Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 276

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7056 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jodłownik.
2019 7055 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie : sprostowania oczywistego błędu rachunkowego w uchwale Nr XII/90/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 7054 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 7053 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłownik.
2019 7052 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 6203 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 6202 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 6201 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2019 5969 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Jodłownik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 5539 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 4185 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2019 4175 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania prawa do posiadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku.
2019 4174 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2019 3119 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3118 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2019 3117 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/277/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010 r.
2019 3116 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnianych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2019 3115 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2019 3114 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2019 roku.
2019 3113 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 903 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilkowisko.
2019 902 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jodłownik.
2019 901 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2019 rok - Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 roku.
2019 900 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szyk.
2019 899 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczyrzyc.
2019 898 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Słupia.
2019 897 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sadek.
2019 896 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pogorzany.
2019 895 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mstów.
2019 894 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasne-Lasocice.
2019 893 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kostrza.
2019 892 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jodłownik.
2019 891 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janowice.
2019 890 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Góra Świętego Jana.
2019 630 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr V/34/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2019 rok.
2019 629 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2019 628 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 8745 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8744 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jodłownik.
2018 8743 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8742 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik
2018 8741 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienie wieloletniego programu osłonowego Gminy Jodłownik w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
2018 8330 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8329 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr I/16/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 7510 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII/322/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik.
2018 7509 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII/318/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 7015 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/317/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 7014 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/316/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 5848 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/312/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2018 5847 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/311/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2018 5846 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2018 5845 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr L/314/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 5844 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/310/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2018 5843 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2018 5491 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/306/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłownik.
2018 5490 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 5489 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/304/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020.
2018 5488 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/309/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5271 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 4475 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego.
2018 4474 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku.
2018 3730 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/282/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 22 stycznia 2018 roku
2018 2992 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2018 roku.
2018 2991 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2990 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1457 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Jodłownik na 2018 rok nr XLIII/274/2018 z dnia 22 stycznia 2018 rok.
2018 1456 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2018 rok.
2018 763 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jodłownik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 596 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/269/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2018 308 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/271/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 307 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/261/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku.
2017 8738 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłownik.
2017 8737 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jodłownik na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2017 8736 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2017 7347 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 7255 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7254 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 7253 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik.
2017 5983 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2017 5981 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok Nr XXX/185/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 5052 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetwej Gminy Jodłownik na 2017 rok.
2017 4755 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/213/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 4395 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2017 3161 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3160 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 3109 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2017 roku.
2017 3108 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 2764 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jodłownik, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2763 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe
2017 2762 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jodłownik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1663 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/192/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jodłownik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1662 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2017 rok.
2017 960 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jodłownik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 946 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Jodłownik publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innej formie wychowania przedszkolnego
2017 856 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2017 rok
2017 655 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/182/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 7530 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/177/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 roku.
2016 7529 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/178/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik.
2016 6067 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/173/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 6066 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 28 grudnia 2015 rok.
2016 5820 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 5819 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 5082 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok
2016 4629 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok
2016 4586 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2016 4585 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4584 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłownik
2016 4583 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Jodłownik.
2016 2810 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 2282 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2016 roku.
2016 2251 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok
2016 1187 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2016 rok.
2016 1025 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Jodłownik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 570 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2016 r.
2016 397 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 292 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jodłownik przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2015 8424 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 8256 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok.
2015 8255 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 09.11.2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 8254 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/96/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 09.11. 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 8253 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 09.11.2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 7358 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2016 roku
2015 7357 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7356 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7074 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłownik
2015 7020 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik
2015 7019 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6750 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6749 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6123 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 6122 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 5170 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 r.
2015 5045 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 4999 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 4674 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 3996 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 3995 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Jodłownik w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3994 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2944 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2275 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso
2015 2274 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2015 roku
2015 2273 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik
2015 2272 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 2271 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2249 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 2207 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Jodłownik na 2015 rok
2015 256 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7406 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7257 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 7166 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7059 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX/276/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 6579 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/264/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczyrzycu, w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczyrzycu
2014 5897 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/270/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5200 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/271/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 5199 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/272/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4919 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/269/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4918 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/267/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3927 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 3925 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 3741 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/277/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010 r.
2014 3740 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wzniesienia pomnika Teodora Gryfity – założyciela Szczyrzyca
2014 3739 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczyrzycu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczyrzycu
2014 3323 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku
2014 2896 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2895 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 2892 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Jodłownik Nr XL/222/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
2014 2818 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/222/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie budżetu gminy Jodłownik na 2014 r.
2014 2817 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/13 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 2403 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2014 r.
2014 2402 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014 - 2018 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2014 2401 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 2400 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 1264 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik
2014 1263 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 1262 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/230/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 891 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/230/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 890 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020
2014 367 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7465 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 7058 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłownik.
2013 7057 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 6217 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 21 października 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłownik.
2013 6216 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2013 6215 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 5453 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4971 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4426 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Szczyrzycu do Zespołu Szkół Publicznych w Szczyrzycu.
2013 4425 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku.
2013 3980 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3520 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3374 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Szczyrzycu z Przedszkolem Samorządowym w Szczyrzycu w Zespół Szkół Publicznych w Szczyrzycu.
2013 3373 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku do Zespołu Szkół Publicznych w Jodłowniku.
2013 3372 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji filii przedszkola w Szczyrzycu z siedzibą w Jodłowniku.
2013 3371 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku.
2013 3370 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Jodłownik publicznych przedszkoli.
2013 2789 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2013 roku”
2013 1554 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu gminy Jodłownik na 2013 rok.
2013 947 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 917 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 892 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 891 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 7265 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Jodłownik.
2012 7239 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 7238 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 7237 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 6277 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6100 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6071 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6070 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jodłownik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5911 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Urzędzie Gminy Jodłownik
2012 5007 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jodłownik.
2012 4967 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4843 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie : terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 4842 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 4647 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4453 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4195 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4194 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4193 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4161 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3351 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2292 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,których organem prowadzącym jest gmina Jodłownik.
2012 1955 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik w 2012 roku.
2012 1837 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2012 1836 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1444 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2012 rok.
2012 815 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2012 489 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/82/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/2011 Rady GminyJodłownik z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie okreslenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6450 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6141 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6140 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 6143 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
2011 6142 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłownik.
2011 5829 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłownik.
2011 5353 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5354 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4610 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4090 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 3945 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3946 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3947 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Jodłownik z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3266 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 2179 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia opiekuńczo-bytowe, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Jodłownik
2011 2180 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2011 1696 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1697 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 1698 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/08 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2011 1666 2011-04-19 Budżet Budżet nr V/28/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Jodłownik na 2011 rok.
2011 1500 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jodłownik, lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 1097 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1098 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Jodłownik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .
2011 306 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011 307 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 5987 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/20/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5907 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5908 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 5909 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5391 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz - dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach - prowadzonych przez Gminę Jodłownik.
2010 5091 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4297 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 8 szt drzew – dębów rosnących na działce ewid. nr 423/1 w Janowicach
2010 4020 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIV/267/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 21 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4019 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIII/262/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4022 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/274/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 4021 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 2599 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLI/260/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum w Szczyrzycu.
2010 2600 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1855 2010-06-01 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/235/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Jodłownik na 2010 r. Nr XXXVI/229/09 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 grudnia 2009 r. do nowych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 1857 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1854 2010-06-01 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/229/09 Rady Gminy Jodłownik z dnia 29 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JODŁOWNIK NA 2010 R.
2010 1858 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XL/250/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1856 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 1768 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłownik.
2010 1769 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jodłownik.
2010 1770 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/256/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2010 1771 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/257/10 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/91/2001 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2010 1693 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.