Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 243

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7188 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania imienia Centrum Oświatowemu w Koszycach
2019 7187 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej na Rynku w Koszycach oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Koszyce uprawnień do ustalania wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej
2019 7186 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany aglomeracji Koszyce
2019 7185 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Koszyce oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 7184 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Przemykowie i nadanie statutu
2019 7183 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce
2019 7182 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2019 rok
2019 4859 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 4785 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Koszyce
2019 4784 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Koszyce
2019 4783 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Koszyce oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2019 4782 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Przemykowie i nadanie statutu
2019 4781 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach
2019 4780 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
2019 4779 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
2019 4778 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4777 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Koszyce , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2019 4776 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4775 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4774 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
2019 1318 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr 34/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2019 roku"
2019 1317 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 1316 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2019 rok
2019 860 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/19/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Miasta Koszyce
2019 859 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/18/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Koszyce
2019 671 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/24/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2019 670 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/23/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Miasta i  Gminy Koszyce.
2019 669 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/22/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 668 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/17/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszycach
2019 667 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2019 666 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta i Gminy Koszyce.
2019 665 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszyce na rok 2019
2019 664 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/2019 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Koszyce
2018 7742 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 7741 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 6848 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/209/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce
2018 6847 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/208/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Koszyce
2018 6846 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Koszyce
2018 5090 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Koszyce
2018 5071 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/203/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce i nadania jej statutu
2018 5070 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/202/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2018 5069 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/201/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazw dróg gminnych
2018 5068 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XX/198/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 3681 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/194/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3680 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/193/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3679 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Koszyce odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 3678 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych napojów na terenie gminy Koszyce
2018 3677 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/190/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koszyce
2018 3676 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2018 2290 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/186/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 2289 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/185/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Koszyce
2018 2288 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/184/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszyce dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 2287 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Koszyce przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2018 2286 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce
2018 2285 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2018 roku”
2018 2284 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2283 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/179/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2282 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/178/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2281 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/177/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle łączącemu dwie gminy Koszyce i Szczurową.
2018 2280 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie terminu ,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2279 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2278 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok
2017 8937 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/156/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 8936 2017-12-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/154/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. na rok 2018
2017 8678 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/169/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, z innymi formami wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce
2017 8677 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/168/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Koszyce
2017 8676 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/167/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach.
2017 8675 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
2017 8674 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie miejscowości Koszyce
2017 7968 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVII / 159/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
2017 5826 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2017 5825 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/150/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Centrum Oświatowym w Koszycach
2017 5824 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/149/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącej w skład Centrum Oświatowego w Koszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach wchodzącą w skład Centrum Oświatowego w Koszycach
2017 5823 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich
2017 5822 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/146/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Książnicach Małych 45
2017 5821 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/145/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
2017 5820 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/144/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
2017 5819 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/143/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
2017 5818 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 4536 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce
2017 4535 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach
2017 4534 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2830 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 2375 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1608 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki na zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2017 roku
2017 1607 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1606 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1605 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Koszyce przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2017 1604 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
2017 15 2017-01-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/103/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 14 2017-01-03 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 8085 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach
2016 8084 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – prowadzonych na terenie Gminy Koszyce oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 5592 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X / 100 / 2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5591 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/99/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce"
2016 5590 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X / 96/ 2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok
2016 5589 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/95/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2016 5588 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X / 94 / 2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2016 5587 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/91/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 3738 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 3724 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/197/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Koszyce
2016 3715 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce
2016 3714 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w UCHWALE Nr VIII/86/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części ustaleń § 2.
2016 2083 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok
2016 1972 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016r. w sprawie gminnego programu opieki na zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Koszyce w 2016 r.
2016 1936 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2016 Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 673 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr VII/63/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 672 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2016 51 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2015 8133 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2015 7966 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/166/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26.06.2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce
2015 7965 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7393 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Książnicach Małych 45
2015 7392 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7391 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce
2015 7390 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7389 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 5917 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/141/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2015 5916 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2015 5915 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
2015 5914 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie utworzenia Dziennego Domu dla osób starszych „Senior – WIGOR”
2015 5913 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 4487 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu dla osób starszych "Senior – WIGOR"
2015 4486 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - prowadzonych na terenie Gminy Koszyce oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 4485 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Koszyce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
2015 4484 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 2434 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
2015 1104 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 1103 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszyce wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1102 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2015 r.
2015 1101 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/26/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce Nr XIII/142/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmienionej uchwałą Rady Gminy Koszyce Nr XX/207/2014 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1100 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 210 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Koszyce na rok 2015
2015 6 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2015 7 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art.17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2013r. poz. 182 ze zm.), Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
2014 6081 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce
2014 6080 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w statucie Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach
2014 6079 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach
2014 6078 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6077 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 4167 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/215/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 4166 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 4165 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4164 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach
2014 4163 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce.
2014 4162 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Koszyce
2014 4161 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis
2014 2980 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/209/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
2014 2979 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/203/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2957 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/211/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce i nadania jej statutu
2014 2949 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/212/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Koszycach i nadania jej statutu
2014 2932 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XX/208/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2014 2931 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XX/207/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 2886 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/206/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany w UCHWALE Nr VIII/86/2011 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części ustaleń § 2
2014 2883 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/210/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach i nadania jej statutu
2014 2859 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2358 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/197/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Koszyce
2014 2357 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Koszyce, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 2259 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego
2014 2258 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2014 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 453 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 366 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszyce na rok 2014
2013 7751 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
2013 7750 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2014 r.”
2013 7749 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 5802 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce"
2013 5801 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 4953 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 4602 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce
2013 4556 2013-07-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koszyce
2013 4298 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce
2013 3876 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV / 146 / 2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
2013 1526 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XIII / 135 / 2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszyce na rok 2013
2013 1286 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koszyce
2013 1285 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XIII / 141/ 2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2013 1230 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce
2013 1229 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII / 142/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1228 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia " Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2013 roku"
2013 1227 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy i pedagoga oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 7782 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/122/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 7659 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XII / 134 / 2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce"
2012 7658 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XII/127/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7514 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/126/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX /103 /2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
2012 7513 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/125/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w UCHWALE Nr VIII/86/2011 RADYGMINY KOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso-w części ustaleń § 2.
2012 7512 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/124/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 5090 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/120/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Koszyce w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części
2012 5089 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/119/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce
2012 5088 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/118/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Koszyce
2012 5087 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/117/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszyce
2012 5086 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/113/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 4856 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/116/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4855 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/121/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII / 73 / 2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przedłużania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 3936 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr X/110/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 3935 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr X/109/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koszyce
2012 3934 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny
2012 3842 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr X/107/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1903 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/104/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Koszyce
2012 1902 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/99/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2012 roku
2012 1901 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/98/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce
2012 1368 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr IX/91/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1332 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Koszyce na rok 2012
2012 9 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr VII/71/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 7 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 6996 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2011 6748 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 6749 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/35/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.
2011 6288 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6287 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6286 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 6291 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce
2011 6290 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6289 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5156 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5155 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr Vi/57/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 5158 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Koszyce Nr V/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2011 5157 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: KOSZYCE, WŁOSTOWICE i SOKOŁOWICE w Gminie KOSZYCE , przyjętego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 roku
2011 4015 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach
2011 3504 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr V/52/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
2011 3144 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr V/50/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2212 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce.
2011 2213 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2011 2211 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszyce
2011 2209 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2210 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Koszyce na 2011 rok
2011 2214 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/38/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: Regulaminu powołania i organizacji pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszycach
2011 2218 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany zapisu w Uchwale Nr III / 27 / 2011 Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Koszyce na 2011.
2011 2219 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2217 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2215 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/41/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2003 Rady Gminy Koszyce z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
2011 2216 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr III/42/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Koszycach oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 808 2011-03-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 Rady Gminy Koszyce
2011 269 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 270 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr NR II/17/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce
2011 271 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/18/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach
2010 5833 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/10 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koszyce.
2010 4222 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXI/207/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3647 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/200/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Koszyce
2010 3648 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2923 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2066 2010-06-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVIII/186/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 4670 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/10 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, októrych mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
2010 4669 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok