Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 298

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7321 2019-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2019 7215 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 7214 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 7213 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 6665 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 6575 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
2019 6574 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6573 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
2019 6572 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 6571 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 5237 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 4243 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
2019 4242 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019
2019 4241 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Zawodzie”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 376 poz. 2759 z dnia 14.07.2005 r.), zmienionego Uchwałą Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 stycznia 2012 r. poz. 49) oraz Uchwałą Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 listopada 2017 r. poz. 7227)
2019 3465 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3464 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
2019 3463 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
2019 3462 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019
2019 2375 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2374 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2019 2373 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019
2019 1437 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
2019 1436 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Krościenku nad Dunajcem.
2019 1435 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2019 1434 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 1403 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
2019 579 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2019.
2019 578 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 577 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 576 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 8544 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 7647 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/388/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 6956 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/386/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 6955 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 6954 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/384/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 6953 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/382/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 6220 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/381/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem
2018 6219 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 6218 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLII/373/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 5388 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem.
2018 5162 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XL/362/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 5161 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XL/356/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2018 5160 2018-07-16 Uchwała Uchwała Nr XL/352/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 3859 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/344/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2018 3645 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2018 3644 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/343/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r.
2018 3643 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 2812 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/340/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury: „Gminne Centrum Kultury w Krościenku nad Dunajcem” oraz nadania jej nowego statutu.
2018 2811 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/339/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  placówkach prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
2018 2810 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
2018 2809 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016 r.
2018 2808 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2018 2807 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
2018 2806 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krościenko nad Dunajcem i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.
2018 2805 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/321/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018.
2018 1513 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem
2018 1512 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 920 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/311/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 29 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2018
2018 28 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017
2017 9232 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/309/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9231 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/308/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012 r.
2017 9230 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/299/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 roku.
2017 9229 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 11 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2017 9228 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokosci opłaty targowej.
2017 8186 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 8185 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2017 8184 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2017 8183 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2017 7232 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem
2017 7231 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 7230 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r.
2017 7229 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na realizację zadań inwestycyjnych „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 7228 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/275/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2017
2017 7227 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Zawodzie”, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 376, poz. 2759 z dnia 14.07.2005 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 stycznia 2012 r. poz. 49)
2017 7226 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Krościenko - Niwki (DPS)
2017 6471 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 6470 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2017 6469 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2017 5305 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/92/2011 r. Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2017 5304 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 4674 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych oraz w punktach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.
2017 4673 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
2017 4672 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 3849 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO n/DUNAJCEM – BIAŁY POTOK”, przyjętego Uchwałą IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 781 poz. 5144) i zmienionego Uchwałą XXI/216/2009 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 30 listopada 2009 r. Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 780 poz.6122)
2017 2756 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2755 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2017 2754 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017.
2017 2696 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 1260 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/221/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2017 1259 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/219/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2017
2017 518 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2017
2017 517 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016 r.
2017 516 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2016
2017 515 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/156/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 160 poz. 1023 z dnia 18.03.2005 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/268//2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 stycznia 2014 r. poz. 130)
2017 514 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/205/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚCIENKO - TOPOPRZYSKO”, przyjętego Uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Gminy Krościenko n/D z dnia 29 marca 2011r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 240 poz.1926)
2017 513 2017-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 9 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7685 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7431 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/193/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 7430 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 7395 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 7235 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/186/2016 oraz Uchwały Nr XI/95/2011
2016 7234 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 7233 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 roku
2016 7232 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/196/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 roku
2016 7231 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6640 2016-11-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem
2016 6312 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Krościenko nad Dunajcem oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2016 6311 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2016 5837 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 5059 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 5058 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 5029 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. z późn.zm.
2016 3979 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016
2016 3287 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 2456 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2383 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2016.
2016 1752 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
2016 1751 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 1215 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 1165 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1164 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/118/2004 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 czerwca 2004 roku.
2016 1163 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2016 11 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2016 rok
2015 8565 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 8564 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 8563 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8562 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 7897 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
2015 7896 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7895 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7810 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2015 7809 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6676 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2015 6675 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2015 6674 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kroscienko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 5989 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 5988 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem.
2015 5305 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku
2015 5304 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015
2015 5288 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2015 4450 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4449 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015
2015 3393 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku
2015 3355 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe.
2015 3354 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 2721 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2015-2018”
2015 1767 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 r.
2015 1766 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015.
2015 1765 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2015 1764 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 1763 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 1762 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2015 1720 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 1294 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2015
2015 678 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 240 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2”, przyjętego Uchwałą Nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4277 z dnia 4.09.2012 r.).
2015 239 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 7087 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 5934 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 5102 2014-09-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.
2014 5101 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XL/305/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014.
2014 5100 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XL/309/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek ".
2014 4674 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4670 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4646 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4178 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 4179 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 2210 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2209 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2014 1690 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2014
2014 1459 2014-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2014 1458 2014-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko n.D
2014 1457 2014-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2014 980 2014-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D i nadania jej Statutu
2014 979 2014-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2014 849 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 130 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/156/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 160 poz. 1023 z dnia 18.03.2005 r.).
2013 7863 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013
2013 7645 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
2013 6581 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem.
2013 6580 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2013
2013 6579 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem
2013 5903 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 5902 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem
2013 5901 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013.
2013 5900 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D. zlokalizowanej w Krośnicy oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku n.D.
2013 4966 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2013.
2013 4618 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4617 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4616 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/134/2004 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 23 września 2004 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D i nadania jej statutu.
2013 3789 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 20 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2013 3788 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013.
2013 2184 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2013.
2013 2181 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 2060 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2013 2059 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 2058 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 2057 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 1382 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1381 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1338 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem
2013 1337 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1336 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2013 1335 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko n.D.
2013 1334 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/134/2004 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 23 września 2004 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D i nadania jej statutu
2013 709 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2013 116 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2013.
2012 7341 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 6993 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6992 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
2012 5599 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 5134 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012 4904 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krościenko nad Dunajcem na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4903 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawiew podziału gminy Krościenko nad Dunajcem na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4902 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 4378 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012.
2012 4277 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2.
2012 3839 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
2012 3677 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2012
2012 3643 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 3502 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.
2012 3410 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawiew zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2012.
2012 3017 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nabywania nieruchomości w drodze darowizny oraz w drodze umowy przekazania własności na rzecz Gminy.
2012 3016 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania eternitu oraz zatwierdzenia opłat za jego usuwanie i utylizację ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
2012 3009 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.
2012 2762 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krościenku n.D.
2012 1557 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kroscienko n.D. na rok 2012.
2012 975 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2012
2012 897 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Krościenko - Zawodzie
2012 49 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Krościenko n.D. – Zawodzie”
2012 48 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 47 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.
2011 6642 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6641 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6640 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2011.
2011 6643 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 6646 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2011 6645 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krościenko nad Dunajcem
2011 6644 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/2008 Rady Gminy Krościenko n. D., z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Krościenko n. D., terminu płatności i sposobu jej poboru.
2011 5276 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.
2011 5061 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem
2011 5060 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia sieci punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krościenko n.D.
2011 5062 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia organizacji punktów przedszkolnych na terenie  Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2011 5064 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D. na rok 2011.
2011 5063 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne w Gminie Krościenko nad Dunajcem.
2011 4229 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2011.
2011 3397 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na 2011 rok
2011 3396 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko n.D. na 2011 rok.
2011 3399 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na 2011 rok
2011 3398 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na 2011 rok.
2011 2836 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2011 rok
2011 2448 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań Gminy Krościenko n.D.
2011 2447 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sposobu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele związane z realizacją zadań Gminy Krościenko n.D.
2011 2450 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 2449 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych i zwiazków wałowych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania
2011 1926 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko - Toporzysko
2011 1927 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tylka II
2011 1928 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hałuszowa dla fragmentu miejscowości Hałuszowa i Grywałd
2011 1255 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 885 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 683 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2011 188 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2010 6136 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2010 5576 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/290/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół/placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2010 5575 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/295/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krościenku nad Dunajcem.
2010 5578 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/310/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 5577 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/311/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 4509 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/298/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 4508 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 4510 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/304/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4512 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/307/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/179/2005 Rady Gminy Krościenko n.D z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko n.D
2010 4511 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/306/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 października 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 4113 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 3649 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/161/2009 Rady Gminy Krościenko n.D w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3650 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2010 2796 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Krościenko n.D na lata 2010-2014"
2010 2795 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2536 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1
2010 2537 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krościenko nad Dunajcem – Zawodzie II
2010 2071 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010.
2010 1596 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krościenko nad Dunajcem
2010 1601 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Hałuszowa
2010 1598 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 1595 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres do trzech lat i dłuższy niż trzy lata
2010 1597 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w statucie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem.
2010 1593 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko n.D na rok 2010, Nr XXXIII/238/10 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 1594 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2010
2010 1603 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościenko - Centrum
2010 1606 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Tylka - Biały Potok
2010 1605 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Krośnica
2010 1602 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Kąty - Niwki
2010 1599 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziadowe Kąty
2010 1600 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Grywałd
2010 1604 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 marca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościenko - Zawodzie
2010 718 2010-03-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/238/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 236 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2009.
2010 237 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/09 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem