Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 271

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6674 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/244/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 6673 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6672 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6671 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 5942 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 5941 2019-08-13 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Biały Dunajec
2019 5906 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 5905 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 4512 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 4511 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 roku r., w sprawie w określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 4510 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2788 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019 rok
2019 2787 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2019 2078 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec
2019 2077 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2019 1441 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1440 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 1439 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2019
2019 278 2019-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/26/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. Gminy Biały Dunajec na rok2019
2019 277 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biały Dunajec w latach 2019-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biały Dunajec.
2019 276 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2019 275 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 274 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 273 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2018 8435 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2018 8331 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na 2018 rok.
2018 7804 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/279/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 7169 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/275/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 7168 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/277/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015 roku, w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2018 6820 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/274/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
2018 6683 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 6255 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/267/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 6254 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/266/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/184/09 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 7 września 2009 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biały Dunajec oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2018 5563 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 5562 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Dunajec.
2018 5561 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 4764 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/258/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 4534 2018-06-27 Uchwała Uchwała Nr XLII/252/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 4153 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/250/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie okreslenia metody ustalania stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.
2018 4152 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/249/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4151 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej z  budżetu Gminy Biały Dunajec na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 4150 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/245/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 4149 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/244/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/128/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu
2018 4148 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic, numerów i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3646 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 2834 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/236/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Biały Dunajec
2018 2833 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/234/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 2832 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody przez Gminę Biały Dunajec
2018 2831 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/128/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z z dnia 24 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu
2018 2830 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/230/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec
2018 1670 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2003 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28.03.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
2018 1669 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Biały Dunajec oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osóbuprawnionych do udzielania tych ulg.
2018 1668 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2018
2018 1667 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1666 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Biały Dunajec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 650 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 219 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/216/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Biały Dunajec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 218 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2018 217 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/217/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 216 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/215/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Biały Dunajec na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna,działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 7740 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/212/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 6663 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/204/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 5757 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 5278 2017-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 5057 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/182/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 4370 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 4102 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
2017 3750 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 3749 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/167/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3304 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 3165 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/163/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Biały Dunajec
2017 2268 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2042 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 2041 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2040 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2017
2017 2039 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białym Dunajcu
2017 2038 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXV/151/2017 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Dunajec
2017 212 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2017 211 2017-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIII/146/2016
2016 7365 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 7364 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Biały Dunajec
2016 7363 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6602 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 6601 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2016 6600 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6151 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu
2016 6150 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 6149 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 24 października 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przezPaństwową Straż Pożarną lub Gminę
2016 5228 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 4464 2016-07-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Biały Dunajec
2016 4444 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 4410 2016-07-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3969 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3968 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2016 3967 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
2016 3966 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
2016 3965 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3964 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
2016 3963 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 3285 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biały Dunajec udostępnionych dla operatorów i przewoźników, położonych na terenie Gminy Biały Dunajec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3284 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem lub zarządcą
2016 3283 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 2661 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 2596 2016-04-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 2220 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
2016 774 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2016 9 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/79/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. Gminy Biały Dunajec na rok 2016
2015 8520 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr XI/77/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 8519 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biały Dunajec Nr XX/106/2008 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie.
2015 8518 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2015 8517 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Biały Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 8516 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biały Dunajec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7961 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Biały Dunajec.
2015 6995 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2015 6994 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6993 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6992 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 6991 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 6990 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 5829 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 4888 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie :zmiany uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 4887 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności.
2015 4886 2015-08-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 3838 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 3837 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Wójta Gminy Biały Dunajec za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2015 3836 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności.
2015 3835 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 3097 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie programu osłonowego zmniejszenia wydatków dla rodzin wielodzietnych 3 +, poniesionych na artykuły edukacyjne, w tym szkolnych oraz pomoce dydaktyczne uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec, w celu zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3096 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 2225 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 2224 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Białym Dunajcu Nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.
2015 2223 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr Nr Nr V/29/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu.
2015 793 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 382 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2015
2015 290 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 289 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 7114 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 6234 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/296/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 5637 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/291/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2014 5636 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/290/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec.
2014 5635 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/288/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 5047 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr XLV/279/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4871 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/284/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4870 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4869 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 4643 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+, poniesionych na cele edukacyjne uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały Dunajec
2014 4642 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Biały Dunajec oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 4641 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2012 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na obwody głosowania
2014 4640 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3790 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sierockie
2014 3789 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszczyny
2014 3788 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliczarów Górny
2014 3774 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Dunajec
2014 3773 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliczarów Dolny
2014 3016 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 3002 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2014
2014 3001 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
2014 3000 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec.
2014 2714 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2003 Rady Gminy Biały Dunajec w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biały Dunajec
2014 2713 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biały Dunajec
2014 2712 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
2014 2237 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2000 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświatowego w Białym Dunajcu i nadania mu Statutu
2014 2236 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu
2014 2224 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany granic sołectw Biały Dunajec i Gliczarów Górny
2014 878 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
2014 877 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/231/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 876 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/229/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, oraz w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 875 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/228/2014 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 344 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na 2014 rok
2014 343 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2014 342 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biały Dunajec przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Biały Dunajec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 7683 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013.
2013 7549 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7548 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6566 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 października 2013r. w sprawie : zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2013 6565 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013.
2013 6070 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2013 6069 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/174/2005 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmieniona uchwałą NR XXVIII/177/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r.
2013 6068 2013-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2013 6067 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013.
2013 5463 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/112/2012 z dnia 26.04.2012 r., w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2013 5462 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 5031 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 4723 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 3899 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 3654 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 3502 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 3105 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2013 2408 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biały Dunajec
2013 1837 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2013
2013 1820 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Biały dunajec na rok 2013.
2013 1797 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 690 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 689 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 688 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 687 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 686 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 685 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 7154 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 7061 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 5979 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/112/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Osrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2012 5978 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5977 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2012 5976 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 5975 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na obwody głosowania
2012 5974 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału gminy Biały Dunajec na okręgi wyborcze
2012 5973 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012.
2012 3780 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012.
2012 3278 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie miany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gliczarowie Górnym.
2012 3277 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Biały Dunajec Regulaminu funduszu zdrowotnego
2012 3037 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2012 2993 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2954 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 2940 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 2866 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
2012 1971 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie założenia Przedszkola w Gliczarowie Dolnym
2012 1970 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biały Dunajec.
2012 1781 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 1058 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2012
2012 853 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2012 852 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla działań dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób i rodzin znajdująch się w trudnej sytuacji materialnej w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 851 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu
2012 577 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 576 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec.
2012 442 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 7278 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 7277 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 7279 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2002 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedazy napojów alkoholowych na terenie gminy Biały Dunajec.
2011 7281 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/83/ 2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie założenia Przedszkola w Gliczarowie Dolnym
2011 7280 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Szlkole Podstawowej w Gliczarowie Dolnym
2011 6218 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 października 2011r. w sprawie nadania imienia Andrzeja Skupnia-Florka dla Gimnazjum w Gliczarowie Górnym
2011 5987 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 5986 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r.
2011 5988 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5990 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5989 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Biały Dunajec
2011 5219 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r.
2011 5027 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/205/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych.
2011 4937 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i „Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
2011 4722 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 3719 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 3643 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2011
2011 3644 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr Nr X/50/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i „Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
2011 2980 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Białym Dunajcu
2011 2524 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biały Dunajec Nr VI/31/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Biały Dunajec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2369 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Dolnym z sześcioklasowej do trzyklasowej z oddziałem przedszkolnym.
2011 1847 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela i zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Dunajec.
2011 1551 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/244/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 października 2010r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2011 1444 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Biały Dunajec oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 1419 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1140 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2011.
2011 1119 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 17 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Biały Dunajec na rok 2011
2011 210 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2011 211 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 212 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/9/2006 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 44 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 4574 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr L/245/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 25 października 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010 .
2010 4264 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLV/219/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 3985 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLIX/236/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 27 września 2010r. w sprawie : zmian u budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 3593 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. A także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2010 3573 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010.
2010 3574 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3571 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/207/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3572 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/211/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3570 2010-09-16 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/203/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3577 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/232/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3575 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Biały Dunajec na rok 2010
2010 3576 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVI/221/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Biały Duanjec na rok 2010.
2010 1810 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Biały Dunajec.
2010 1811 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/95/2003 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28.11.2003 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu poboru opłaty.
2010 987 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2010 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zwrotu zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych w formie: wydatków na usługi, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych