Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 347

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7283 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XV/99/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice
2019 7282 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XV/98/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6902 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2019 6901 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6569 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6445 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych .
2019 6444 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o  charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupice.
2019 6443 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/91/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2019 6442 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Biskupice.
2019 5630 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XII/85/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5629 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych .
2019 4842 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4825 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2019 4824 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/82/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4823 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 4334 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4304 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/74/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice
2019 4303 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2019 4302 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/72/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2019 4301 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X/71/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach
2019 4300 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
2019 3479 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3419 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
2019 3418 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2019 roku
2019 2342 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć.
2019 1797 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2019 1796 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1795 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2019 1794 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowidać składane projekty.
2019 1010 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2019 rok Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1007 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 1006 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/50/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biskupice na lata 2015-2024
2019 996 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Biskupice.
2019 680 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na 2019 rok
2019 643 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
2019 642 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
2019 461 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 460 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych
2019 459 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego-świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 458 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 7457 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LXI/418/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
2018 7456 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LX/415/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku
2018 7171 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXI/425/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7170 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LXI/424/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice
2018 5991 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/413/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2018 5990 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/412/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 5989 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/411/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 5557 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/400/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 5556 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/408/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Biskupice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5555 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LVIII/407/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Biskupice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 4509 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LVI/396/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2018 4508 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LVI/391/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 4060 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LV/387/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 4059 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LV/384/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2018 4058 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/380/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 2841 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/377/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2018 2840 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/376/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 2839 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/374/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
2018 2838 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/372/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2018 roku
2018 2837 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr LIII/371/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 1742 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/367/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biskupice.
2018 1741 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/369/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2018 1740 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/368/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Biskupice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1739 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/363/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 1738 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/361/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2018 1737 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/360/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2018 1736 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr LII/359/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2018 829 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LI/356/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2018 828 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LI/355/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Gminy Biskupice i nadania jej statutu
2018 827 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LI/352/18 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2018 rok Nr XLIX/342/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.
2018 389 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/346/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2018 388 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr L/344/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom funkcjonującym na terenie Gminy Biskupice, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 387 2018-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIX/342/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BISKUPICE na 2018 rok
2018 386 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 8349 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/335/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7145 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/325/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2017 7144 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 7143 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/318/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Karola Wojtyły w Sławkowicach
2017 7142 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/317/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach zs. w Tomaszkowicach
2017 7141 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Łazanach
2017 7140 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/315/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bodzanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Bodzanowie
2017 7139 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/314/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Biskupicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Biskupicach
2017 6493 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/313/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 6153 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/2017 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 6152 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/301/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn.: „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT)
2017 5367 2017-08-25 Uchwała Uchwała Nr XLIII/299/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2017 5143 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 5142 2017-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2017 4097 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/285/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2017 4096 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XL/284/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 2381 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/269/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 2304 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2017 roku
2017 2303 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/267/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe w Gminie Biskupice
2017 2302 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów
2017 2301 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/265/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1823 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1822 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/259/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 1821 2017-03-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/258/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2017 629 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2017 rok Nr XXXIV/247/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
2017 628 2017-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/247/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2016r. na 2017 rok
2017 627 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/244/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 8159 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/242/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2016 7876 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIIII/238/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7648 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/241/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biskupice.
2016 7218 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
2016 7217 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2016 7216 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 7006 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/234/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2016 7005 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/229/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6746 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/222/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice
2016 6650 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/219/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 6649 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/216/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2016 6648 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/215/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2016 5730 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/214/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Biskupice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 5729 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/212/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 września 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2016 5728 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/208/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 5394 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupice
2016 5393 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/203/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5392 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Biskupice
2016 5391 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice do załatwiania niektórych indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 5390 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/198/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5389 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/196/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Biskupice.
2016 5388 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/204/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 4723 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 4631 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/193/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Biskupice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 3818 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/189/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 3575 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3574 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 3508 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2016 1646 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2016 rok Nr XX/152/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
2016 1645 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/166/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2016 1644 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2016 roku
2016 466 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XX/152/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na 2016 rok
2016 465 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XX/148/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2016 214 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XX/150/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8331 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8330 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/147/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8329 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8328 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biskupice
2015 7874 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7851 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2015 7178 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 7177 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/132/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 7031 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/139/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015 r.w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 7000 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/135/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Biskupice.
2015 6999 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6998 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
2015 6997 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XVII/131/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2015 5956 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XV/123/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2015 5921 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XV/126/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5884 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 5739 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2015 5738 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 4968 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/111/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4967 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4721 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4291 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
2015 4290 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4289 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI/99/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w drodze inkasa
2015 4288 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2015 4271 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/104/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4270 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/98/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/257/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 4269 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/96/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Biskupice.
2015 4268 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 3588 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3587 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 3237 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 3236 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2015 3235 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/51/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2015 roku
2015 2334 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Zborówek
2015 2333 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Zabłocie
2015 2332 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Tomaszkowice
2015 2331 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Przebieczany
2015 2330 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Szczygłów
2015 2329 2015-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Sławkowice
2015 2326 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Jawczyce
2015 2317 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/68/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Biskupice.
2015 2316 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biskupice
2015 2315 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2314 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Trąbki.
2015 2313 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego sołectwa Sułów
2015 2312 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Łazany
2015 2311 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Bodzanów
2015 2310 2015-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu sołectwa Biskupice
2015 2309 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1353 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice.
2015 1307 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 1075 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2015 rok Nr IV/23/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1074 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr IV/23/14 Rady Gminy Biskupice Uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 1037 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1036 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2014 6188 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXII/460/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 6187 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXII/455/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
2014 6186 2014-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Biskupice
2014 5882 2014-10-21 Uchwała Uchwała Nr LII/386/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 5629 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/451/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2014 5628 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/439/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 5568 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LXI/450/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zborówek
2014 5567 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LXI/449/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Trąbki
2014 5566 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr LXI/441/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 5187 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIX/427/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
2014 4865 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LX/433/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Biskupice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4615 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LIX/432/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
2014 4511 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIX/431/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice
2014 4360 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr LI/366/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2014 rok Nr XLVIII/349/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 3717 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVII/411/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2014 3716 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/420/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będących w zakresie zadań własnych gminy.
2014 3715 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/419/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 3303 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Biskupice na 2014 rok
2014 3302 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2014 2382 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Tomaszkowicach
2014 2375 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/381/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LI/371/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2014 2374 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/380/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 2373 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LII/379/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biskupice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2328 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LII/389/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2014 roku.
2014 2327 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LII/388/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr VII /34/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 2326 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LII/382/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice
2014 1565 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/375/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/255/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014 1564 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/374/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/256/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupice
2014 1563 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/371/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2014 1562 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr LI/370/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2014 1051 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr l/353/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami gminy Biskupice na lata 2014 – 2017
2014 952 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr L/359/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 951 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr L/360/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 6912 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku
2013 6911 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2013 6910 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2013 6909 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2013 5627 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 5217 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu ogólnodostępnego stanowiącego własność gminy Biskupice.
2013 5216 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 3641 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XL/284/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 3578 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/282/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
2013 3577 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/281/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
2013 3576 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/280/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
2013 3575 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/279/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2013 3574 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/256/13 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2013 2433 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku.
2013 2282 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Biskupice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 2197 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice
2013 2196 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2195 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2038 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2037 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2036 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2035 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1877 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2013 rok Nr XXXIV/228/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku
2013 1839 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2013 1838 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2013 rok
2012 7266 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 6826 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku
2012 6825 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6824 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6740 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2012 6739 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Biskupice.
2012 6655 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biskupice na lata 2012-2032" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2012 6654 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w drodze inkasa
2012 6653 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Tomaszkowicach
2012 5820 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 października 2012r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2012 5819 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 października 2012r. w sprawie Statutu Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Zabłociu
2012 5651 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na stałe obwody głosowania
2012 5640 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 5147 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4724 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/185/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału gminy Biskupice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4723 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/186/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4307 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/12 Rady Gminy Biskupice w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biskupice
2012 4203 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4115 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
2012 4049 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 4011 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Biskupice.
2012 4010 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biskupice.
2012 3984 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice
2012 2377 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 2302 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2012 1840 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/96/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa.
2012 1833 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego i leśnego.
2012 1832 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1693 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biskupice.
2012 1170 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 730 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/130/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na 2012 rok
2012 686 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/119/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2012 687 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/127/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2012 582 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 6441 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2011 6442 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach
2011 6162 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/89/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 6104 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6103 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa
2011 6102 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6107 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 6106 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2011 6105 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 5716 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr LIII/388/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2011 5620 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4277 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4278 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4279 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 4155 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 4156 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 3049 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości i opłat lokalnych w drodze inkasa.
2011 3050 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 3051 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność gminy Biskupice.
2011 2545 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice.
2011 2546 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność gminy Biskupice.
2011 2547 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach stanowiącego własność Gminy Biskupice.
2011 2162 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 2163 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2011 rok Nr VI/29/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2011 2164 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego i leśnego.
2011 2124 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 1420 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Tomaszkowicach.
2011 1268 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 848 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2011 849 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/14/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2011 829 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/18/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r.
2011 830 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/19/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r.
2010 5875 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIX/431/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
2010 5876 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIX/432/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
2010 5877 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIX/433/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
2010 5873 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/429/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
2010 5874 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/430/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
2010 5639 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/406/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5640 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/417/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupice.
2010 5637 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/371/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5638 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/394/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5641 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIX/437/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010r. w sprawie : zmiany regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Biskupice
2010 5644 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXI/441/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5645 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXI/445/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 5642 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LX/438/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się po trwałym ustabilizowaniu terenu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2010 5643 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchmości i opłat lokalnych w drodze inkasa
2010 4265 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LVII/416/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach.
2010 4048 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LVIII/420/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.
2010 4033 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LVIII/421/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 4034 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LVIII/422/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3737 2010-09-27 uchwala Uchwała nr LVII/414/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3403 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LV/402/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały własnej
2010 3404 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LVI/411/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biskupice.
2010 3291 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3290 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/359/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany i dostosowania Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2009 roku do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2010 3293 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/387/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3292 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr LI/375/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2010 rok Nr XLVI/343/09 z dnia 3 grudnia 2009 roku.
2010 3190 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LIV/395/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biskupice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz odraczania i rozkładania na raty spłat tych należność.
2010 3155 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Biskupice na rok 2010
2010 1751 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/381/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Biskupice na okręgi wyborcze .
2010 1752 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1445 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2010 988 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/253/09 z dnia 20 marca 2009r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice.
2010 388 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/09 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom oraz szkołom, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania