Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 374

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7314 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 6691 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 6074 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2019 6073 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2019 6072 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2019 6071 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 5858 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 5836 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 5091 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 4649 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 4077 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 3588 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2019 3473 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Gdów
2019 3472 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 2585 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 2481 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2480 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w oddziałach mieszanych, obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 2479 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 1608 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 1457 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok
2019 1363 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2019 1362 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gdów oraz trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2019 834 2019-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/26/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 833 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2019 659 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2019 658 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2019 651 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Targowiska "Mój Rynek" w Gdowie
2019 27 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 7962 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/425/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2018 7961 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/423/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”
2018 7960 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/422/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”
2018 7959 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/420/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 7958 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVIII/417/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 7008 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr LVII/415/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 6661 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LVI/412/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów
2018 6308 2018-09-21 Uchwała Uchwała Nr LVI/402/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 6264 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LVI/410/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Gdów
2018 6263 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr LVI/408/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2018 6125 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/411/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Rabie w ramach inwestycji pod nazwą "Obwodnica Gdowa - etap II"
2018 6124 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/407/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gdów
2018 6123 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LVI/406/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak również w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Gdów
2018 5516 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LV/396/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 5345 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr LV/400/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2018 5194 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/390/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 4350 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/389/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 4349 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/377/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 4293 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/388/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie
2018 4163 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LII/371/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektów pn. ,, Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe” oraz „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz lub biomasę ” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Gdów
2018 3701 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr LII/369/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 3557 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr LII/374/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/277/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 3511 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr LII/373/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3054 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr L/358/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 2601 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr L/367/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1983 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/357/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/416/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2018 1982 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/355/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2018 1955 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/345/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 1819 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/348/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gdów oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do ich udzielania
2018 1685 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/350/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/277/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2018 1569 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/351/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1157 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/343/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2018 1156 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/342/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2018 1139 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/339/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 rok
2018 914 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLVI/329/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 802 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLVI/326/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2018 568 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/337/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/336/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2018 85 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/335/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 84 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/334/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów
2018 83 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/332/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gdów oraz trybu przeprowadzania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 9043 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 8839 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/325/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienie osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Gdów
2017 8838 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/324/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów oraz przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Gdów
2017 8837 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLV/323/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8040 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/316/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 8035 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/312/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 7868 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/314/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2017 7604 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 6756 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/310/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Hali sportowej w Gdowie
2017 6187 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/297/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 6143 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2017 6128 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/302/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/221/2005 Rady Gminy Gdów z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów
2017 6106 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLI/304/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2017 5551 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL/283/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 4888 2017-07-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – OBSZAR B
2017 4873 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Raba Open River"
2017 4766 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 4412 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gdów instrumentem płatniczym
2017 4411 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 4305 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
2017 4304 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/257/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie
2017 3426 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 3013 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 3010 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 3004 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w trybie i sposobie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/361/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013 r.
2017 2999 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2879 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2017 2878 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2877 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
2017 2860 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 2859 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 2709 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1876 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 1770 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2017 1320 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2017 1319 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 rok
2017 675 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX/202/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 642 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2017 550 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX/205/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/416/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów
2016 7989 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/192/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 7683 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7672 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 7671 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6728 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/191/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 6727 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/190/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 6726 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 6725 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6724 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2016 6421 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bilczyce w jego granicach administracyjnych
2016 6240 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Hali sportowej w Gdowie
2016 6239 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 5738 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 5737 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie
2016 5720 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów
2016 5719 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5718 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2016 5717 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5716 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2016 5115 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 4503 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 4397 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Gdów
2016 3325 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 3235 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach i nadania statutu
2016 3094 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 2869 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”
2016 2511 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/146/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów
2016 2294 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
2016 2293 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 1680 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 1638 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1637 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 1133 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2016 rok
2016 863 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2016 456 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 8468 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 8308 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 8140 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2015 7884 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Gdów
2015 7572 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 7571 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 7570 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7569 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów
2015 7568 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7567 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok.
2015 6234 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 5723 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 5677 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/77/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2015 4989 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4988 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie
2015 4987 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 4985 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2015 4984 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 4983 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 r.
2015 3983 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/ 71 /2015 Rady Gminy Gdów z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gdów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej.
2015 3982 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 3855 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 3475 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/ 58 /2015 Rady Gminy Gdów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Gdów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 2947 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie :zmiany uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2015 2946 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 2380 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów.
2015 2379 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.
2015 2378 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok.
2015 1619 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - Obszar A
2015 1527 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok.
2015 1013 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2015 rok
2015 1007 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 753 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Nieznanowice-2"
2015 677 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i przyznawania każdemu z kryteriów liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 408 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok.
2015 235 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 7101 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr LX/453/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 7027 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr LX/458/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 7026 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr LX/ 455 /2014 Rady Gminy Gdów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2015 r.
2014 6001 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LIX/446/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 5923 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LIX/449/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2015 r.
2014 5904 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr LVIII/433/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 5891 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr LVIII/441/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5729 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LVIII/445/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 5099 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LVII/421/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4966 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LVII/430/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gdów
2014 4882 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/431/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów
2014 4881 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/427/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2014 4450 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LVI/412/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4442 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LV/399/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4437 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LIV/392/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4435 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LIII/388/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4433 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LII/381/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4430 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr LI/371/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4208 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr L/364/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 4184 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LVI/416/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów.
2014 4171 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/418 /2014 Rady Gminy Gdów z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gdów
2014 3621 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/407/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/271/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 3620 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/406/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/160/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2014 3208 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIV/397/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 22 maja 2014r. w sprawie herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej i pieczęci Gminy Gdów
2014 1925 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2014 rok
2014 1924 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 1923 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2014 1427 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LI/379/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.
2014 1426 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LI/377/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2014 1425 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LI/375/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/352/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 861 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr L/368/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 860 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr L/367/2014 Rady Gminy Gdów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 360 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2014 261 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 7682 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2013 7496 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gdów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 6921 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 6917 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/342/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości NIEGOWIĆ
2013 6916 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/341/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zręczyce
2013 6767 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 6766 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów
2013 6765 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2013 6764 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2014 roku
2013 6763 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 6065 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gospodarki Komunalnej w Gdowie.
2013 6064 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marszowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki ewidencyjne o numerach 367 (w części), 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/5, 378/6, 378/4, 378/2, 379/4, 379/5, 379/2, 379/3, 380/4, 380/5, 380/2, 380/3, 381/4, 381/5, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4,382/2,382/5.
2013 6063 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieznanowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23 ( w części), 26/3, 27/1,27/2.
2013 6062 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 5510 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierzchów w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 300, 301, 302, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 292 (w części), 314, 313, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 291 (w części), 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358,357, 356, 355, 354, 353, 352, 350, 351, 343, 342/1, 331, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 327, 326 (w części), 328/2 (w części), 328/1 (w części), 329/1 (w części), 329/2, 330 (w części), 331 (w części), 332 (w części), 677 (w części)
2013 5486 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 5484 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/217/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 5483 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2013 5482 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
2013 5481 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów
2013 5480 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 4967 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 4621 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki („Zmiana MPZP - Szczytniki 1”)
2013 4620 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krakuszowice („Zmiana MPZP - Krakuszowice 1”)
2013 4619 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa („Zmiana MPZP - Cichawa 1”)
2013 4147 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 3544 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/277/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich, oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3543 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/273/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 3119 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 2586 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
2013 2585 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu
2013 2582 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/271/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych skladników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 1824 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marszowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki ewidencyjne o numerach 367 (w części), 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/5, 378/6, 378/4, 378/2, 379/4, 379/5, 379/2, 379/3, 380/4, 380/5, 380/2, 380/3, 381/4, 381/5, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4, 382/2, 382/5
2013 1786 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok
2013 1785 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieznanowice w jego granicach administracyjnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 14/2, 14/1, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23 (w części), 26/3, 27/1, 27/2
2013 1743 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/229/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów
2013 1524 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kunice
2013 1523 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Podolany
2013 1402 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2013 rok.
2013 1257 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie.
2013 1256 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 248 /2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 1255 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Gdów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 943 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2012r. Budżet Gminy Gdów na rok 2013
2013 819 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 7734 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 7614 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
2012 7613 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów.
2012 7236 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie:określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gdów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.
2012 7235 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225 /2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7234 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów.
2012 7233 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 222 /2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2012 7150 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2012 6681 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 6594 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2012 6593 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6535 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6534 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2012 6533 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2013 rok
2012 6532 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6531 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 6430 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2013 r.
2012 5593 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów
2012 5592 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/206 /2012 Rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gdów.
2012 5217 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 4833 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 20 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4832 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 4624 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie określenia celu publicznego oraz warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Gdów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 4599 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany statusu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2012 4598 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: wskazania miejsc wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2012 4597 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 4380 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 3789 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 3768 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 2897 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na rok 2012
2012 2677 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 2483 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 2017 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 2016 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć
2012 1599 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny.
2012 1316 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.
2012 1037 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok
2012 772 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gdów na rok 2012
2012 243 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 7235 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /117/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7236 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV 376/2010 z dnia 22 stycznia 2010r dotyczącej określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2013 r
2011 7237 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 6737 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie
2011 6027 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/125/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2011 6028 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/126/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 5656 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5655 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2012 r.
2011 5657 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5659 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2012 r.
2011 5658 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podakowych na terenie Gminy Gdów
2011 5583 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 26 października 2011r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 5467 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 4843 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/ 104 /2011 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2011 4866 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 4420 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 4224 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 4012 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 3352 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 3353 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 2817 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów.
2011 2765 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2208 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 2227 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie.
2011 2062 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieniec w jego granicach administracyjnych, w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw (obszar „Wieniec - 1”)
2011 2063 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa: Wieniec, Jaroszówka i Nieznanowice, w zakresie poszerzenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw (obszar „Nieznanowice – 1”)
2011 2064 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2011 1895 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1896 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1897 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów
2011 1717 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok
2011 1718 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIX/271/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składnikówwynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 778 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 636 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2011 637 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/363/2009 Rady Gminy Gdów z dnia 12 listopada 2009 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej
2011 542 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Gdów z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok.
2010 6077 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/267/2005 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2010 6076 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/463/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6079 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 6078 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXX/469/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 5601 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/442/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 5600 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVI/438/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód
2010 5602 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/452/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gdowie.
2010 5604 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/456/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach.
2010 5603 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXX/470/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie.
2010 5198 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXX/465/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
2010 4800 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/464/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4799 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/463/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4798 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/460/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 4803 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4802 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/467/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gdów w 2011 r.
2010 4801 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXX/466/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów w 2011 r.
2010 4522 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr LXXIX/459/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 28 października 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 4478 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/454/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXI/412/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010 r, w sprawie:uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2010 - 2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2010 4479 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/455/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 21 października 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Nr LXXVI/438/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2010 4359 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXVI/436/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 3645 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LXXIV/425/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gdów oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3646 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LXXIV/427/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach
2010 3451 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/428/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzanach
2010 3450 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/426/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Gdowie.
2010 3449 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/424/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/222/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 17 listopada 2008r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 3452 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/429/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie i Centrum Kultury w Gdowie
2010 3455 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXVI/435/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 26 sierpnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 3454 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/431/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2010 3453 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXIV/430/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie.
2010 2906 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LXXIV/419/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 lipca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2922 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LXXIII/417/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 28 czerwca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2463 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/406/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Fałkowice, obejmującej działki nr 483/3 i 477/1 oraz część działki nr 546 na odcinku przyległym do w/w działek w miejscowości Fałkowice (obszar „Fałkowice - 1”)
2010 2421 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/389/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 4 marca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2420 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVI/381/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2010 2419 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXV/ 369/ 2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok.
2010 2422 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/398/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 marca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2424 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/407/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 20 maja 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2425 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/415/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 4 czerwca 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2423 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LXX/401/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 kwietnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok
2010 2418 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr Nr LXIII/ 366/ 2009 Rady Gminy Gdów z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 274 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXV/ 376/ 2010 Rady Gminy Gdów z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, przyznaną osobom i rodzinom objętym pomocą w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006-2013.
2010 179 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/ 367/ 2009 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2009 rok.