Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 354

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6781 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 6780 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8  marca 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonka
2019 6272 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 5407 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 5406 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4835 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jabłonka na lata 2019-2032
2019 4791 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 4324 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 4000 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania
2019 3951 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 3950 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Jabłonka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 3949 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
2019 3247 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 2234 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 2233 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2019 2232 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jabłonka
2019 2231 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2019 roku
2019 1271 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Chyżne-16”
2019 1126 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1125 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego w drodze inkasa
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 grudnia 2018 r. Budżet na rok 2019
2018 8383 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 8345 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 8344 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2018 8343 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa
2018 8342 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8341 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6386 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/384/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 6385 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/378/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jabłonka
2018 5765 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 5764 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/373/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonka.
2018 5485 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/370/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 4986 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 4985 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/361/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Jabłonka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4984 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/360/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2018 4983 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2018 4982 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/355/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 4320 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 4319 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2018 4318 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Orawce
2018 3239 2018-04-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 1898 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 1897 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/332/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2018 roku
2018 1896 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/331/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonka
2018 1895 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/330/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1894 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2018 1893 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonka.
2018 770 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2018 769 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/323/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz liczby punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Jabłonka jest organem prowadzącym.
2017 9208 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XL/320/2107 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 9207 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 01-02-2018 roku do dnia 31-01-2019 roku.
2017 9206 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 9205 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XL/317/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XL/317/2017
2017 7826 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7825 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XXXVIII/304/2017 z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 7824 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr V/17/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2017 7823 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr XIII/107/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2017 7822 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/308/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka na lata 2017-2020”
2017 7821 2017-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jabłonka w sprawie Statutu Gminy Jabłonka
2017 6748 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/304/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6747 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 6746 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Jabłonka-Bory w ośmioletnią Szkołę Podstawową Jabłonka-Bory
2017 6745 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Kazimierza Wielkiego w  Zubrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej
2017 6744 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Zubrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
2017 6743 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w  Podwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w  Podwilku
2017 6742 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w  Lipnicy Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej.
2017 6741 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w  Lipnicy Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Lipnicy Małej.
2017 6740 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w  Lipnicy Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3  w Lipnicy Małej.
2017 6739 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w  Zubrzycy Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w  Zubrzycy Górnej
2017 6738 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w  Podwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w  Podwilku.
2017 6737 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w  Zubrzycy Dolnej
2017 6736 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Orawce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Orawce
2017 6735 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chyżnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chyżnem
2017 6734 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  im. Adama Mickiewicza w Jabłonce
2017 6462 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 6398 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 6397 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 5655 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5654 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka na lata 2017-2020”
2017 5596 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce.
2017 5595 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.
2017 5594 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016  roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 5593 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 5117 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 5116 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5115 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
2017 4753 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 4345 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Jabłonka instrumentem płatniczym
2017 4344 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4015 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 3663 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Orawka-34”
2017 3654 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 3653 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 3652 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2017 2281 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/232/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2154 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 2153 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka na lata 2017-2020"
2017 1842 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/231/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 1841 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2017 roku
2017 937 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2017 936 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pzyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Gminy Jabłonka.
2017 935 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  przedszkola samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka oraz ustalenia regulaminu dysponowania tymi środkami
2017 934 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 933 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 932 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2017 104 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/214/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2016 8101 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/216/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 7910 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/212/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 7588 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 7587 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 7586 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/207/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Staututu Gminy Jabłonka
2016 7585 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 6570 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 6569 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Podwilk-45”
2016 6546 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/198/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6526 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 5956 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna dla obszaru „Zubrzyca Górna-54”
2016 5955 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka dla obszarów „Jabłonka-85” i „Jabłonka-86”
2016 5954 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk dla obszaru „Chyżne-15”
2016 5936 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/195/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 5359 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 5323 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 15 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce oraz nadania jej statutu.
2016 4931 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały XLII/251/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.
2016 4930 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4400 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna dla obszaru „Zubrzyca Dolna-35”
2016 4221 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2016 4215 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 4214 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
2016 4213 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4212 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2016 3610 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 3589 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2016 3562 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór na terenie Gminy Jabłonka.
2016 3519 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2016 3321 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2016 3282 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2753 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 2752 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór na terenie Gminy Jabłonka
2016 1964 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2016 roku
2016 1963 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1962 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
2016 1922 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 1916 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka dla obszaru "Jabłonka-87"
2016 1285 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2016 604 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 603 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 602 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 428 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
2016 427 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 426 2016-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/118/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2015 8305 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 8246 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku tj. od dnia 01-02-2016 roku do dnia 31-01-2017 roku.
2015 7246 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka
2015 7245 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7174 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2015 7173 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 7172 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7017 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 7016 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Jabłonka
2015 6935 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2015 6031 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5771 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5770 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2015 5693 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 5345 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5075 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niebublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 5074 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Podwilku
2015 4361 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3627 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 3162 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2015 3157 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 3156 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 2361 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2359 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1939 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2015 roku
2015 1086 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 1062 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/359/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2015 1022 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 525 2015-02-03 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 524 2015-02-03 Uchwała Uchwała Nr IV / 24 /2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr II/8/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2015 234 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 233 2015-01-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/14/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2014 7423 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonka Nr II/8/2014 z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2014 7422 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 7079 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 7078 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2014 7077 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2014 7076 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 6162 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXI/379/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2014 6161 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXI/378/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2014 6160 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXI/377/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2014 6134 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LXI/381/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 6031 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/370/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 5268 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LX/369/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5225 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIX/365/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5112 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIX/362/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2014 5093 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIX / 358 / 2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/42/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Jabłonka w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2014 5088 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIX / 359 /2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2014 4508 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr LVIII / 356 / 2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 4318 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/354/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 3499 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/347/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce
2014 3498 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/346/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2014 3497 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/351/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 3395 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LV/337/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2792 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIV/326/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonka na lata 2014 – 2019
2014 2791 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIV/335/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2790 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIII/317/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2789 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/315/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2788 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LI/310/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2553 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/322/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce poprzez likwidację „Szkoły Filialnej w Jabłonce-Matonogach wraz z odziałem przedszkolnym”
2014 2548 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/321/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej
2014 2345 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIII/316/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2014 r.
2014 2120 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/300/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1314 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LII / 311 /2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2014 1195 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/307/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2014 1194 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/306/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2014 1193 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/305/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2014 987 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 986 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LI/301/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 563 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 522 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 312 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/298/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego pomoc w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2013 7953 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce
2013 7688 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 7631 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 6880 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 6879 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 6731 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5686 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 5565 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5452 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5231 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 5207 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w miejscowości Jabłonka i nadania jej Statutu
2013 5173 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4982 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2013 4816 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4773 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4414 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 252 /2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Gminy Jabłonka z dnia 03 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród za specjalnego funduszu nagród.
2013 4413 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 251 /2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.
2013 4263 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI / 254 /2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 3826 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/245/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3514 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3513 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. XVIII/91/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu.
2013 3512 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce i utworzenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce i Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce.
2013 3508 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2013 3155 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2817 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2013 2509 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2013 roku
2013 2223 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
2013 2220 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/170/2012 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka
2013 2122 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 2121 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/197/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
2013 2120 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII /212/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2119 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/195/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka
2013 2118 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2013 2117 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1479 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1412 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Jabłonka pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2013 840 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2013 720 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013rok
2012 7575 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 7574 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce
2012 7552 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 7527 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2012 7526 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7525 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka.
2012 7524 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7523 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka.
2012 7109 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 7108 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2012 6092 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 5863 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Jabłonka kategorii dróg gminnych w miejscowości Podwilk
2012 5316 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. .w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jabłonka
2012 5307 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 5272 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXX / 165 /2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gminie Jablonka
2012 5208 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4727 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX /164/ 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Jabłonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach
2012 4702 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4680 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX / 168 /2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 4420 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parku przy Urzędzie Gminy Jabłonka
2012 4426 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4244 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3927 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonka
2012 3798 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 3578 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 153/ 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka.
2012 3262 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 2873 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2012 2825 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonka w 2012 roku
2012 1920 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1431 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1253 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1098 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2012 1096 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX /108 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jabłonka na rok 2012
2012 950 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI / 112 / 2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
2012 833 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/106/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 242 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/111/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2012 239 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII / 93 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłonce.
2011 6825 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 6255 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ; zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 6030 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX /101 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 6031 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX / 100 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2011 5412 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 84 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Jabłonka
2011 5413 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 października 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 4514 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 5 września 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 4515 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 września 2011r. w sprawie ;zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku
2011 3944 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3870 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie; zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3116 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3117 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 3118 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jablonka z dnia 18 stycznia 2011 roku
2011 2640 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IX / 42 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Jabłonka w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 2177 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IX / 43 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/259/2009 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2178 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr IX / 45 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka oraz ustalenia regulaminu dysponowania tymi środkami na 2011 rok.
2011 1959 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IX / 51 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Lipnica Mała – 40”
2011 1835 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 1587 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 1357 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 1165 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2011 1164 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI / 21 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2011 925 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jabłonka na rok 2011.
2011 927 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI / 26 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.
2011 766 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr VI / 22 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2011 716 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V /16 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr III/6/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru.
2011 717 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr V /17 /2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa, ustalenia inkasentów i ich wynagradzania.
2011 222 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 8/ 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku
2010 6154 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III / 5 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5947 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIX / 353/ 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5946 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIX / 352 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5949 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LX/365/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ;zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku
2010 5948 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LX / 363 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: Zmiany Statutu Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ 91/ 2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku
2010 5860 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III / 6 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru
2010 5861 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III / 7 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka
2010 5774 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIX/360/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie :zamiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 5088 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX / 355 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka
2010 5087 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX / 354 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk
2010 5090 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX /357 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszarów „Jabłonka - 54” i „Jabłonka - 55”
2010 5089 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX / 356 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna
2010 4602 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/342/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 4319 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/341/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka - 53”
2010 3845 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LVII/340/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonkaz dnia 16 stycznia 2010 roku
2010 3503 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LVI / 339 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 2132 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr L/303/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 - Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 2133 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LII/310/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 2134 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LIII/321/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 1865 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LII/307/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk dla obszaru „Chyżne-1”
2010 1866 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LII/308/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna dla obszaru „Zubrzyca Górna - 25”
2010 1767 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr L / 298 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Zubrzycy Górnej .
2010 1506 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LI /305 / 2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Jabłonka na stałe obwody głosowania
2010 1505 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2010 - Nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010 roku.
2010 703 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/289/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 702 2010-03-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVII/288/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Rady Gminy Jabłonka na rok 2010
2010 704 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka
2010 705 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX / 296 /2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonka