Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 307

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6784 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 6783 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza
2019 6782 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2019 5968 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gołcza oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5967 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/62/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5605 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 4124 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 4123 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2019 4122 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2019 4121 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 4120 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2019 2565 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2019
2019 2564 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2019 2563 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 2562 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2019 1424 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok
2019 43 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2019 44 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2019 ROK
2019 25 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza
2018 8927 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8926 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8925 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 7827 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/355/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia opłat za wynajem hali pneumatycznej w Szreniawie
2018 7826 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/354/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołcza
2018 7825 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/353/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 7824 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/352/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 7823 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/351/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 7822 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/350/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7821 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/349/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2019
2018 7820 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/347/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 7338 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/343/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gołcza
2018 6695 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LII/341/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 6694 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LII/340/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w dziennym domu pomocy, w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, klubie samopomocy, w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 6256 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LI/338/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 5938 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/337/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza
2018 5937 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/335/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gołcza
2018 5610 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/328/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 5551 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/334/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Gołcza
2018 5550 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/332/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2018 5223 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/326/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 5222 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/323/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2018 4186 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/317/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 4039 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/312/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 3729 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 2952 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 2951 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/302/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2950 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/301/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2949 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/300/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzysstania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Gołcza
2018 2948 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XLIV/297/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bedomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2018
2018 1835 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/296/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Gołcza do osiedlenia się na terenie gminy Gołcza
2018 1834 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2018 1833 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/18 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok
2018 512 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/286/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2018 511 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/284/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołcza
2017 9071 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/280/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2018 ROK
2017 9070 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/278/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 9069 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy
2017 9068 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2017 9067 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/274/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2017 8890 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2017 7339 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/272/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem hali pneumatycznej w Szreniawie
2017 7338 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/271/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 7337 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/265/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 7336 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/264/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7335 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/263/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 7334 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/262/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
2017 7333 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/261/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2018
2017 7332 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/259/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Gołcza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 6384 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/251/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 6383 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysocicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wysocicach
2017 6382 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szreniawie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szreniawie
2017 6381 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy
2017 6380 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2017 6379 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/246/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 6378 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 5786 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/240/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 4916 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/238/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem hali sportowej w Gołczy
2017 4915 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/233/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 4033 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/224/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 3466 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/220/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 3465 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/219/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2017 3464 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2017 2892 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Gołczy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe
2017 2890 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 2889 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2888 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2017
2017 1723 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 1722 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2017 1721 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2017 1720 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołcza
2017 1079 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/194/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza
2017 1078 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania
2017 1077 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 430 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2017 272 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/181/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2017 rok
2017 271 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Czaplach Wielkich
2016 7908 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/172/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 7466 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/171/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza
2016 7207 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/174/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2016 6559 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Gołcza
2016 6558 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6557 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/167/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6556 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/166/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 6555 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6554 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/164/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2017
2016 5904 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/161/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 5702 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2016 5701 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/158/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 5316 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/147/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 5233 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/149/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/130/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2016 4637 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/144/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 4636 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/143/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2016 4172 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/138/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 4141 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4140 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/130/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasenta należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2016 4139 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/129/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gołcza w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2016 4138 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4137 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/127/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2016 3661 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza
2016 3451 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/120/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy
2016 3142 2016-05-20 Uchwała Uchwała Nr XX/111/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 3115 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/118/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2016 rok
2016 1984 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/113/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1983 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/112/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołcza oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1982 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/108/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2016 1981 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/188/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego
2016 1980 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2016
2016 725 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 449 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2016 14 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2016 rok
2015 8536 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/92/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2015 8535 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/91/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 8226 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/89/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/332/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 8225 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/88/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 8224 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/87/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8223 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8222 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XV/85/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 8177 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XV/84/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8176 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2016
2015 6863 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 listopada 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 6187 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 6186 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza oraz nadania jej Statutu
2015 6185 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza
2015 5203 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 4825 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XI/59/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 4326 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 3654 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 3653 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Gołcza w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3073 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Nr XXXVI/235/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.
2015 2428 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica
2015 1877 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2015
2015 1384 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 1383 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2015 1382 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gołcza  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 465 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2015 rok
2015 464 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 385 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2015 293 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 7374 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 6825 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr LIV/333/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2014 6798 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/336/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2014 6797 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/332/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 6796 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/331/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 6795 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/330/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6794 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/329/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6793 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/328/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6792 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/337/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 6791 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/327/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2015
2014 6048 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr LIII/325/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 5346 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LII/320/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 5181 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr L/312/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 3284 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 3274 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLV/294/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2014 rok
2014 2998 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/304/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza
2014 2086 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/288/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2014 1955 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/293/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołcza w roku 2014
2014 1744 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XLI/270/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2014 747 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/278/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 746 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/277/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 745 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/275/14 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 534 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/260/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołcza na 2014 rok
2013 7910 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/268/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 7909 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/267/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołcza
2013 7908 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/266/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gołcza
2013 7103 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 7102 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 7101 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7100 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7099 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7098 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2014
2013 6036 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok.
2013 5548 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza
2013 5383 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 4871 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 4469 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2013 4468 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2013 4094 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 3903 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2013 3571 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy
2013 2887 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2013
2013 2733 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 2437 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2013 rok
2013 1948 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczacego lokalizacji farm wiatrowych
2013 1947 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasenta należności opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Gołcza
2013 1946 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1945 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 1944 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza
2013 1360 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/13 Rady Gminy Gołcza z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 788 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2013 ROK
2013 787 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2013 436 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Gołcza
2013 416 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego
2013 408 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.
2013 253 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 252 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 241 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gołcza w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2013 240 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołcza
2013 230 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Gołcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 229 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 228 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołcza
2012 7241 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 7172 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 7171 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7168 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 7167 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 7166 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 7165 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2013
2012 5194 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/156/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 5159 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/159/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału gminy Gołcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5158 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2012 5104 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 4705 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 4704 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy.
2012 4692 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 4618 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/24/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza
2012 3747 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr ewid. 316/14 i 316/15 w miejscowości Przybysławice.
2012 3618 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/141/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok.
2012 3127 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 2386 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gołcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2012 2385 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2384 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w 2012 roku
2012 2310 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy.
2012 2309 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 1461 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 1406 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gołcza
2012 1223 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 988 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gołcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2012 891 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej
2012 890 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/102/12 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczoną wodociągami gminnymi
2012 887 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Gołcza na 2012 rok
2012 574 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Gołcza
2012 190 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 6465 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo, a stanowiących własność Gminy Gołcza
2011 6323 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6324 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6325 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5775 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5776 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 5773 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok
2011 5774 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy Gołcza do celów podatku rolnego na rok 2012.
2011 5779 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 5780 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5777 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 5778 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 4940 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat oraz zasad rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 4941 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 12 października 2011r. w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 4803 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4282 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 3981 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2011r. zmiany Uchwały Nr XLIII/283/06 Rady Gminy w Gołczy z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i dyskotek.
2011 3736 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok
2011 2550 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych o funkcji dojazdowej.
2011 2551 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie aktualizacji dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych wraz z określeniem ich aktualnych parametrów technicznych.
2011 2526 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mostku
2011 2525 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplach Wielkich
2011 2528 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 39/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mostku.
2011 2527 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/ 38/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czaplach Wielkich.
2011 2246 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości oraz podania do publicznej wiadomości opinii ekspertów dotyczącej obszarów, na terenie, których stwierdzono czynne osuwisko.
2011 2111 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 1553 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołczy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1554 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
2011 1519 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 1391 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GOŁCZA NA 2011 ROK
2011 978 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
2011 979 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2011 rok.
2011 166 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 5459 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/269/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 5291 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/270/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gołcza i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5292 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LII/271/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy.
2010 5053 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/256/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat oraz zasad rozliczeń za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5054 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/257/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołcza".
2010 5055 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/258/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/224/05 Rady Gminy w Gołczy z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza.
2010 4546 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/261/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4545 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/260/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4547 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/262/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 4549 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/264/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2010 4548 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LI/263/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 4244 2010-10-26 uchwala Uchwała nr L/254/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 3740 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIX/252/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
2010 2227 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok
2010 1582 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/241/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 1219 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
2010 872 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 389 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLII/229/10 Rady Gminy Gołcza z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2010 rok.
2010 355 2010-02-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/220/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok
2010 329 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
2010 330 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/223/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2009 rok.
2010 56 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLI/224/09 Rady Gminy Gołcza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Gołcza na 2009 rok