Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 279

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7018 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok
2019 6248 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok
2019 5824 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia
2019 5529 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5528 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok
2019 4703 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jordanów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 4702 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko w zakresie działek 4076/1, 4076/2, 4076/3
2019 4701 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok .
2019 2877 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2019 2876 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków.
2019 2875 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian budżetu.
2019 2377 2019-03-20 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2019 2321 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
2019 2320 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jordanów
2019 2319 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2019 2318 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2019 2317 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2019 2316 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2019 roku”
2019 2206 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian budżetu.
2019 794 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2019 793 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 792 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2019 791 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Jordanów
2019 790 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 789 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 769 2019-01-22 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2019 761 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2019
2019 760 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu
2018 8603 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian budżetu
2018 8303 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2018 8302 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 8301 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2018 7740 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmian budżetu
2018 7579 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/335/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: zmian budżetu
2018 7578 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/334/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jordanów''.
2018 7450 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jordanów
2018 6627 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 6140 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6139 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/325/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2018 6138 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/324/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów
2018 6137 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu
2018 5119 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/312/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 5118 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2018 4348 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/310/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów
2018 4347 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jordanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4276 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 2693 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2018 2692 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jordanów
2018 2691 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 1951 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/291/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1950 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jordanów w 2018 roku”
2018 1732 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jordanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1731 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmian budżetu.
2018 697 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2018
2018 696 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/275/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 9221 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/284/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 9220 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/283/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2017 9219 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/282/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 9218 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2017 8857 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2017 8804 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/274/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2017 8685 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 8684 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/271/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2017 8683 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe leżących na terenie Gminy Jordanów.
2017 8682 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8681 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.
2017 8680 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 8679 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu.
2017 7308 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 7307 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7306 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 7305 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmian budżetu.
2017 5836 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 4846 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa
2017 4614 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.
2017 4613 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/234/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/193/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
2017 4612 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu.
2017 3698 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 3697 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności
2017 2933 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jordanów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jordanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2932 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”
2017 2931 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów
2017 2930 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie
2017 2929 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/213/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie
2017 2928 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 2697 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1501 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/202/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu
2017 1488 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów
2017 1487 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2017 1486 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ''Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jordanów''.
2017 1485 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”.
2017 808 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Jordanów.
2017 807 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2017
2017 639 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu
2017 571 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jordanów
2017 570 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jordanów
2017 569 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2016 7484 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7429 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 6466 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jordanów, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2016 6465 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 6464 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 6425 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Jordanów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2016 6424 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 6423 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 października 2016r. w sprawie: określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 5028 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 4240 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2016 4239 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4238 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4237 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów
2016 3455 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 2902 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XIV/120/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2016 2901 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu
2016 2458 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwa stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jordanów”
2016 2345 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2016 2344 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian budżetu.
2016 1341 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów
2016 1284 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu
2016 651 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2016
2016 650 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu
2016 618 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 617 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jordanów
2016 616 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jordanów
2015 8359 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec
2015 7887 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/90/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7732 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2015 7731 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 7730 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 7729 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/ 91/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jordanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6773 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6673 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 6672 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6671 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 6670 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/79/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 5285 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jordanów
2015 5284 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu
2015 5241 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 4619 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 4618 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 3810 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2015 3809 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu
2015 3473 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmian budżetu.
2015 3239 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia
2015 3129 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa
2015 2561 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015 rok
2015 2452 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jordanów.
2015 2418 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2015 2417 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1882 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko
2015 1503 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2015 1147 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.
2015 1146 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2015 171 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2015
2015 170 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: zmian budżetu.
2014 7425 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 7342 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2014 7341 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 6505 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 6504 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/303/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 6503 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/302/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 6500 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/300/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian budżetu.
2014 5423 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 5422 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jordanów na stałe obwody głosowania
2014 5421 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/292/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 września 2014r. w sprawie: zmian budżetu.
2014 4912 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jordanów na lata 2014 – 2018”
2014 4785 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Gminę Jordanów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2014 4784 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze
2014 4134 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4133 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4132 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 4131 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu
2014 3782 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka
2014 3008 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2014
2014 1968 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1967 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 1959 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu.
2014 1347 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 1346 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1345 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów
2014 1344 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów
2014 445 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2014 444 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za odprowadzanie ścieków na punktach zlewowych w Osielcu oraz w Łętowni
2014 443 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie.
2014 442 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 441 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
2014 440 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2014 327 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu.
2013 7539 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Jordanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 7538 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2013 6465 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2013 6464 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 6463 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 6462 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian budżetu.
2013 5488 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu
2013 4965 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian budżetu.
2013 4615 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2013 3559 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian budżetu.
2013 3521 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Jordanowie i nadania jej Statutu.
2013 3395 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu
2013 3144 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII /177/ 2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2013 3143 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 3142 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3141 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3140 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2013 1320 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1319 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i warunków przyłączenia do wodociągów stanowiących własność Gminy Jordanów.
2013 1318 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na stałe obwody głosowania.
2013 940 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu
2013 864 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2013
2013 762 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Gminie w Jordanowie w sołectwach Łętownia, Naprawa, Osielec, Toporzysko i Wysoka osiedli.
2012 7735 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 7650 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 7649 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów.
2012 7617 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2012 7616 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7615 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7177 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : zmian budżetu.
2012 6618 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie w określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 6617 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 6616 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6615 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6614 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 5809 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2012r. w sprawie : zmian budżetu.
2012 5764 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jordanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5211 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmian budżetu
2012 4471 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XV/118 /2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Jordanów.
2012 4376 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian budżetu.
2012 3566 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów.
2012 3412 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 2712 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XII /106/ 2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jordanów.
2012 2639 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 1359 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI /94/ 2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Jordanów.
2012 1358 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI /93/ 2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów.
2012 1357 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/87/2012 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.
2012 658 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2012
2012 452 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2012 61 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu
2011 6521 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6520 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 6522 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 6524 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6523 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 5058 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr Nr VIII/ 57/ 2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
2011 5059 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr NR VIII/58/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 października 2011r. w sprawie : zmian budżetu.
2011 4897 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 4896 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany w budżecie.
2011 4899 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 4898 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu.
2011 4667 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 r.
2011 4225 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 3440 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 2144 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011r.
2011 2143 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 lutego 2011r.
2011 2145 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jordanowie
2011 2147 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
2011 2146 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Jordanów z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 566 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr Nr III/8/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 grudnia 2010r.
2010 4971 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4970 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4969 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4974 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 9 listopada 2010r.
2010 4973 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4972 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 października 2010r.
2010 4221 2010-10-26 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 30 września 2010r.
2010 4110 2010-10-21 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 29 września 2010r.
2010 4111 2010-10-21 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 29 września 2010r.
2010 3876 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3759 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 19 kwietnia 2010r.
2010 3758 2010-09-28 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2010r.
2010 3756 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3761 2010-09-28 uchwala Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 26 sierpnia 2010r.
2010 3760 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 czerwca 2010r.
2010 3757 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 stycznia 2010r.
2010 3712 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 sierpnia 2010r.
2010 3600 2010-09-17 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 2435 2010-07-09 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jordanów z dnia 19 kwietnia 2010r.
2010 680 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 681 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 682 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/ 2010 Rady Gminy Jordanów z dnia 25 stycznia 2010r.