Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 270

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6389 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 6388 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Gromnik
2019 6387 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Gromnik
2019 5392 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 5290 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.
2019 3932 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 3809 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2019 3160 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 3159 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2019 roku
2019 3158 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2019 3157 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik oraz określenia ich obwodów od 1 września 2019 r.
2019 3156 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gromnik
2019 2576 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.
2019 1518 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2019 rok
2019 1483 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 707 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA  BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na rok 2019 Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 706 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 8827 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 8682 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2019.
2018 7709 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/386/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok.
2018 7522 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/379/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik
2018 7319 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/382/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7318 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/381/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gromnik.
2018 6520 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/376/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 6519 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku.
2018 5978 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/370/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gromnik.
2018 5211 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 5150 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 364/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2018 5149 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Gromnik na lata 2018 - 2021
2018 5148 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Gromnik.
2018 5147 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gromnik.
2018 5146 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gromnik.
2018 3810 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/352/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 2371 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/335/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gromnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w tych okręgach.
2018 2354 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/337/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 2353 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 336/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2352 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/331/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2018 roku
2018 2351 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/326/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Gromnik
2018 2350 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/325/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy Gromnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Gromnik, dotacji wyższej niż określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 2349 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gromnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1442 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/317/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru.
2018 947 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2018 rok
2018 807 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6  lat.
2018 806 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/316/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu dla Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku.
2018 805 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału i przyłączenia wydzielonej części sołectwa Siemiechów do sołectwa Gromnik.
2018 635 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na rok 2018
2018 168 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/309/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2017 8861 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXI/297/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 8698 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/305/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 8697 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Gromnik w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
2017 8696 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/303/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8695 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2018
2017 6961 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 6960 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach  domowych na terenie gminy Gromnik w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2017 6959 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2017 6958 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 roku
2017 6957 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku
2017 6956 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/284/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromniku
2017 6955 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/282/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za odprowadzanie ścieków
2017 6954 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2017 6548 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX/278/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 6105 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 6053 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gromnik.
2017 6052 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Gromnik lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych.
2017 6055 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Gromnik.
2017 6054 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gromnik w 2017 roku.
2017 5019 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVII/261/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2017 rok
2017 4583 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gromnik.
2017 4582 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 4581 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 255/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2017 4580 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/ 254/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gromnik instrumentem płatniczym.
2017 3713 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 3712 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/240/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty, wyznaczenia inkasenta i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2017 3711 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 3710 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku
2017 2959 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/226/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2017 rok
2017 2481 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2017 roku
2017 2480 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
2017 2479 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/ 218/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 2478 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gromnik.
2017 2350 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2349 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 2348 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/213/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe- na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1326 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1180 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2017 1179 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Gromnik z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Gromnik publicznych przedszkolach
2017 446 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/ 194/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na 2017 rok Nr XXII/ 194/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 445 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 7493 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/187/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny
2016 7492 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 7441 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/191/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 7440 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2016 7439 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/188/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Gromnik
2016 7438 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/ 186/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7437 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
2016 6304 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 6303 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2017
2016 6302 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/ 175/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6301 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/ 173 /2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków
2016 6300 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2016 5545 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 5544 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/ 171/ 2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 września 2016r. w sprawie podziału i przyłączenia wydzielonej części sołectwa Siemiechów do sołectwa Gromnik
2016 5543 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/ 162/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie posiłku oraz zasad zwrotu wydatków z tym związanych.
2016 4390 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/160/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 4389 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gromnik
2016 4388 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2016 4387 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4386 2016-07-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik
2016 4301 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu dla Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku
2016 4300 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/149/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Gromnik
2016 4299 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 3617 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 maja 2016r. w sprawie w zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2016 rok
2016 3587 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2016 2996 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2016 rok
2016 2795 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XV/ 127/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przedmiotów w różnym tygodniowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik
2016 1713 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/ 110/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2016 roku
2016 1712 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/ 109/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 1711 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Gromnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1027 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 stycznia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK NA 2016 ROK
2015 8533 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/ 89/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6715 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 6714 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gromnik
2015 6713 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2016
2015 6712 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/ 80/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 5499 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/ 66/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gromnik.
2015 5500 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok.
2015 4488 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 3476 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 3222 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VI/ 50 /2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 3128 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3127 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI / 44/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 12 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 2372 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik
2015 2371 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gromnik
2015 2370 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2365 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.
2015 2364 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 2363 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gromnik w 2015 roku
2015 2362 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2015 rok
2015 792 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV /17/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.
2015 791 2015-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/11/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK NA 2015 ROK
2015 790 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 7376 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/ 6 /2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 6672 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 roku
2014 6671 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 310/ 2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2015
2014 6670 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 309 /2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6669 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 308/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków
2014 6668 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/ 307/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 października 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 5392 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/303/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Gromnik na lata 2014 - 2017
2014 5360 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 305/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie nadania statutu dla Administracji Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku
2014 5359 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/ 304/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gromnik
2014 5358 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/302/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4775 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4774 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4693 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 297/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 20 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gromnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
2014 4221 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4219 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4216 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4212 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2014 rok
2014 4209 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GROMNIK na 2014 rok
2014 3897 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 294/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2054 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2014 1966 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2014 1965 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2014 roku
2014 1964 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1963 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2014 Rady Gminy Gromnik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gromnik „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
2014 98 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gromnik
2014 97 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gromnik na lata 2014 – 2018
2013 7867 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 7413 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Gromnik.
2013 7412 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7411 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2014
2013 6456 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 6455 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 230/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 6454 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6453 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik
2013 6452 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Urzedowi Gminy Gromnik
2013 6451 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za odprowadzanie ścieków
2013 6450 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2013 6449 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 221/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 6448 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 24 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5785 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 5784 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2013 5783 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 5782 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 211/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 września 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku
2013 4458 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2013 4457 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 207/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 4456 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Gromnik.
2013 4455 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i tybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4454 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 204/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik.
2013 4056 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Gromnik
2013 3887 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 3886 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 23 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2013 3732 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 174/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2013 rok
2013 2676 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2013 roku
2013 1530 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY GROMNIK
2013 1316 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 168/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik
2013 725 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok
2013 515 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gromnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7125 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 7124 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/ 153/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7123 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 7104 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/ 154/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gromnik
2012 7053 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7052 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/ 150/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik
2012 7051 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2013
2012 5989 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/ 144/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 5950 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków.
2012 5855 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 5814 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/ 141/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gromnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5813 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 4850 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/ 131/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gromnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 4661 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/ 134/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 4660 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gromnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
2012 4659 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 13 września 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 3972 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 126/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok
2012 3910 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód
2012 3767 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2012 rok
2012 2691 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2012 rok
2012 2216 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2012 roku
2012 2215 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2012 2214 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Gromnik
2012 2213 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gromniku realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną
2012 1640 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gromnik na 2012 rok
2012 1009 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych
2012 1005 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik
2012 768 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 136 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2012 135 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny
2011 6738 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 69 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2011 6739 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 70/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków.
2011 6029 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gromnik na 2011 rok
2011 5836 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2012
2011 5837 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2011 5838 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gromnik
2011 5405 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI / 65 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4573 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/ 60/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 4574 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/ 61 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik
2011 4462 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/ 28/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4461 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4464 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4463 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2011 rok
2011 4412 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/11/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwały Budżetowej na rok 2011.
2011 3278 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/ 48/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2714 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/ 36/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Gromniku.
2011 2405 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/ 40 /2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 785 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/ 19/2011 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2011 681 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/ 8/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
2011 541 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/ 10 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 roku.
2010 5700 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/ 299/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2010 5701 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/ 300/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków
2010 5346 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLI/ 309 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok
2010 4795 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/ 304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4794 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 4797 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/ 307/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w roku 2011
2010 4796 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/306 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok
2010 4257 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XXXIX/ 289 /10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gromnik lub jej jednostkom podległym.
2010 4108 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXIX/ 295/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4109 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXIX/297/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 roku
2010 3524 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 285/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/281/10 Rady Gminy Gromniik z dnia 30 czerwca 2010 roku
2010 3525 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok.
2010 2863 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2465 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok
2010 2464 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 270 / 10 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 kwietnia 2010r. sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik.
2010 1725 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.
2010 1380 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok.
2010 1381 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 266/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gromnik na 2010 rok.
2010 717 2010-03-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/ 251/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 272 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 242/09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2010 273 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 244 /09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 137 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 238/09 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 roku