Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 289

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7150 2019-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr X/94/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w  Budzowie w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce"
2019 7110 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/96/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 6466 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 5326 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów
2019 5325 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5324 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019 – 2023
2019 5323 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 4483 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce"
2019 4482 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z Gminy Budzów.
2019 4481 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 3840 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 3839 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 3838 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów
2019 3837 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/ 64/ 2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 3836 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
2019 3248 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 2016 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 2015 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2019
2019 2014 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2019 r.”
2019 685 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUDZÓW NA ROK 2019
2019 527 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2019 526 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 8365 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 7494 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/351/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 7361 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/349/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Budzów
2018 7359 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XL/348/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budzów
2018 6645 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 6646 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/341/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2018 6647 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/340/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2018 4921 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/334/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 4920 2018-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w Budzowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budzów
2018 4825 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XXXVI/314/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Budzów.
2018 4484 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/330/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzów
2018 4483 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/325/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Budzów
2018 4482 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/326/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Budzów, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4086 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/322/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 4085 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/314/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu gminy Budzów.
2018 4042 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzów
2018 3687 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3014 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 3013 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/305/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Budzów
2018 3012 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/307/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów
2018 3011 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/306/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów
2018 1900 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2018 r.”
2018 1899 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/301/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 1600 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr XXXIII/287/2018 w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2018 1255 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/288/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2018
2018 1254 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/287/2018 Rady Gminy Budzów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i  sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2018 559 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 9115 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BUDZÓW NA ROK 2018
2017 8563 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXX/274/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 7161 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 5489 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/267/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2017 5488 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Baczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Baczynie.
2017 5487 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/257/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy.
2017 5486 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie.
2017 5485 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie.
2017 5484 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce.
2017 5483 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/261/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce.
2017 5482 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Zachełmnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Słowackiego w Zachełmnej.
2017 5481 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie.
2017 5480 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 4466 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/251/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 4038 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 3472 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/233/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 3471 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Budzów instrumentem płatniczym
2017 3287 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i  przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Budzów.
2017 3286 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3211 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3209 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/217/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Budzów.
2017 2376 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/218/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 2075 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli gminy Budzów.
2017 2074 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1419 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2017
2017 1355 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i  sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2017 1311 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Budzów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2017 r.”
2017 662 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/200/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 575 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2017 574 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/202/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2017 273 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Budzów.
2017 270 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.
2017 269 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/204/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Budzów.
2016 7875 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 7578 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2016 5972 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 5855 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 5822 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/184/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Budzów
2016 4284 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów
2016 4283 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 4144 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4143 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4142 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/177/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2016 3399 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 3117 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2016 3091 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 2772 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 2629 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2016 r.”
2016 1784 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2016
2016 1689 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2016 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 644 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2016 643 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Budzów na rok 2016
2016 404 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 8549 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w gminie Budzów
2015 8325 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XI/108/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8324 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XI/103/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2015 7374 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7254 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 7009 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/112/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów,
2015 7002 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2015 7001 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2015 6996 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Budzów
2015 6139 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 5468 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/64/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów
2015 5462 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 5450 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K 440033 Kozłówka w Budzowie
2015 5449 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX /90/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5448 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu Pomnika Przyrody
2015 5453 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 5452 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2015 5451 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 września 2015r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 4602 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 4599 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachełmna w gminie Budzów
2015 4598 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2015 4597 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2015 4596 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów
2015 4312 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 4280 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „ Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3247 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 3103 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów
2015 3102 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
2015 3093 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 2340 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015r Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2015 r.”
2015 1627 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2015
2015 1580 2015-03-20 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Budzów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 986 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2015 474 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Budzów na rok 2015
2015 460 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2015 376 2015-01-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2013
2014 6506 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XL/354/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5883 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5884 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/323/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5885 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5881 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 5727 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/351/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 4959 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr XXXVII/339/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 4863 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2014 4862 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów
2014 4822 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
2014 4821 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 4471 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2012
2014 4470 2014-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
2014 4362 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 3865 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 3864 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/324/2014 Rady Gminy w Budzowie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2014 3844 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2014
2014 3756 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach
2014 3293 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 2760 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2014 2495 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/286/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 2324 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2014 r.”
2014 2278 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Budzów na rok 2014
2014 2265 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2014 1584 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Budzów
2014 1583 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1582 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1531 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce”
2014 405 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzów
2014 269 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 6713 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 6712 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/168/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Budzów
2013 5468 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/260/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 5467 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/177/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2013 5466 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVII/180/2008 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 grudnia 2008r w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2013 5465 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Budzów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2013 4897 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 4470 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 4191 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 4077 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/164/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych mienia komunalnego
2013 4051 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach
2013 3914 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/224/2013 Rady Gminy w Budzowie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzów na rok 2013
2013 3615 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 2989 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzów na rok 2013.
2013 2925 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 2438 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 1649 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2013 1648 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów
2013 1647 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2013 1646 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów
2013 1645 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego wsi Zachełmna w gminie Budzów
2013 1642 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie wynajmu pomieszczeń na organizowanie imprezy w tych budynkach
2013 1641 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce”
2013 1640 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 1639 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2013 Rady Gminy Budzów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie dokonania podziału gminy Budzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1024 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Budzów na rok 2013
2013 792 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2013 386 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 7904 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzów
2012 7892 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 7889 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7888 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7887 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7069 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 6996 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/170/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 6667 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 6645 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2012 6644 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych mienia komunalnego
2012 6643 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie poboru inkasa należnosci pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów
2012 6642 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunlnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów.
2012 6641 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Budzów
2012 6587 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/2003 Rady Gminy w Budzowie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Budzów
2012 6586 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2012 6585 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/168/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Budzów.
2012 6135 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 6084 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Budzów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2012 6083 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
2012 5971 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/2009 Rady Gminy w Budzowie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek za ciepłą wodę i centralnego ogrzewanie w budynkach mieszkalnych mienia komunalnego Rada Gminy w Budzowie
2012 5970 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 31 października 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzów w latach 2013- 2015 do realizacji projektu systemowego pn. „ Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2012 5227 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Budzów
2012 5220 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Budzów
2012 4690 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 4022 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 3528 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 3481 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia w Bieńkówce”
2012 3467 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 2531 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 2463 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2012 1956 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzów w 2012 r.”
2012 1734 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 1684 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie
2012 1645 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 827 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012
2012 716 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2011 Rady Gminy w Budzowie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2012 700 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Budzów na rok 2012
2012 539 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2012 492 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/255/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na informacje i deklaracje w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2012 491 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2012 490 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2012 441 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2012 376 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2011 6415 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów.
2011 6351 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2011 6319 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6318 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie poboru inkasa należnosci pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów.
2011 6321 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 6320 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2011 4938 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Budzów na rok 2010
2011 4677 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX / 70 / 2011 Rady Gminy Budzów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 3720 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 3721 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011
2011 3647 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VI / 59 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie miesięcznych stawek wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiącym własność gminy Budzów
2011 1948 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2011.
2011 1335 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2011 1334 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2011 1333 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów
2011 1338 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2011.
2011 1337 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 39 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/334/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r . w sprawie poboru inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów.
2011 1336 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 37 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/118/2008 Rady Gminy w Budzowie z dnia 27 marca 2008 r . w sprawie poboru opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych.
2011 549 2011-02-16 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr III/10/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 394 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie miesięcznych stawek wynajmu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność gminy Budzów oraz placu przed budynkiem
2011 377 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010.
2011 378 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5969 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/338/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Budzów
2010 5968 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy Budzów .
2010 5999 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010
2010 5998 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/339/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach
2010 5925 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2010 5924 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
2010 5927 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia .
2010 5926 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie poboru inkasa należnosci pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego , określenia inkasentów.
2010 3328 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany statutu Urzędu Gminy w Budzowie
2010 3329 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/323/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Budzów
2010 2960 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/320/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Budzów na rok 2010
2010 989 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 288 / 2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 990 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 289/ 2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad wypłacania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2010 991 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 290 /2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3KN
2010 632 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy na rok 2010
2010 469 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/270/2010 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BUDZÓW NA ROK 2010
2010 346 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2010 347 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baczyn w gminie Budzów
2010 344 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/ 2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 345 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów we wsi Budzów
2010 348 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gmi-nie Budzów
2010 351 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieńkówka w gminie Budzów
2010 352 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2009
2010 349 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jachówka w gminie Budzów
2010 350 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2009 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachełmna w gmi-nie Budzów