Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 380

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7000 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/69/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019  i  w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6224 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr IX/67/19 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2019 6223 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 5723 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dobra
2019 5716 2019-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminie Dobra
2019 5241 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 5240 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 5239 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracującychz grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra
2019 5236 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3683 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 2064 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019
2019 2063 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso
2019 2062 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobra i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2019 928 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2019.
2019 927 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Dobra z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobra na rok 2019.
2019 621 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2019
2019 620 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 8861 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/341/18 z dnia 17 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobra
2018 8860 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 8859 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra
2018 8858 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2018 8857 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2019 r.
2018 8856 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra
2018 8855 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 8051 2018-11-29 Uchwała Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Dobra z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 7725 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LI/344/18 Rady Gminy Dobra z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 7227 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/338/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 7153 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr L/342/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w 2019 roku.
2018 7152 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr L/341/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Dobra
2018 6761 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/332/18 Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2018 r. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Dobra
2018 6760 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018.
2018 5958 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/329/18 Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 5643 2018-08-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/327/18 Rady Gminy Dobra z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 5378 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/18 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018.
2018 5360 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLV/322/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2018 4520 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/321/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobra.
2018 4519 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Dobra miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4518 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/319/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 4517 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/318/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra.
2018 4516 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/317/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018.
2018 4515 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/315/18 Rady Gminy Dobra z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej
2018 3946 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2018 3945 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/309/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-360/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2014-2020
2018 3944 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIV/305/18 Rady Gminy Dobra z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 2368 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI-50/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2018 2367 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/301/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobra
2018 2366 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2365 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/299/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/142/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.
2018 2364 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/298/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/288/18 Rady Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 2363 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/297/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/279/17 z dnia 22 grudnia 2017  r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2018 r.
2018 2362 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/296/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII-376/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
2018 2361 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/295/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI-359/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020
2018 2360 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Dobra.
2018 2359 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/293/18 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2018
2018 1111 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/18 Rady Gminy Dobra z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 476 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/276/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018
2018 475 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/275/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2018 192 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/287/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-172/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz nadania statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
2018 191 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/286/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej
2018 190 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/281/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2018 189 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/279/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2018 r.
2017 8831 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XL/271/17 Rady Gminy Dobra z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 7997 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/263/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/209/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 7996 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 7995 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 7994 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/256/17 Rady Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany kotłów i urzadzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6803 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/255/17 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6802 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/17 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 6536 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/243/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 5446 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dobra
2017 5404 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/230/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-172/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
2017 5408 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Dobra
2017 5407 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/240/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Dobrej 545
2017 5406 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/239/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/80/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Dobrej nr 545
2017 5405 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 4537 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/251/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Bezpieczna Droga do Szkoły”
2017 4303 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Dobra z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 3366 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/220/17 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 3365 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/218/17 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.
2017 2958 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/217/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wieś Chyszówki
2017 2957 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 2705 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/209/17 Rady Gminy Dobra z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2002 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017.
2017 2001 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/201/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
2017 2000 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2017 1778 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/198/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
2017 1777 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
2017 1776 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/17 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 677 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Dobra z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2017
2017 289 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-185/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-173/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na rok 2017
2017 288 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-183/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Dobra oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 287 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-181/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę Dobra przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 286 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-178/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2017
2017 285 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-176/16 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 7622 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII-167/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 7490 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII-173/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na rok 2017
2016 7436 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-172/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dobrej
2016 7435 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-171/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2017 r.
2016 7434 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-169/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2016 7433 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII-168/16 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
2016 6663 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI-164/16 Rady Gminy Dobra z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 6251 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV-159/16 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 6203 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV-160/16 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Dobra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 5707 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-157/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII-149/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Dobra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 5706 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-156/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI-135/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016 roku odnośnie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5705 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-155/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI -137 /16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016 roku odnośnie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5704 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV-152/16 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 5144 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII-143/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra
2016 5076 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII-144/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Dobra
2016 4995 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII-149/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie:ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Dobra oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 4994 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII-147/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dobra.
2016 4993 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII-146/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 4855 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII-118/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobra, ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra
2016 4820 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr XXII-142/16 Rady Gminy Dobra z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 4524 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-139/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Dobra.
2016 4523 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-138/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4522 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-137/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4521 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-136/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
2016 4520 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-135/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 4519 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-134/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra.
2016 4518 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXI-133/16 Rady Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 3980 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XX-132/16 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 3936 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XIX-130/16 Rady Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 2917 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII-117/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 2804 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-121/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobra
2016 2803 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-119/16 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie; zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
2016 2324 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII-114/16 Rady Gminy Dobra z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016
2016 1577 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI-107/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2016.
2016 1574 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI-111/16 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.
2016 747 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XV/99/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2016
2016 720 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/97/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2016 291 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/101/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra
2015 8321 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dobra Nr XIII/80/15 z dnia 23 listopada 2015 r. dotyczącej utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dobrej nr 545
2015 8320 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2016 r.
2015 8319 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra
2015 8318 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIV-91/15 Rady Gminy Dobra z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 8040 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Dobra
2015 7661 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 7660 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt , grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2015 7659 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Dobra.
2015 7658 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
2015 7657 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2015 7656 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Dobrej 545.
2015 7655 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Dobrej nr 545.
2015 7654 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII-79/15 Rady Gminy Dobra z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 6772 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII-74/15 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 6646 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2015 5981 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/251/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu „Bezpieczna Droga do Szkoły”
2015 5867 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/73/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI-358/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra.
2015 5866 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2015 5865 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2015 5864 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku wiejskiego im. Stanisława Małachowskiego w Dobrej.
2015 5863 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI-68/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 5325 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 5287 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.
2015 4833 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr IX-57/15 Rady Gminy Dobra z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 4040 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII-54/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej
2015 3989 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII-55/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie:przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania pomocy w formie dożywiania dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Dobra.
2015 3988 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII-53/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego pod nazwą "Pierwszy dzwonek": polegającgo na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych.
2015 3987 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII-51/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 3403 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII-44/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2015r. zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015.
2015 2740 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI-39/15 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 2557 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2015 1795 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 1794 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zmiany gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.
2015 1793 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Dobra z dnia 20 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2015 1072 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV-23/15 Rady Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2015
2015 818 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2015 817 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Dobra z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 251 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie:określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłaczy kanalizacyjnych
2015 90 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2015
2015 89 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2015 56 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2015 r.
2014 7157 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2015 roku
2014 7156 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2014 7155 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Dobra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2014 7099 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr LIII-424/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 6962 2014-12-03 Uchwała Uchwała Nr LIII-426/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobra
2014 6519 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr LIII-429/14 Rady Gminy Dobra z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/14/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku leśnym na terenie Gminy Dobra.
2014 5933 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LII-420/14 Rady Gminy Dobra z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 5497 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LI-417/14 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 5344 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr L-415/14 Rady Gminy Dobra z dnia 13 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014.
2014 5087 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIX-407/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4975 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-411/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka część działek Nr 679, 680, 682/1
2014 4974 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-410/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 2283/2
2014 4973 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-409/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki część działki Nr 1553
2014 4972 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLIX-408/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów w Gminie Dobra
2014 4834 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII-404/14 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4130 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII-401/14 Rady Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4129 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVI-397/14 Rady Gminy Dobra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
2014 4128 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVI-396/14 Rady Gminy Dobra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4127 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLV-385/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4126 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIV-382/14 Rady Gminy Dobra z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2014
2014 4125 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIII-374/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na 2014 rok
2014 4124 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLII-367/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobra na 2014 rok
2014 4093 2014-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/14 Rady Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
2014 3315 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV-390/14 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania
2014 3093 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI-357/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2014 rok
2014 2452 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII-377/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dobra - wieś Dobra
2014 2451 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII-376/14 Rady Gminy Dobra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
2014 1496 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII-371/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania indywidualnych spraw związanych z przyznawaniem zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 1495 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII-370/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
2014 1494 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII-368/14 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2014 r.
2014 612 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL-349/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2014 499 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI-358/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Gminy Dobra
2014 500 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI-359/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014 – 2020
2014 501 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI-360/14 Rady Gminy Dobra z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2014 – 2020
2013 7921 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL-354/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały XXXIX-340/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2013 7920 2013-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XL-1/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Dobra
2013 7919 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL-355/13 Rady Gminy Dobra z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dobra.
2013 7853 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX-338/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 7451 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX-341/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2013 7450 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX-340/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2013 7449 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX-339/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 roku.
2013 6051 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-330/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013.
2013 5248 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII-328/13 Rady Gminy Dobra z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013.
2013 5092 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI-326/13 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 4872 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV-321/13 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 4712 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI-324/13 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej
2013 4405 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV-314/13 Rady Gminy Dobra z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013.
2013 3524 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII-306/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 3471 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2013 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXXI/289/13 z dnia 25 luty 2013 rok
2013 3167 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII-295/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 3089 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/301/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2861 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2860 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2859 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/13 Rady Gminy Dobra z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2088 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI-287/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2013.
2013 2085 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2084 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/13 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie : przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2013r. "
2013 845 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX-280/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2013
2013 758 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX-275/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2013 297 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/285/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra.
2013 296 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/283/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 295 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/282/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 219 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/284/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminy Dobra
2013 188 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/281/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7873 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/278/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
2012 7647 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/12 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra.
2012 7343 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII-257/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 7078 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 roku.
2012 6807 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawak podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra
2012 6806 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobra.
2012 6805 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6804 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 6803 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.
2012 6802 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2012 6801 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2012 6189 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII-253/12 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 5618 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/12 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5591 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 5413 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI-222/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 5412 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV-212/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 5098 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 34/6 (działki Nr 34/8, 34/10, 34/11 wg projektu podziału), część działki Nr 328
2012 5097 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce działki Nr 682,683
2012 5096 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działka Nr 821, działka Nr 495/6
2012 5095 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki działka Nr 2106
2012 5094 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działki Nr 1701, 1703
2012 5093 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działki nr 4249, 4250
2012 5092 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 1272/2
2012 5062 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 9/3
2012 5061 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża działka Nr 52/1
2012 5060 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działki Nr 646 i 647
2012 5059 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka Nr 3084
2012 5058 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 764
2012 5057 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 528, część działki Nr 1985, część działki Nr 5222
2012 5024 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra część działki Nr 2043/1
2012 4996 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska działka Nr 183, działka Nr 36
2012 4995 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce działka Nr 1226, część działki Nr 1040, działka Nr 1931
2012 4994 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki Nr 521/3
2012 4993 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka część działki Nr 275, część działki Nr 329
2012 4992 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec część działki Nr 1279, działka Nr 1539/3, działka Nr 459
2012 4991 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/12 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2012r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 6216, część działki Nr 2015 (część działki Nr 2015/1 wg nowego podziału)
2012 4623 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/219/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/49/99 Rady Gminy Dobra z dnia 11 marca 1999r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
2012 4595 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/218/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/04 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach filialnych
2012 4594 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/217/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r.
2012 4593 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXV/215/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
2012 4275 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.
2012 4242 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 3978 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV-208/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej
2012 3925 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII-190/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: programu dofinansowania budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 3729 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII-203/12 Rady Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 3683 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII-192/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 3554 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 2780 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXII -189/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej.
2012 2734 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXII-187/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 2731 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXII-191/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra.
2012 1944 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI-177/12 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 1620 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX-172/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 r.
2012 1619 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX-171/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej.
2012 1315 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 1269 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII-147/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2012 1112 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX-170/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.
2012 1109 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX-163/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 763 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011r. uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2012.
2011 7360 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII-144/11 Rady Gminy Dobra z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 6911 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI-135/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 6515 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI-134/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2011 6514 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/133/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012 roku.
2011 6513 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/132/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2011 6516 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/139/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Dobra
2011 6519 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/142/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.
2011 6518 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI-141/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
2011 6517 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI.140.2011 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra
2011 5578 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII-105/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5577 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI-96/11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5576 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X-88/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5579 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII-109/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5582 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI-98-11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: likwidacji Filii Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej
2011 5581 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5580 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV-119/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 5401 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra.
2011 5400 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI-99-11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/250/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2002r.
2011 5399 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI-97-11 Rady Gminy Dobra z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Skrzydlańskiej
2011 5404 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV-116/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r.
2011 5403 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-112/11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra
2011 5402 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII-111-11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra
2011 4470 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VI-43/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011
2011 4468 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr V-35/11 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2011.
2011 4472 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr IX-85/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 4471 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VII-79/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.
2011 1996 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. zmiany Uchwała Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.
2011 1997 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI-50/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
2011 1380 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki część działki nr 845 i część działki nr 843/1
2011 1381 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działki nr 1721, 1722, 1723/1
2011 1382 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra –wieś Jurków działki Nr 2004, 2005, 2006/1
2011 1379 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 1417/6, działka nr 877/2, działki nr 679 i 1139
2011 1376 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra działka Nr 1618, działka Nr 1198/2, część działki Nr 5007/1 (działka Nr 5007/4 wg nowego podziału) i część działki Nr 5007/2, działka Nr 4032, część działki Nr 4047 i część działki Nr 4048/3
2011 1377 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Gruszowiec działka nr 1308, część działki nr 515
2011 1378 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Chyszówki działka nr 850
2011 1387 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/65/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wilczyce część działki Nr 580/2, działka Nr 1198
2011 1388 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska część działki 33/1, część działki 318, działka 116
2011 1389 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/67/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna działka nr 877, działka Nr 294/2, część działki Nr 553 (działka Nr 553/3 wg projektu podziału)
2011 1386 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża działka Nr 225
2011 1383 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka działka nr 689/1, działka nr 260/2, część działki nr 727
2011 1384 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki działka Nr 1683, działka Nr 1559
2011 1385 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/63/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Przenosza część działki 286, część działki 465/1
2011 1191 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V-39/11 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso oraz Uchwały Nr XVI/123/08 Rady Gminy Dobra z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/07 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości prowizji za inkaso.
2011 614 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III-14/10 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2011 565 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra.
2010 6130 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-9-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr III/16/02 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Dobra .
2010 6129 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVII-353/10 Rady Gminy Dobra z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI-350-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010 roku
2010 6128 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI-350/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6131 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-10-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L-372/10 Rady Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 6134 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-13-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 6133 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-12-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmiany Uchwały Nr XLIX-357/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Dobra
2010 6132 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II-11-10 Rady Gminy Dobra z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI-350-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5830 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra
2010 5831 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIX-354/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 5832 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/372/10 Rady Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobra w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5597 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX-360/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Stróża część dz. nr 442/1, część dz. 18/1, część dz. 223
2010 5598 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX-367/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Przenosza działka 307/4, działka 467/3, działki 419/1, 419/5, 419/7
2010 5599 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/368/10 Rady Gminy Dobra z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 5447 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI-343/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 4984 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV-338/10 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 r.
2010 4985 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-358/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka nr 2078/1 i nr 1829/2
2010 4986 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-359/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Jurków działka nr 3105
2010 4981 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII-325/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 r
2010 4982 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII-326/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010.
2010 4983 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV-334/10 Rady Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010.
2010 4990 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-364/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Skrzydlna część działki nr 584/3 i działka nr 574
2010 4991 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-365/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Dobra część działki nr 2057, działka nr 1863, część działki nr 2063
2010 4992 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-366/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Wola Skrzydlańska część działki 227/1 (działka 227/7 wg projektu podziału), działka 34/3
2010 4987 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-361/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - wieś Gruszowiec
2010 4988 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-362/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Porąbka działka nr 682/1, część działki nr 676
2010 4989 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX-363/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – wieś Półrzeczki część działki nr 221/3
2010 3721 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII-330/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dobra na lata 2010 - 2014
2010 3722 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII/331/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 3719 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII-327-10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/06 Rady Gminy Dobra z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kulturyw Dobrej
2010 3720 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLIII-328/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego "Orlik 2012".
2010 3752 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-305/10 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010
2010 3755 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLI-321/10 Rady Gminy Dobra z dnia 11 maja 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2010 rok.
2010 3751 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dobra z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2010 rok
2010 3753 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XXXIX-313/10 Rady Gminy Dobra z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2010.
2010 3754 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XL-320/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra
2010 1924 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-309-10 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/195/05 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2005r.
2010 1925 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII-310-10 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilczycach
2010 1926 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/10 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilczycach
2010 271 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV-297-09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dobra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
2010 270 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na 2009 r.