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/301/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.
2010 5484 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/302/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach.
2010 5220 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LV/282/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 4086 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LVI/291/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2010 4087 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LVI/292/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Laskowej.
2010 3977 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LIII/276/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2010 3438 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LII/273/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 3439 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIII/275/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gminie Laskowa stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXV/193/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2009 r.
2010 3437 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/269/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 3442 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/280/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Laskowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/157/05 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2005 r.
2010 3441 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/279/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laskowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
2010 3440 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/278/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 2941 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr L/272/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej
2010 2809 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr L/270/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 2656 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
2010 1838 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 1100 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 1101 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz podatku stanowiącego łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych, określenia inkasentów, oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 902 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/240/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Laskowa na 2009 r. Nr XXXI/171/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
2010 903 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/241/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2009 r.
2010 864 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVI/246/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Laskowa na 2010 r. Nr XLV/239/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009 r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 863 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/239/09 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 865 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2010 r.
2010 866 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Laskowej.