Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 703

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7205 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/196/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Chełmcu i nadania jej Statutu
2019 7204 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/193 /2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok
2019 7203 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/192/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 523/42 położonej w obrębie Marcinkowicach
2019 7202 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/191/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec dla obszaru obejmującego część działki ewid. nr 198 w obrębie Librantowa
2019 7201 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/190/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2019 7200 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/189/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 7199 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/188/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2019 7198 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/187/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2019 7197 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/186/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2019 7196 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/185/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 7195 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/184/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2019 6099 2019-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/147/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec – części wsi Świniarsko („Świniarsko B”)
2019 5755 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/144/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2019 5754 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/143/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2019 5753 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/142/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2019 5752 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/141/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2019 5751 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/140/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
2019 5750 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/139/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 5749 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/138/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2019 5748 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/133/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok.
2019 5747 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/157/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. W sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chełmiec.
2019 5746 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/155/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Wielogłowach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5745 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/154/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Piątkowej oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5744 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/153/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Marcinkowicach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5743 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/152/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Chomranicach oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2019 5742 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/146/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2019 5741 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr X/145/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2019 5185 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/123/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 107 położonej w obrębie Marcinkowicach, - "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - obejmującej część działki ewidencyjnej nr 53/1 położonej w obrębie Kurów, - "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 447 położonej w obrębie Świniarsko
2019 5184 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/122/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec - obejmującej działkę ewidencyjną nr 193/6 położoną w obrębie Trzetrzewina
2019 5183 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/121/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/723/2017 Rady Gminny Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r.
2019 5182 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/120/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2019 5181 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/119/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2019 5180 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/118/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2019 5149 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/132/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5148 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2019 5147 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/124/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok.
2019 4161 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok
2019 3865 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/85/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr IV/49/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2019 roku
2019 3490 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/86/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 3489 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/82/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok
2019 3488 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2019 3487 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
2019 3486 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2019 3485 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/78/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Piątkowa w Gminie Chełmiec
2019 1750 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/69/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2019 1749 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/68/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2019 1748 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/67/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Wielogłowach
2019 1747 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/66/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Piątkowej
2019 1746 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Marcinkowicach
2019 1745 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, zlokalizowanej w Chomranicach
2019 1744 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2019 rok.
2019 1743 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2019 1742 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/58/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2019 1741 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2019 808 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
2019 807 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2019 806 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2019 roku
2019 805 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/378/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chełmiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2019 804 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec.
2019 803 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2019 ROK
2018 9063 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 9062 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI w Gminie Chełmiec
2018 9061 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec
2018 9060 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV w Gminie Chełmiec
2018 9059 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III w Gminie Chełmiec
2018 9058 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II w Gminie Chełmiec
2018 9057 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2018 9056 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc Gminy Chełmiec w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
2018 9055 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. dot. wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w formie posiłku, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 9054 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie udzielenia świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8103 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec
2018 8102 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 8101 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 8089 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 7859 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/951/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 7858 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/950/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 7857 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/949/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 7856 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/947/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 7855 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/958/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełmiec
2018 7854 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/957/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmiec
2018 7853 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/955/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2018 7852 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/954/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 7851 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/953/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 7850 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/952/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 7089 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/956/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2018 6364 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/932/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
2018 6363 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/931/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XLII/532/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2018 6362 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/928/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 5486 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI/924/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 201 położonej w obrębie Krasne Potockie, - "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej działkę ewidencyjną nr 525/4 położoną w obrębie Librantowa, - "Chełmiec VI" w Gminie Chełmiec - w części obejmującej część działki ewidencyjnej nr 878 położonej w obrębie Trzetrzewina
2018 5453 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/923/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do modernizacji kotłowni dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Chełmiec w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2018 roku”
2018 5452 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/919/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 4814 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/918/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 4813 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/908/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Chełmiec Nr XLI/830/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chełmiec
2018 4812 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/907/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4811 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/906/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Chełmiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4810 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/905/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chełmiec
2018 4809 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/898/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 3936 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/886/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II ” i „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 3931 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 3930 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2018 3929 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2018 3928 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 3927 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2018 3926 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2018 3925 2018-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 3924 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/885/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielogłowy i Dąbrowa w Gminie Chełmiec
2018 3923 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/884/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 3922 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/883/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2018 3921 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/882/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 3733 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/887/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2018 3732 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/880/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 3339 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/850/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 3338 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/849/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2018 3337 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/848/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 3336 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/847/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 3335 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/846/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 3301 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/855/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec.
2018 3300 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/853/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/470/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu.
2018 3299 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/852/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: połączenia Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Klęczanach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu
2018 3298 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/851/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmiec w latach 2018 - 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmiec.
2018 3297 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/843/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 2174 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/819/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2018 2173 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/818/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec – teren w Biczycach Górnych
2018 2172 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/817/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2018 2171 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/816/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2018 2170 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/815/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2018 2169 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/814/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2018 2168 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/813/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec
2018 2057 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/826/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2018 2056 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/825/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC VI” w Gminie Chełmiec
2018 2055 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/824/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2018 2054 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/823/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 2053 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/822/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2018 2052 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/821/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2018 2051 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/820/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 2030 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/831/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Chełmiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2029 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/830/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chełmiec
2018 2028 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/828/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/466/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 2027 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/827/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Klęczanach i nadania jej statutu.
2018 2026 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLI/809/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 1115 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XL/797/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok.
2018 1114 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XL/794/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/759/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Chełmiec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1113 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XL/793/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2018 roku
2018 629 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/792/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2018 628 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/791/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2018 527 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/757/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2018 501 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/788/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2018 ROK
2018 124 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/766/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Chełmiec.
2018 123 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/765/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Chełmiec
2018 122 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/764/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Centrum Funduszy Europejskich
2018 121 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/763/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu
2018 120 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/762/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2018 119 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/761/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu.
2018 118 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/759/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Chełmiec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 117 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/758/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmieniany uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXXVII/718/2017 z dnia 16 listopada 2017 w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 116 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/755/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok.
2017 7915 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/732/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II ” i „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2017 7914 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/725/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa -Kurów
2017 7913 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/724/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 7912 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/723/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 7911 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/722/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2017 7910 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/721/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 7909 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/720/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2017 7908 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/719/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2017 7725 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/730/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2017 7724 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/728/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok.
2017 7723 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/727/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmcu
2017 7722 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/726/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmiec
2017 7458 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/718/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2017 6018 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/706/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2017 6013 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/688/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Chełmiec lub jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 5982 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/717/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego na obszarze gminy Chełmiec
2017 5977 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/705/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy placu, położonemu w miejscowości Chełmiec
2017 5976 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/704/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - 2022”
2017 5975 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/703/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”
2017 5974 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/686/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 5514 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/679/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 5114 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/673/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 5113 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/667/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2017 5112 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/666/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 5111 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/665/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2017 5110 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/664/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w  Gminie Chełmiec
2017 5109 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/663/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w  Gminie Chełmiec
2017 5100 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/670/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat powierzchni lokali użytkowych na obiektach wybudowanych w ramach inwestycji pn.:„Rozbudowa krytej pływalni w Chełmcu” oraz „Rewitalizacja Centrum Chełmca”
2017 5099 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/669/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji na terenie Gminy Chełmiec.
2017 5098 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/668/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 4847 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/638/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 4619 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 661/ 2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/347/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu i nadania statutu.
2017 3962 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/635/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Chełmiec instrumentem płatniczym
2017 3961 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXII/632/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 3731 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/623/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – gmina Chełmiec
2017 3730 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/622/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec – wieś Wielogłowy
2017 3729 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/621/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów dla części zmienionej uchwałą Nr XXIII(210)2004 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17.06.2004 r.
2017 3728 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/620/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2017 3727 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/619/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2017 3726 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/618/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 3725 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/617/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2017 3724 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/612/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 3723 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/611/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXX/590/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 3193 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/590/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 3192 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/589/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu gminnego ośrodka kultury w Chełmcu
2017 3191 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/588/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Paszynie znajdującego się na terenie Gminy Chełmiec
2017 3124 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/587/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 3123 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/586/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2017 3122 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/585/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 2927 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/571/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2017 2926 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/570/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wielogłowy w Gminie Chełmiec
2017 2919 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/538/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w  Gminie Chełmiec
2017 2760 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/572/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/279/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2016 roku
2017 2759 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/539/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 2758 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/537/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w  Gminie Chełmiec
2017 2757 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/536/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w  Gminie Chełmiec
2017 2629 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/574/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2628 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/573/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XXVI/497/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 2191 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/568/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2017 roku
2017 2163 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/567/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2106 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/534/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 2031 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/566/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w miejscowości Chełmiec
2017 1934 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/569/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XXVI/497/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 1675 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/519/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2017 1674 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/518/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2017 1673 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/517/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2017 1672 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/516/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2017 1671 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/515/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2017 1580 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/520/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/471/2016 Rady Gminy w Chełmcu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1553 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/524/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2017 1552 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/523/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. W sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1551 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/522/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1511 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/513/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 1466 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/521/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
2017 922 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/503/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/280/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu obiektu rekreacyjno – sportowego AQUA Centrum Chełmiec
2017 921 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/502/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z „Miasteczka Ruchu Drogowego” znajdującego się w miejscowości Chełmiec
2017 920 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/501/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Marcinkowicach znajdującego się na terenie Gminy Chełmiec
2017 919 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/497/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 918 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/494/2017 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2017 rok
2017 634 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/489/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2017 ROK
2017 316 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/490/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/468/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 8081 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/487/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 8080 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/486/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 8079 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/485/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 8078 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/484/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2016 8077 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/483/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2016 8076 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/482/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 8075 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/481/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2016 7877 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/465/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwie Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2016 7839 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/466/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec
2016 7838 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/464/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 7774 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/471/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7720 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/470/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
2016 6589 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/423/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 6568 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/430/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2016 6348 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/436/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”
2016 6314 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/429/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 6313 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/428/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 6310 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/427/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 6309 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/426/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 6308 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/425/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2016 6214 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/432/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze gminy Chełmiec.
2016 6213 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/431/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze gminy Chełmiec.
2016 5405 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXI/396/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 5275 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/395/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 5274 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/394/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 5273 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/393/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 5272 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/392/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 5271 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/391/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 5270 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/390/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2016 5269 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/389/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 5176 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/412/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 5175 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/409/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 września 2016r. w sprawie : ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec
2016 4625 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XX/371/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 4543 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/381/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”
2016 4542 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr XX/380/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Chełmiec Nr XIX/369/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chełmiec
2016 4206 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/379/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec.
2016 4205 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/378/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chełmiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów
2016 4204 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/377/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
2016 4203 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/376/ 2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
2016 4202 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/375/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Siostry Czesławy Lorek w Biczycach Dolnych
2016 4201 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/374/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Generała Michała Gałązki w Trzetrzewinie
2016 4200 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XX/373/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/297/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chełmiec
2016 3812 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/369/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chełmiec
2016 3811 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/366/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 3810 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/359/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 3677 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/355/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chełmiec
2016 3676 2016-06-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/343/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 3560 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/347/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Edukacji w Chełmcu i nadania statutu.
2016 3517 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/352/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. W sprawie: określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3516 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/348/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/727/2014 Rady Gminy Chełmiec dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec.
2016 2740 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/282/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 2739 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/276/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2016 2738 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/275/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 2737 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/274/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2016 2736 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/273/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2016 2735 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/272/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 2734 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/271/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2016 2704 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/285/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. W sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2703 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/284/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. W sprawie: poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru.
2016 2702 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/280/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu obiektu rekreacyjno – sportowego AQUA Centrum Chełmiec
2016 2701 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/279/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2016 roku
2016 2700 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/278/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/651/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Chełmiec programu „Chełmiecka rodzina 5+”
2016 1242 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/256/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2016 rok
2016 1083 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/251/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2016 1082 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/250/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX/162/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Rdziostowie
2016 925 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/259/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2016 924 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/258/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/236/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2016 626 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/220/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2016 ROK
2016 184 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/248/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 8364 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/227/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2015 8363 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/226/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 8362 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/224/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2015 8361 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/225/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2015 8360 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/223/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 8304 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/221/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok.
2015 8103 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/238/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chełmiec.
2015 8102 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/237/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec.
2015 8101 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/236/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 8100 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/235/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 8095 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/217/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8094 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/216/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 7860 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/218/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6899 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/213/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Chełmiec oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Chełmiec
2015 6898 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/211/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
2015 6897 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/202/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XI/194/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 6896 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XII/200/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 6521 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/212/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statut Gminy Chełmiec
2015 6008 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XI/194/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 5428 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/186/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiecień 2003 O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U.z 2014r.  poz.1118 z poźn. zm.) do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 na rok 2016
2015 5427 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr X/182/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 4911 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/149/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 4910 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/148/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2015 4909 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/147/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2015 4908 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/146/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 4907 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/145/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2015 4906 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/144/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec - część wsi Świniarsko („Świniarsko A”)
2015 4905 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/143/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec
2015 4904 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/142/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 4903 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/141/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec
2015 4901 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/140/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 4900 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/139/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec – część wsi Świniarsko (Świniarsko B).
2015 4899 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr IX/137/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 4896 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/162/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Rdziostowie
2015 4895 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/160/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
2015 4894 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/159/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2015 4893 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/158/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu.
2015 4892 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/157/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2015 4891 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/156/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/657/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Chełmiec oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania wieloletniego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2015 4890 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr IX/155/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Chełmiec pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2015 4092 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/126/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Chełmiec na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2015 4091 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/124/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 3801 2015-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/98/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 3590 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminne Centrum Funduszy Europejskich”
2015 3589 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. W sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3535 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Chełmiec na rok 2015 w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3534 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/104/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na pokrycie kosztów budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
2015 3533 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/102/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec
2015 3532 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/101/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie poboru podatków lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ich poboru
2015 3531 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzetrzewina w Gminie Chełmiec
2015 3530 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/96/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa
2015 3529 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/95/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa
2015 3528 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Dąbrowa i Paszyn
2015 2541 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/85/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec
2015 2540 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/ 83 /2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 2539 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/78/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec
2015 2411 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2015 rok
2015 1808 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr V/70/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2015 roku
2015 1787 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/77/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ZMIANY STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2015 1786 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/55/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec
2015 1785 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/54/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec III" w Gminie Chełmiec
2015 1784 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole - Wielogłowy – Dąbrowa - Kurów
2015 1783 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/52/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec - we wsi Librantowa
2015 1782 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec
2015 1781 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2015 1780 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa
2015 1732 2015-03-26 Uchwała Uchwała Nr V/72/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/41/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec.
2015 578 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Chełmiec
2015 577 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2015 ROK
2015 161 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2015 135 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa i Trzetrzewina
2015 134 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Januszowa i Librantowa
2015 133 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Chełmiec
2015 132 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Klęczany
2015 131 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec
2014 7318 2014-12-19 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Kopalni Odkrywkowej Piaskowca „Dąbrowa II” w Dąbrowej i Kurowie
2014 6565 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/833/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/466/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2014 6564 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/823/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 6563 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/810/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina i Świniarsko
2014 6562 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/809/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Dąbrowa, Klimkówka, Librantowa, Piątkowa i Wielogłowy
2014 6561 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/808/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Chomranice, Klęczany i Krasne Potockie
2014 6560 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/807/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2014 6559 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/835/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
2014 5966 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/794/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 5761 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/800/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Świniarsko
2014 5504 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/803/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chełmiec w wyborach samorządowych odrębnego obwodu głosowania, określenia numeru oraz siedziby
2014 4890 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/790/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach
2014 4889 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/789/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach
2014 4888 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/788/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie
2014 4887 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/784/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok.
2014 4684 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/774/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Paszyn
2014 4683 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/773/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Januszowa, Naściszowa i Wielogłowy
2014 4682 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/772/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa
2014 4386 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/775/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 4233 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/779/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/424/2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Chełmcu
2014 3680 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/751/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 3329 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/750/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Chełmiec
2014 3328 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/749/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Piątkowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Piątkowej
2014 3327 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/748/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec
2014 3326 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/747/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne
2014 2823 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/735/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chomranicach i Gimnazjum w Chomranicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Chomranicach
2014 2822 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/732/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2821 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/721/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2820 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/702/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2819 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLI/685/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2816 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/675/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 2462 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec
2014 2461 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/725/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Paszynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Paszynie
2014 2460 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/719/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec - część wsi Świniarsko („Świniarsko B”).
2014 2459 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/718/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów i Trzetrzewina
2014 2458 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/717/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2014 2457 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/716/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2014 2456 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/715/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa
2014 2455 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/714/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów
2014 2454 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/727/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec
2014 2128 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/697/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina i Świniarsko
2014 2127 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/696/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Klimkówka, Librantowa, Paszyn i Wielogłowy
2014 2126 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/695/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2014 2125 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/694/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa
2014 2124 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/693/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina
2014 2123 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/706/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2014 roku
2014 1805 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/660/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2014 rok
2014 1332 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/690/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/679/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. dot. określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec
2014 981 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/679/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec
2014 835 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/677/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 834 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/671/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/394/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – w części dot. załącznika nr 1 pozycja J
2014 833 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/670/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/393/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny – w części dot. załącznika nr 1 pozycja F
2014 832 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/669/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/392/2005 Rady Gminy Chełmiec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny – w części dot. załącznika nr 1 pozycja H
2014 434 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/648/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXXVII/637/2013 z dnia 22 listopada 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok
2014 433 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/647/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2014 408 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/644/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok
2014 105 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/658/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Osłonowego Gminy Chełmiec, z zakresu pomocy społecznej na lata 2014-2020 „Pomoc w formie posiłków dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec w placówkach oświatowych”
2014 104 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/657/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Chełmiec oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2013 7771 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/651/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Chełmiec programu „Chełmiecka rodzina 5+"
2013 7770 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/649/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7056 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/637/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 6876 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/628/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”
2013 6875 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/626/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 6874 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/617/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.
2013 6873 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/616/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa.
2013 6872 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/615/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – Gmina Chełmiec.
2013 6871 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/636/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmiec.
2013 5828 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/613/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXXIV/607/2013 z dnia 10 września 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 r.
2013 5827 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/611/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 5564 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/606/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) do projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 na rok 2014.
2013 5563 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/599/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Januszowa, Klimkówka, Paszyn i Wielopole.
2013 5562 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/598/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice, Klęczany, Marcinkowice i Rdziostów.
2013 5561 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/597/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2013 5560 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/596/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa.
2013 5559 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/595/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Biczyce Górne i Chełmiec.
2013 5558 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/607/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 4796 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/563/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec.
2013 4795 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/562/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.
2013 4794 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/561/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn, Wielogłowy, Wielopole i Klimkówka.
2013 4793 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/560/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2013 4792 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/559/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Niskowa.
2013 4791 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/558/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Chełmiec i Trzetrzewina.
2013 4790 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/557/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec.
2013 4789 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/556/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec.
2013 4788 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/555/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2013 4787 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/554/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne.
2013 4786 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/581/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 4772 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/570/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. W SPRAWIE NADANIA STATUTU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU
2013 4771 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/568/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji filii w Trzetrzewinie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2013 4770 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/567/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji filii w Paszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2013 4769 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/566/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji filii w Niskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu
2013 4768 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/565/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4767 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/564/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2013 4058 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/545/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2013 3998 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/550/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 3997 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/544/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 3977 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII /523/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 3235 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/534/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 3234 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/533/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi Dąbrowa.
2013 3233 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/532/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.
2013 2850 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/473/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn i Wielopole
2013 2781 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/522/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/468/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełmiec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2780 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/521/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmiec w 2013 roku
2013 2116 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/515/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmiec
2013 2115 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/514/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/467/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec.
2013 2114 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/511/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/466/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczącej regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 2113 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/509/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 marca 2013r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok.
2013 1545 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/487/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2013 rok
2013 1428 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/494/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/424/2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Chełmcu
2013 1427 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/493/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Chełmiec
2013 1426 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/474/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Świniarsko.
2013 1425 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/472/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Paszyn – Gmina Chełmiec.
2013 1424 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/471/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice
2013 1423 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/495/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie : udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Chełmcu upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2013 899 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/455/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2013 ROK
2012 7809 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/467/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Chełmiec
2012 7808 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/465/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmiec
2012 7807 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/459/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec