Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 302

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6199 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 6115 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych
2019 5976 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019 4946 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4947 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4584 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszyce
2019 4189 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3991 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3990 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2019 3832 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2019 3831 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późniejszymi zmianami
2019 3204 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2545 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
2019 2544 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2019 roku
2019 1738 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2019 1737 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1673 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019 933 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/92/2015 z dn. 29 grudnia2015 r Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 679 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA NA ROK 2019
2019 678 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 9202 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
2018 9201 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów
2018 9164 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018 9163 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 9162 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9161 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8786 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7902 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7901 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/343/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7497 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/341/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 7496 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/340/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7495 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6514 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/333/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2018 6459 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/337/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód Gminy Kocmyrzów – Luborzyca za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 6458 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 5722 2018-08-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 5695 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
2018 5694 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5279 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLII/327/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: 1) Baranówka, 2) Czulice, 3) Dojazdów, 4) Goszyce, 5) Goszcza, 6) Głęboka, 7) Karniów, 8) Kocmyrzów, 9) Krzysztoforzyce, 10) Luborzyca, 11) Łuczyce, 12) Łososkowice, 13) Maciejowice, 14) Marszowice, 15) Prusy, 16) Pietrzejowice,17) Rawałowice, 18) Sadowie, 19) Skrzeszowice, 20) Sulechów, 21) Wola Luborzycka, 22) Wysiołek Luborzycki, 23) Wiktorowice, 24) Wilków, 25) Zastów
2018 4532 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 4233 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/321/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3275 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2344 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2331 2018-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2307 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego „ AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”
2018 2306 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka „ MAŁE MISIE” i nadania mu statutu
2018 2305 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie"
2018 2304 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/300/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2018 roku
2018 1280 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/292/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr: XIII/92/2015 z dn. 29 grudnia2015 r Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1279 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/294/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 440 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2018 Nr XXXVI/284/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 127 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/280/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 126 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 9010 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 8908 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8277 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8276 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2017 7756 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 6688 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
2017 6687 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
2017 6686 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Karniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Karniowie
2017 6685 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie I w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kocmyrzowie I
2017 6684 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
2017 6683 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łuczycach
2017 6682 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maciejowicach
2017 6681 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pietrzejowicach
2017 6680 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
2017 6679 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy
2017 6678 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2017 6163 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 6014 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XIX/110/04 RADY GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA Z DNIA 19 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
2017 5946 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5672 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4602 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4090 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3908 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka” w Dojazdowie
2017 3907 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2017 3657 2017-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2670 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2647 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 roku
2017 2616 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1599 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1598 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów – Luborzyca.
2017 988 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 810 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr: XIII/92/2015 z dnia 29.12.2015 r. Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca dot. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 491 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 490 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2017
2017 183 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prusy
2017 179 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 8070 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8069 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
2016 7197 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 7009 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dojazdów
2016 6928 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 6927 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
2016 6926 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy” i nadania jej statutu
2016 6925 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w rejonie działania gminnej jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
2016 6924 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2016 6923 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6231 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 5988 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 LIPCA 2004 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca
2016 5301 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 5222 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4693 2016-08-05 Uchwała Uchwała Nr XX/144/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XIX/110/04 RADY GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA Z DNIA 19 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
2016 4675 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4674 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2016 4673 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 4302 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3651 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3641 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 3640 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sadowie
2016 3072 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr: V/27/2015 z dn.23 lutego 2015 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
2016 3071 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2219 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2200 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczkach z numerem porządkowym nazwy miejscowości i ulicy na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2016 2199 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcza
2016 2198 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2016 roku
2016 1917 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1794 2016-03-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIII/89/2015 NA ROK 2016
2016 1237 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 1214 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1186 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg wewnętrznych w miejscowości Łuczyce
2016 1185 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Łuczyce
2016 1115 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1114 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 1113 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
2016 1112 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2016 471 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
2016 372 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 222 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8088 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7855 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7853 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2015 7852 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6273 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 5413 2015-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 4346 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zatwierdzonej uchwałą Nr XXIV/239/2014 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 4345 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3824 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2015 3823 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3603 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2015 3579 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3578 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Kocmyrzów – Luborzyca
2015 3577 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego, w celu zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3142 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2969 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2015 roku
2015 1028 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/81/95 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28.12.1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie- Luborzycy zmienionego uchwałą Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28.05.2012 r.
2015 1027 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2015 1026 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2015 1025 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
2015 1024 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2015 1014 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r
2015 626 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie przedłużenia o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zatwierdzonych uchwałą Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2015 414 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015
2015 336 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 7272 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 6676 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/302/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 6242 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/296/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 6189 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/292/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 5780 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 4627 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 4582 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/224/2013 dotyczącej bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2014 4581 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2014 3405 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3039 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3018 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2675 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1942 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2014 roku
2014 1941 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nowego statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy
2014 1940 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w obwodach głosowania
2014 1792 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 1791 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/13 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 3 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2014
2014 1090 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1089 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1088 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie – Luborzycy
2014 556 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, kryteriów i trybów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2014 555 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 554 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2014 553 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 552 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2014 551 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie.
2014 146 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 145 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2014 144 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 7747 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 7247 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 7246 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w rejonie działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2013 7245 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 7244 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7243 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości
2013 6542 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 roku
2013 5625 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 5624 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca
2013 5623 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 5622 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych
2013 5621 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 5620 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso.
2013 5146 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4753 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3796 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3699 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Prusach
2013 3094 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 roku
2013 2698 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w 2013 roku
2013 2612 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2590 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2013 2589 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
2013 2157 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1661 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1444 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1443 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 1397 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagradzania za inkaso
2013 1367 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1026 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2013
2013 795 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 317 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2013 316 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2013 261 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 260 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 259 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2012 7497 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 7496 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6324 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 6323 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6308 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 6307 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5327 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5328 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 4442 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 4037 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3061 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 3039 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 3003 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/81/95 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Kocmyrzowie-Luborzycy
2012 2962 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2149 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2012 roku
2012 1962 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 1793 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1739 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1495 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1241 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2012 1222 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na rok 2012 Nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 889 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na 2012
2012 704 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 roku
2012 178 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6003 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 6004 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5831 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 5830 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5832 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5834 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5833 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5718 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 5314 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5315 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5316 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4556 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2011 4557 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3650 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
2011 3503 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII46/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3035 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2994 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1856 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Kocmyrzowie II z klasami 0-III.
2011 1857 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.
2011 1858 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2011 1572 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1422 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2011 833 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
2011 834 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2011 Nr III/10/2010 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 546 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr BUDŻETOWA NA ROK 2011 NR III/10/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 531 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 532 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 214 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6100 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 6101 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 6102 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5293 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/261/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5294 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/262/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu.
2010 5133 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/263/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4135 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/257/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4134 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/256/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4133 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/253/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4138 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/260/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4137 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/259/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4136 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/258/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3343 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3344 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2962 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2961 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2963 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2965 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2964 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1558 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1559 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1404 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2010 1405 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
2010 1156 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 653 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 553 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 524 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
2010 533 2010-03-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 92 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2010 57 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 26.03.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca - w zakresie załącznika Nr 1 do uchwały.
2010 58 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2009 Nr XXV/157/08 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 grudnia 2008 r.