Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 355

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6764 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Babice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 6770 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/82/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 6769 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice
2019 6768 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia”.
2019 6767 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Gminy Babice za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
2019 6766 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
2019 6765 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Babice z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 5707 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 5706 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Babice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 4479 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/57/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4478 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4477 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 4320 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Babice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 3500 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3499 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3498 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Babice
2019 3497 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 1893 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice
2019 1892 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/319/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
2019 1891 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2019 1890 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Babice ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
2019 1889 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2019 r.
2019 1888 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej na działce nr 720/3 obręb Babice w Wygiełzowie, w gminie Babice.
2019 1887 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 1886 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 1620 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Babice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 1621 2019-02-28 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Babice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
2019 516 2019-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/24/2018 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/24/2018 RADY GMINY BABICE NA ROK 2019
2018 8906 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 8905 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
2018 8904 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 8312 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 8228 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny
2018 8227 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2018 8226 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7997 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr LII/381/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 6670 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/380/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babice”
2018 6605 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/379/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Babice
2018 6601 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/371/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 6606 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/378/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Olszynach, Gmina Babice.
2018 6608 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/376/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Mętkowie.
2018 6607 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/377/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Jankowicach, Gmina Babice.
2018 6174 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr L/370/2018 Rady Gminy Babice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Babice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6173 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr L/369/2018 Rady Gminy Babice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Babice
2018 5939 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/368/2018 Rady Gminy Babice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych
2018 5689 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Babice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2018 5688 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Gminy Babice z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 5401 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Babice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 4055 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Babice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 4054 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/349/2018 Rady Gminy Babice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 3253 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
2018 3252 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
2018 3251 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/344/2018 Rady Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 2183 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Babice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2182 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Babice na okręgi wyborcze
2018 2181 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
2018 2180 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/337/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2018 r.
2018 2179 2018-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2018 1146 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
2018 1145 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/328/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
2018 1144 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Gminy Babice z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
2017 9275 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/322/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2018
2017 9274 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/321/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Babice.
2017 9273 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
2017 9272 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/318/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Babice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9271 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/316/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 8925 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XL/309/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 8625 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XL/312/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie : opłaty prolongacyjnej
2017 8624 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XL/311/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. numer XXXIX/304/2017 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7674 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/305/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2017 7673 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 7672 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny
2017 7556 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu
2017 7555 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6377 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXI/220/2017 z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017r.
2017 6140 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
2017 6139 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Zagórzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zagórzu.
2017 6138 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Mętkowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Mętkowie.
2017 6137 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Jankowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Jankowicach.
2017 6136 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Babicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Babicach.
2017 6135 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie
2017 6134 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zagórzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Adolfa Chojnackiego.
2017 6131 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego.
2017 6130 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mętkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Mętkowie wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Mętkowie.
2017 6129 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Babicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Babicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Babicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Babicach.
2017 6126 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Babice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 5349 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Babice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Babice instrumentem płatniczym.
2017 5348 2017-08-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Babice z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 4939 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/269/2017 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 4938 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/268/2017 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Babice nr XXXIV/252/2017
2017 4937 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice
2017 4936 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice
2017 4935 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 4934 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2007r nr XIV/109/2007 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 4933 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Babice i jej jednostkom organizacyjnym
2017 4932 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 4119 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach
2017 4036 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie statutu Gminnej Rady Seniorów w Babicach
2017 4035 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/96/2015 r. Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2017 4034 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 2601 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXI/154/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice.
2017 2586 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017 r.
2017 2380 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za usunięcie drzew lub krzewów objętych koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Babice.
2017 2379 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 896 położonej w miejscowości Babice.
2017 2378 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice
2017 2377 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 1680 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 rok
2017 1650 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1167 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1166 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2017 1165 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017 r.
2017 429 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Babice z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice
2016 7845 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/189/2016 Rady Gminy Babice z dnia 16 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2017
2016 7657 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Gminy Babice.
2016 7656 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 7655 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2016 7654 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015 r.
2016 7653 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 7652 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7651 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 6553 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Babice z dnia 31 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2016 6552 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/169/2016 Rady Gminy Babice z dnia 31 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6551 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Gminy Babice z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 5830 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Babice
2016 5829 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Babice
2016 5828 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 5827 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Babice z dnia 2 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 4822 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lip drobnolistnych znajdującej się na działce nr 896 położonej w miejscowości Babice
2016 4821 2016-08-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 4750 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Babice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2016r.
2016 4755 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/154/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice.
2016 4754 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Zagórzu, Gmina Babice.
2016 4753 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Rozkochowie, Gmina Babice.
2016 4752 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Mętkowie, Gmina Babice.
2016 4751 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XVIII/131/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2016r.
2016 4749 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice
2016 4748 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 2728 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Gminy Babice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2016 2727 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Babice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 2726 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Babice z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 1737 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Babice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zagórzu
2016 1736 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Babice z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 1735 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Babice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
2016 653 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2016
2016 652 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2016 576 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 128 położonej w miejscowości Wygiełzów, Gmina Babice.
2016 575 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLVI/397/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.
2015 8098 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2015 7956 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 7955 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015 r.
2015 7954 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice nr XIV/96/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
2015 7844 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 7493 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7492 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Babice Nr XIII/82/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 7491 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7490 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2015 7489 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7488 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 6820 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jankowicach
2015 6819 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/331 /2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dotyczącego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6818 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 6817 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 6816 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6815 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 6814 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Babice z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 6813 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 5705 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Babice z dnia 11 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 896 położonej w miejscowości Babice.
2015 5704 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Babice z dnia 11 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 5077 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 rok
2015 4769 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Babice.
2015 4768 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Babicach do Zespołu Szkół w Babicach
2015 4767 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 4707 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Babice z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Babice nr 95/2015 z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie Gminy Babice
2015 4540 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4539 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 4538 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr iX/64/2015 Rady Gminy Babice z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie: Zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr VIII/57/2015 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3906 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Babice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
2015 3905 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Babice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3904 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jankowicach
2015 3903 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2015 3902 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Babice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 2404 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Babice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 2403 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2015 2402 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2401 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
2015 2400 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 880 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Gminie Babice
2015 879 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 402 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Babice z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2015
2015 343 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Babice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 6886 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr LV/391/2014 Rady Gminy Babice z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 6872 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 781 w m. Babice, Olszyny na odc.110 km 0+100 - 1+161,89 polegająca na zastąpieniu gruntowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz materiałem kamiennym wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych”
2014 6868 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LV/394/2014 Rady Gminy Babice z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nazw ulic w Gminie Babice.
2014 6867 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Babice z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 6866 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/378/2014 Rady Gminy Babice z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 5160 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LII/372/2014 Rady Gminy Babice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 5159 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LII/369/2014 Rady Gminy Babice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 4287 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LI/365/2014 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 4285 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr L/358/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 3836 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LI/366/2014 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 3040 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2014 Rady Gminy Babice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 3020 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Babice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 2999 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2014 Rady Gminy Babice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2014 r.
2014 2637 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/2014 Rady Gminy Babice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 2635 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2014 r.
2014 2492 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2491 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2014 2103 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice nr XVIII/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. dot. minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice
2014 2102 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Babice
2014 2061 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/2014 Rady Gminy Babice z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2014 Rady Gminy Babice
2014 1180 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dotyczącego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1179 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 Rady Gminy Babice z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Babice w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020”
2014 614 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2013 Rady Gminy Babice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego w Mętkowie
2013 6908 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2013 Rady Gminy Babice z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2013 6907 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Gminy Babice z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 6906 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach
2013 6905 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 6060 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 6059 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 6058 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 6057 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2013 6056 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2013 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 5397 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Gminy Babice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2013 5396 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Gminy Babice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2013 5395 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Gminy Babice z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 5115 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 5114 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5113 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok
2013 3995 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Gminy Babice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 3855 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2013 Rady Gminy Babice z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 3321 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 3273 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 3272 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 3271 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3270 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3269 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice
2013 3268 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2013 r.
2013 2233 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 2216 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013 2215 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2214 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Babice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1665 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 r.
2013 1664 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1663 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1638 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 945 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2013 916 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABICE NA ROK 2013
2013 886 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2013 885 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 884 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 883 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 882 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice
2013 881 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 880 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2012 Rady Gminy Babice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 6649 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Gminy Babice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 5969 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Babice z dnia 4 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 5968 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 5967 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005 rok
2012 5966 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice na rok 2013
2012 5965 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5964 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Babice z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2012 5053 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Babice z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 5028 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Babice z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 5027 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Gminy Babice z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału gminy Babice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4184 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 4154 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Babicach
2012 3125 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Babice z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 3041 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2012 2969 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Babice z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Babice na okręgi wyborcze
2012 2093 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 rok
2012 2061 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarzącą jest Wójt Gminy Babice.
2012 1980 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Babice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2012 rok
2012 1704 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Babice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Babice
2012 1511 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Babice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 1083 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Babice z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 1063 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.
2012 872 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
2012 812 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 rok
2012 702 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 580 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
2012 575 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2011 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
2012 331 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Babice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 5712 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5711 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 5713 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5715 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice na rok 2012
2011 5714 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5696 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy Babice z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5349 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Babice Nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005r.
2011 5179 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 4553 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 4554 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Babice z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 3608 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 3486 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3487 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Babice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Babice oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2011 2964 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 2965 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Babice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2011 rok.
2011 2368 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Babice na 2011 r.
2011 2366 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Babice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Babice na rok 2011
2011 2161 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 marca 2011r. w sprawie:Zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr XXXIX/314/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
2011 1736 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2011 rok.
2011 1737 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Babice.
2011 1738 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Babice z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1082 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Babice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2011 408 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2011 409 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice
2011 410 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice
2011 392 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2011 393 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice
2010 5922 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5923 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010r. W sprawie: Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
2010 5820 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr L/437/2010 Rady Gminy Babice z dnia 1 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/358/2010 dotyczącej przekształcenia zakładów budżetowych - Przedszkola w jednostki budżetowe.
2010 4685 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Babice z dnia 1 października 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 4686 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/432/2010 Rady Gminy Babice z dnia 1 października 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 4687 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/443/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania aktów prawa miejscowego
2010 4633 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/426/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Mętków
2010 4632 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/425/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Jankowice
2010 4631 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/424/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Babice
2010 4634 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/427/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Olszyny
2010 4637 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Zagórze
2010 4636 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/429/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Wygiełzów
2010 4635 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/428/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Babice, w Sołectwie Rozkochów
2010 4047 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIX/415/2010 Rady Gminy Babice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 3695 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/414/2010 Rady Gminy Babice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/185/2008 Rady Gminy Babice z dnia 17 października 2008 r. w sprawie przekazania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach zadania polegającego na podejmowaniu wobec dłużników alimentacyjnych działań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2010 3205 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/410/2010 Rady Gminy Babice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 3206 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/411/2010 Rady Gminy Babice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 2728 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym, z wyłączeniem należności powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.
2010 2332 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/404/2010 Rady Gminy Babice z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 2329 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2010 Rady Gminy Babice z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomoności zwierząt domowych na terenie Gminy Babice.
2010 2330 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 2331 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010r. W sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Babice Nr IV/16/2007 z dnia 26 stycznia 2007 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1808 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2010 1809 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLV/390/2010 Rady Gminy Babice z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 1214 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 374 /2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 marca 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 986 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/358/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie :przekształcenia zakładów budżetowych - Przedszkola w jednostki budżetowe
2010 567 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 546 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/361/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Babice obejmującego rejon ulicy Kruczej, jako drogi dojazdowej prowadzonej przy granicy Gminy Babice i Gminy Chrzanów zapewniajacej dojazd do terenów leśnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Chrzanowie
2010 544 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 545 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2010 Rady Gminy Babice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.
2010 354 2010-02-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/329/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Babice
2010 77 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2009 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Babice na 2009 rok
2010 78 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Babice na rok 2009
2010 79 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Babice na rok 2009
2010 54 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2009 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2009r. zmiany w budżecie Gminy Babice na 2009 rok
2010 55 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2009 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Babice na 2009 rok
2010 40 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/334/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Babice
2010 41 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jankowice
2010 39 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Babice
2010 38 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2009 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Babice
2010 37 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2009 Rady Gminy Babice z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Babice Nr XIV/109/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 45 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/339/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze
2010 46 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wygiełzów
2010 44 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rozkochów
2010 42 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mętków
2010 43 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2009 Rady Gminy Babice z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyny