Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 308

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7019 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 6724 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Grybów w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 6723 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2019 6722 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 5671 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wyskitna
2019 5670 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wawrzka
2019 5669 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stara Wieś
2019 5668 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siołkowa
2019 5667 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stróże
2019 5666 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polna
2019 5665 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ptaszkowa
2019 5664 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krużlowa Wyżna
2019 5663 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krużlowa Niżna
2019 5662 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kąclowa
2019 5661 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gródek
2019 5660 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Florynka
2019 5659 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Chodorowa
2019 5658 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cieniawa
2019 5657 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Binczarowa
2019 5656 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biała Niżna
2019 5643 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5621 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grybowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5620 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Grybów
2019 5619 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Grybów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2019 5022 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 4967 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
2019 4966 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2019 4285 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2019 2679 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2678 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 2677 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2019 r.”
2019 2676 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/357/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 6948 z 2018).
2019 619 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/343/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2019 618 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2019 617 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 616 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK
2018 9044 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 8932 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie
2018 8931 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 8930 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8721 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6952 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 356 /2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów.
2018 6951 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVi/371/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2018 6950 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2008 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie
2018 6949 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6948 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
2018 5705 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/353/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5368 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 5173 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 5172 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Grybów miejsce sprzedaży napojów alkoholowych
2018 5171 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Grybów
2018 4493 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/331/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 4472 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Grybów
2018 4471 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/329/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2018 3697 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 3456 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2018 2738 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/312/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grybów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2737 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/311/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2018 r.”
2018 2736 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/305/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2018 2059 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z sauny w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
2018 2058 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/297/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 1889 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grybów na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1888 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/302/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psychologów logopedów i doradców zawodowych, dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2018 1887 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 1886 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/299/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 794 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/280/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2018 701 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXIX/287/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW na 2018 rok
2018 623 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Grybów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 468 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/289/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej
2018 467 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 8917 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 8776 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 8775 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/278/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie
2017 8774 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów
2017 7040 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/267/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 6800 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/269/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6799 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 6798 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/265/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Grybów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 5708 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5579 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2017 5578 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Grybów instrumentem płatniczym
2017 5577 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia sieci prowadzonych przez Gminę Grybów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
2017 5576 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Grybów.
2017 4757 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/247/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 4704 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/250/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2017 4498 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyskitnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyskitnej.
2017 4497 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wawrzce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wawrzce.
2017 4496 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stróżach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stróżach.
2017 4495 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Wsi.
2017 4494 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/241/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ptaszkowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2  w Ptaszkowej.
2017 4493 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Siołkowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Siołkowej.
2017 4492 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1  w Ptaszkowej.
2017 4491 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Polnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Polnej.
2017 4490 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krużlowej Wyżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krużlowej Wyżnej.
2017 4489 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kąclowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kąclowej.
2017 4488 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gródku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gródku.
2017 4487 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Cieniawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Cieniawie.
2017 4486 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Binczarowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Binczarowej.
2017 4485 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/233/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Białej Niżnej.
2017 4484 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/232/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół we Florynce w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa we Florynce i Gimnazjum we Florynce w Szkołę Podstawową we Florynce
2017 4483 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grybów.
2017 4482 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/230/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grybów.
2017 3960 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/228/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 3959 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Grybów Nr XIX/182/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie zmienionej Uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XX/192/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.
2017 3958 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/223/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/107/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3281 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków naterenie Gminy Grybów na okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r.
2017 3280 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/215/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2017 2921 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grybów
2017 2032 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 1980 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/211/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 1956 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1955 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2017 1931 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/213/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2017 r.”
2017 1930 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/212/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z trasy biegowej oraz siłowni znajdujących się na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
2017 1929 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grybów.
2017 1063 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XX/192/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie.
2017 728 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2017 707 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2017 rok
2017 701 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2017 369 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grybów, będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie
2017 176 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/183/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z trasy biegowej oraz siłowni znajdujących się na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
2017 175 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2016 7863 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 7601 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grybów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7131 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z lodowiska
2016 7130 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Grybów
2016 7129 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7055 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Grybów
2016 5951 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 5938 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grybowie" oraz nadania jej statutu
2016 5919 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/160/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 5918 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 5917 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 6 października 2016r. w sprawie: likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Grybów
2016 4842 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 3452 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2016 3422 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów
2016 3421 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 3004 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/131/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grybów na okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
2016 3003 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/129/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 2858 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/343/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2016 2006 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 1977 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2016 1929 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 1928 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2016 1536 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2016r.”
2016 1535 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1534 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1533 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1439 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2016 ROK
2016 1438 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2016 295 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Grybów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 294 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia zasad i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Grybów jest organem prowadzącym.
2015 7554 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 7376 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7375 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7068 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 5938 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5879 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2015 5878 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2015 5684 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 5685 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczową i na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5686 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4612 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 3817 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 3712 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Grybów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy Dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3133 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok oraz zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2560 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 1706 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Grybów środków stanowiących fundusz sołecki
2015 1671 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2015 1343 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2015 r.”
2015 1225 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1124 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Grybów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 185 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2015 ROK
2015 184 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 7049 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 6741 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5967 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/376/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 5830 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Grybów na lata 2014 - 2017
2014 5820 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/375/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 5643 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek"
2014 4466 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4449 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok oraz uchwale Nr XXXV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
2014 4438 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4427 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/371/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grybów
2014 4385 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4307 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 4244 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 4098 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Grybów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1719 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2014 1718 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1717 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1469 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/307/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2014 ROK
2014 1468 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 1102 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 1101 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2014 843 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)
2014 842 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na terenie Gminy Grybów oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 814 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2014r.”
2014 813 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Grybów
2014 812 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/2014 Rady Gminy Grybów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 87 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego. leśnego i od nieruchomości.
2013 6807 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2013 6723 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grybów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 6722 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/297/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 6721 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2013 6720 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/289/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 5585 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2013 5577 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grybów, oraz warunków korzystania z tych obiektów.
2013 5576 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie
2013 5575 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z siedzibą w Stróżach
2013 5574 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Grybów oraz sposobu jej rozliczenia.
2013 5573 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5143 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4858 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Ptaszkowej, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Ptaszkowej .
2013 4859 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Krużlowej Wyżnej, oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej .
2013 4759 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4157 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3694 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 16 maja 2013r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 2430 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 2429 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1978 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2013r.”
2013 1849 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2013 1683 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1682 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2013 900 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2013 rok
2013 857 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7520 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów
2012 7448 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7288 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Grybów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7287 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7286 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7285 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7284 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 7283 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów
2012 7282 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6172 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6039 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5789 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 4947 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Grybów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4946 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4755 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2012 4754 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Grybów z zakresu wspierania rodziny i  systemie pieczy zastępczej
2012 4537 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 3926 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grybów w 2012r.”
2012 3681 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2855 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 1871 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1624 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Siołkowej
2012 1623 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie.
2012 1523 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
2012 1373 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1372 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Grybów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1371 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 973 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2012 rok.
2012 19 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Grybów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 18 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 17 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2011 6912 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 6740 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 6741 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2011 5523 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 5522 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok i Uchwały Nr X/87/2011 z dnia 22 września 2011 roku.
2011 5524 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5526 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/2007 Rady Gminy Grybów z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 5525 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 4765 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 4732 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2011 4733 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2011 3897 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 3912 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 3319 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
2011 3320 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3321 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ”.
2011 3114 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 2278 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 1586 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.
2011 1414 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 934 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania na składowisku odpadów w Białej Niżnej.
2011 935 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Kąclowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąclowej.
2011 483 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2011 460 2011-02-10 Budżet Budżet nr IV/16/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2011 rok
2011 305 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów .
2011 221 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 6153 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok, zmiany Uchwały Nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010 roku oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok Rady Gminy Grybów Nr XXXII/289/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5389 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.
2010 5390 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 28 sierpnia 2009 roku dotyczącej utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ”.
2010 5309 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5310 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2010 5311 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów .
2010 5085 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 4881 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany w budżecie i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 4882 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4883 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2010 4155 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/336/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie
2010 4156 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grybów
2010 4157 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2010 3502 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w budżecie i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 3148 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 2615 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania pomyłki w części graficznej (rysunku) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 3 lipca 2008 r.
2010 2205 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok
2010 1640 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów.
2010 1661 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grybów na 2010 rok.
2010 1330 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie
2010 1329 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/204/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1043 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2010 rok
2010 1049 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2010 rok - Nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 880 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/290/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów
2010 421 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009