Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 358

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6985 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 6600 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 6462 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/ 110 /2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Iwanowice Dworskie
2019 6434 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi publicznej w miejscowości Maszków
2019 6433 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2019 6432 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr XXIV/151/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice
2019 6431 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice nr X/106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Iwanowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2019 5390 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr X/96/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 5063 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/111/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Iwanowice Włościańskie
2019 5062 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Iwanowice Dworskie
2019 5061 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/108/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XIX/200/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2019 5060 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/106/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Iwanowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
2019 5059 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/105/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5058 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/104/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/80/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5057 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/79/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4476 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 4323 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4036 2019-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 3843 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Iwanowice
2019 3842 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3841 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3075 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 3001 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2019 3000 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/290/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
2019 2999 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2019 2998 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie finansowania dokształcania zawodowego i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice.
2019 2997 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice.
2019 2996 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Iwanowice.
2019 2995 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwanowicach Włościańskich.
2019 2075 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwanowice
2019 1926 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 1925 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice
2019 1413 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 1045 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Iwanowice
2019 1044 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
2019 1043 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla Oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice.
2019 846 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2019 – Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r.
2019 684 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na 2019 rok
2019 683 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2019 523 2019-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwanowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2016.3152 ze zm.)
2019 257 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 216 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 215 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 214 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 213 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 212 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIX/367/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Iwanowice, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 211 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Iwanowice
2019 155 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Iwanowice
2018 8258 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 8257 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwanowice
2018 8256 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7769 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr L/471/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Iwanowice
2018 7768 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr L/467/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 7464 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/462/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/248/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice
2018 7399 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/464/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Iwanowice na lata 2018 – 2021”
2018 7133 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2018 7132 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/465/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7131 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/456/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 6172 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/450/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 6025 2018-09-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/455/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5697 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/446/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/328/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iwanowice
2018 5696 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLVII/442/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4966 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/441/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwanowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4965 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/440/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwanowice
2018 4964 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/439/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2018 4963 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/438/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Iwanowice Nr XIII/127/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy IWwanowice: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice
2018 4962 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/437/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Maszków
2018 4961 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/432/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 4185 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/428/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4184 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/427/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 4183 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/423/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XLVII/337/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2018 4182 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLV/421/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3825 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr XLIV/417/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 3345 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/416/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
2018 3344 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 2752 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/404/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2018 2751 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/403/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iwanowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2750 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/402/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Iwanowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2749 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/399/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 1821 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/397/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1820 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/396/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1772 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/391/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice
2018 1771 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 1233 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XL/380/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1232 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XL/379/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Iwanowice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2018 1231 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XL/378/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla Oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Iwanowice
2018 1230 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XL/373/2018 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2018 – Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r.
2018 651 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/367/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Iwanowice, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 558 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok
2018 130 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/366/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2018 129 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2018 128 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8550 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwoju sportu
2017 8306 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/355/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) dostarczoną przez PUK w Michałowicach
2017 8305 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Iwanowice
2017 8304 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6897 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 6896 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/344/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6342 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/333/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Iwanowice instrumentem płatniczym.
2017 6341 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/331/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 5753 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/329/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/198/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymiaru tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę.
2017 5752 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/328/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iwanowice.
2017 5751 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 5566 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5277 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 4600 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/317/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 4599 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Sieciechowice
2017 4598 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3882 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/300/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 3881 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3797 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/299/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2003r.w sprawie zatwierdzenia opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ECOLO-CHIEF w Iwanowicach Dworskich.
2017 3407 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany gminnego regulaminu udzielania dofinansowania kosztów transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Iwanowice.
2017 3406 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/290/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/115/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
2017 3323 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/296/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 3213 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2604 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2312 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/281/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2017 2272 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2078 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Iwanowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów w tym kryterium i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
2017 2077 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowego przedszkola prowadzonego przez Gminę Iwanowice.
2017 2076 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Iwanowice
2017 1656 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 1136 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016
2017 717 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r. - uchwała budżetowa na rok 2017 rok.
2017 426 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/242/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8059 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/251/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczkach z numerem porządkowym nazwy miejscowości i ulicy na terenie Gminy Iwanowice.
2016 8058 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/246/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wy-chowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwanowice.
2016 8057 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/245/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Iwanowice oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7444 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) dostarczoną przez PUK w Michałowicach
2016 7443 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w placówkach oświatowych wchodzące w skład zasobu majątku Gminy Iwanowice
2016 7442 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6585 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/220/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6287 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/234/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
2016 6286 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg wewnętrznych w miejscowości Narama
2016 6285 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/231/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Narama
2016 6284 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w placówkach oświatowych, wchodzące w skład zasobu majątku Gminy Iwanowice
2016 6283 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 6282 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/223/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5959 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwanowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 5576 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/214/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5400 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/217/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie dotyczących połączenia dwóch miejscowości, tj. Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Iwanowice
2016 5327 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Iwanowice
2016 5230 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/205/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 5211 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/162/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwanowice
2016 4348 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4054 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2016 4053 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4052 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2016 4051 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2016 3495 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3435 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr: V/25/2015 z dnia 25 marca 2015 roku., dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 3412 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3152 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwanowice
2016 3063 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/169/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3024 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/176/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3023 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 3022 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2016 3021 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach
2016 2042 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2016 – Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1979 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/158/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1966 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/159/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2016r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2016 1547 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/147/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr: V/25/2015 z dnia 25 marca 2015 roku., dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 1546 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/146/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1545 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie Filii Szkoły Podstawowej w Iwanowicach z siedzibą w Poskwitowie.
2016 1090 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 952 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 951 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2016 950 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XI/99/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 656 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice
2016 403 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 roku
2016 371 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 370 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/ 2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Iwanowice
2015 8241 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 8240 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 8239 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 8238 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dostarczaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.
2015 7931 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
2015 7930 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr NR XII/116/ 2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6771 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice.
2015 6770 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 6769 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6768 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie sprawie opłaty targowej
2015 6767 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwanowice
2015 6766 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 5987 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/96/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Iwanowice na lata 2015-2023
2015 5895 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5301 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5300 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2015 4070 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr L/368/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
2015 4069 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3652 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za biorowe odprowadzanie ścieków i oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ECOLO-CHIEF w Iwanowicach Dworskich.
2015 3651 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Iwanowice
2015 3650 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie udzielania wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” w roku 2015..
2015 3649 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3648 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 2964 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2810 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2809 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Iwanowice oraz ich obwodów.
2015 2808 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej.
2015 2807 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach.
2015 2806 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98, 32 – 095 Iwanowice.
2015 2805 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr Nr VI/44/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach.
2015 2342 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2015 2341 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwanowice na lata 2015 -2019.
2015 2187 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2015 – Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2186 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2015 2185 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/2009 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2015 2184 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/30/215 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Iwanowice na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2015 2183 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/25/215 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1016 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 985 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Iwanowice na lata 2014 – 2017”
2015 322 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 6829 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr L/362/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
2014 6828 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr L/361/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2015
2014 6627 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LI/369/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 6624 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr L/368/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
2014 6623 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr L/363/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6622 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/356/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6126 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/345/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25.10.2006 r. dotyczącej ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice
2014 5259 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/352/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iwanowice, udostępnionych dla przewoźników
2014 5039 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/350/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie gminnego regulaminu udzielania dofinansowania kosztów transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Iwanowice.
2014 4981 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/351/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu "Pierwszy dzwonek" w roku 2014
2014 4980 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4046 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2014 4045 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 3917 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 3861 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3860 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3858 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY IWANOWICE NA ROK 2014.
2014 3857 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie miany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2014 – Nr XLI/288/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 2106 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. Dotyczącą określenia zasad realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice
2014 2105 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 marca 2014r. w sprawie w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2014 2085 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenie zasad realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iwanowice
2014 2001 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2014 1671 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2014 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020„
2014 139 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/278/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7846 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/280/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7832 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/284/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej
2013 7831 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Iwanowice (część wsi Narama i Żerkowice) dostarczoną przez PUK w Michałowicach
2013 7830 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/278/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7138 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 7137 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach
2013 7136 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 7135 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012 roku
2013 5767 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/282/06 z dnia 25 października 2006 r., Nr XXXIX/305/10 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz Nr XXIX/191/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 5766 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5765 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XLIV/340/10 z dnia 30 czerwca 2010r. i uchwały Rady Gminy Iwanowice nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczących trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż JST i ministrowie.
2013 5476 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5219 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 5201 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19.12.2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2013 5200 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. ws. ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2013 5199 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 4719 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 4562 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w Damicach.
2013 4301 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Iwanowice oraz ich obwodów.
2013 4039 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Iwanowice z przeznaczeniem na realizowane w roku 2013 prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Iwanowice, nie stanowiącym jej własności.
2013 3951 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/184/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2013 3904 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19.12.2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2013 3301 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013 r., dotyczącej zmiany Uchwały nr VI/23/2011 z dnia 16 marca 2011r., w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 3254 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3253 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3015 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2013 – Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 2900 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2013 2284 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2283 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach, Grzegorzowice Wielkie 31
2013 2202 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Iwanowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/2011 z dnia 16 marca 2011r., dotyczącej inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 1068 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectwa Poskwitów w gminie Iwanowice uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/282/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz Nr XXXIX/305/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
2013 1067 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2013 1059 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice  na rok 2013
2013 27 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2013 22 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iwanowice
2013 20 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę
2013 16 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185//2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 8 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7248 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 6557 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy IWANOWICE na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6556 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.
2012 6555 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
2012 6422 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2012 6421 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego.
2012 6420 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 6419 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5648 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
2012 5585 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 5527 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 5462 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy IWANOWICE na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5050 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 4465 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw gminy Iwanowice: [1] Biskupice, [2] Celiny, [3] Damice, [4] Grzegorzowice Małe,  [5] Grzegorzowice Wielkie, [6] Iwanowice Dworskie, [7] Iwanowice Włościańskie, [8] Krasieniec Stary, [9] Krasieniec Zakupny, [10] Maszków, [11] Narama, [12] Przestańsko, [13] Sieciechowice, [14] Widoma, [15] Władysław, [16] Zagaje, [17] Żerkowice, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/281/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz Nr XXXIX/304/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
2012 4448 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 4365 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2012 4364 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanowice.
2012 4076 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „ Biedroneczki” w miejscowości Widoma, gmina Iwanowice.
2012 3997 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3711 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011 rok
2012 3321 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Iwanowice
2012 3250 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011 rok
2012 2444 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 2398 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice.
2012 1504 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2012 – Nr XV/93/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21grudnia 2011r.
2012 1243 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r.
2012 858 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 - 2014 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 487 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r
2012 445 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmainy Statutu Gminy Iwanowice
2012 220 2012-01-18 Ustawa Ustawa nr XVI/103/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2011r. W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2011
2011 7288 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
2011 7289 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w placówkach oświatowych, wchodzące w skład zasobu majątku Gminy Iwanowice.
2011 7318 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6329 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6328 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2012.
2011 6327 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 6332 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 6331 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6330 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 4944 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2011 4741 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4287 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4288 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4127 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4119 2011-09-14 Uchwała Uchwała Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2011 4128 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4130 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 4129 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2011 – Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r.
2011 3500 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „ Krasnoludki” w miejscowości Celiny gmina Iwanowice.
2011 3501 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2011 2555 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice
2011 2556 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27.04.2011r. dotyczącej Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2011 2487 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: opłaty targowej
2011 1629 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1269 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Iwanowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwanowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1141 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
2011 606 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 5652 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 5651 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5650 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2011
2010 5653 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iwanowice oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5656 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r
2010 5655 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 5654 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 4051 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr XLIII/329/10 z dnia 27 maja 2010 r. dotyczącej trybu udzielania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 4052 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/350/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
2010 3659 2010-09-22 uchwala Uchwała nr XLV/356/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2769 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonychna terenie Gminy iwanowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 2770 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2768 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/324/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2297 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/316/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2296 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/313/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2299 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 - nr XXXVIII/298/10 rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2298 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/324/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 kwietnia 2010r. sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 – Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 2277 2010-06-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 1881 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/309/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2010 599 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Iwanowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XXXVI/233/2002 z dnia 09.10.2002r. z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/281/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006r.
2010 600 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów, z późn. zmianami tekstu planu, zgodnie z Uchwałą Nr L/282/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 października 2006 r.
2010 601 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28.01.2010r. dotyczącej zmiany Uchwały nr XXXI/235/2009 z dnia 28.05.2009r. Rady Gminy Iwanowice.
2010 390 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/0 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym
2010 391 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 288 /09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwanowice.
2010 169 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej nr XXVII/200/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29.01.2009r.
2010 170 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Iwanowice na 2009 rok.