Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 307

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6859 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 6858 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2019 6198 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały V/27/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2019
2019 5994 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5993 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
2019 5992 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kozłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania, z późniejszymi zmianami
2019 5991 2019-08-23 Uchwała Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Kozłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
2019 5633 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 4942 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kozłów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4941 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kozłów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4408 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 3703 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019rok
2019 3630 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3629 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2723 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019 rok
2019 2722 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2019
2019 1371 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Kozłów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2019rok
2019 168 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/18/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/18/2018
2019 167 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 9207 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 9206 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2018 9205 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8200 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 8192 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 8191 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 8190 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 7929 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2018 7928 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7667 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7666 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/289/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 7603 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/288/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kozłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 7013 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 6416 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 5896 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.
2018 5895 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/278/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/8/2007 Rady Gminy Kozłow z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kozłow.
2018 5894 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej.
2018 5893 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2018 5892 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.
2018 5891 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Kozłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5890 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/282/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Bużetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 5358 2018-07-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/274/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 4919 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 4824 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozłów.
2018 4823 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów
2018 4822 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozłów.
2018 4418 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/263/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie
2018 4417 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/262/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXXIX/247/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2018
2018 4416 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/261/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 4415 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/259/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 2550 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2018 2549 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2018 2548 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozlowie.
2018 2547 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2018
2018 2546 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Kozłów.
2018 2545 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/242/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 2482 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kozłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2481 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kozłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1209 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/234/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2018 rok
2018 1208 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/237/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1207 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/238/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kozłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 143 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2018 142 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2018 ROK
2018 141 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kozłów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 7869 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2017 7853 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 7804 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 7803 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 7802 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 7801 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
2017 7800 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 7799 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/225/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2017 6859 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 6689 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 6578 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 6577 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2017 6576 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu i nadania mu Statutu.
2017 5858 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 5366 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 5365 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Kozłowie
2017 5364 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/194/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.
2017 5363 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie, w miejscowościach Kępie i Rogów oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
2017 5362 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/195/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/49/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.
2017 4973 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 4323 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie.
2017 4322 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 4321 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Kozłów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
2017 4320 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów.
2017 3596 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 3595 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2017 2206 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2170 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2017 2169 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2017 rok
2017 2168 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2017 roku.
2017 2167 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1772 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/162/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Kozłów
2017 37 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2017 36 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2017 35 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2017 ROK
2017 34 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2016 7785 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7784 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 7783 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie.
2016 6805 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 6753 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6752 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 6751 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2017.
2016 6750 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2016 6749 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
2016 6225 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 6224 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kozłów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 5594 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2016 5212 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 3891 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3890 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kozłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2016 3889 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 3604 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 3603 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2782 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 2101 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2016 rok
2016 2100 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2016 roku.
2016 2099 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie.
2016 285 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2016 284 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2016 ROK
2015 8060 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dla celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2015 7747 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały określającej stawki opłaty targowej.
2015 7612 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 7611 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2015 7610 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 7609 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
2015 7608 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 7607 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 7606 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7605 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2015 7604 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7603 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6617 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 6505 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 6504 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 6503 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów.
2015 5143 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 5142 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4015 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 4014 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
2015 3866 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 3865 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłkó na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 3864 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiąskowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów.
2015 3863 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Kozłów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 2422 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie zasiłków okresowych , zasiłków celowych i pomocy rzeczowej przyznawanych pod warunkiem zwrotu.
2015 2421 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2420 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa ,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1761 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 1760 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2015 roku
2015 1759 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Kozłowie.
2015 1357 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2015 rok
2015 1152 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozłów jest organem prowadzącym.
2015 469 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów na lata 2015 – 2020.”
2015 468 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2015 467 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 466 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozłów na 2015 rok
2014 7235 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 7234 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2014 7233 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2015 rok.
2014 7232 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 7231 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 7230 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
2014 7109 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 6062 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/36/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 5769 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XL/33/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3579 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/29/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3578 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/24/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3573 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok
2014 3572 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2014 rok.
2014 2732 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/19/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/127/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów
2014 2731 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/18/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/128/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych, przedszloli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozłów
2014 2522 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/20/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozłów
2014 2521 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/17/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Kępie.
2014 1652 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2014 1255 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2014 roku
2014 1254 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/8/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1253 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/9/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1252 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/5/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
2014 1251 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/7/2014 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7785 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/122/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 7784 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/129/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozłów.
2013 7783 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/128/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozłów.
2013 7782 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/127/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozłów.
2013 7781 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2014 ROK
2013 7049 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/111/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2014.
2013 7048 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/112/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 7047 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/110/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów.
2013 7046 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/113/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 7045 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/114/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
2013 7044 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 6364 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/107/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 4996 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/99/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 4898 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/89/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 4471 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/96/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie.
2013 4283 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/98/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 4282 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/97/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kozłów
2013 4281 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/95/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2013 4280 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/94/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3413 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/84/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 3412 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/83/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów
2013 3411 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/82/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3410 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3409 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/79/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3187 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/72/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 2838 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/75/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozłów w 2013 roku
2013 2143 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/68/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2013 rok
2013 2017 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie
2013 148 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOZŁÓW NA 2013 ROK
2013 6 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 7694 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozłów
2012 7675 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 7674 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XiV/63/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłe
2012 7673 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7672 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7671 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7670 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2012 7669 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozłów
2012 7668 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2012 6735 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/49/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów
2012 6572 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/48/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów
2012 6571 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  oraz zwolnień od tego podatku na 2013 rok.
2012 6570 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/46/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6569 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 6568 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2013
2012 6567 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/43/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kozłów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6566 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Kozłów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 6251 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/37/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 4779 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/26/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 4749 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/35/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kozłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3655 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/18/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2012 r. zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/12/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012 roku
2012 3142 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX /16/ 2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 3052 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/25/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie
2012 2162 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/13/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
2012 2161 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/12/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2012 roku
2012 1768 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/9/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 1459 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII /2/ 2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 867 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
2012 863 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/7/2012 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie
2012 781 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłów na 2012 rok
2012 258 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku , źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2012 191 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 7290 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 79 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 21 grudnia 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 6679 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kozłów
2011 6452 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kozłów
2011 6451 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza wymiar czasu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozłów
2011 6454 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z późniejszymi zmianami
2011 6453 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
2011 6355 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2012
2011 6354 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6353 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6358 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji dla celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 6357 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 6356 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.
2011 5317 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
2011 5318 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 4042 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 3999 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI / 6 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłów na 2011 rok
2011 3611 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/46/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Przybysławice
2011 3508 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/48/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 września 2009r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przybysławicach i Kamionce z późniejszymi zmianami.
2011 3088 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozłów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 3008 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/39/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2011 3009 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Kępie.
2011 3010 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie w miejscowości Przybysławice.
2011 2372 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kępiu
2011 2371 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamionce
2011 2370 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kozłowie
2011 2375 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przysiece
2011 2374 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przybysławicach
2011 2373 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
2011 2325 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1869 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/ 24 /2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie
2011 1870 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
2011 872 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie oraz nadania jej statutu.
2011 871 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI / 9 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozłów
2011 874 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI / 19 / 2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII / 8 / 2007 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kozłów.
2011 873 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/ 18 /2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w “ Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozłów na lata 2008 – 2013 “.
2011 835 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/ 2 /2011 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 419 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV / 13 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 90 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2011 91 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2010 6000 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III / 10 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 5930 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2011
2010 5929 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 5 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kozłów
2010 5931 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5933 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 9 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2010 5932 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III / 8 / 2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5657 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/53/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Kozłów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Kozłów.
2010 5247 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LII/54/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kozłów.
2010 4853 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/52/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej
2010 4268 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LI/47/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.
2010 3944 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LI/45/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 3584 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/37/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kozłów oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3345 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr L/39/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 3035 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/35/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 3036 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/38/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/42/2009 Rady Gminy w Kozłowie w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasao.
2010 2228 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/29/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 2229 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/32/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej
2010 2015 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/27/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2010 1318 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLV/20/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1229 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/12/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1230 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/14/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1228 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/5/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1157 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/1/2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozłów na 2010 rok
2010 98 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/71/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kozlów na 2009 rok