Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 325

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7388 2019-10-22 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2019 6933 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 6070 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 5894 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 5868 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
2019 5867 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
2019 5526 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 5525 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 5524 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w  Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 3613 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3612 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.
2019 3611 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 3610 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 3609 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 2314 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mszalnica-Zagóra
2019 2313 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mszalnica
2019 2312 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mystków
2019 2311 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jamnica
2019 2310 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kamionka Mała
2019 2309 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kamionka Wielka
2019 2308 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Królowa Polska
2019 2307 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Królowa Górna
2019 2306 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bogusza
2019 2305 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2304 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2019 roku”
2019 2303 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, na terenie Gminy Kamionka Wielka
2019 2302 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 1052 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2019 1051 2019-02-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/18/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. Gminy Kamionka Wielka na rok 2019
2019 974 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kamionka Wielka Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ .
2019 973 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
2019 972 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/21/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmina Kamionka Wielka”
2019 603 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 602 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  zagospodarowania tych odpadów.
2019 601 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2019 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka
2019 563 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2019 562 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 8812 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8811 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8810 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 8809 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 7714 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 7712 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/363/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w  budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 7638 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/366/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 6843 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/353/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 6802 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/356/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kamionka Wielka.
2018 6801 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/360/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 6800 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/359/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 5670 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kamionka Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5669 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XL/350/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kamionka Wielka
2018 4695 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/336/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 3545 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 3395 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
2018 3394 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/331/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2018 3175 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/324/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2018 3106 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3105 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/323/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – wieś Mystków część działek nr 1405/1, 1405/8, 1405/9
2018 3104 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018
2018 2814 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2711 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2018 roku”.
2018 2710 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamionka Wielka.
2018 1112 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 913 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXV/302/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2017 r. NA ROK 2018
2018 823 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/300/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 9002 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/286/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017.
2017 8782 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatku od nieruchomości
2017 8657 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2017 8656 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków
2017 8523 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2017 8522 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 8521 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7513 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2017 7394 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kamionka Wielka
2017 7393 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka
2017 7392 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka
2017 7391 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka
2017 7390 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 6625 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w Gminie Kamionka Wielka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4,4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4,4,2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2017 5236 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2017 5235 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Wielka
2017 5228 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w  Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 5187 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
2017 5186 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej
2017 5185 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/264/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
2017 5184 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej w Publiczne Przedszkole w Kamionce Wielkiej
2017 5183 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej.
2017 5182 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie w Szkołę Podstawową im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie.
2017 5181 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/260/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mszalnicy w Szkołę Podstawową im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy.
2017 5180 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej w Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej .
2017 5179 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej
2017 5178 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Królowej Polskiej.
2017 5177 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boguszy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boguszy.
2017 5176 2017-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jamnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jamnicy.
2017 4355 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w  Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017 
2017 3957 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2017 3956 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w  Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 3421 2017-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kamionka Wielka.
2017 3332 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 2721 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2017 2449 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1798 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w  Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017
2017 1546 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1483 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/216/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2017 roku”.
2017 1482 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/215/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka.
2017 1481 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/214/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka
2017 1400 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka
2017 747 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXII/201/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 428 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/210/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka
2017 427 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016.
2017 378 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2017 77 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamionka Wielka
2016 7771 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7678 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
2016 7627 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamionka Wielka na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2016 7626 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 7625 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016.
2016 7094 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2016 .
2016 6674 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2016 6418 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
2016 6417 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
2016 6416 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
2016 6415 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XX/177/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 5432 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2016 5431 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/172/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 5259 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/161/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 5258 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. jednolitego tekstu Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4536)
2016 5257 2016-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. jednolitego tekstu Uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający Gminie Kamionka Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4537)
2016 4997 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 4996 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka.
2016 4705 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 4069 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2016 4068 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/159/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze gminy Kamionka Wielka
2016 3431 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 3361 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3360 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 3359 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3358 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka
2016 3357 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 2041 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2016 2040 2016-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka za okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2016 2009 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2016 roku”.
2016 1262 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2016 1216 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2016
2016 1212 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa
2016 1196 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kamionka Wielka w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1195 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 577 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamionka Wielka na lata 2015 -2032”
2016 565 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 564 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8435 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 7821 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 7820 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2015 7819 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatku od nieruchomości.
2015 7818 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7817 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7816 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6255 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 6207 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 5330 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 5329 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VII/61/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający Gminie Kamionka Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym
2015 5328 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 5311 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 5258 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kamionka Wielka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5257 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2015 5256 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kamionka Wielka instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2015 4607 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 4606 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 4537 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadający Gminie Kamionka Wielka lub jej jednostkom organizacyjnym
2015 4536 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2015 4447 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 4446 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4445 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 3800 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr VI/48/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 3527 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 3526 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3467 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/49 /2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Kamionka Wielka w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 2324 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2015 2279 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/44 /2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Kamionka Wielka na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2015 2278 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2015 
2015 2246 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2015
2015 2243 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2014
2015 1828 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1342 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2015 roku”
2015 1295 2015-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 0640.3.2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014 roku.
2015 1121 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 937 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/321/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014 roku
2015 148 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/337/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2015 9 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014 7181 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kamionka Wielka na lata 2014 - 2017
2014 6882 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/346/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2014 6881 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 5483 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/332/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 5482 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy w Kamionce Wielkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
2014 5484 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014 5486 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/325/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2014 5485 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/335/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2014 4977 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/3014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Kamionka Wielka w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 r.
2014 4976 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/328/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014.
2014 3855 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2014 3853 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia granic ich obwodów.
2014 3787 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.
2014 3786 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka
2014 3785 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i punktów przedszkolnych przy szkołach na terenie Gminy Kamionka Wielka
2014 3784 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 3783 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej w Publiczne Przedszkole w Kamionce Wielkiej
2014 2808 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2014 2807 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
2014 2806 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Bogusza, Kamionka Wielka i Mszalnica
2014 2805 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 2804 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2014 
2014 2803 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2122 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na rok 2014
2014 2121 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013
2014 1232 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka, nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2014 1231 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1230 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Kamionka Wielka oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 321 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2014 314 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2014 roku”
2014 313 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka
2014 166 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2013
2013 7579 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/271/13 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2013 6883 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2013 6754 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez gminę Kamionka Wielka.
2013 6753 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Gminy Kamionka Wielka.
2013 6752 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 6751 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6750 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2013 6749 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 6748 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne niż Gmina Kamionka Wielka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6747 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2013.
2013 5501 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli , innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne niż Gmina Kamionka Wielka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 5500 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013 .
2013 5499 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Górna.
2013 4782 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2013
2013 4544 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2013 4345 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Jamnica, Kamionka Wielka, i Mystków.
2013 3602 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013 .
2013 3601 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
2013 3600 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej.
2013 3599 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2221 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2013 .
2013 2171 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne niż Gmina Kamionka Wielka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2129 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1486 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2013 roku”.
2013 1457 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka  na rok 2013
2013 1418 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.
2013 1417 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012
2013 1347 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych
2012 7546 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 .
2012 7545 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamionka Wielka
2012 7544 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7543 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości
2012 7542 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7541 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7540 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Kamionka Wielka
2012 7539 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka
2012 7449 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 .
2012 7421 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 7420 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/164 /2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka na okręgi wyborcze, określenia ich granic  i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2012 7419 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Kamionka Wielka.
2012 7418 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012.
2012 7407 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 4989 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012.
2012 4964 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Mszalnica i Mystków
2012 4963 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Mała.
2012 4962 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012.
2012 4961 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
2012 3378 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012
2012 2852 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2012
2012 2222 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2012 1934 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mszalnicy.
2012 1935 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Mszalnicy.
2012 1329 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2008-2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1266 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2012 .
2012 1265 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na 2012 rok
2012 685 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Jamnica i Kamionka Wielka.
2012 650 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.
2012 462 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2012 461 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011.
2011 6747 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.
2011 5806 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
2011 5807 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5808 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5585 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011
2011 4867 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 września 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011.
2011 4868 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 8 września 2011r. w sprawie : zmiany w uchwale Rady Gminy Kamionka Wielka Nr VIII/57/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku.
2011 3955 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011 .
2011 3954 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 3957 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2011 3956 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zniesienia statusu ochrony pomnika przyrody.
2011 3378 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3323 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.
2011 3251 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011 .
2011 3098 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2894 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków.
2011 1588 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu.
2011 1368 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2011 1348 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr Nr V/21/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 .
2011 1246 2011-03-30 Budżet Budżet nr IV/11/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2011r.
2011 155 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2011 156 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 oraz w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2010.
2010 5989 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5863 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 5862 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.
2010 5865 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kamionka Wielka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
2010 5864 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2010 4824 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Kamionka Wielka
2010 4825 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.
2010 4827 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 4162 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Królowej Górnej.
2010 4163 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XL/302/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamionka Wielka.
2010 3836 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XL/301/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 3846 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XL/303/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi: Kamionka Wielka, Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.
2010 3847 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XL/304/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.
2010 3115 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z  dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.
2010 3116 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/ 221/ 2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.
2010 2689 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 2509 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów i logopedów, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka.
2010 2508 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/2008 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2010 1037 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/263/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 1039 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010
2010 918 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu Szkół w Mszalnicy.
2010 917 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej.
2010 212 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 149 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2009