Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 303

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7394 2019-10-23 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brzezie-6”, na terenie Gminy Kłaj
2019 7393 2019-10-23 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendium Wójta Gminy Kłaj.
2019 7392 2019-10-23 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 6756 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6755 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 6754 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Szarów-1”
2019 6753 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 6221 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 6220 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj.
2019 5904 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana Poszyna”
2019 5757 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Kłaj.
2019 5756 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 4917 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących na terenie Gminy Kłaj.
2019 4916 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 4915 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kłaj.
2019 4223 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 2714 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok.
2019 2713 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 2712 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2459 2019-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.60.2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2019 rok.
2019 2404 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kłaj.
2019 2403 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 1187 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 1186 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kłaj
2019 1185 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Kłaj.
2019 1184 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1183 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kłaj
2019 266 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne korzystających z programu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Gminę Kłaj.
2019 265 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Kłaj na 2019 rok
2019 264 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok
2019 263 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłaj.
2018 8161 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 8160 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8159 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 8158 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2018 8157 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8156 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8155 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok
2018 8154 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłaj
2018 7028 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/359/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 6425 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/355/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, tras rowerowych oraz pumptracka zlokalizowanych na terenie Gminy Kłaj.
2018 6424 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/354/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj.
2018 6423 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/352/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kłaju
2018 6422 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 5461 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/343/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 4502 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/338/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2018 4501 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/336/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 4302 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4259 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/332/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4258 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/331/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4257 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4256 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężkowice na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4255 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/327/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4254 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/326/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4253 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/325/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2018 4162 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłaj.
2018 4161 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Kłaj miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4160 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/305/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4159 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/304/2018 z dnia 13 marca 2018 w sprawie podziału gminy kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3414 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 3413 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 3412 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2018 3411 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 2375 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLI/290/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Kłaj” i „Zasłużony dla Gminy Kłaj".
2018 2150 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały XXXIX/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 2149 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłaj.
2018 2148 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2147 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2146 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2018 roku.
2018 2145 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 2144 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/301/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 1316 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XLI/296/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Kłaj, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1315 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XLI/291/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok.
2018 560 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 9060 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj na rok 2018
2017 9041 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/277/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: tytułu „Zasłużony dla Gminy Kłaj" .
2017 9040 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/276/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 9039 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/275/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 9033 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kłaj.
2017 9031 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/281/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2017 roku.
2017 9030 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 7671 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 7554 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/268/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.
2017 7553 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/267/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 7552 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7551 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/264/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7550 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 6671 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj
2017 6670 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 5479 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 5478 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5477 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 5476 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
2017 4577 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
2017 4576 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 4575 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochodów budżetu Gminy Kłaj innym instrumentem płatniczym.
2017 4574 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 4573 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko-7” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu
2017 4032 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym warunków zagospodarowania terenu „ZP"
2017 4003 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2017 4002 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 3591 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok
2017 3163 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2017 2661 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłaj.
2017 2660 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Łężkowice - 2” na terenie Gminy Kłaj
2017 2659 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 2630 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1948 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj
2017 1947 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj
2017 1946 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kłaj dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Kłaj oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1945 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2017 roku
2017 1944 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 1810 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko - 5” na terenie Gminy Kłaj
2017 1633 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 1332 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj
2017 1238 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania stypendium Wójta Gminy Kłaj
2017 1237 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj
2017 1236 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez gminę Kłaj dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na terenie Gminy Kłaj oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1235 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2017 rok.
2017 255 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kłaj na rok 2017
2017 58 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 7638 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj
2016 7584 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju.
2016 7583 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.
2016 7582 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 6619 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju
2016 6618 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 6617 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6616 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2016 6615 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6614 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 5219 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2016 5218 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 5217 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kłaju
2016 4085 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok.
2016 3234 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2016 rok
2016 2433 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2217 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2016 roku
2016 2216 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na rok 2016 .
2016 2215 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju
2016 2214 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
2016 889 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłaj
2016 888 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłaj
2016 35 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kłaj na 2016 rok.
2015 8550 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Targowisko -1” i „Targowisko - 2” położonych na terenie Gminy Kłaj
2015 8249 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7474 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7298 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko -5” na terenie Gminy Kłaj
2015 7297 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7230 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 7229 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7228 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 7227 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2015 7226 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kłaj oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6192 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 października 2015 r.
2015 6191 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok
2015 6190 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok
2015 4867 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 3999 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu wsparcia edukacyjnej działalności szkół „Grant oświatowy w gminie Kłaj”
2015 3227 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z Gminy Kłaj w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 2680 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2027 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 2026 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
2015 2025 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie „podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.”
2015 2024 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2015 roku.
2015 2023 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 1169 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłaj oraz określenia granic ich obwodów.
2015 1168 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 1167 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2015 549 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 151 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Kłaj na 2015 rok.
2015 68 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 7105 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Targowisko - 4".
2014 7085 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 7084 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty tragowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.
2014 7083 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 7082 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7081 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 6442 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/329/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 6150 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj
2014 6135 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów
2014 6127 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVLI/326/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru „Targowisko-7"
2014 6118 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/325/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie: zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla obszaru „Targowisko-6”
2014 6117 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysokanie
2014 6088 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/319/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa
2014 6087 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj, dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, „Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5”
2014 6090 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężkowice
2014 6089 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj dla obszaru „Grodkowice-1"
2014 5976 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
2014 5975 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczenia dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kłaj przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2014 5974 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVI/310/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 4473 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/305/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 4469 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/308/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenie drogi powiatowej nr 2005K do kategorii dróg gminnych.
2014 4468 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie „podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.”
2014 4467 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/168/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 2 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3993 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 3388 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 2740 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 2665 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XL/274/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Kłaj na 2014 rok.
2014 2184 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Kłaj" i „Zasłużony dla Gminy Kłaj”.
2014 2183 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2014 2107 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012 r.  w sprawie „podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.”
2014 2032 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego
2014 2004 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj na 2014 rok
2014 1260 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj
2014 1259 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
2014 1258 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób i rodzin objętych programem osłonowym na lata 2014-2020 „Pomoc gminy Kłaj w zakresie dożywiania”
2014 1257 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/278/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego na lata 2014 - 2020 „Pomoc Gminy Kłaj w zakresie dożywiania"
2014 1256 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/277/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj na rok 2014”.
2014 217 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/2006 Rady Gminy Kłaj w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju
2013 7740 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/2011 Rady gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2013 6904 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok
2013 6903 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2013 6902 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6901 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 6900 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 6899 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6041 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 października 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłaj.
2013 6040 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 5491 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 4837 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 4482 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/75/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 4288 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
2013 3590 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok
2013 3100 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok
2013 2889 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie:programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2013 roku.
2013 2888 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/210/2013 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2607 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
2013 2200 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2199 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2198 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2109 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiana pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Kłaj
2013 2042 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj
2013 2041 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2040 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj
2013 1672 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2013 rok.
2013 1590 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj.
2012 7485 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.187.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok
2012 6209 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6208 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.180.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy Kłaj.
2012 6207 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.179.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów.
2012 6206 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.178.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6205 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.177.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 6204 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.176.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6203 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.175.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 6202 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.174.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 5144 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV.166.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 2 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok
2012 5068 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Brzezie i Szarów.
2012 4981 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.168.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 2 października 2012r. w sprawie podziału gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4684 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok
2012 4628 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.154.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania obiektowi sportowemu w Kłaju położonemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących - Szkoła Podstawowa w Kłaju imienia Zdzisława Bąka osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności.
2012 4578 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV.165.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Kłaj, Łężkowice, Łysokanie
2012 4577 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV.164.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko.
2012 4298 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
2012 4222 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 3980 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.156.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym.
2012 3707 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 3693 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.148.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.
2012 3692 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII.146.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłaj.
2012 3461 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  w placówkach oświatowych Gminy Kłaj.
2012 3460 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnegoSzkół w Kłaju.
2012 3459 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uhonorowania Medalem „Zasłużonym dla Kłaja”.
2012 3301 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym
2012 3130 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI.130.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 2658 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kłaj
2012 2657 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Kłaj
2012 2521 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 2383 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Kłaj.
2012 2254 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłaj w 2012 roku.
2012 1772 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.
2012 1729 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.
2012 1703 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały.
2012 1057 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj
2012 857 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kłaj lub jej jednostkom podległym.
2012 145 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2011 rok.
2011 5967 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5968 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 5965 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2011 rok.
2011 5966 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5971 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5972 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5969 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5970 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5730 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Kłaj na rok 2011
2011 5435 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI /61/ 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłaj.
2011 5436 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI /62/ 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłaj
2011 4647 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany treści uchwały nr XI/60/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2011 4541 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI /60/ 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.
2011 3982 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie : Regulaminu korzystania z parku oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku w miejscowości Kłaj
2011 3649 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010
2011 3006 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kłaju
2011 3007 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII / 42 / 2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 31 maja 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj.
2011 2112 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłaju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1930 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grodkowicach.
2011 1438 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010 r.
2010 4765 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4764 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 4766 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/ 271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 4768 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 4767 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 4298 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 września 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3406 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XL/254 Rady Gminy Kłaj z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów azbestowych w roku 2010 w gminie Kłaj przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Kłaj.
2010 1304 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłaj.