Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6966 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 6965 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/98//2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6964 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5784 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 5214 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 5213 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bartkowa-Posadowa w Gminie Gródek nad Dunajcem
2019 5212 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4298 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 4297 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem.
2019 4296 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody- drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tiliacordata Mill.)
2019 4295 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2019 3316 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem
2019 3265 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Gródek nad Dunajcem.
2019 3264 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok .
2019 3263 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcychi ich części.
2019 3262 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku.
2019 3261 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zbyszyce.
2019 3260 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Tropie.
2019 3259 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sienna.
2019 3258 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rożnów.
2019 3257 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Roztoka – Brzeziny.
2019 3256 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Przydonica – Glinik.
2019 3255 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Przydonica.
2019 3254 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Podole – Górowa.
2019 3253 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lipie.
2019 3252 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jelna – Działy.
2019 3251 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jelna.
2019 3250 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bujne.
2019 3249 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bartkowa -Posadowa.
2019 2432 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2019 rok.
2019 1414 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku pod poz. 320
2019 1198 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IV/31/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 04 stycznia 2019 roku pod poz. 93.
2019 1197 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw.
2019 320 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 93 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 92 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa
2018 8896 2018-12-20 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 8615 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat dla Dunajec sp. z o.o., do taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzją z dnia 07 czerwca 2018 roku, Znak Sprawy: KR.RET.070.278.2018 - dla odbiorców usług kanalizacyjnych i wody z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01-01-2019 roku do 31-12-2019 rokuw grupie taryfowej I – gospodarstwa domowe (odbiorcy wykorzystujący wodę w celach bytowych w ramach prowadzenia gospodarstw domowych).
2018 8614 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/296/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: Zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2018 8613 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2019 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2018 8612 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola „ w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu „ na lata 2019-2023.
2018 8611 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8610 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8609 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 7599 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LVII /382/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 6678 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LVI/380/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6677 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LV/378/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 6676 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LV/375/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6675 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LV/374/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2018 6155 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6147 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/373/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 6146 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/371/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 6145 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr LIV/369/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 5603 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LII/362/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/350/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2018 5602 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LII/360/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 5601 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gródek nad Dunajcem.
2018 5600 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/367/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok .
2018 5571 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr L/350/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2018 4398 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr L/351/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok .
2018 4397 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr L/348/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2018 3688 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z przyszkolnych sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2018 3154 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 3153 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gródek nad Dunajcem.
2018 3152 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/331/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gródek nad Dunajcem na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2102 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr XLVI/325/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLII/295/2017 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 25 października 2017 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem
2018 1850 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/326/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2018 rok.
2018 1849 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2018 roku.
2018 546 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/315/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.
2018 545 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/311/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2018 544 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, funkcjonującym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 543 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/309/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego, i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 542 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLIV/307/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
2017 8956 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/305/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 8955 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 8954 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 8953 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/301/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2017 7769 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem – Gmina Gródek nad Dunajcem
2017 7269 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 7268 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/296/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2017 6304 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/280/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2017 6267 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 6266 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie.
2017 6265 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/272/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem (ogłoszonej w Dz. Urzęd. Woj. Mał. w dniu 02-02-2017 r.)
2017 6264 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/270/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 4616 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 4585 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)
2017 4584 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie modernizacji istniejących kotłowni, palenisk węglowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” ze środków WFOŚiGW w Krakowie
2017 4459 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 2737 poz.1900 z dnia 20 maja 2005 r. zm. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 r., Nr 31 poz. 209 z dnia 12 lutego 2010 r., Nr 7291 z 14 grudnia 2012 r., Nr 7862 z dnia 9 grudnia 2015 r.)
2017 3792 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok.
2017 3771 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2017 3140 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 3139 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2017 roku.
2017 2820 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2740 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w  Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.
2017 2603 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 1070 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 1069 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2017 912 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/215/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gródek nad Dunajcem
2017 845 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gródek nad Dunajcem na 2017 rok
2017 444 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/212/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok.
2016 8025 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok .
2016 8024 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/205/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7690 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 7065 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/202/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.
2016 7064 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/200/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
2016 7063 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 7062 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/198/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 7061 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2016 r. dot. trybu udzielenia i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 sierpnia 2016 poz. 4803)
2016 5940 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 5763 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/65/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Gródek nad Dunajcem.
2016 4803 2016-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 4802 2016-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 4710 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 4581 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem.
2016 4580 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
2016 4579 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gródek nad Dunajcem.
2016 3537 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 3194 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
2016 3193 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Gródek nad Dunajcem” oraz ustalenia zasad i trybu jego nadawania
2016 2526 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2016 roku
2016 2525 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok .
2016 2004 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
2016 1930 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XX/142/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2016 rok
2016 1776 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. pod poz. 8096.
2016 1775 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XX/136/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2016 1552 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (opublikowana w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego dnia 02 kwietnia 2015 roku pod poz. 1991)
2016 1551 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 08 grudnia 2015, w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. pod poz. 7866
2016 1550 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2016 1261 2016-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIX/119/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1253 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 lutego 2016r. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 574 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 527 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 526 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2016 525 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2016 524 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/125/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Gródek n/Dunajcem pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 523 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/124/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych
2016 522 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
2015 8441 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 8118 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/47/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. pod poz. 2118)
2015 8096 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8011 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (opublikowana w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego dnia 02 kwietnia 2015 roku pod poz. 1991)
2015 7870 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7869 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie opłaty miejscowej
2015 7868 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 7867 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2015 7866 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 7865 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/51/2015 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, opublikowanej w Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. pod poz. 2063
2015 7864 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 7863 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 15 luty 2013 roku pod poz. 1460 r.)
2015 7862 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 2737 poz.1900 z dnia 20 maja 2005 r. zm. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 r., Nr 31 poz. 209 z dnia 12 lutego 2010 roku Nr 7291 z 14 grudnia 2012 r.)
2015 6620 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Gródek n/Dunajcem oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6619 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 października 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 6618 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 6606 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 4971 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 4239 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 4109 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
2015 4107 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Gródek nad Dunajcem
2015 4106 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Gródek nad Dunajcem
2015 4105 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. U. Woj. Małopolskiego 2015 r.poz.1991).
2015 3155 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2011, Nr 265 poz. 2138 zm. Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 5417)
2015 3154 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/46/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2015 roku
2015 3153 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Gródek n/Dunajcem w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 2569 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2015 rok
2015 2118 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 2117 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2015 roku
2015 2063 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2015 1991 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1990 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1989 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1941 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej.
2015 1940 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1589 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1015 2015-02-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/23/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. Budżet na rok 2015
2015 888 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/136/2008 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 09 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 887 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
2015 379 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 7269 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 7229 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6367 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/356/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2014-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
2014 6366 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LVII/357/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 5432 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LV/347/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 5431 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LV/343/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 5417 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/349/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2011Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. U. Woj. Małopol. z 2011 Nr 265, poz. 2138)
2014 5416 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/344/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem
2014 5415 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/350/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 4487 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/341/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3926 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LIII/339/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3919 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LII/328/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3918 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2014 rok
2014 3353 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr L/304/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 3352 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII/335/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2014 roku
2014 2165 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/320/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2014 2164 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/313/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
2014 2163 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/307/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2034 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/292/201 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2014 828 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr L/300/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 827 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr L/299/2014 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie nadania imienia „Bł. ks. Jerzego Popiełuszki” szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Jelnej
2014 170 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014-2020 na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2013 7578 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.
2013 7503 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2013 7463 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7462 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7029 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 5911 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 4849 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok .
2013 4848 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 lipca 2013r. o zmianie UCHWAŁY NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4851 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/264/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 4850 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/265/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.2013.3761 zmienionej uchwałą nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013 roku ogłoszonej w Dz.Urz.Woj.2013.4124
2013 4194 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 4124 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem
2013 4123 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 4081 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Filii w Tropiu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce-Brzezinach.
2013 3763 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu utwardzonego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w miejscowości Roztoka –Brzeziny
2013 3762 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu utwardzonego oraz chodnika zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lipie
2013 3761 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem
2013 3749 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z przyszkolnych sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 3748 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sienna - Gmina Gródek nad Dunajcem
2013 3747 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 2013r.
2013 3746 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej.
2013 3745 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok .
2013 3065 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad Dunajcem na 2013 rok
2013 2748 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2013 1901 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gródek nad  Dunajcem na 2013 rok
2013 1770 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie  kosztów pogrzebu
2013 1769 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2013 1768 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do korzystania z bezpłatnych posiłków i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku
2013 1767 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gródek nad Dunajcem.
2013 1766 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.
2013 1483 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA ROK 2013
2013 1482 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1472 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 1471 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1460 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1459 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1458 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
2013 926 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/99 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Siennej, Nr XVI/151/2004 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 08 lipca 2004 roku (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 18 poz. 281 z 1999 r. i Nr 236 poz.2624 z 2004 r. ) .
2013 844 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012
2013 654 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2013 474 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Gródek nad Dunajcem na stałe obwody głosowania
2012 7306 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 7305 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2012 7293 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7292 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 7291 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku ( Dz.Urz. Woj. Mał. Nr 2737 poz.1900 z dnia 20 maja 2005 r. zm. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz Nr31 poz. 209 z dnia 12 lutego 2010 roku)
2012 6280 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 6279 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/40/99 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 18 poz.277 z 1999 r.)
2012 6248 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Podolu-Górowej (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 111 poz. 1419 z 2003 r.)
2012 6247 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2003 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Jelnej, Nr XVI/150/2004 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 08 lipca 2004 roku (Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 111 poz. 1421 z 2003 r. i Nr 236 poz.2623 z 2004 r. )
2012 5271 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
2012 5207 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 października 2012r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
2012 5206 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 4953 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 4317 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 3950 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 3682 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 r.
2012 3217 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/80/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2012 3216 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 rok
2012 3026 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 2767 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy GRÓDEK NAD DUNAJCEM w 2012 roku
2012 1612 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2009r Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem  z dnia 15 kwietnia 2009r dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2013 oraz zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1611 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz zmiany Uchwały Budżetowej Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012 .
2012 1111 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Gródek nad Dunajcem.
2012 646 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 25 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012
2012 198 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 6585 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej
2011 6584 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6583 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
2011 6588 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok , oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 6587 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6586 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5584 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 5080 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 4073 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok , oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 3737 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .
2011 3264 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok , oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 3166 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
2011 2703 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 2705 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok
2011 2706 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2011 rok.
2011 2138 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1785 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .
2011 1695 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 11 października 2007 r. Nr 719 poz.4730/)
2011 304 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
2011 219 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2011 220 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
2010 6072 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w art.13 a, ust.2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
2010 6073 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sprawie wyznaczenia obszarów, wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.13b ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
2010 5857 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gródek nad Dunajcem w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5858 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
2010 5859 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
2010 4997 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 września 2010r. w sprawie wykreślenia drzew z rejestru pomników przyrody
2010 4998 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2010 4999 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gródek n/Dunajcem.
2010 4722 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie.
2010 4204 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLV/344/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 4205 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLVI/347/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem.
2010 4206 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLVI/355/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem , oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok.
2010 3367 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 3083 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/10 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie
2010 3084 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/10 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 2182 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/304/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1951 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XL/301/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń dotyczących pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 1691 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia obwodu głosowania dla Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 1692 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie Zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 1328 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/303/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .
2010 1279 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/306/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gródek nad Dunajcem
2010 1288 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/308/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: Zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok
2010 437 2010-03-09 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010r
2010 211 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2009r Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 15 kwietnia 2009r dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 387 poz. 2780 z 2009r z późn. zm.).
2010 210 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem(Dz. Urzęd. Woj.Mał. Nr 337 poz.3556 z 2004 roku z późn.zm.)
2010 209 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/05 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 31 marca 2005 roku (opublikowanym w Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 2737 poz. 1900 z dnia 20 maja 2005 r.; zm.Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 957 poz. 6008 z dnia 28 grudnia 2006 roku)
2010 70 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek n/Dunajcem na 2009 rok