Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 333

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7245 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Klucze Nr LIII/401/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach
2019 7244 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka „Baśniowy Dworek” w Kluczach i nadania mu statutu
2019 7243 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 6748 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/349/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2019 6747 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 września 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 5903 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 5902 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2019 5437 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 5337 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5336 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2019 4950 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 4818 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2019 4817 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 4554 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 4553 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Klucze na lata 2019-2021.
2019 4552 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3459 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 3458 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XXXVI/197/2013 z dnia 27 marca 2013 roku.
2019 3457 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2019 roku
2019 3456 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w sołectwie Ryczówek.
2019 2334 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok
2019 2333 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Chechle.
2019 1302 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/300/2005 Rady Gminy Klucze z dnia 04 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Klucze.
2019 1301 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klucze
2019 1300 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2019 rok.
2019 21 2019-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/29/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. GMINY KLUCZE NA 2019 ROK
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 9123 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9122 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9121 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9120 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
2018 9075 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2018 9074 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2018 8280 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2018 8279 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7904 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/424/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXII/419/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 18 października 2018r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7903 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr LXXIII/422/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7465 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LXXII/419/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7195 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/418/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7194 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/416/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Klucze
2018 7193 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/414/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 7192 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXXI/413/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
2018 6470 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr LXX/412/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 6418 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/404/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C
2018 6413 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/407/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok
2018 6412 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/406/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze
2018 6411 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr LXIX/402/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2018 5995 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXIII/398/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5994 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXIII/396/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 5993 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXIII/395/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klucze nr L/308/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
2018 5624 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr LXII/392/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5357 2018-07-27 Uchwała Uchwała Nr LXI/389/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5274 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LX/387/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 5273 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LX/386/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klucze.
2018 5272 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LX/385/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Klucze
2018 4683 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr LIX/380/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 4352 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/372/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 3875 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy i przyjęcia Regulaminu Infrastruktury Turystycznej "Róża Wiatrów"
2018 3874 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 3258 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 2086 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Klucze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2085 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 2084 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klucze
2018 2083 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2018 2082 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klucze nr XLV/349/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego
2018 2081 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/347/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania nazwy ulicy w  miejscowości Rodaki
2018 2080 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/346/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2018 roku.
2018 2079 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/345/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klucze na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2078 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 1019 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/292/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kluczach
2018 1018 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok.
2018 1017 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LII/338/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Klucze nr XLVI/357/10 z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Kluczach
2018 1016 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LII/337/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/323/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1015 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LII/336/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/322/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1014 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr LII/328/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze - obszar D
2017 9016 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/325/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KLUCZE NA 2018 ROK
2017 9015 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/322/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 9014 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/323/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 9013 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr LI/318/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 8297 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr L/313/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 8296 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr L/312/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2017 8295 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr L/308/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
2017 7760 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/307/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin
2017 7759 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/305/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny
2017 7361 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/302/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 6706 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/288/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 6587 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/287/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XL/271/05 Rady Gminy Klucze z dnia 19 stycznia 2005 roku w srawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Klucze.
2017 6586 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XLVII/284/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 5945 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/281/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 19 września 2017 r. w sprawie : dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2017 5944 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/276/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 19 września 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 5172 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/268/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2017 5171 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/270/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4749 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/265/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Kluczach
2017 4748 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/263/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok
2017 4544 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4328 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/255/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/244/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4327 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/256/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 4091 2017-06-19 Uchwała Uchwała Nr XL/244/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 3370 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 2256 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klucze do nowego ustroju szkolnego
2017 2235 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2017 roku
2017 2234 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 2233 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze
2017 2232 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2017 1652 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 1651 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok.
2017 1076 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2017 rok
2017 964 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 165 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klucze.
2017 164 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2017 24 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 16 grudnia 2016r. na rok 2017
2016 7539 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 6919 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2016 6905 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 6904 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 6868 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2016 6867 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.
2016 6599 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 6259 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Klucze
2016 6220 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 5745 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 5744 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5743 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
2016 5742 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 29 września 2016r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
2016 5047 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 5046 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu i nadania mu statutu
2016 5015 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach
2016 5014 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulicom
2016 5013 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazw ulic.
2016 5012 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie ujednolicenia nazwy ulicy.
2016 5011 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5010 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 5009 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej.
2016 4133 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020”
2016 3958 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 3957 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2016 3655 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze
2016 3646 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 3645 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2016 3644 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3643 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 3240 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 2623 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Gminy Klucze z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 2547 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/121/16 Rady Gminy Klucze z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2546 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2016 roku
2016 1623 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok.
2016 1622 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Klucze z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2016 786 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2016 rok
2016 769 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 21 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania NR LIV/305/2014 RADY GMINY KLUCZE z dnia 18 lipca 2014 roku
2016 7 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 18 grudnia 2015r. Gminy Klucze na 2016 rok nr XVI/100/2015
2015 8422 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 8421 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 8053 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 7593 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. uchylenia uchwaływ sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz uchwały w sprawie określenia sposobu poboru opłaty targowej, wyznaczenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia
2015 7592 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2015 7591 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7590 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 7589 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
2015 7588 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze.
2015 7587 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
2015 6064 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok
2015 6061 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 13 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Hucisko
2015 5568 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 17 września 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 4689 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 3898 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42a ust. 1, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 3897 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 3896 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Klucze.
2015 3705 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/51/15 Rady Gminy Klucze z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/15 Rady Gminy Klucze z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Klucze, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3252 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 3238 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 15 maja 2015r. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu dotacji dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Klucze, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 2957 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 1798 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1797 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2015 roku
2015 1796 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 1256 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 1255 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Klucze oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
2015 1254 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klucze, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 938 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2015 rok.
2015 383 2015-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr NR III/14/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 29 grudnia 2014r. na rok 2015
2014 7205 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 6333 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/324/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 6332 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/323/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2014 6331 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/322/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 6330 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/317/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 -2019.
2014 6329 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/316/14 Rady Gminy Klucze z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.
2014 5688 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/311/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze.
2014 5687 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/315/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5686 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/312/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 4756 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/308/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 4566 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie użytku ekologicznego „Pustynia Błędowska”
2014 4317 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/305/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania
2014 4316 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 4315 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LIV/300/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 3301 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIII/295/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 3297 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/291/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 2945 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LI/286/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 2944 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok
2014 2943 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok
2014 2942 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2014 rok.
2014 2095 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/280/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2014 roku
2014 2094 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/279/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1884 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Klucze na 2014 rok
2014 1732 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/267/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/159/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 października 2012 r. dot. podziału Gminy Klucze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1676 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok
2014 1002 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna” położonej w sołectwie Kwaśniów Górny
2014 1001 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1000 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 999 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 998 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/253/2014 Rady Gminy Klucze z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których prowadzącym jest Gmina Klucze
2014 213 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/177/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze
2014 138 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/176/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7842 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok
2013 7403 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2013 7402 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 6652 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 6651 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Nr XLIII/234/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 6244 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 17 października 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 5323 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/220/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 5091 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 4536 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2013 3407 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2013 roku
2013 3183 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2013 rok.
2013 3150 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z terenu gminy Klucze na lata 2012 – 2032.
2013 2885 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/175/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28.12.201 2r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów.
2013 2828 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie
2013 2821 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/54/2011 rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie Regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie.
2013 2726 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach
2013 1835 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Klucze na 2013 rok
2013 1362 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla Terenu Górniczego „Stare Gliny” Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu
2013 1217 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Klucze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 796 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok
2013 320 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze.
2013 319 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 271 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terernie Gminy Klucze
2013 270 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 269 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 268 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze
2012 7244 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok
2012 6980 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/195/04 z dnia 19.05.2004 r. w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu,dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Klucze.
2012 6979 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 6863 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2012 6085 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 5664 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Klucze na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5438 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze
2012 5439 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012r. w sprawie:określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami gminy Klucze
2012 4685 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 4638 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 3 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Klucze, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2012 4609 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze
2012 3698 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 2915 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/12 Rady Gminy Klucze z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 2371 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 2364 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok
2012 2282 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klucze w 2012 roku
2012 1744 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ”Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy Klucze”.
2012 1720 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/28/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze.
2012 1697 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 1695 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: utworzenia Klubu Dziecięcego w Kluczach i nadania mu Statutu.
2012 1696 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 9 marca 2012r. w sprawie: wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Klucze, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 954 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Klucze
2012 688 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2012 rok.
2012 432 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Klucze na 2012 rok
2012 285 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 6878 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011r. określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 6879 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2011 6880 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
2011 6784 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 6783 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicy "Graniczna" w sołectwie Kwaśniów Dolny i Ryczówek
2011 6786 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 6785 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze
2011 6175 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 października 2011r. Zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/ 294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze.
2011 5355 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 5184 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4942 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Skate Parku na terenie miejścowości Klucze.
2011 4943 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 i art. 42 a ust. 1, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4804 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4166 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4039 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4040 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 16 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 4041 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2011 rok.
2011 3998 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KLUCZE NA 2 Rady Gminy Klucze z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa an rok 2011
2011 1855 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub zespoły szkolno-przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze.
2011 832 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 343 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/8/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2011 342 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/7/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2011 344 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/422/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 346 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/403/06 Rady Gminy Klucze z dnia 28 czerwca 2006r.
2011 345 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2010 5412 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/424/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr LV/415/10 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 5411 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/423/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 5414 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/428/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: Przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych w Gminie Klucze.
2010 5413 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LVI/427/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4613 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/401/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach
2010 4614 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/402/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach.
2010 4532 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/416/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4531 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/415/10 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4530 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/409/10 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4535 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr Nr LV/422/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 4534 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/421/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.
2010 4533 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/418/10 Rady Gminy Klucze z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr LIV/409/10 Rady Gminy Klucze z dnia 14 października 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4245 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LIII/406/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4098 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LIII/403/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr LII/396/10 Rady Gminy Klucze z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4099 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LIII/404/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 4100 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LIII/405/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3582 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII/396/10 Rady Gminy Klucze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3583 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII/398/10 Rady Gminy Klucze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3211 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LI/391/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3212 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LI/392/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3213 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LI/393/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3012 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/387/10 Rady Gminy Klucze z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3011 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/383/10 Rady Gminy Klucze z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr XLVI/360/10 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010 oraz zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/379/10 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 3013 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr L/388/10 Rady Gminy Klucze z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2392 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/348/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2391 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2335 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/379/10 Rady Gminy Klucze z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 2336 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Klucze z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/369/10 z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1998 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie:nadania nazwy ulicy ,,Słoneczna'' w sołectwie Rodaki.
2010 1557 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1458 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały Rady Gminy NR XLVI/360/10 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1456 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1457 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1459 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/10 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 1303 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Klucze oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny.
2010 1302 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012" w Kluczach
2010 707 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 708 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/10 Rady Gminy Klucze z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 552 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLV/346/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.
2010 448 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KLUCZE NA 2010 ROK
2010 392 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/328/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiana uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 393 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/349/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innyh świadczen wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2010 116 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/330/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 115 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/329/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 118 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/332/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.
2010 117 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/331/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2009.