Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 371

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7237 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 7236 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 7235 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czernichów.
2019 6842 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XIV.119.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 6328 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.116.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 6327 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie
2019 6326 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6325 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.143.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5772 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5771 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5068 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5067 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5066 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 5065 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 5064 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Czernichów.
2019 4399 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłokoczyn
2019 4371 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.77.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 4370 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 4369 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 4368 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw gminy Czernichów
2019 3864 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 3863 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2019 3862 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.
2019 2543 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.51.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zagacie
2019 2542 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.52.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2019 2541 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V.38.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2019 2540 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.472.2018, Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym z budżetu gminy dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.
2019 2489 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr V.38.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów
2019 2341 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019
2019 1884 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1883 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1882 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rusocice
2019 1466 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przeginia Duchowna
2019 1370 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 1369 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2019.
2019 624 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III.27.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie
2019 545 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2019
2019 26 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 9153 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień
2018 9152 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2018 8887 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2019-2023.
2018 8886 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 7619 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.516.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7618 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.515.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7617 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.514.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7616 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.513.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 7615 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.501.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 7614 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LII.500.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.
2018 7468 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LII.506.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernichów.
2018 6592 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.495.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6591 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.496.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6588 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.497.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6593 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.494.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6596 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.491.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybna.
2018 6595 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.492.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernichów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6594 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI.493.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernichów.
2018 6070 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.487.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6069 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.486.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6068 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.485.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6067 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.484.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 6066 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.483.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 6065 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr L.474.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów.
2018 5494 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX.473.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 5493 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX.472.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym z budżetu gminy dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne, w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.
2018 5492 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX.470.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
2018 4647 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.463.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4646 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.461.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4645 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.460.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 4644 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.459.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. - uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4643 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.458.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy Czernichów i zarządzanych przez Wójta Gminy Czernichów.
2018 4642 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.454.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 4641 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.453.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.214.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów.
2018 4237 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.450.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4236 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.447.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 4235 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.446.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wołowice.
2018 4234 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.445.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrowa Szlachecka.
2018 3567 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI.435.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018.
2018 3566 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI.434.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 3010 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.432.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018
2018 3009 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.427.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2018 3008 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.425.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3007 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLV.424.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1271 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV.420.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Czernichów uprawnień do ustalania wysokości lub sposobu ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
2018 1270 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV.418.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom prowadzonym na terenie gminy Czernichów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1269 2018-02-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV.417.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernichów na lata 2018-2022.
2018 275 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.412.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 274 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.408.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 273 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.407.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka.
2018 272 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.406.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czułówek
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2018
2017 8745 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLII.400.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7567 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLI.380.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.338.2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamień
2017 7479 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI.385.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7478 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLI.379.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.287.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2017 6258 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.368.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6257 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.367.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6256 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.365.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2017 6255 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL.364.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych indywidualnych stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czernichów
2017 5789 2017-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.337.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2017 5777 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.336.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień
2017 5565 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.353.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5564 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.352.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5563 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.351.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5562 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2017 5561 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.348.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.210.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów
2017 5560 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.339.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 5559 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.338.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kamień
2017 5547 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.350.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.287.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2017 5105 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.334.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5104 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.333.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5103 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.332.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5102 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.331.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5101 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.329.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej oraz Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów, w Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
2017 4812 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.325.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4811 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.324.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4810 2017-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.323.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3948 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.315.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3947 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.312.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3946 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.311.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3594 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV.301.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3593 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV.300.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3592 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV.299.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3100 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.291.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3099 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.290.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3098 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.287.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2017 2744 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.288.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.232.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów
2017 2743 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.286.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 1828 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.271.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.228.2016 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rybna
2017 1809 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1378 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI.269.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1377 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI.268.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1308 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI.263.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w części miejscowości Przeginia Duchowna
2017 830 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2017
2017 248 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX.254.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czernichów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7973 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.251.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7972 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.249.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 7971 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX.248.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernichowie
2016 7606 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.238.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czernichów
2016 7326 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.246.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7325 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.244.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6511 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.228.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rybna
2016 6413 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.236.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6412 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.235.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI.132.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6411 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.233.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6410 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII.232.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów
2016 5765 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI.227.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5764 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI.224.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5143 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.213.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czernichów
2016 5139 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.217.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5138 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.215.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5137 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów
2016 4650 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.212.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4649 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.211.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4648 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV.210.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2015-2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernichów.
2016 3920 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.206.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3919 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.205.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3918 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.204.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3917 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.201.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.191.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czernichów
2016 3872 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXII.191.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Czernichów.
2016 3300 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII.198.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernichów
2016 3259 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.195.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3258 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.194.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3257 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.193.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3256 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.192.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2887 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI.185.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2886 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI.184.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2885 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI.183.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1715 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIX.162.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2016 1034 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII.157.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2016 nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 306 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.148.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 305 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.147.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 304 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.146.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 303 2016-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie uchwalenia statutu gminy Czernichów
2016 302 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.144.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.133.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 301 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.143.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 300 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVII.140.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW NA ROK 2016
2015 8269 2015-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Czernichów
2015 8099 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVI.133.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8019 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI.136.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8018 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI.132.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8017 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XVI.131.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III.10.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 6252 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV.123.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6251 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XV.118.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6004 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV.109.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5317 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.93.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5316 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.92.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.129.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5315 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.89.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w statutach sołectw gminy Czernichów
2015 5314 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.88.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernichów
2015 4766 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XII.87.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4765 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XII.86.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2015 4704 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI.82.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4407 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XI.81.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” w gminie Czernichów
2015 3602 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr X.72.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3601 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr X.71.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3600 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.59.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 3599 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX.58.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2770 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII.54.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2769 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.40.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2768 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII.51.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2767 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII.50.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1922 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr VI.41.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2015 1871 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI.45.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1870 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI.40.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1248 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.19.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1247 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.14.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2015-2020
2015 1080 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V.35.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1079 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V.34.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2015 nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1042 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów
2015 392 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III.8.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 186 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III.11.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 57 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.10.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 7354 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.6.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7353 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.5.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6802 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII.442.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6801 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII.437.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2014 5456 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII.431.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 września 2014r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5455 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII.430.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV.410.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy Czernichów
2014 5454 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LVII.428.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” w gminie Czernichów
2014 5022 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LVI.421.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4929 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LVI.417.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4930 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LVI.420.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4686 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr LV.409.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna
2014 4336 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LV.416.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII.400.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 4335 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LV.413.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4334 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LV.410.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy Czernichów
2014 3552 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr LIV.407.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czernichów
2014 3411 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIV.408.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3216 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LIII.400.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych oraz niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2705 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr LII.395.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2696 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr LI.385.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2695 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L.373.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 Nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2689 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIX.371.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2014 nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2616 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LII.392.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI.381.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 2314 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LI.381.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 2313 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LI.380.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2036 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII.352.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 Nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 roku
2014 2035 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVII.343.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZERNICHÓW
2014 1420 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIX.370.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/53/07 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1419 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIX.362.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Czernichów na 2014 rok
2014 315 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLVII.346.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2013 7887 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI.342.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 7886 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV.341.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7885 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV.334.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV.324.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 7884 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV.328.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
2013 6719 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV.324.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6718 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV.323.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6145 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.320.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 6144 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.319.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 6143 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.318.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 5211 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI.306.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 5210 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLI.296.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 4958 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XL.294.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 4838 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.292.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 rok
2013 4631 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX.286.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem.
2013 4411 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.282.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 4346 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX.287.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4195 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.281.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 3548 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.272.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 3547 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.271.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 3546 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.268.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3545 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.263.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
2013 3008 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV.257.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 2169 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.251.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 r.
2013 2168 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.247.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2128 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.250.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2127 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.249.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2126 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV.248.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1940 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.244.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2013 nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012 rok
2013 1890 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.243.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1889 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Czernichów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1287 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Czernichów.
2013 873 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.228.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy Czernichów na rok 2013
2013 872 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 771 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.235.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów.
2013 770 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.234.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2013 769 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXX.210.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Kamieniu.
2013 768 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.233.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr XXX.210.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Kamieniu
2012 7402 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX.221.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany UchwałyBudżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 6048 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6047 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011  Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6046 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czernichów na lata 2013 – 2017.
2012 5943 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011  Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5942 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.198.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2012 5793 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5218 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5176 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.191.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 5175 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.189.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5021 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.187.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 4470 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3955 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.173.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernichów.
2012 3914 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.176.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Czernichów.
2012 3848 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.171.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3788 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII.162.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3787 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII.161.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3581 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.178.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3415 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2344 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX.148.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów
2012 2343 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów.
2012 1951 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1950 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI.154.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 1641 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX.144.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/476/05 Rady Gminy Czernichów z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 1617 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX.139.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
2012 1323 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 659 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2012
2012 643 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 173 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.129.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 172 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XVIII/244/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2012 171 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2012 170 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII.123.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 6270 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI.109.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6271 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI.110.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6272 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5151 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV.99.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Czernichów.
2011 5152 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.
2011 5153 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV.103.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4072 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3932 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XII.75.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3314 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX.56.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Czernichów.
2011 3315 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr IX.57.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Czernichów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania osób uprawnionych do stosowania tych ulg.
2011 3246 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.71.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 3106 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X.62.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2891 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX.58.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011.
2011 2633 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie.
2011 2171 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII.35.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/424/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 2131 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1694 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1474 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V.22.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.
2011 1235 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI.26.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Czernichów
2011 1236 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI.28.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 713 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV.18.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 444 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2011
2011 68 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2011 69 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4704 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/648/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4703 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/639/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 4702 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/638/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4707 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/653/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4706 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVII/652/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4705 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/651/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 4018 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LV/634/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3902 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LIV/626/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.
2010 3843 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LV/635/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3844 2010-10-05 uchwala Uchwała nr LV/636/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3498 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/622/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3497 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIII/611/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 3499 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/623/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3501 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/628/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3500 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr LIV/624/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3145 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LIII/615/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 3146 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LIII/616/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 2595 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr L/595/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 2596 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/603/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw zarządzanych przez Urząd Gminy Czernichów.
2010 2597 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LI/604/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Wołowicach.
2010 2542 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LII/609/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 2146 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LI/605/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1690 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/599/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1689 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/597/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1688 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/596/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1636 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/588/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1637 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr L/594/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Czernichów na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 1192 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/576/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej i nadania mu statutu.
2010 1191 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/574/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernichów.
2010 1046 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/585/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1047 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/586/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1045 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/569/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010
2010 1044 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/568/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 1042 2010-04-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/553/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2010
2010 1048 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/587/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.
2010 286 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/559/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009
2010 284 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/554/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/217/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków.
2010 285 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/556/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009