Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 385

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6949 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 6948 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji w projekcie ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów i pieców na źródła ciepła spalające paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Brzeźnica w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 6528 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 6053 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2019 5732 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 5616 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
2019 5615 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 5077 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica.
2019 4744 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
2019 4743 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
2019 4742 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 4732 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica
2019 4731 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4730 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4729 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica.
2019 4056 2019-05-23 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2019 3947 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2019 3946 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica.
2019 3945 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3944 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tłuczań.
2019 3530 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 3198 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2019 3197 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 3196 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2019.
2019 3195 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2019 1913 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr II/15/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku
2019 1643 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019
2019 1591 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1590 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 1589 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1456 2019-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr II/15/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 845 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2019 809 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica.
2018 9025 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
2018 9015 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 9014 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 9013 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/1/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8923 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie statutów sołectw.
2018 7849 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XL/401/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 7396 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/396/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2019.
2018 7393 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/397/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 7392 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/395/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 7358 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/399/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeźnica
2018 7357 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/394/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 7356 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/391/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6833 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/390/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2018 6795 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/389/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Brzeźnica i ustalenia ich przebiegu
2018 6794 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/385/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6012 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/382/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba.
2018 6011 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/375/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5341 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/370/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 4896 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2018 4895 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica
2018 4744 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4729 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2018 4728 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/366/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4413 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/355/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2018 4412 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/357/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4394 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4393 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXV/361/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 3903 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/350/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Łączany, Chrząstowice, Tłuczań
2018 3902 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/349/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Brzeźnica i nadania jej statutu.
2018 3901 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3900 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/348/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Brzeźnica oddanych w najem jednostce organizacyjnej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.
2018 3110 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Brzeźnica i nadania jej statutu
2018 3109 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/341/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2018 3108 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/343/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marcyporęba
2018 3107 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2828 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/338/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2638 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/339/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1706 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2018 - Nr XXXI/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1638 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/332/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok.
2018 1637 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/325/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/309/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 1508 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
2018 690 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/310/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2018
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/321/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica
2018 166 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/307/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9234 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/313/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu Seniora w Marcyporebie.
2017 9233 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Brzeźnica, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 7990 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2017 7777 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2018
2017 7720 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/302/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.
2017 7719 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2018 roku.
2017 7718 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w  podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7717 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018  rok.
2017 7716 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7444 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach.
2017 7443 2017-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/301/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łączanach.
2017 6193 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 6192 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/277/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 5711 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2017 5622 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2017 5621 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.
2017 5620 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 5619 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/273/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica.
2017 5452 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/271/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica oraz nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy.
2017 5451 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/270/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy.
2017 5450 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/272/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2017 3992 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/262/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla placu w miejscowości Łączany
2017 3937 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3936 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeźnica w latach 2017-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzeźnica.
2017 3935 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3934 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/253/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
2017 3857 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Paszkówka
2017 3856 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/257/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bęczyn
2017 3855 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/255/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "KĄCIK DLA MALUSZKA" w Brzeźnicy.
2017 3554 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/241/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 3439 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeźnica w latach 2017-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzeźnica.
2017 2205 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2113 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/240/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 2112 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2111 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeźnica.
2017 2110 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2017.
2017 2065 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2064 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1264 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/228/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1263 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2017 1262 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/229/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 1130 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeźnica
2017 814 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2017 792 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/212/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 791 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 87 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/247/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 86 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/207/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 85 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostepnionych dla operatorów i przewoźników.
2017 84 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/197/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2017
2017 83 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8119 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6735 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku
2016 6734 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2017
2016 6723 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Brzeźnica.
2016 6722 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Brzeźnica oraz nadania Statutu Gminnemu Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy.
2016 6721 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 6720 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/181/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 6719 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6718 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XX/177/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5960 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/173/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeźnica
2016 5871 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2016 5849 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
2016 5832 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/170/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5023 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.
2016 5022 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3937 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3544 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Marcyporębie
2016 3462 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeźnica
2016 2971 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r
2016 2970 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/145/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sosnowice
2016 2969 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr Nr XV/147/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2016 2968 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica
2016 2924 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XV/144/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
2016 2091 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/132/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
2016 2090 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnica.
2016 2089 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1975 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1974 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica”
2016 1973 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2016.
2016 1026 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1019 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1018 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2016 1017 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2016 - Nr XII/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 852 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2016
2016 722 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
2016 543 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/97/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015 roku określającej wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2016 487 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 486 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/98/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.
2016 141 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2015 8532 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 8443 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8285 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8284 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2015 8283 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8282 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica
2015 6708 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2016 roku
2015 6707 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6587 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/91 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/34/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica
2015 6586 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/ 90 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6585 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/ 89 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/32/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, rolnego i od nieruchomości
2015 6565 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6564 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2015 6563 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6562 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/72/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6561 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/ 84 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2015 6560 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6559 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/ 79 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2016 .
2015 6558 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/78/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6557 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/ 77 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 6149 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica
2015 6148 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6114 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6113 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5373 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2015 5372 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5354 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/ 64 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/49/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łączany
2015 4483 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4482 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4481 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3564 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łączany
2015 3525 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/ 48 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr V/34/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica i wyznaczenia inkasentów
2015 3524 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/ 47 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr V/33/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3523 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VI/ 46 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr V/32/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2943 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/ 32 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2882 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2015
2015 2881 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzeźnica
2015 2880 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/ 35 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 2879 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/ 34 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica i wyznaczenia inkasentów.
2015 2878 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/ 33 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2877 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 2529 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2015 - Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 1535 2015-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/ 28 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2015 1172 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV/ 26 /2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 307 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014- Nr XXX/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 306 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 305 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA 2015 ROK
2014 6585 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XL/325/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/220/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica
2014 6513 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/ 338 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 6512 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/336/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6379 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/330/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6378 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/ 333 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy
2014 6377 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/332/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na 2015 rok
2014 6359 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6317 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/ 326 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5341 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/ 322 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4749 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy
2014 4748 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Szkół w Brzeźnicy
2014 4747 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4735 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Brzeźnica w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „ Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4122 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały określającej metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty
2014 4121 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały ustalającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2014 3849 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310 /2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3363 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3362 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3357 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2014 - Nr XXXII/272/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 2449 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014 r. określającej zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica
2014 2139 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2014
2014 2050 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica
2014 2049 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 2017 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1881 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 272/ 2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2014
2014 1782 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1433 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2014 1432 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1431 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1430 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica”
2014 328 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 249 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/269/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7522 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 6929 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
2013 6622 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/267/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Brzeźnica na lata 2013 – 2017”
2013 6621 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2014 roku
2013 6620 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2014
2013 6619 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6618 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVIII/235/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6617 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6616 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6023 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6022 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 6021 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/167/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012 r. określającej metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty
2013 6020 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzeźnica.
2013 6019 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2013 6018 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6017 2013-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród
2013 5407 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 5406 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5405 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013 roku ustalającej wysokość stawek dziennych opłaty targowej oraz sposób jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica
2013 4963 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4675 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2013 4674 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Brzeźnica i ustalenia ich przebiegu.
2013 4673 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na obszarze Gminy Brzeźnica.
2013 4612 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzeźnica
2013 4611 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 231 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2013 4579 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 229 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie:ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2013 4452 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/208 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4137 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży.
2013 4136 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy
2013 4135 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/38/2011 z dnia 25 maja 2011 roku ustalającej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2013 4091 2013-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2013 3445 2013-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic ich obwodów.
2013 3444 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/ 204/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3443 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 3442 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3122 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2905 2013-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2013 2877 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2013 rok
2013 1912 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1826 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeźnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 1765 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/183 / 2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica
2013 1221 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 752 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 rok
2013 751 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2013
2013 750 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 304 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów.
2013 303 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 224 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2013 223 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7510 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/ 165 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej tryb udzielania, rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli, szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica
2012 6291 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/156 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 6290 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2013
2012 6289 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6288 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5985 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2013 roku
2012 5366 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2012 4859 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4831 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Brzeźnica
2012 4830 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4829 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 144 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4419 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Brzeźnica dla szczególnie uzdolnionych uczniów
2012 3866 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Szkół w Brzeźnicy
2012 3725 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2871 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/123/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Wyźrale przy Szkole Podstawowej w Tłuczani, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tłuczani
2012 2843 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zadań gminy określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2844 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/132 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli.
2012 2802 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2012 2801 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2012 2800 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2012 2799 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010 roku ustalającej sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica i określającej granice ich obwodów
2012 2798 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeźnica publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2012 2692 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 – Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1928 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/116/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
2012 1927 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/115/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie Utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wyźrale przy Szkole Podstawowej w Tłuczani, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tłuczani
2012 1926 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XV/114/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Brzeźnica na 2012 rok
2012 1362 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XV/111 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 – Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1322 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011
2012 1311 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 – Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 924 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/105/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie:włączenia Przedszkola Samorządowego w Łączanach do Zespołu Szkół w Łączanach
2012 800 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012
2012 544 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.
2012 382 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia ogólnych zasad umieszczania reklam na obiektach, budowlach i terenach stanowiących własność Gminy Brzeźnica
2012 167 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2012 165 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XI/78/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 166 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/81/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 6729 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmian w Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 6730 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 84 / 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2012 roku
2011 6731 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 87 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2011 5917 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 79 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5916 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5915 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 77 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 5918 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2012 .
2011 5921 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 83/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego
2011 5920 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 82/ 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego
2011 5919 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 81/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 5280 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 4998 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/38/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2011 4570 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/62 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 4571 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/59 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2011 4572 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/ 2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu
2011 4303 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r
2011 3388 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 czerwca 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011- Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku
2011 2710 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 2711 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica
2011 2712 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeźnica i jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
2011 1891 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym zasady przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica oraz zasady przyznawania tym nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród.
2011 1890 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr v/24/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1893 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2011 – Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2011 1892 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy
2011 775 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2011
2011 181 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 6075 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2010 5689 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica w 2011 roku
2010 5690 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica.
2010 4966 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4965 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 - Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4968 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2011
2010 4967 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4476 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 – Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 4218 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/308/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4219 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/309/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 4220 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/ 310 / 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
2010 2921 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 292/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2010r. utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży
2010 2862 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 – Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2757 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r.
2010 2758 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV 298 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r.
2010 2759 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV 299 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r.
2010 2317 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV 297 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Brzeźnica okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Brzeźnica, określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wyborczych
2010 947 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 277 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/233/239 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku ustalającej sieć prowadzonych przez Gminę Brzeźnica publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2010 949 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 281 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2010 946 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 276 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic ich obwodów
2010 948 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 280 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian Uchwale Nr XXX/186/2006 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 lutego2006 roku ustalającej zasady korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
2010 951 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 288/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/233/2002 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2002 roku ustalającej zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2010 950 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII 287 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/44/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 945 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI 275 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach w punkt filialny Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy
2010 900 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI 269 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 - Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 901 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2010 Nr XXX/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 372 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Brzeźnica na 2010 rok
2010 229 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok
2010 230 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009