Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 229

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6895 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
2019 6075 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
2019 6069 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6068 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady GMiny Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3324 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
2019 3323 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Koniusza
2019 1922 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok
2019 1921 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2019 1920 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
2019 1462 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr Vi/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1461 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 759 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Czernichów.
2019 758 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa - Biórków Mały
2019 756 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Zielona
2019 755 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/46/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Wronin
2019 754 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Wroniec
2019 753 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Wierzbno
2019 752 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Wąsów
2019 751 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Szarbia
2019 750 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Siedliska
2019 749 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Rzędowice
2019 748 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Przesławice
2019 747 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Posądza
2019 746 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Polekarcice
2019 745 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Piotrkowice Wielkie
2019 744 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Piotrkowice Małe
2019 743 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Niegardów Kolonia
2019 742 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV33/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Niegardów
2019 741 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Muniaczkowice
2019 740 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Łyszkowice
2019 739 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Koniusza
2019 738 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Karwin
2019 737 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Górka Jaklińska
2019 736 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Gnatowice
2019 735 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Glewiec
2019 734 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Glew
2019 733 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Dalewice
2019 732 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Chorążyce.
2019 731 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: Zmiany uchwały Nr IV/21/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Budziejowice
2019 730 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/98 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie: Przyjęcia Statutu Sołectwa – Biórków Wielki
2019 729 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr V/21/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 127 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Koniusza na 2019 rok
2018 9187 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9186 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 9185 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 8075 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr III/6/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 7251 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/311/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koniusza
2018 7250 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % kryterium ustawowego w związku z realizacją programu
2018 6195 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5648 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5607 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
2018 5559 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5558 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Koniusza
2018 4481 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza
2018 4480 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawianym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Koniusza
2018 4454 2018-06-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów-Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
2018 2440 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2439 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na rok 2018
2018 2399 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2398 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podzialu Gminy Koniusza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2003 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 1416 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków podziału specjalnego funduszu nagród oraz ustalenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2018 473 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/243/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekkologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły gazowe w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 418 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/244/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 417 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 7787 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXII/151/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 7786 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Koniusza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 7785 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
2017 7784 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niegardowie
2017 7783 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Koniuszy
2017 7782 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Glewcu
2017 7781 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Biórkowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim
2017 7483 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2017 5676 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2017 3431 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII /185/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r.
2017 3430 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Koniusza.
2017 2330 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2017 rok.
2017 1781 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1780 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
2017 1104 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza
2017 914 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koniusza
2017 399 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Koniusza
2016 7823 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie Gminy Koniusza.
2016 7821 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koniusza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7321 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 5962 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Koniusza i ustalenia ich przebiegu
2016 5478 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 września 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 4406 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 15 lipca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY GMINY KONIUSZA NR XX/148/2004 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA: BIÓRKÓW MAŁY, BIÓRKÓW WIELKI, BUDZIEJOWICE, CHORĄŻYCE, CZERNICHÓW, DALEWICE, GLEW, GLEWIEC, GNATOWICE, GÓRKA JAKLIŃSKA, KARWIN, KONIUSZA, ŁYSZKOWICE, MUNIACZKOWICE, NIEGARDÓW, NIEGARDÓW KOLONIA, PIOTRKOWICE MAŁE, PIOTRKOWICE WIELKIE, POLEKARCICE, POSĄDZA, PRZESŁAWICE, RZĘDOWICE, SIEDLISKA, SZARBIA, WĄSÓW, WIERZBNO, WRONIEC, WRONIN, ZIELONA
2016 3898 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Koniusza
2016 3766 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Koniusza zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 3765 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
2016 3764 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2016 3763 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zmienionej uchwałą Nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013 r.
2016 3762 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3761 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3760 2016-06-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza
2016 2587 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY GMINY KONIUSZA NR XXV/185/2005 Z DNIA 31 MAJA 2005 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA: BIÓRKÓW WIELKI, CZERNICHÓW, POLEKARCICE
2016 2578 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ RADY GMINY KONIUSZA NR XX/148/2004 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KONIUSZA: BIÓRKÓW MAŁY, BIÓRKÓW WIELKI, BUDZIEJOWICE, CHORĄŻYCE, CZERNICHÓW, DALEWICE, GLEW, GLEWIEC, GNATOWICE, GÓRKA JAKLIŃSKA, KARWIN, KONIUSZA, ŁYSZKOWICE, MUNIACZKOWICE, NIEGARDÓW, NIEGARDÓW KOLONIA, PIOTRKOWICE MAŁE, PIOTRKOWICE WIELKIE, POLEKARCICE, POSĄDZA, PRZESŁAWICE, RZĘDOWICE, SIEDLISKA, SZARBIA, WĄSÓW, WIERZBNO, WRONIEC, WRONIN, ZIELONA
2016 2510 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy
2016 2233 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : połączenia Szkoły Podstawowej w Niegardowie i Samorządowego Przedszkola w Niegardowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie.
2016 1604 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2016 rok.
2016 1135 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2016
2016 389 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminy Koniusza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 7030 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
2015 7029 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona
2015 7018 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koniusza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6982 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2015 6981 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2015 5507 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 4347 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3844 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3843 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 3065 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
2015 3064 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Koniusza w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”
2015 2129 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2015 2128 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Koniusza.
2015 2127 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2126 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2015 2125 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2015 rok.
2015 1478 2015-03-16 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015r. sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 1052 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2015
2015 1046 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 769 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2015 768 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 5965 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza
2014 5700 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 5699 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na ekonomiczne usamodzielnienie się
2014 3577 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Koniusza
2014 2482 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2014
2014 2383 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2014 rok
2014 2286 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 636 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej w Koniuszy
2014 635 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania straży gminnej
2014 599 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 598 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 597 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % kryterium ustawowego w związku z realizacją programu
2013 7532 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6762 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2013 6761 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 6760 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 6223 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 6222 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr IX/49/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku Rady Gminy Koniusza dotyczącej ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2013 5637 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2013 5603 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Koniusza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 5602 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 roku dotyczącej regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
2013 5394 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4356 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy.
2013 4226 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 4206 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011 roku.
2013 2234 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2013 rok.
2013 2056 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2055 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2054 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Koniusza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2007 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1533 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2013
2012 7470 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7469 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 grudnia 2012r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koniusza
2012 6285 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2012 6284 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
2012 5845 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koniusza
2012 5411 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/185/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
2012 5360 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Koniusza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4845 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 4844 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniuszy
2012 4821 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie
2012 4820 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
2012 4716 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 4657 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2642 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2207 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 2206 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
2012 2205 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2012 rok.
2012 1707 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/104/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 981 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 1 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 764 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2012
2012 562 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/ 87/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 41 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/ 87/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 7188 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 7189 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 357, poz. 3878/.
2011 6831 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 6830 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
2011 6833 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2011 6832 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 5159 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4912 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4913 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
2011 4914 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 4465 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 4227 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 4228 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/60/ 2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XXVI/200/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza (Biórków Mały, Budziejowice, Chorążyce, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona) uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
2011 3282 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
2011 3281 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów.
2011 3280 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie.
2011 3285 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 3284 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koniusza publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2011 3283 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.
2011 2767 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2768 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010 r.
2011 2769 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.
2011 2483 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr 19/V/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Koniusza na rok 2011
2011 2065 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza, obejmującego sołectwa: [1]Biórków Mały, [2]Biórków Wielki, [3]Budziejowice, [4]Chorążyce, [5]Czernichów, [6]Dalewice, [7]Glew, [8]Glewiec, [9]Gnatowice, [10]Górka Jaklińska, [11]Karwin, [12]Koniusza, [13]Łyszkowice, [14]Muniaczkowice, [15]Niegardów, [16]Niegardów Kolonia, [17]Piotrkowice Małe, [18]Piotrkowice Wielkie, [19]Polekarcice, [20]Posądza, [21]Przesławice, [22]Rzędowice, [23]Siedliska, [24]Szarbia, [25]Wąsów, [26]Wierzbno, [27]Wroniec, [28]Wronin, [29]Zielona uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r.
2011 1998 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karwinie
2011 1719 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 662 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 615 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza z dnia 22 listopada 2007 r. Nr X/76/2007 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2011 616 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010 r. Nr XXXVIII/282/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 617 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr NR IV/10/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 6013 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Koniusza.
2010 5710 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadków komunalnych stałych.
2010 5711 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Koniusza oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5350 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 5351 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2010 5352 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 3978 2010-10-13 uchwala Uchwała nr XXXVII/273/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3979 2010-10-13 uchwala Uchwała nr XXXVII/277/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 września 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 3723 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXV/266/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koniusza.
2010 3601 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3602 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza, obejmującego sołectwa: [1]Biórków Mały, [2]Biórków Wielki, [3]Budziejowice, [4]Chorążyce, [5]Czernichów, [6]Dalewice, [7]Glew, [8]Glewiec, [9]Gnatowice, [10]Górka Jaklińska, [11]Karwin, [12]Koniusza, [13]Łyszkowice, [14]Muniaczkowice, [15]Niegardów, [16]Niegardów Kolonia, [17]Piotrkowice Małe, [18]Piotrkowice Wielkie, [19]Polekarcice, [20]Posądza, [21]Przesławice, [22]Rzędowice, [23]Siedliska, [24]Szarbia, [25]Wąsów, [26]Wierzbno, [27]Wroniec, [28]Wronin, [29]Zielona uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21.09.2004 r.
2010 2466 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: w sprawie statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
2010 2467 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Koniuszy.
2010 2436 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Koniusza.
2010 2167 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2166 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2165 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego w Posądzy.
2010 2069 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 marca 2010r. w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2068 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2067 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1916 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza nr VI/47/2007 z dnia 31.05.2007r. (Dz.Urz.Woj.Mał. z dnia 28.09.2007r. Nr 696 poz. 4595) dotyczącej ustalenia regulaminu w sprawie rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2010 1564 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.