Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 351

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7104 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno.
2019 7103 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2019 7102 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 6779 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 6384 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 6383 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/419/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę na za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6382 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Dębno
2019 6381 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 5577 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 4962 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 4961 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4885 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 4119 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/77/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 3729 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/74/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 3631 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/73/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2538 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr IV/71/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 2537 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr IV/68/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno.
2019 2536 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie:przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2019 r.
2019 1810 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr III/63/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 1251 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/47/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Biadoliny Szlacheckie
2019 1250 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/48/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Dębno
2019 1249 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/49/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Doły
2019 1248 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/50/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Jastew
2019 1247 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/51/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Jaworsko
2019 1246 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/52/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Łoniowa
2019 1245 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/53/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Łysa Góra
2019 1244 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/54/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Maszkienice.
2019 1243 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/55/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Niedźwiedza
2019 1242 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/56/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Perła
2019 1241 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/57/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Porąbka Uszewska
2019 1240 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/58/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Sufczyn
2019 1239 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr II/59/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Sołectwa Wola Dębińska
2019 1203 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr I/34/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: utworzenia „KLUBU SENIOR +”
2019 1202 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr I/35/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2019 1201 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr I/44/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok.
2019 45 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok
2019 46 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2018 9145 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcie programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie.
2018 8178 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 8177 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/382/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
2018 8176 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 8175 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr X/211/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2018 8174 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2018 7490 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/444/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie:zniesienia pomnika przyrody.
2018 7489 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/445/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 7449 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/442/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie:zmiany Statutu Gminy Dębno.
2018 6370 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/439/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 6369 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/438/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga, zmienionej uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/232/2013 z dnia 5 lutego 2013r oraz uchwałą Nr V/279/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017r.
2018 6368 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/435/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie:wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w miejscowościach Łoniowa, Jaworsko, Niedźwiedza i Wola Dębińska wyremontowanych w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki.
2018 6367 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/434/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie :utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 5776 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/430/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2018 5775 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/429/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/308/2006 Rady Gminy Dębno z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zasad ustalania pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2018 5774 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/421/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5773 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr VI/420/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dębno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 4955 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr V/419/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 4954 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr V/414/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 4070 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr IV/408/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 4069 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr IV/403/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/280/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „ Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2018 3539 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/401/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2018 3538 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr III/392/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2657 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr II/387/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 2656 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr II/382/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
2018 2573 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr II/386/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Dębno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1239 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr I/377/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok.
2018 1238 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr I/374/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/362/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Dębno, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1237 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr I/373/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębno.
2018 1236 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr I/372/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dębno.
2018 1235 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr I/371/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Dębno.
2018 1234 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr I/367/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 38 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/365/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2018 rok
2017 9279 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/363/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9278 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/362/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i  niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Dębno, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2017 9277 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/361/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2017 9276 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/360/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 7957 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/348/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7147 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/333/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6886 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XI/331/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6050 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr X/321/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 5793 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr IX/317/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 5782 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/313/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu „Małopolska Niania” na terenie Gminy Dębno polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2017 5472 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/314/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5471 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/310/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 5470 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/312/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PRZY OCZYSZCZALNI (Wola Dębińska)
2017 5055 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr VII/302/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 4545 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/297/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 3906 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/287/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 3905 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/280/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2017 3904 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/279/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr 1/232/2013 z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga.
2017 2306 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr III/271/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 2305 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr III/270/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1820 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/267/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1819 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/263/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu występowania złoża kruszywa naturalnego "Maszkienice", zlokalizowanego w miejscowości Maszkienice
2017 1818 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/262/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OBSZAR PRZY DRODZE KRAJOWEJ (Wola Dębińska)
2017 1817 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/261/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OSIEDLE (Wola Dębińska)
2017 1816 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/259/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 1815 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr II/258/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 1053 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/255/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/220/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno.
2017 1052 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/253/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1051 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/249/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/234/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dębno publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1050 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr I/248/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
2017 753 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/245/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębno
2017 580 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/236/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Dębno w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2017 163 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/242/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2017 rok.
2017 162 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/237/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2017 161 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/235/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2017 160 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/234/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Dębno publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7670 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/230/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 6922 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/228/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 6921 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/222/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 6920 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/220/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębno w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno.
2016 6908 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XII/221/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r.Nr.XI/132/2015 określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2016 6218 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/215/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 6160 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XI/212/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/345/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Dębno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z dnia 18 marca 2014r.
2016 5513 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/208/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 23 września 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5156 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/203/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
2016 5132 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr IX/204/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5131 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr IX/202/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębno.
2016 4568 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/199/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4567 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/195/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2016 r.
2016 4029 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/191/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4028 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/188/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3297 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr V/180/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 3296 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr V/178/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2016 3295 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr V/175/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 2922 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr IV/171/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: włączenia Publicznego Gimnazjum w Łysej Górze do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze.
2016 2693 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/173/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2692 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/170/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/74/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Dębno dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2016 2691 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr IV/169/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2134 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr III/166/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1156 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/161/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/125/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1155 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/158/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1154 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/156/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1153 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr II/153/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 789 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr I/152/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 788 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr I/151/2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 199 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/142/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 200 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/146/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2016 rok.
2016 201 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XII/150/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dębno.
2015 7194 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/137/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7193 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/134/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów Informacji i Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 7192 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/133/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno.
2015 7191 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2015 7190 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2015 7189 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IX/196/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawek i poboru opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2015 7188 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/125/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 6167 2015-10-29 Uchwała Uchwała Nr X/123/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 13 października 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 6131 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5567 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 16 września 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 5566 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 5565 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/102/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno
2015 4927 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/101/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4926 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/99/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno.
2015 4925 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno
2015 4740 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4739 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2015 4146 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/93/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4145 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/92/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 4144 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VI/90/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3471 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IV/65/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiana uchwały Nr II/141/2004 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno, zmienionej uchwałą Nr III/113/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. i ogłoszonej w Dz. Urz. woj. Małopolskiego z 2008 r. nr 400, poz. 2556.
2015 3435 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr V/80/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/141/2004 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno, zmienionej uchwałą Nr III/113/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. i ogłoszonej w Dz. Urz. woj. Małopolskiego z 2008 r. nr 400, poz. 2556.
2015 3434 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr V/79/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/68/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 3400 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/78/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2015 3399 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/77/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego Gminy Dębno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3398 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/75/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3397 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/74/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Dębno dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2015 3396 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/73/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2015 3395 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr V/72/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 2828 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/69/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2827 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/68/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2826 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/63/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.
2015 2750 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "oczyszczalnia ścieków Maszkienice"
2015 1790 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr III/59/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 1789 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr III/56/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1788 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr III/55/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2015 r.
2015 1360 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr II/48/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Porąbka Uszewska
2015 1266 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr II/53/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 555 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr I/40/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 554 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr I/38/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2015 rok.
2015 286 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/36/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Sufczyn.
2015 285 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/35/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Porąbka Uszewska.
2015 284 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/34/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Perła.
2015 283 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/33/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Niedźwiedza.
2015 282 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/32/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łoniowa.
2015 281 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/31/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Jaworsko.
2015 280 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/30/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Jastew.
2015 279 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/29/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Doły.
2015 278 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/28/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Biadoliny Szlacheckie.
2015 277 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/27/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Łysa Góra.
2015 276 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/26/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Maszkienice.
2015 275 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/25/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Wola Dębińska.
2015 274 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/24/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Statutu Sołectwa Dębno.
2015 273 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/22/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 272 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 271 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno.
2015 270 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2015 269 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 6356 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/405/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6355 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/404/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6354 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/401/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2015.
2014 5537 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/400/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębno
2014 5536 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr VII/394/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta
2014 5509 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/396/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dębno na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2014 5510 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/397/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5511 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr VII/398/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4610 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/389/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dębno w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 4609 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/387/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4608 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/386/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4607 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/385/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego stanowiącego własność Gminy Dębno.
2014 4606 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/384/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3846 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr V/376/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3845 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr V/375/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3822 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/363/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3821 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr IV/362/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3820 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr III/359/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3819 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr II/352/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3818 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr II/351/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3816 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr I/328/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2014 3064 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr IV/368/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Dębno
2014 2680 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr IX/319/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dębno na 2014 rok
2014 2510 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr III/355/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 2394 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr II/342/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Dębno
2014 2388 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr II/337/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Wola Dębińska
2014 2387 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn
2014 1831 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr II/348/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2014 r.
2014 1830 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr II/345/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Dębno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1829 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr II/344/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/321/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1453 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr I/324/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Dębno w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1150 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/326/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1149 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/325/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1148 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/323/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1147 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr I/321/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 480 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr IX/318/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7931 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr IX/309/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/300/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych
2013 7043 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/305/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 7042 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/300/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych.
2013 7041 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/299/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Deklaracji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2013 7040 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/298/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębno dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2013 7039 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/297/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 6191 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/295/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 6190 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/290/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 5280 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr VI/278/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2013 r.”
2013 5154 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/283/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5153 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/281/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno
2013 5152 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/280/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 5151 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/279/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno
2013 4813 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr V/274/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4814 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr V/277/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4372 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr V/271/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr II/222/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
2013 4293 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr V/276/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Dębnie.
2013 4262 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr V/263/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2013 r.
2013 4244 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr V/266/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/196/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2013 4243 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr V/265/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3181 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr III/255/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 2758 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr III/249/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
2013 2431 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr II/243/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1673 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr I/239/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 1453 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr I/232/2013 Rady Gminy Dębno z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębno Nr IV/43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga.
2013 833 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr X/228/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2013 rok.
2013 439 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr X/218/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno
2013 409 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr X/217/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w Statucie Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy.
2013 126 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/230/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013 103 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/226/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2013 102 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/219/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 101 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/216/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 100 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/211/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 99 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr X/209/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno.
2013 54 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr X/220/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 53 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr X/212/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7269 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/207/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7158 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/200/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 7120 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/205/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 7119 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/196/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2012 7118 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr IX/195/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie Gminy Dębno.
2012 7073 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/197/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Dębińskiego Centrum Kultury
2012 7072 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/194/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 5628 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/192/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5377 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr VIII/188/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 25 października 2012r. w sprawie:podziału Gminy Dębno na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5146 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr VII/187/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5145 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr VII/184/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4745 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/182/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4744 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/181/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4256 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr V/177/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3606 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/171/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2946 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr III/161/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 2550 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr II/152/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Jastew.
2012 2542 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr II/154/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2012 2168 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr II/145/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno w 2012 r.
2012 2167 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr II/144/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Porąbce Uszewskiej.
2012 1798 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr II/149/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1217 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej
2012 1071 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr I/135/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2012 830 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr I/140/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 508 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Dębno na 2012 rok.
2011 7284 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/129/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011 7317 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/132/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5825 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno.
2011 5824 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/111/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
2011 5826 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/113/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno.
2011 5828 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5827 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/114/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwał Rady Gminy Dębno dotyczącej określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5226 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/100/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5225 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2011 5228 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5227 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 30 września 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 3798 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3799 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3800 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3495 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/222/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.
2011 3496 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 3497 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 2932 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2933 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.
2011 2934 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 2423 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie:poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2424 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.
2011 2425 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1946 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr I/20/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dębno na 2011 rok
2011 1949 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr II / 37 / 2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok.
2011 1950 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr II /38 / 2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 1774 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/43/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy i pedagoga.
2011 1292 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr II / 31 / 2011 Rady Gminy Dębno z dnia 11 marca 2011r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Woli Dębińskiej.
2011 529 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr I/29/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie:zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałami Rady Gminy Dębno Nr III/276/2010 z dnia 26 marca 2010 r. i Nr II/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
2011 416 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.
2011 417 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.
2011 56 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany uchwał Rady Gminy Dębno dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno i określenia wzorów Deklaracji i Informacji do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 57 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 6098 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr III/276/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010r.
2010 6099 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 5970 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
2010 5052 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/323/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2010 4851 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/322/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2011.
2010 4852 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/328/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 4037 2010-10-18 uchwala Uchwała nr VII/312/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4038 2010-10-18 uchwala Uchwała nr VII/118/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 4039 2010-10-18 uchwala Uchwała nr VII/321/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3342 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/309/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3341 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr VI/308/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3010 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr 301/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3009 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr V/300/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1894 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/289/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1893 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/288/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/278/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1892 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/287/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1880 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr III/276/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 1758 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr II/272/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1759 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr III/278/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1684 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr I/260/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1464 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dębno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 994 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr II/267/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dębno lub jej jednostkom podległym.
2010 651 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr I/261/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy.
2010 652 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr II/269/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2010 328 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr VIII/259/2009 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok.