Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 365

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5731 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/141/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5730 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/142/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5729 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/138/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019
2019 5532 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Korzenna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5531 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/125/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
2019 5530 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/121/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2019 Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4532 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/113/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019
2019 4531 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/116/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna
2019 3985 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3984 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3983 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze.
2019 3982 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łyczanej.
2019 3981 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2019 roku
2019 3980 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2019 Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2947 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2019 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2019 Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2946 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Korzenna dla podmiotów niezaliczanych do sektrora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
2019 1647 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/75/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR II/26/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 roku dotyczącej zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2019 1642 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/78/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1641 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/77/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1640 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/74/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 830 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/64/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wojnarowa
2019 829 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/63/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzycierz
2019 828 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/62/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Słowikowa
2019 827 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/61/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedlce
2019 826 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Posadowa Mogilska
2019 825 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niecew
2019 824 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mogilno
2019 823 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Miłkowa
2019 822 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łyczana
2019 821 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łęka
2019 820 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipnica Wielka
2019 819 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Korzenna
2019 818 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Koniuszowa
2019 817 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jasienna
2019 816 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Janczowa
2019 815 2019-01-25 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bukowiec
2019 584 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/38/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2019 583 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/44/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności, która składa się z urządzeń w strefie relaksu, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Korzenna, Lipnica Wielka, Janczowa, Trzycierz, Siedlce
2019 582 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/45/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korzenna
2019 581 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/46/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018
2019 580 2019-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/37/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2018 r. NA ROK 2019
2018 8900 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2018 8667 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8666 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 8665 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2018 8592 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna
2018 8591 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8590 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/31/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Korzenna w roku kalendarzowym 2019.
2018 8589 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8588 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/30/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez "DUNAJEC" Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem na terenie Gminy Korzenna.
2018 8587 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/29/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o. o. na terenie Gminy Korzenna.
2018 8586 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.
2018 8585 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie posiłku „Pomoc Gminy Korzenna w zakresie posiłku ” na lata 2019-2023.
2018 8584 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8583 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/28/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna
2018 8582 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/35/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8581 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7641 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL/435/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 7632 2018-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Korzenna
2018 7583 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/446/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korzenna"
2018 7582 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/445/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna, w okresie od dnia wejścia taryfy w życie do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 7581 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/444/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – mieszkaniach chronionych , mieszkańców Gminy Korzenna.
2018 7580 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/440/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 7451 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/442/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna
2018 5827 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/432/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika lotników brytyjskiego samolotu Halifax JP 162
2018 5826 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/431/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Korzenna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5825 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/430/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korzenna.
2018 5824 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/427/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżęcie Gminy Korzenna na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gmimny Korzenna na rok 2018 Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 5372 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/411/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018
2018 5257 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/413/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 4378 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/403/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2018 4377 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/401/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018.
2018 4376 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/404/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
2018 3742 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/394/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Korzenna.
2018 3728 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/395/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.
2018 3727 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/391/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018.
2018 3319 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/380/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korzenna.
2018 3318 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/383/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna.
2018 3317 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/377/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018.
2018 3202 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/368/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2018 Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3201 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/379/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
2018 2394 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/371/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Korzenna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2393 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/373/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2018 roku
2018 2392 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/370/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
2018 2045 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/367/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna pod nazwą "plan Nr 10 - Koniuszowa"
2018 1641 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/351/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2018 Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 1326 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/353/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Korzenna w roku kalendarzowym 2018.
2018 916 2018-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 791 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/347/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w miejscowości Korzenna
2018 570 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2018 569 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/341/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 94 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/343/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 93 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/342/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korzennej.
2018 33 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna.
2017 8933 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/293/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2017 8932 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/289/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8931 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/333/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2017 8803 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8802 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna
2017 5253 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/286/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie pomocy finansowej Gminie Korzenna na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2017 5252 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/285/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 5251 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/284/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2017 5250 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017
2017 4760 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/271/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4458 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 4064 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4020 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna.
2017 4019 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/257/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 4018 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 3111 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/247/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2017 3110 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 2770 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/242/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2769 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/241/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach poprzez likwidację Filii w Słowikowej.
2017 2101 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 1603 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 1602 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/221/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 1601 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1071 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2017 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 955 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2017 835 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2016
2017 834 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/203/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2017 833 2017-01-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 551 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/359/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 530 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/206/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016r. W sprawie zmiany Uchwały XX/190/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 529 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/212/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2017 roku
2017 1 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2017 2 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016 oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7467 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7402 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/194/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 6420 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5755 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gmniny Korzenna na rok 2016.
2016 4757 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna
2016 3719 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2016 3681 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwa „plan Nr 8 Trzycierz”
2016 3680 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwa „plan Nr 1 Korzenna”
2016 3175 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2016 Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3174 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016
2016 1881 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2016 1880 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2016 roku
2016 1879 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.
2016 1878 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury w Korzennej.
2016 1877 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2016.
2016 1437 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 1436 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 1435 2016-03-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 216 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Korzenna.
2016 206 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2016 18 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 8015 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2015 7945 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7944 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 7943 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.
2015 7942 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6888 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2015r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Korzenna
2015 6887 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 6119 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 5364 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 5348 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2015 4996 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/376/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Korzenna
2015 4995 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Korzenna oraz zasad jego używania
2015 4994 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 4993 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2015 roku
2015 4992 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2015 Nr IV/18/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.
2015 4991 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 2563 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2015
2015 1223 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna
2015 519 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Korzenna na rok 2015
2015 207 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 190 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/423/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 7345 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/428/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2014 7344 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
2014 7343 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/425/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa
2014 7336 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze sceny widowiskowej w Miłkowej
2014 7331 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 7330 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian budzetu gminy Korzenna
2014 6576 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/422/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan Nr 6 Łęka/Koniuszowa”
2014 6575 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan Nr 7 – Siedlce/Słowikowa”
2014 6574 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/416/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji
2014 6573 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 5971 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/410/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji
2014 5849 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/412/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2014 5848 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/408/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 5258 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLIV/392/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 5194 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/398/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jak plan “ Nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas)”
2014 5193 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/397/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 13-Bukowiec/Jasienna”
2014 5192 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/396/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 2-Wojnarowa”
2014 4851 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/394/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Korzenna w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie w ramach projektu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 3961 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 12 – Miłkowa/Janczowa”
2014 3960 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 8-Trzycierz”
2014 3959 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 7-Siedlce/Słowikowa”
2014 3958 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 5-Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka”
2014 3957 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 4-Lipnica Wielka”
2014 3956 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 3-Niecew/Lipnica Wielka”
2014 3955 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 1-Korzenna”
2014 3910 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 11 – Łyczana/Janczowa”
2014 3909 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 10 – Koniuszowa”
2014 3908 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 9-Mogilno/Posadowa”
2014 3907 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan “Nr 6 – Łęka/Koniuszowa”
2014 3762 2014-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Korzenna
2014 3759 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 3758 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (zwyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2014 3757 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określenia granic ich obwodów
2014 3456 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 3435 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/350/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2014
2014 3434 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian budzetu gminy Korzenna na rok 2014
2014 2812 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/338/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2014
2014 2811 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XL/337/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2014
2014 2623 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna
2014 2622 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2014 roku
2014 2621 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 2618 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2014 roku
2014 2069 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDZETOWA GMINY KORZENNA NA ROK 2014
2014 2068 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013
2014 1199 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/343/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014- 2016 w Gminie Korzenna”
2014 1198 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/342/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Korzenna w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1197 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/341/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1196 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/340/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 372 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 7813 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Korzenna Nr XXVI/234/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7812 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „plan nr 9 – Mogilno/Posadowa”.
2013 7811 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 3 – Niecew/Lipnica Wielka”.
2013 7810 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „nr 13 – Bukowiec/Jasienna”.
2013 7809 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia p.o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 7808 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2013.
2013 7080 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna.
2013 7079 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna.
2013 7078 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7077 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2014.
2013 7076 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 7075 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 6393 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013
2013 5300 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 1 – Korzenna”
2013 5299 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 5291 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej.
2013 4784 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 4432 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określsenia granic ich obwodów.
2013 4408 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 3236 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2425 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2013
2013 2326 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1847 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 1624 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Korzenna zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 1623 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013. Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie Uchwały Budżtowej Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 1491 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2013.
2013 925 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012.
2013 794 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
2013 461 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 460 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna
2013 429 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 428 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna.
2013 427 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 426 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 425 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wykazu wydatków, ktore nie wygasaja z upływem roku budżetowego.
2012 7403 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 7298 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Korzenna na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7297 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji do podatku do nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 7296 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7295 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 7294 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2013.
2012 6180 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/200/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012.
2012 6112 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedlcach i Gimnazjum w Siedlcach.
2012 5381 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/197/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.
2012 5380 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku.
2012 5343 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna
2012 5344 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna oraz określenia granic ich obwodów.
2012 5268 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Korzenna na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5205 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 4637 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych pn. „Moje boisko – Orlik 2012"
2012 4452 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012.
2012 4406 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011 rok
2012 4017 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej
2012 4016 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2012 4008 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury w Korzennej.
2012 4007 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/171/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej.
2012 3613 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX/167/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 3343 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.
2012 3285 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bukowcu
2012 3059 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2012
2012 2986 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2012 2985 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2012 roku
2012 2538 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2012
2012 2537 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/150/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2012
2012 1731 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2012 .
2012 1730 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.
2012 1521 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 r.
2012 1291 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 2 – Wojnarowa
2012 1289 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 – Łęka/Koniuszowa
2012 1288 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan Nr 5 – Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka
2012 1287 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 10 - Koniuszowa
2012 1286 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 9 – Mogilno/Posadowa
2012 1285 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Korzenna we wsiach Korzenna, Niecew, Wojnarowa dla terenów zagrożonych zalewaniem
2012 1219 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2012.
2012 703 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 roku.
2012 532 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korzenna
2012 531 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej
2012 347 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżeci Gminy Korzenna na rok 2011.
2012 310 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 1 – Korzenna
2012 309 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr Nr XII/107/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 4 – Lipnica Wielka
2012 308 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 3 - Niecew/Lipnica Wielka
2012 307 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 8 - Trzycierz
2012 306 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 7 - Siedlce/Słowikowa
2012 305 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 13 – Bukowiec/Jasienna
2012 304 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 12 - Miłkowa/Janczowa
2012 303 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 11 - Łyczana /Janczowa
2012 153 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna we wsi Jasienna dla terenów lokalizacji lądowiska
2012 152 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 14 – Mogilno/Posadowa (Podlas)
2011 7056 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.
2011 7055 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 7058 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 7057 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6468 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Korzenna.
2011 6469 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011 6082 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6081 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 6084 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
2011 6083 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5434 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 października 2011r. w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa /, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 5011 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 3914 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 3915 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3916 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Koniuszowej i Gimnazjum w Koniuszowej.
2011 3818 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 3740 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Korzenna
2011 3324 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Korzenna oraz dodatkowego oznaczenia taksówek.
2011 3325 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.
2011 1960 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w budzecie Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 1589 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu.
2011 1590 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w drodze porozumienia międzygminnego.
2011 1591 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 1349 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2011.
2011 1350 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011
2011 1351 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia.
2011 1288 2011-04-01 Budżet Budżet nr V/20/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korzenna na rok 2011
2011 223 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010.
2011 224 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 70 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmia w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna Na rok 2010
2010 5775 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/367/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 5776 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIII/368/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Korzenna i jej jednostkom podległym
2010 5511 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/363/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Korzenna
2010 4884 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/360/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 4299 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LI/355/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 4164 2010-10-22 uchwala Uchwała nr L/353/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2010 3905 2010-10-07 uchwala Uchwała nr L/342/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 3117 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korzennej
2010 3118 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Miłkowej
2010 3097 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 2643 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna w Wojnarowej dla działki nr 454/15 w zakresie określonym uchwałą Nr XX/121/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 czerwca 2008 r.
2010 2642 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/333/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Buudżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 2631 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Korzenna.
2010 2584 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna
2010 2378 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/321/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 2379 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna obejmującego miejscowość Mogilno w rejonie działek nr 330/1, 340/1, 338, 349, 350/1, 351/1, 339 w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Korzenna Nr XX/119/2008 i Nr XXXI/208/2009.
2010 2207 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2208 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 1869 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2010 i zmian Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 1709 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/148/2008 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Korzenna.
2010 1056 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010
2010 754 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 583 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korzenna.
2010 435 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/285/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2010.
2010 289 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2009.
2010 290 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/267/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Korzenna na rok 2009.
2010 291 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatkow budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 213 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/276/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej oraz uchwalenia jej Statutu.
2010 214 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2009 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury w Korzennej.