Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 293

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6813 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22.07.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 6812 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 5740 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21  stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 5739 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice- Przeginia
2019 5738 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 5737 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2019 5736 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości opłat za te usługi
2019 5735 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2019 5734 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5733 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie z siedzibą w Sąspowie
2019 5567 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania Wyróżnienia ”Zasłużony dla społeczności Gminy Jerzmanowice-Przeginia”
2019 5566 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 5565 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice – Przeginia
2019 5564 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5563 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2019 r. w miejscowości Gotkowice Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach, w ramach której funkcjonują tylko oddziały przedszkolne
2019 5562 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach z siedzibą w Czubrowicach
2019 5561 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Czubrowicach
2019 5560 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Czubrowicach
2019 5300 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 3583 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 3430 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3429 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 3428 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2589 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 2588 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2019
2019 2587 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2019 2586 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2019 r.
2019 2422 2019-03-21 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
2019 1914 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 981 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019
2019 980 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2005 r., dotyczącej uchwalenia statutów sołectw Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2019 979 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2019 978 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 977 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 976 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 8946 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 8915 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia”
2018 8914 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach od 01.01.2019 r.
2018 8317 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8316 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 7710 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LVI/355/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 7643 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/357/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice- Przeginia
2018 6719 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LV/349/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 6061 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/347/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 5523 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 5522 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/340/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
2018 5521 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/339/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5281 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr LII/337/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 4332 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/316/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLVII/304/2018 z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4331 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XLVII/303/2018 z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4330 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L-334-2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 4329 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/332/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia publicznych przedszkolach lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 4328 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/331/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVII/308/2018 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2018 4327 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/330/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/307/2018 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 26 marca 2018 r.w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4326 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr L/329/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 4232 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr L/328/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
2018 4207 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/327/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary w jego granicach administracyjnych
2018 4206 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/326/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów w jego granicach administracyjnych
2018 4205 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/325/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice w jego granicach administracyjnych
2018 4204 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/324/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia w jego granicach administracyjnych
2018 4203 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/323/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy w jego granicach administracyjnych
2018 4202 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/322/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych
2018 4201 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/321/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice w jego granicach administracyjnych
2018 4200 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr L/320/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice w jego granicach administracyjnych
2018 3354 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/314/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 3259 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2018
2018 3050 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/308/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2018 3049 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3048 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/306/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2018 3047 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/305/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2018 3046 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/304/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3045 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/303/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3044 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2018 r.
2018 1949 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/298/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 804 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/287/2018 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie : Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2018
2018 64 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/280/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 9143 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/285/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 8119 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/279/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8118 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/278/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8117 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/276/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 8116 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/272/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach
2017 6806 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XL/263/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 6228 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2017 6227 2017-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2017 6226 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 5150 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 4022 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 3928 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 3246 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2017 3245 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/220 /2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 3244 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/219/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia instrumentem płatniczym
2017 3243 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2013r.,poz.2328).
2017 2357 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 2356 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2355 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2017 1935 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2017 1733 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia
2017 1732 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2017r.
2017 948 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminyn Jerzmanowice-Przeginia
2017 947 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
2017 855 2017-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017
2016 8001 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 7981 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice
2016 7980 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 2328)
2016 7137 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-182-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 6690 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII-181-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 6689 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 6635 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII-180-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice
2016 6634 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII-178-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach
2016 6633 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII-176-2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6009 2016-10-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
2016 5958 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 października 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 5944 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/172/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 5434 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 5433 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 września 2016r. w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 4735 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 4676 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 4646 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. W sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.
2016 4645 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu nadawania tytuły honorowego obywatela Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 4641 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 4582 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 3301 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 2707 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 2046 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Jerzmanowice - Przeginia
2016 2045 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 2044 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016 r.
2016 1401 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody
2016 1400 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2016 1397 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1339 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/128/ 2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 1266 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2016 1265 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1264 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2016
2016 1263 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie: zmiany ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia
2016 658 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Czubrowicach.
2016 355 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016
2015 8486 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 8485 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 7859 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 7790 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 7432 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7234 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7233 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7232 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6121 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 6085 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 października 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia
2015 6084 2015-10-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 5699 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2015
2015 5038 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 5037 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 5036 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jerzmanowice – Przeginia w latach 2015 – 2020
2015 5035 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia
2015 5034 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/96/08 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Świetlicy „NADZIEJA” Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego
2015 5033 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r.w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016
2015 5018 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/196/02 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 11 luty 2002 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
2015 5013 2015-08-27 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2013r., poz. 2328
2015 4351 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 3723 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 3722 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/02 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 3221 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 3186 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia
2015 3185 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia
2015 2360 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2015
2015 1823 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1822 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23.02.2015 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1821 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1820 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czubrowicach
2015 1819 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 marca 2015r. w w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2015 1120 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1119 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1118 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 689 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz 1044)
2015 688 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (t.j. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 1705)
2015 687 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną opłatę (t.j. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 1724)
2015 686 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2015
2014 7365 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 7357 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2014 6222 2014-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XXIV/121/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
2014 6198 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVI/325/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 5408 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/318/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 5397 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/314/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 4853 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/309/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia.
2014 3551 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/306/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3550 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIII/301/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Szklarach, Gmina Jerzmanowice – Przeginia i nadania jej statutu
2014 3547 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LI/296/14 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3546 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr L/291/14 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3544 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 3542 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2014
2014 2716 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/280/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach
2014 2702 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L/292/14 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Jerzmanowicach
2014 2052 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2014 r.
2014 1806 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/13 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2014
2014 1724 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2014 1705 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2014 1591 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/13 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2014 670 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 618 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 617 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 616 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 615 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/259/2014 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2014 363 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 7060 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 7059 2013-12-06 Uchwała Uchwała Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Nr XXXII/170/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 6329 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/13 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 6328 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 5657 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 5336 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XL/223/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 5307 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/222/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5306 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/221/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
2013 4809 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 4409 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice – Przeginia w obszarze sołectwa Łazy w zakresie działki nr 108/1
2013 4323 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2013 4220 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach
2013 3489 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawiezmiany uchwały nr XXXII/169/09 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
2013 3488 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 3487 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sąspowie
2013 3486 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie:ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19.03.2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystani
2013 3485 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie reorganizacji Zespołu Szkół w Jerzmanowicach poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Gotkowicach
2013 3484 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szklarach
2013 2331 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 2330 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 2329 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2013 2328 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie:podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2327 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2013 roku
2013 1848 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013
2013 1625 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 1048 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2013 1047 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1046 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie:określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 1045 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie:w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 1044 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia
2013 903 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia  na rok 2013
2013 832 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 6965 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/170/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 6311 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6310 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie:o zmianie uchwały Nr XXX/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 22 października 2012 roku, w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 6309 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 5475 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5401 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 5389 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 października 2012r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 4923 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 4650 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 4396 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach
2012 4142 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 4038 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 3703 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Jerzmanowice – Przeginia
2012 3616 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia
2012 3615 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowice – Przeginia
2012 2990 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
2012 2585 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2012 roku
2012 2457 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 2173 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej publicznej
2012 1981 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., Nr XXII/105/2012 w sprawie: określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 1473 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2012-2015
2012 1465 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 831 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2012
2012 469 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA NA ROK 2012
2012 123 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 6745 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2011 6746 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 5928 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5927 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5930 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 5929 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5406 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 4766 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez Przedszkola Samorządowe w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
2011 4767 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 3847 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 3223 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2642 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/95 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 marca 1995r. w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach
2011 2641 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2011
2011 2601 2011-06-17 Budżet Budżet nr V/22/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2011
2011 2348 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 16 maja 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasenta w sołectwie Jerzmanowice, terminów płatności dla inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2011 1478 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Jerzmanowice - Przeginia i jej jednostkom podległym (do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa) oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1477 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1022 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji
2011 1023 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 449 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 5 grudnia 2005 r., Nr XXXIX/287/05 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6155 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 4320 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/251/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 4321 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 3149 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LI/249/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 2640 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/245/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej w miejscowości Czubrowice do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu
2010 2641 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/246/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 2598 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/256/05 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jerzmanowicach
2010 2543 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 2219 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 1708 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 1662 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/229/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 1193 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/216/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Łazach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
2010 1179 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/222/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2010
2010 1050 2010-04-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/205/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2010 rok
2010 287 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2009