Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 243

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6936 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Izdebnik
2019 6935 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Podchybie
2019 6934 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 6366 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lanckorona oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lanckorona
2019 6365 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 4 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród
2019 4805 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 4745 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/53/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2019 3668 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 3589 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3155 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 2613 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub "Senior+" w Lanckoronie
2019 2286 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2019
2019 1979 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1978 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Lanckorona” na lata 2019 – 2023
2019 1977 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2019 roku
2019 1976 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie : warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Lanckorona w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1975 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 377 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2019 r.
2019 376 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 8575 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona
2018 8521 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 8353 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Lanckorona z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 7646 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 7645 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Lanckorona na lata 2019-2022
2018 6958 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6720 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/313/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci, łańcucha wójta gminy Lanckorona i łańcucha przewodniczącego Rady Gminy Lanckorona oraz zasad ich używania
2018 6613 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/312/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lanckorona
2018 6614 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/307/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lanckorona
2018 6615 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 5548 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 5547 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Gminy Lanckorona
2018 5546 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/301/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4578 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/296/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lanckorona oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 4523 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 4522 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Gminy Lanckorona
2018 3745 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
2018 3744 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/286/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, rehabilitantów, terapeutów.
2018 3741 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 3257 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 3178 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/279/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2018 roku
2018 3177 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/278/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Lanckorona
2018 3176 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2018
2018 2634 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2633 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1682 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/267/18 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/151/2016 r. Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona.
2018 801 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/258/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2018 800 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2018 r.
2017 8836 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/250/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie
2017 8835 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 6639 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/247/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie
2017 6638 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/246/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Lanckorona jak również jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 6637 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 5841 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/235/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2017 5839 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/229/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 5840 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/233/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 4280 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/220/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 4279 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lanckorona instrumentem płatniczym
2017 4278 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół na terenie gminy Lanckorona
2017 3682 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/209/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 2983 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/199/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 2753 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lanckorona
2017 2752 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie ostępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Lanckorona oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2751 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 2750 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2017 roku.
2017 2695 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/202/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Lanckorona
2017 1390 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/212/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1389 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik.
2017 1388 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.
2017 1387 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
2017 1386 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/17 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2017
2017 641 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XX/166/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2017 r.
2017 199 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/179/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 198 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/178/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 197 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/177/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/158/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
2017 196 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/176/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/213/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2017 195 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XX/174/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 7540 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych
2016 7486 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Lanckorona
2016 7485 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Lanckorona
2016 7457 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
2016 7456 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7455 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/158/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 6488 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 6487 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona
2016 6486 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/148/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 5852 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 4688 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 4687 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 3970 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 2229 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2016 roku.
2016 2228 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/16 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2016
2016 849 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2016 r.
2016 749 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2016 748 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2016 242 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lanckorona.
2016 241 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Lanckorona.
2016 240 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
2015 8300 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8229 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2015 7452 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lanckorona nr XXXV/272/14 z dnia 26 lutego 2014r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 7170 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/89/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: zmian Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie
2015 7025 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/87/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6966 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/86/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 6965 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6964 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/88/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2015 6963 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/94/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół na terenie gminy Lanckorona
2015 6962 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2015 6961 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/91/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Lanckorona nr XXXV/271/14 z dnia 26 lutego 2014r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6960 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/83/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 5644 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lanckorona
2015 5643 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2015 5642 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lanckoronie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 5641 2015-10-01 Uchwała Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 4267 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona
2015 4047 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/67/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona
2015 3992 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/65/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Lanckorona w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek".
2015 3991 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 3990 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 2760 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/201/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 2759 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 2377 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/37/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2376 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 2374 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/34/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2015
2015 1191 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lanckorona w 2015 r.
2015 1190 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2015 931 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 718 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/215/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 717 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2015 309 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr IV/19/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2015 308 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr IV/14/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2015 r.
2015 42 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 6461 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/316/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 6152 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 5574 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Lanckorona w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5531 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 września 2014r. w sprawie ZMIANY Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona.
2014 4042 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona
2014 4029 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 3562 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lanckorona na 2014 rok
2014 2408 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2014
2014 2138 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2014 rok
2014 2108 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2014 1484 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1483 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1482 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2014 roku
2014 1481 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznych
2014 1480 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/14 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 7861 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 7096 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2013 6053 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 6052 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXX/251/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 6034 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXX/253/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lanckorona Nr XXV/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4882 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 4412 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lanckorona
2013 3708 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lanckorona na 2013 rok.
2013 2634 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2013
2013 2575 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2013 roku.
2013 1379 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/211/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/200/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
2013 1378 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/215/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1377 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/213/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1376 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/214/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1311 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/212/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1310 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/216/13 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 854 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Lanckorona na 2013 rok
2013 853 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2013 514 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 146 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 145 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 144 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lanckorona
2013 44 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 7342 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/173/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 7327 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6380 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/174/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6379 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 6267 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 6000 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lanckorona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5237 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lanckorona
2012 5236 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lanckorona
2012 5204 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Izdebnik
2012 5001 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/143/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 4372 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 4247 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.
2012 4246 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.
2012 3944 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lanckorona
2012 3574 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 3067 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lanckorona na lata 2012 – 2032
2012 2013 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/115/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 2012 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu dobudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona
2012 2011 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu odbudowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona
2012 2010 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/108/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lanckorona w 2012 roku.
2012 1682 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 1110 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2012
2012 1100 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Lanckorona na 2012 rok
2012 927 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 378 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia zasad finansowania ze środków budżetu Gminy Lanckorona kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości położonych na obszarze gminy Lanckorona, należących do osób fizycznych
2012 205 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2012 20 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 7269 2011-12-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr roczne Rady Gminy Lanckorona z dnia 15 listopada 2011r. z wykonania budżetu Gminy LANCKORONA za 2010 r.
2011 5530 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 5531 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5532 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2011 5065 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2011 4845 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 4846 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 4847 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
2011 3449 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 3450 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/159/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Lanckorona oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2011 3451 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.
2011 3354 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3355 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/257/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 3356 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 2823 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Izdebniku
2011 2824 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr VIII/55/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2825 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 2066 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011
2011 1920 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LANCKORONA NA ROK 2011
2011 1815 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 4 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1814 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 3 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona
2011 1813 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona.
2011 1816 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1819 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 8 na terenie sołectwa Skawinki, gmina Lanckorona.
2011 1818 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 7 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1817 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 6 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.
2011 1058 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 1 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona
2011 686 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lanckorona lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 687 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 567 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2011 568 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2011 24 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 5605 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 4747 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/247/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4746 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/246/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 4748 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/248/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lanckorona
2010 4750 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale XLII/251/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010 roku dot. określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4749 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/251/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4128 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XLI/242/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2797 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2473 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2472 2010-07-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 2474 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2476 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 2475 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2010
2010 504 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/10 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2010 182 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na 2009 r.