Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 345

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6788 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/73/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019.
2019 6787 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/68/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorlice.
2019 5222 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
2019 4419 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4418 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4417 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4416 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2019 4415 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gorlice
2019 4414 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych  art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2019 3098 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3097 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Gorlice.
2019 3096 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2019 r.
2019 1255 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/19/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
2019 1254 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gorlice
2019 1220 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zagórzany
2019 1219 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Szymbark
2019 1218 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stróżówka
2019 1217 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Ropica Polska
2019 1216 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kwiatonowice
2019 1215 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kobylanka
2019 1214 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Klęczany
2019 1213 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dominikowice
2019 1212 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bystra
2019 1211 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Bielanka
2019 405 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 404 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego
2019 403 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok
2019 402 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 8574 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9 /18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8573 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/8 /18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8572 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gorlice
2018 7523 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/428/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7268 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/431/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 7267 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/429/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2018 7266 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/427/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gorlice
2018 6274 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/423/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Gorlice innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 6273 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/421/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 6272 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/419/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gorlice
2018 6271 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/418/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach
2018 6270 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/417/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/225/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Oświatowemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Gminy Gorlice
2018 6269 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/416/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 września 2018 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
2018 5102 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/411/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5101 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/409/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5100 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/404/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice
2018 5099 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/403/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 4886 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/407/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 314/3, działka Nr 101/1
2018 4885 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/406/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany część działki Nr 102/13
2018 4743 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/405/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3894 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/397/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 3893 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/391/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2018 3101 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/388/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
2018 3100 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/387/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2018 3099 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/386/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2018 3098 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/385/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2018 3097 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/383/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3096 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/380/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2018 r.
2018 2524 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/377/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2523 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/376/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1590 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/375/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gorlice
2018 1589 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/372/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działki Nr 2072/3
2018 1588 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/371/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działki Nr 1059
2018 1587 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/370/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka część działki Nr 1251, część działki Nr 404/2
2018 1586 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/369/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka Nr 1491/21
2018 1585 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/368/18 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki Nr 344/1, część działki Nr 535, część działki Nr 1748/5
2018 758 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/363/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2018 691 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/365/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018.
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/362/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gorlice
2018 170 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/357/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 169 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/356/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 8182 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/353/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
2017 8181 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/350/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorlice w latach 2018 – 2023.
2017 8180 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/349/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorlice na lata 2017 – 2020 ".
2017 7237 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/345/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7236 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/341/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2017 7235 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/340/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 270593K w Szymbarku
2017 7234 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/339/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2017 5853 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawię przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2017 r.
2017 5852 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/321/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działek Nr 429/1, 429/2, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 400/2, 398, 397, 396/1, 396/2, 396/3, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 385, 384, 378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 374/2, 373/2, 347, 346, 345, 344, 343, 334
2017 5851 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/320/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/5, 5, 6/1, 6/3, 6/5, 6/6, 31
2017 5850 2017-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/319/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 1731, 1738, 1748/1, 1748/3, 1748/4, 1748/5, 1752/3, 1755/2, 1755/6, 1755/8, 1756/2, 1756/3, 1756/5, 1757
2017 5787 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/334/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5765 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/313/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5764 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorlice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 4882 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/310/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1921/2, część działki Nr 1969/8, działka Nr 1981/2
2017 4881 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/309/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark ( plany A, B ) działka Nr 187/2, działka Nr 202/1, część działek Nr 204/1, 204/2, część działki Nr 1650/1
2017 4880 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/308/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 480/1 (część działki Nr 480/4 po nowym podziale)
2017 4879 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/307/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 264, działki Nr 32/3 i 32/5
2017 4878 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/306/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 2 część działki Nr 24, część działki Nr 17/3
2017 4877 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/305/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 77, działka Nr 975/1
2017 4860 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/304/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 314/2
2017 4859 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/303/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka Nr 309/1 i część działki Nr 309/2, część działek Nr 1539/35, 1539/73
2017 4858 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/302/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 308, 310, 312/24, działka Nr 312/16, część działki Nr 1855/1
2017 4856 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVI/301/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkole podstawowej i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Gorlice
2017 4809 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/300/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3756 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/290/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych nr 270546K w miejscowości Klęczany oraz nr 270636K w miejscowości Zagórzany.
2017 3755 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/287/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3386 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/281/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Gorlice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 3385 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 2271 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/260/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2052 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/262/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gorlice
2017 2051 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/261/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
2017 2050 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/268/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1933 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/258/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Gorlice
2017 1055 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/242/17 Rady Gminy Gorlice z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2017 636 2017-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/238/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na 2017 rok
2017 99 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/236/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 7869 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XX/226/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7303 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XX/225/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz nadania statutu Oświatowemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Gminy Gorlice
2016 6505 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/216/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) działka Nr 1225, część działki Nr 2127/3
2016 6504 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/215/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki Nr 210/2, działka Nr 1659/3
2016 6503 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/214/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki Nr 112
2016 6502 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/213/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka działka Nr 566/1 i część działki Nr 567/1, część działek Nr 742 i 743
2016 6501 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/212/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 189/4
2016 6500 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działka Nr 18
2016 6499 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 164/4, część działki Nr 1464/4 i działka Nr 1465/13, działka Nr 1799/6
2016 6195 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/221/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 6194 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/219/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2016 6193 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/218/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2016 6192 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/217/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2016 6004 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/204/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 5916 2016-10-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/190/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Klęczany działki Nr 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 102/2 i część działek Nr 2, 3, 8, 102/12, 102/13, 103/11, 304, 104, 93
2016 5798 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/202/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Warsztatów Terapii Zajęciowej
2016 4644 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3702 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 3683 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3682 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/175/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice.
2016 3186 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XV/169/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2682 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/161/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 2470 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gorlice II – wieś Kobylanka część działek Nr 404, 409/1, 409/3, 409/4, 417/1, 426/1 427/2, 427/3
2016 2469 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki Nr 470
2016 2386 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/143/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Gorlice
2016 2385 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2, 188/3, 188/2
2016 2316 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2016 1432 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 927 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wsie Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Zagórzany
2016 926 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wsie Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Zagórzany
2016 879 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
2016 878 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
2016 590 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/126/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 589 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/125/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 1954, część działek Nr 1855 i 1868/1, część działki Nr 1867/7, działka Nr 612, działka Nr 832 i część działki Nr 833, część działki Nr 396/1 i działka Nr 396/2
2016 588 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki Nr 1249/1, część działek Nr 1946/1, 1946/2, część działki Nr 1263/1, działka Nr 1276/1
2016 587 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/123/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 295/1, część działki Nr 833/3
2016 586 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działki Nr 44
2016 585 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/121/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka część działki Nr 858/2, część działki Nr 1042
2016 584 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/120/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 1727, część działek Nr 1701/6, 1701/7, działka Nr 235/6
2015 8429 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/115/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 8059 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/114/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/106/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8058 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/113/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7602 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/118/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach.
2015 7508 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/117/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wspierania edukacji uczniów uzdolnionych
2015 7507 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/112/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2015 7506 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/111/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2015 6330 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/108/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6329 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/106/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6328 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/105/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2015 6327 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/104/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6326 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/103/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2015 6325 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr X/102/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Gorlice
2015 5440 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5439 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w ramach zadań własnych gminy
2015 5438 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1475/5, część działki Nr 1126/6, działki Nr 1306/4, 1306/5, część działki Nr 1306/2
2015 5437 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działki Nr 783/2
2015 5436 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 858/1, część działki Nr 261 (działka 261/1 po nowym podziale), działka Nr 974, działka Nr 971, część działki Nr 1074/1, część działki Nr 194
2015 5435 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działki Nr 744/4, 744/5, działka Nr 794/2
2015 5434 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działki Nr 898
2015 5433 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki Nr 343/19, część działek Nr 918 i 925
2015 3839 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3811 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 17 czerwca 2015r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2755 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 2754 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/61/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Gorlice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 2730 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/66/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2729 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 2728 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI/64/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1757 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1756 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany część działki nr 2034/11, działki nr 617/1, 617/2, 617/3, część działki nr 620/2, część działki nr 2056/1, część działki nr 257, część działki nr 817, część działki nr 2097/3, działki nr 1582/2, 1583/11
2015 1755 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Szymbark część działki nr 1487/1, działka nr 1264/3 i część działki nr 1264/1, działka nr 98
2015 1754 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki nr 309, działka nr 273, część działki nr 272/2
2015 1753 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska działka Nr 13/4
2015 1752 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice część działki nr 372, działki nr 595 i 593, część działki nr 700
2015 1751 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka część działek nr 828/3 i 828/5, część działki nr 739/1 ( część działki nr 739/6 wg nowego podziału), część działki nr 238/1, część działki nr 993/1, działka nr 1083
2015 1750 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Klęczany część działki nr 189, część działki nr 203/5, działki nr 155/3, 154/5, część działki nr 304, działka nr 14, działka nr 17, część działek nr 303/2, 302/6
2015 1749 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki nr 667/2, nr 1585/2, działki nr 666/2
2015 1748 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice część działki nr 396/2, część działki nr 531/2 działka nr 532/2, część działki nr 1800, działka nr 1464/10, część działki nr 1660/1, działka nr 1717/2, działka nr 479/5 i część działki nr 480/1, część działki nr 1414/63, działka nr 1539/94, działki nr 693, 694 i część działki nr 695/2
2015 1747 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice i Gminy Gorlice II – wieś Bystra część działki nr 780, działka nr 923, działka nr 1018/4, część działek nr 1018/2 i nr 1018/5
2015 1658 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 545 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Gorlice oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 250 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
2015 249 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 7424 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 7183 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na niektórych obszarach Gminy Gorlice
2014 7182 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice
2014 6932 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/327/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 6931 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/326/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działek Nr 1500/7, 1500/6, 1500/4, 1497, 1496/2, 1496/1, 1494, 1493, 1492, 1489/3, 1489/2, 1489/1, 1488/1, 1487/2, 1487/1, 2250/1 (2250/14 po nowym podziale)
2014 6930 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 157, 158/1, 158/2, 158/4, 159, 160/3, 160/6, 973
2014 6929 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/324/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Ropica Polska działka Nr 177/5
2014 6928 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/323/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działek Nr 290/1, 291/1, 292/5, 285/5, 286/8
2014 5428 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 5427 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/314/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 5426 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/303/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 3944 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 2464 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/301/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2014 1818 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice
2014 1722 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2014 1721 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 859 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 działki Nr 2114/1, 2115, 2117
2014 679 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 678 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/14 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 511 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 7468 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2013 7467 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2013 7466 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 6141 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/245/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 6140 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/247/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
2013 5451 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 4754 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 3157 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1886 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/214/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorlice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1885 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/212/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1884 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/211/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
2013 1883 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/210/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Statutu Oświatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Gminy Gorlice
2013 1871 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/213/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013 – 2017
2013 1284 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/204/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany
2013 1205 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/208/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 1204 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XX/201/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2013 827 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/197/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 643 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/195/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 7398 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2012 7262 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2012 7261 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 7260 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice
2012 7218 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gorlice
2012 7217 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7216 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorlice
2012 7215 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5914 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/166/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice
2012 5912 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 11 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Gorlice
2012 5867 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 5866 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5210 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 4926 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorlice i jej jednostkom podległym
2012 4703 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI/156/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice.
2012 4457 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 .
2012 4170 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów
2012 3967 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów
2012 3568 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kwiatonowicach
2012 3567 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/141/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
2012 3396 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3395 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3394 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 2588 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2572 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorlice
2012 2565 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/130/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2012 1974 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1866 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 826, działka Nr 2096/2
2012 1865 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/117/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1317 (część działek Nr 1317/1, 1317/2 wg nowego podziału), część działki Nr 1173/5, część działki Nr 1864, część działek Nr 1948/1, 1948/2, 1948/3, część działki Nr 1972/2, część działki Nr 1987/1, część działek Nr 1952/4, 1952/5
2012 1864 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark (plany A, B) część działki Nr 640/1, część działki Nr 1713/1, część działki Nr 2045/1, część działki Nr 1553/1
2012 1863 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/115/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 część działki Nr 212
2012 1862 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 część działki Nr 79/2, część działki Nr 528/1 (część działki Nr 528/3 wg projektu podziału), część działki Nr 1247/2, część działki Nr 1955/1, część działki Nr 1864/2
2012 1861 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 działki Nr 1125/1, 1125/2
2012 1860 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B) działki Nr 10/1, 27/1
2012 1859 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B) część działki Nr 895/5
2012 1858 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 34/1
2012 1857 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/109/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 413/1, 413/2
2012 1856 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 452/3
2012 1855 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 2, część działek Nr 65, 66/1, 66/2, część działki Nr 199 (część działki Nr 199/2 po nowym podziale), część działki Nr 239/2, działka Nr 351/3, działka Nr 487/1, część działki Nr 830, część działek Nr 835 i 836 (działki Nr 835/2 i 836/2 wg nowego podziału)
2012 1854 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 2 działka Nr 13/1
2012 1853 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 1 część działek Nr 643/2, 643/3, część działek Nr 990/2, 990/3, część działki Nr 1036/1, działka Nr 1056/1, działka Nr 781/4
2012 1852 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działek Nr 783/2 i 783/5
2012 1850 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 456, część działki Nr 991/1, część działki Nr 88, część działki Nr 939, część działki Nr 1331
2012 1851 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A, B, C) część działki Nr 1041, działka Nr 1220/2
2012 1849 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działki Nr 154/2
2012 1848 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice (plany A, B) działki Nr 39/1, 40/9, część działek Nr 37/3, 38/1, 40/13, część działki Nr 1414/54
2012 1847 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 485/2, działka Nr 698/2, część działki Nr 1648/3, część działki Nr 383/12
2012 1846 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bystra (plany A, B, C) część działki Nr 48, część działki Nr 987/1
2012 1845 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/97/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra działki Nr 1825, 1823/5, część działki Nr 207, część działki Nr 1850 (część działek Nr 1850/1, 1850/2 wg nowego podziału)
2012 1844 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 775, 776
2012 1843 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka część działki Nr 341
2012 1059 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 .
2012 782 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2012 733 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 grudnia 2011r.
2011 7256 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 7257 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2011 7258 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6172 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2011 6173 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania
2011 6109 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy Gorlice
2011 6108 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2011 6111 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 6110 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 4555 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 3738 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorlice.
2011 3316 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru z rzeki Ropy w miejscowości Kobylanka w ramach powszechnego korzystania z wód
2011 3317 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2011 3248 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3247 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 3250 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3249 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 2276 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2011 2277 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/29 /2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 .
2011 2270 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 23 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1290 2011-04-01 Budżet Budżet nr IV/12/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK
2011 1044 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorlice
2011 1004 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2009 r. Nr XXVIII/266/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gorlice
2011 1046 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów
2011 1045 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gorlice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Kwiatonowicach
2011 480 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gorlice
2011 329 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 .
2011 330 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2010 5986 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 5939 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/362/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 i 2 działka Nr 217, część działki Nr 870, działka Nr 815, działka Nr 1381
2010 5938 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka ( plany A, B ) działka nr 515
2010 5937 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka działka nr 600/1, działka nr 488/1, działka nr 268 i część działki nr 970/3, część działki nr 293 (część działki nr 293/2 wg nowego podziału)
2010 5940 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark część działki nr 1928
2010 5943 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) działka Nr 250
2010 5942 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 128/4
2010 5941 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany działka Nr 480, część działki Nr 1820/4
2010 5880 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3
2010 5881 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka działka Nr 1330/2, część działki Nr 966/4, część działki Nr 26
2010 5878 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działki nr 324 i 325/1
2010 5879 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 666/2, działka Nr 395/2
2010 5882 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A B C) działka Nr 1229
2010 5885 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice działka Nr 751
2010 5886 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 1 działki nr 226 i 244, działka nr 567/3
2010 5883 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice działka nr 659
2010 5884 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice działki Nr 631, 632, 633, 634, 635
2010 5854 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5855 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/368/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zasad ich rozliczania
2010 5856 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorlice
2010 4318 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 4153 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVIII/326/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4154 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie poboru żwiru z rzeki Ropy w miejscowości Szymbark w ramach powszechnego korzystania z wód
2010 3903 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVIII/331/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3904 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XXXVIII/342/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3147 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 .
2010 1863 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 1864 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice działka nr 1462/30
2010 1326 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu oraz pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi gminnej w Kobylance
2010 1325 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Oświatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Gminy Gorlice
2010 1327 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Gorlice
2010 1152 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 1149 2010-04-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/287/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2010r.
2010 1153 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 934 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 147 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
2010 148 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009